Роль транскордонного співробітництва в умовах посилення впливу глобальних трансформацій і геополітичних змін icon

Роль транскордонного співробітництва в умовах посилення впливу глобальних трансформацій і геополітичних змінНазваниеРоль транскордонного співробітництва в умовах посилення впливу глобальних трансформацій і геополітичних змін
Дата конвертации28.04.2013
Размер79.73 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
1. /доклады на конференцию/Жарова доклад[1].doc
2. /доклады на конференцию/Яцек Дрожджаль уточ.doc
3. /доклады на конференцию/выступление Климова.doc
4. /доклады на конференцию/доклад Борисенко.doc
5. /доклады на конференцию/доклад Вишни.doc
6. /доклады на конференцию/доклад Внуковой.doc
7. /доклады на конференцию/доклад Войнаренко.doc
8. /доклады на конференцию/доклад Говоркова.doc
9. /доклады на конференцию/доклад Дубницкого.doc
10. /доклады на конференцию/доклад Канищенко.doc
11. /доклады на конференцию/доклад Кузнецовой.doc
12. /доклады на конференцию/доклад Лукша.doc
13. /доклады на конференцию/доклад Малый.doc
14. /доклады на конференцию/доклад Микулы.doc
15. /доклады на конференцию/доклад Семёнов.doc
16. /доклады на конференцию/доклад Соколенко.doc
17. /доклады на конференцию/доклад Стаценко.doc
18. /доклады на конференцию/доклад Устич.doc
19. /доклады на конференцию/доклад-Ляшенко.DOC
20. /доклады на конференцию/приветствие Анищук.doc
Міжнародна практика формування кластерів та можливості її адаптації для україни
К ластер как повышение конкурентноспособности предприятий – на примере кластера «зеленая химия» /польша/ Яцек Дрожджал
Климов Александр Алексеевич
Теоретичні основи формування механізмів державного управління інноваційним розвитком промислової галузі
«роль севастопольской тпп в развитии экономики региона и международном сотрудничестве» Вишня Л. И., президент Севастопольской торгово-промышленной палаты
Внукова Н. М., доктор экономических наук, заведующий кафедрой Харьковского национального экономического университета, Коваленко В. Н
М. П. Войнаренко, Хмельницький національний університет кластери як центри економічного зростання регіонів за умов кризи вступ
Поэтапная разработка проекта «создание инновационно-технологического кластера «агробум», Г. Мелитополь
Особенности формирования промышленных кластерных структур в условиях новой экономики
Інтернаціоналізація процесів економічної кластеризації Анотація
Кузнєцова Н. Г. Київський національний торговельно-економічний університет Механізм формування кластерних об'єднань: етапи обгрунтування Анотація
Роль транскордонного співробітництва в умовах посилення впливу глобальних трансформацій і геополітичних змін
Особливості створення та функціонування кластерів в будівельній галузі
Методологічні підходи ідентифікації транскордонних кластерів
Тезисы выступления) Семенов А. Г. (Ноо «Ассоциация устойчивого развития Севастополя \"Аура\"»)
«Перспективы роста экономики Украины на основе инновационных кластеров» Соколенко С. И
Принципы создания и некоторые результаты работы кластера «эко –энерго»
Кластерний аналіз лісового сектору карпатського регіону україни: досвід розробки та впровадження устич Р.І., координатор сектору економіки швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті forza ситуація
Возможности и механизмы формирования трансграничных высокотехнологичных кластеров
Программа Украине>, которая начала реализовываться в этом году, является

Роль транскордонного співробітництва в умовах посилення впливу глобальних трансформацій і геополітичних змін


Лукша О.В., кандидат фізико-математичних наук, виконавчий директор Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України та громад


Аналіз стану проблеми

Сучасний світ характеризується прискоренням процесів глобалізації. При цьому головними факторами, які прискорюють глобалістські тенденції, та формами, в яких ці тенденції реалізуються, виступають: науково-технічний прогрес, що включає в себе інформаційну і технологічну революції; діяльність транснаціональних корпорацій (ТНК) і монополій; соціалізація економічної діяльності в окремих країнах; глобалізація проблем безпеки (екологічної, сировинної, продовольчої, ядерної тощо); економічна та фінансова політика розвинених держав та міжнародних фінансово-кредитних організацій. Суттєвим і визначальним є те що ці фактори можуть спричинювати як позитивну динаміку та результати глобалізації, так і негативні наслідки глобальних змін. Крім того, вони сприяють прискоренню й інституційних форм глобалізації.

Феномен глобалізації з погляду сучасної світової науки як за перебігом процесів, так і за наслідками впливу на цивілізаційний розвиток людства виходить далеко за суто економічні рамки та охоплює практично всі основні сфери суспільної діяльності: політику, ідеологію, культуру, освіту і науку, інформаційну сферу, життєве середовище і спосіб життя та економіку і фінансову сферу. Процеси глобалізації формують нові структуру, зміст і форму політичних економічних і культурних відносин, які простягаються через традиційні кордони держав та зв’язують їх суспільства в єдину систему відносин.

Позитивний вплив глобалізації якісно пов’язується з конвергентними процесами зближення, переплетення, зростання, досягнення кращої якості, вищої ефективності та синергетичного ефекту з метою формування планетарної інтеграції людства та передумов успішного розвитку усіх країн, між якими потужний позитивний струмінь глобалізації гармонізує всі соціально-економічні і людські відносини.

Негативний вплив процесів глобалізації найчастіше пов’язують з такими наслідками, як виникнення транснаціональних монополій, захоплення ринків, формування деструктивних квазіекономік, втрата енергетичної і економічної незалежності, диктат в інформаційній і комунікаційній сферах, глобалізація фінансової сфери з формуванням світових фінансових центрів. Найактуальніший приклад: нинішню глобальну економіку і фінансову кризу об’єктивно можна пов’язати з накопиченням негативних наслідків глобалізації у світовій фінансовій сфері.

Транскордонне співробітництво (ТКС) у системі співвідношень „глобальний – локальний” однозначно відноситься до сфери міжнародної діяльності на обмеженій території й у відносно малих інтеграційних формах та масштабах, отже, по суті є локальним. В той же час за своєю природою, функціями і можливостями ТКС спроможне гармонізувати увесь спектр економічної і суспільної діяльності в прикордонних регіонах з позитивними впливами глобалізаційних процесів та ефективно протистояти негативним впливам глобальних трансформацій.

В Україні та на Закарпатті, зокрема, ще зовсім недостатньо використовують багатогранні можливості ТКС як для місцевого і регіонального розвитку, так і для планомірної реалізації євроінтеграційних устремлінь та подолання наслідків дії глобальної економічної і фінансової кризи. Між тим, експерти з проблем міжнародної безпеки і співробітництва в Європі з неприхованою тривогою відмічають: після російсько-грузинського конфлікту у серпні 2008 року на континенті відбулись суттєві геополітичні зміни. Досягнутий раніше певний баланс у співвідношенні викликів – можливостей змістився в сторону збільшення викликів. А об’єднана Європа, хоч і приховано, все ж на догоду Росії фактично визнає та на практиці закріплює нову геополітичну лінію на західних кордонах України (по Шенгенській зоні). Підтвердженням цьому є і певна консервація нашої держави в особливому статусі „сусіда і партнера” через запровадження Програми Східного Сусідства і Партнерства, що різко знижує динаміку євроінтеграційних зусиль України.

З урахуванням вищенаведеного узагальненого аналізу проблем в даній роботі викладені ряд пропозицій щодо якісної зміни ролі ТКС в нових геополітичних умовах з акцентуванням уваги на запровадженні найбільш ефективних його інституційних і організаційних форм щодо економічного і соціального розвитку територій. А для врахування впливів глобальних трансформацій запропоновані нові підходи з введенням понятійних і гносеологічних засад нової конвергенційної науки – системної глобалістики.


Ініціативи

1. В нових зовнішніх геополітичних реаліях, що знижують динаміку євро інтеграційних зусиль України, ще більш актуальними стають внутрішні системні реформи, які б забезпечили не декларативну, а реальну гармонізацію досі не збалансованих взаємозв’язків економічних, політичних і соціальних інститутів нації, що суттєво утримує і обмежує досягнення конкурентоспроможності країни в умовах посилення глобалізації та впливу глобальної економічної та фінансової кризи.

В цьому зв’язку одним із стратегічних пріоритетів національного розвитку нашої держави доцільно визнати „Будівництво європейської України” на засадах мобілізації і консолідації, перш за все, власних ресурсів, включаючи й людські та інтелектуальні ресурси.

Тим не менше, задля пришвидшення реалізації пріоритету „Будівництва європейської України” ТКС належить отримати роль формувача в західних прикордонних регіонах „плацдармів” системного реформування і запровадження європейських норм суспільних та економічних відносин, громадянського суспільства і публічного управління.

2. Серед найрізноманітніших і навіть добре апробованих форм ТКС (євро регіони; партнерські мережі і асоціації органів влади; двосторонні угоди муніципалітетів та неурядових організацій; спільна участь в діяльності європейських структур і асоціацій тощо) в нових умовах доцільно активізувати та ініціювати перш за все ті, які об’єднують зусилля прикордонних регіонів в їх економічному розвитку, досягненню конкурентоспроможності та стійкості до негативних впливів глобалізаційних процесів. Отже, мова йде про утворення в прикордонних регіонах транскордонних кластерів ( в тому числі, інноваційних); технопарків і промислових парків; територій пріоритетного розвитку та вільних економічних зон; логістичних центрів; транскордонних мереж ресурсних центрів; спільних туристичних і рекреаційно-оздоровчих зон та маршрутів. При цьому завжди актуальними залишаються ті форми і методи ТКС, які спрямовані на вирішення спільних екологічних і природоохоронних проблем та пов’язані із збереженням, розвитком і примноженням культурної спадщини спільного транскордонного регіону.

3. Серед усіх інших економічних інтеграційних форм ТКС найбільш перспективними і ефективними в реалізації пріоритету „Будівництво європейської України” нам видаються транскордонні кластери. І обумовлено це в першу чергу самою природою утворення даного виду територіально-галузевого об’єднання, найважливішим показником діяльності якого є висока конкурентоспроможність та, відповідно, стійкість до глобалізаційних викликів.

За означенням кластери – це галузево-територіальне добровільне об’єднання підприємницьких структур, що тісно співпрацюють як між собою для досягнення оптимізації виробничих процесів і економічних результатів, так і з науковими, інноваційними, громадськими та владними інституціями з метою підвищення конкурентоспроможності і, тим самим, – сприяння соціально-економічному розвитку регіону. В теорії і практиці кластерної економіки добре відомо, що стійкі конкурентні переваги національної економіки можуть базуватись лише на міцних конкурентних перевагах її окремих галузевих кластерів.

Таким чином, транскордонні кластери, які мають бути гармонізованими з інтересами, як мінімум, двох національних економік сусідніх країн, цілком природно, на економічних засадах, а отже – найбільш ефективно, здійснюють інтеграцію прикордонних регіонів. В результаті, сам процес формування транскордонних кластерів може слугувати надійним критерієм об’єктивності і стійкості процесу інтеграції.

Висновок щодо актуальності утворення транскордонних кластерів, який впродовж останніх років викристалізовувався в наукових і експертних колах, в останні місяці отримав підтримку Міністерства регіонального розвитку і будівництва України, яке ініціювало розробку Національної стратегії формування і розвитку транскордонних кластерів.

4. Враховуючи, що транскордонні кластери, як і будь-які інші види кластерної економіки, здатні протистояти негативним чинникам глобалізаційних процесів, спираючись на світовий і національний досвід перебігу і сутності соціально-економічних явищ, спричинених глобальною фінансовою кризою, варто більш глибоко проаналізувати методичну, понятійну і гносеологічну сутність глобалістики – нової інтегральної науки про сучасний світ та цивілізаційний розвиток людства.

Глобалістика, як наука, своєю абсолютною метою ставить збереження та гармонійний розвиток Земної цивілізації. При цьому глобалістика вивчає найбільш загальні закономірності розвитку людства та моделі керованого, науково і духовно організованого світу в єдності і взаємодії трьох головних глобальних сфер людської діяльності – екологічній, соціальній та економічній – в реальних умовах планети Земля з її скінченими фізичними розмірами, обмеженими природними ресурсами та ще й в епоху антропогенного перевантаження .

Не дивлячись на універсальність інтересів глобалістики, її розвиток як нової науки за останні 5 -10 років відбувався більшою мірою у сферах світової політики, економіки і фінансів, інформаційно-комунікаційній сфері. Між тим, підходів глобального аналізу нині потребують практично всі сфери, так чи інакше пов’язані з життєдіяльністю людських спільнот: природно-ресурсний потенціал і земні ландшафти, вода, атмосфера і біосфера загалом, енергоресурси і енергетика, транспортні й інформаційно-комунікаційні мережі, промислова і агропромислова інфраструктура, інформаційні ресурси, демографічні, мовні, етнокультурні і генетичні ресурси людства та ноосфера загалом тощо.

При цьому сама глобалізація має розглядатись як всесвітньо-історичний процес, що відбувається уже давно у просторі і часі з різною інтенсивністю та має індивідуальні прояви в кожній із сфер, формуючи разом багато параметричну і багатовекторну систему взаємозалежних впливів та ієрархій. Подібне завдання під силу вирішувати лише із застосуванням сучасної системології та ноосферної парадигми інформації на основі теорії відкритих систем.

Відповідно, є підстави для розробки понятійних і гносеологічних засад конвергенційної науки – системної глобалістики, яка використовуватиме математичні основи системології для опису, аналізу, моделювання і прогнозування процесів і явищ, пов’язаних з глобальними трансформаціями.

Відповідно, система узагальнених параметрів глобального розвитку (індекс антропогенного навантаження, індекс сталого розвитку, індекс соціально-економічної дисгармонії суспільства, індекс розвитку людства тощо) отримає доповнення новими індикаторами, а принципи системології дозволять виявити їх взаємовпливи та здійснювати територіальний моніторинг і прогнозування глобальних впливів.


Очікувані результати

  • Активна підтримка з боку держави ініціатив ділових кіл західних прикордонних регіонів по формуванню транскордонних кластерів здатна започаткувати природний і незворотний процес інтеграції України в європейський економічний простір, відкриваючи тим самим шлях і для повномасштабних євроінтеграційних процесів в інших сферах життєдіяльності.

  • Реалізація стратегічного пріоритету „Будівництва європейської України” через найбільш ефективні форми ТКС дозволить забезпечити національні інтереси України в умовах глобалізаційних викликів і геополітичних змін на континенті.

  • Розуміння сутності, змісту, характеру спрямування причин та узагальнених параметрів, що визначають глобалізаційні процеси через розробку і застосування методології системної глобалістики дозволить виявляти як позитивні та негативні впливи цих процесів на розвиток, зокрема, України та її регіонів, так і науково-обгрунтовано сприяти формуванню більш збалансованої і прогнозованої економічної та зовнішньої і внутрішньої політики нашої держави в умовах глобалізаційних викликів.Похожие:

Роль транскордонного співробітництва в умовах посилення впливу глобальних трансформацій і геополітичних змін iconКороткий виклад роботи «Рекомендації щодо впровадження нових форм транскордонного співробітництва» в «Загальних положеннях»
Основні закономірності формування та розвитку; що таке транскордонний простір, якісні характеристики економічного простору (щільність,...
Роль транскордонного співробітництва в умовах посилення впливу глобальних трансформацій і геополітичних змін iconLoc- clim-act: місцеві дії щодо впливу кліматичних змін реєстр номер: huskroua/1001/079 Даний проект був поданий на конкурс, оголошений в рамках програми Транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна єісп на 2007-2013 рр.
Даний проект був поданий на конкурс, оголошений в рамках програми Транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна...
Роль транскордонного співробітництва в умовах посилення впливу глобальних трансформацій і геополітичних змін iconМіжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – Вип. 15
Ради Європи (Відень, 10. 1993 р.). Остання стисло і вдало висловлює цю роль: “Створення Європи толерантної і процвітаючої залежить...
Роль транскордонного співробітництва в умовах посилення впливу глобальних трансформацій і геополітичних змін iconПрограма розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки
Затвердити Державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки (далі Програма), що додається
Роль транскордонного співробітництва в умовах посилення впливу глобальних трансформацій і геополітичних змін iconРекомендації міжнародної конференції «Стан законодавчого та нормативного забезпечення транскордонного співробітництва»
«Стан законодавчого та нормативного забезпечення транскордонного співробітництва»
Роль транскордонного співробітництва в умовах посилення впливу глобальних трансформацій і геополітичних змін iconРішення 06 травня 2011 року №89 Про районну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2011 2015 роки
Про обласну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2011 2015 роки”, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування...
Роль транскордонного співробітництва в умовах посилення впливу глобальних трансформацій і геополітичних змін iconІнформаційні впливи та інформаційні операції
У сучасних умовах роль і значення непрямих методів впливу на перебіг політичних та економічних процесів швидко зростає. Провідне...
Роль транскордонного співробітництва в умовах посилення впливу глобальних трансформацій і геополітичних змін iconРахівський район, 2006р. Проект Створення «Центру з активізації інтеграційних та інвестиційних процесів І транскордонного співробітництва Рахівщини «Спільний Дім»
...
Роль транскордонного співробітництва в умовах посилення впливу глобальних трансформацій і геополітичних змін iconАналітичний огляд та оцінка українських нормативно-правових актів, документів Європейських інституцій з питань транскордонного співробітництва та транскордонних кластерів
У зв'язку з цим та враховуючи пріоритетність курсу інтеграції України до єс, питання інтенсифікації прикордонного та міжрегіонального...
Роль транскордонного співробітництва в умовах посилення впливу глобальних трансформацій і геополітичних змін iconРішення №128 від 17 травня 2011 року Про затвердження Регіональної програми з міжнародного І транскордонного
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійних комісій з питань євроінтеграції, транскордонного...
Роль транскордонного співробітництва в умовах посилення впливу глобальних трансформацій і геополітичних змін iconПотенціал міжрегіонального співробітництва областей поліського регіону україни та перспективи співпраці з регіонами єс рекомендації необхідність поглиблення міжрегіонального І транскордонного співробітництва
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов