Кластерний аналіз лісового сектору карпатського регіону україни: досвід розробки та впровадження устич Р.І., координатор сектору економіки швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті forza ситуація icon

Кластерний аналіз лісового сектору карпатського регіону україни: досвід розробки та впровадження устич Р.І., координатор сектору економіки швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті forza ситуаціяНазваниеКластерний аналіз лісового сектору карпатського регіону україни: досвід розробки та впровадження устич Р.І., координатор сектору економіки швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті forza ситуація
Дата конвертации28.04.2013
Размер103.4 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
1. /доклады на конференцию/Жарова доклад[1].doc
2. /доклады на конференцию/Яцек Дрожджаль уточ.doc
3. /доклады на конференцию/выступление Климова.doc
4. /доклады на конференцию/доклад Борисенко.doc
5. /доклады на конференцию/доклад Вишни.doc
6. /доклады на конференцию/доклад Внуковой.doc
7. /доклады на конференцию/доклад Войнаренко.doc
8. /доклады на конференцию/доклад Говоркова.doc
9. /доклады на конференцию/доклад Дубницкого.doc
10. /доклады на конференцию/доклад Канищенко.doc
11. /доклады на конференцию/доклад Кузнецовой.doc
12. /доклады на конференцию/доклад Лукша.doc
13. /доклады на конференцию/доклад Малый.doc
14. /доклады на конференцию/доклад Микулы.doc
15. /доклады на конференцию/доклад Семёнов.doc
16. /доклады на конференцию/доклад Соколенко.doc
17. /доклады на конференцию/доклад Стаценко.doc
18. /доклады на конференцию/доклад Устич.doc
19. /доклады на конференцию/доклад-Ляшенко.DOC
20. /доклады на конференцию/приветствие Анищук.doc
Міжнародна практика формування кластерів та можливості її адаптації для україни
К ластер как повышение конкурентноспособности предприятий – на примере кластера «зеленая химия» /польша/ Яцек Дрожджал
Климов Александр Алексеевич
Теоретичні основи формування механізмів державного управління інноваційним розвитком промислової галузі
«роль севастопольской тпп в развитии экономики региона и международном сотрудничестве» Вишня Л. И., президент Севастопольской торгово-промышленной палаты
Внукова Н. М., доктор экономических наук, заведующий кафедрой Харьковского национального экономического университета, Коваленко В. Н
М. П. Войнаренко, Хмельницький національний університет кластери як центри економічного зростання регіонів за умов кризи вступ
Поэтапная разработка проекта «создание инновационно-технологического кластера «агробум», Г. Мелитополь
Особенности формирования промышленных кластерных структур в условиях новой экономики
Інтернаціоналізація процесів економічної кластеризації Анотація
Кузнєцова Н. Г. Київський національний торговельно-економічний університет Механізм формування кластерних об'єднань: етапи обгрунтування Анотація
Роль транскордонного співробітництва в умовах посилення впливу глобальних трансформацій і геополітичних змін
Особливості створення та функціонування кластерів в будівельній галузі
Методологічні підходи ідентифікації транскордонних кластерів
Тезисы выступления) Семенов А. Г. (Ноо «Ассоциация устойчивого развития Севастополя \"Аура\"»)
«Перспективы роста экономики Украины на основе инновационных кластеров» Соколенко С. И
Принципы создания и некоторые результаты работы кластера «эко –энерго»
Кластерний аналіз лісового сектору карпатського регіону україни: досвід розробки та впровадження устич Р.І., координатор сектору економіки швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті forza ситуація
Возможности и механизмы формирования трансграничных высокотехнологичных кластеров
Программа Украине>, которая начала реализовываться в этом году, является

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: ДОСВІД РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ

Устич Р.І., координатор сектору економіки швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті FORZA


Ситуація

Карпатський регіон України – найбагатший в Україні за лісовими ресурсами. Ліси дають сировину для галузей економіки, мають протиерозійне, кліматичне, санітарно-оздоровче, природоохоронне та соціальне значення.

Водночас до сьогодні не існувало цілісних рамок, які б об’єднували лісогосподарський та деревообробний підсектори, а також всі їхні галузі, не кажучи вже про недеревинні ресурси, такі як туризм на базі лісових екосистем, ягоди й гриби. Внаслідок чого ці підсектори часто розглядаються як ізольовані, компоненти секторів і зв’язки між ними не є узгодженими, лісогосподарська та деревообробна галузі не враховуються або поверхнево враховуються в процесі прийняття рішень органами влади. Одним із побічним ефектів такої ситуації є вкрай низький рівень співпраці між учасниками лісового сектору – лісівниками та деревообробниками, постачальниками продукції для галузі та її виробниками, науковими закладами, що готують фахівців для галузі, та виробництвом, що аж ніяк не сприяє ефективній роботі лісового сектору та сталому розвитку територій.

У 2006 році для проекту FORZA стала очевидною необхідність звернути увагу органів влади та громадськості на необхідність цілісного сприйняття усього процесу використання деревинних та пов’язаних з ними недеревинних ресурсів та сприяти кооперації між його учасниками. Так виникла ідея проведення Кластерного аналізу лісового сектору Карпатського регіону України та розробки рекомендацій для кластерного менеджменту.


Практика і методологія проведення Кластерного аналізу

К
Що таке кластер? Це група галузей та організацій, які взаємопов’язані відносинами купівлі – продажу, та / або які мають спільну інфраструктуру, замовників та персонал, та чия взаємодія сприяє конкурентній перевазі.
ластерний аналіз ґрунтується на двох ключових поняттях: «системний підхід» і «сталий розвиток», які були покладені в основу Кластерного аналізу лісового сектору Карпатського регіону України. В двох словах концепція Кластерного аналізу полягає у системному аналізі всіх галузей, підгалузей, зв’язків, структур і процесів лісового сектору для виявлення потенційних кластерів. Внаслідок цього виробляється стратегія розвитку регіону, котра в результаті допомагає владним структурам формувати політику, а бізнес колам й інвесторам – приймати зважені рішення.

Прикладами найбільш відомих кластерів є: в галузі комп'ютерної техніки й інформаційних технологій – у Силіконовій долині (США); зв'язку й телекомунікацій – у Гельсінкі (Фінляндія), кіновиробництва – в Голівуді (США), аерокосмічної промисловості – у Московській області (Росія). В Україні відомі будівельний кластер в Хмельницькому, народних промислів в Івано-Франківську, добування та переробки каменю у Житомирі.

Кластерний аналіз лісового сектору здійснений в рамках проекту FORZA для чотирьох областей українських Карпат (Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької). Протягом 2007 – 2008 років над ним спільно працювали Національний лісотехнічний університет України (НЛТУУ) за методологічної підтримки Міжнародного Інституту Лісу та Деревини Університету Мюнстера, Німеччина) та численні українські партнери і зацікавлені сторони. Фінансову підтримку надала Швейцарська агенція розвитку та співробітництва.

При виконанні Кластерного аналізу було послідовно реалізовано такі етапи:

2006-2007 рр.:

Обласні державні адміністрації Закарпаття, Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської областей висловили зацікавленість та зобов’язалися надати інформацію, людські ресурси для виконання аналізу, підписавши відповідний Меморандум про взаєморозуміння


2008 р.:

Етап 1: спільно з усіма основними партнерами розроблено детальну методологію та робочу програму (огляди академічної літератури; семінари із зацікавленими сторонами).

Етап 2: зібрані польові дані та здійснено моніторинг і оцінку стану розвитку лісового сектору; визначено концентрацію лісопромислових підприємств; зібрано інформацію про співпрацю та зв’язки лісопромислових підприємств (анкетування галузевих підприємств; співбесіди з експертами; загально-урядова та галузева статистика; семінари із зацікавленими сторонами)

Етап 3: уведення даних від груп обласних експертів та з інших джерел у спільну центральну базу даних у НЛТУУ; аналіз ключових аспектів (стан розвитку лісового сектору регіону й України та його порівняльна значущість у загальнонаціональній економіці; перспективи розвитку лісового сектору в регіоні та в кожній області засобами тренд-аналізу, економіко-математичного моделювання та оцінки сценаріїв майбутнього розвитку).

Етап 4: інтерпретація результатів, формулювання рекомендацій і підготовка першого попереднього варіанту звіту на основі ключових аспектів ( SWOT- аналі; SPACE- аналіз; гендерний аналіз; ГІС - карти).

Етап 5: розповсюдження інформації та подальші кроки (остаточний варіант звіту представлений широкій аудиторії, широко розповсюджений і вільно доступний для зацікавлених сторін; представники рівня прийняття рішень, громадськості та приватного сектора поінформовані для подальших кроків).

Ключові висновки і рекомендації Кластерного аналізу


Кластерний аналіз продемонстрував, що в Карпатському регіоні існує потенційний кластер лісового сектору.

Застосування поняття кластеру до лісового сектору Карпатського регіону дозволяє цілісно розглядати увесь процес виробництва та переробки деревинних й пов’язаних з ними недеревинних ресурсів. Перший в Україні ґрунтовний аналіз можливостей усіх галузей економіки, що використовують лісові ресурси, засвідчив, що лісовий сектор карпатських областей посідає 4 місце в економіці, а не пасе задніх — як коли розглядається окремо як деревообробка, лісовий туризм, гриби/ягоди тощо. Лісовий сектор працевлаштовує біля 52 тисяч чоловіків та жінок. Це демонструє важливе соціально-економічне значення лісового сектору в економіці регіону.

Чотири основних складових частини кластеру (лісове господарство, деревообробка, виробництво продукції з деревини та меблеве виробництво, паперово-целюлозне виробництво) складають приблизно 90% всього обсягу виробництва сектору, хоча потенціал процесів доданої вартості реалізовано не повністю.

Зважаючи на велику соціально-економічну значущість таких складових, як лісовий туризм, використання недеревинної лісової продукції, використання відходів, їх питома вага у кластері, на думку експертів, може найближчим часом значно зрости.

За результатами аналізу, в Карпатському регіоні існує значний потенціал для підвищення ефективності використання лісових ресурсів за рахунок застосування методів наближеного до природи лісівництва. За розрахунками, за умови використання методів наближеного до природі лісівництва в регіоні можливо збільшити обсяги лісозаготівлі на 2-2,5 млн м3 деревини щорічно.

Окрім того, існує реальний потенціал посилення позицій лісового кластеру у таких напрямках, як деревообробка, дерев’яне домобудування, лісовий туризм, переробка недеревинної лісової продукції. Завдяки цьому можливе створення нових робочих місць та підвищення доходів населення. Однак, це вимагає спільних координованих зусиль всіх зацікавлених сторін на різних рівнях: органів влади, бізнесу і громади.

Весь 2008 рік йшла робота над кластерним аналізом за участю багатьох сторін. Інформація про розвиток дослідження регулярно надавалася партнерам та засобам масової інформації. За допомогою використання мережі зацікавлених сторін в процесі впровадження налагодилися постійні, міцні зв’язки із владою, тими, хто приймають рішення. Сподіваємося, що це в майбутньому стане поштовхом для реалізації кластерної концепції.


Рекомендації владі:

Удосконалення структури та організації лісового сектору держави та регіону задля стимулювання інвестицій у галузь у контексті сталого розвитку.

Органам влади доцільно зосередитись на використанні результатів кластерного аналізу у стратегічному плануванні соціально-економічного розвитку регіонів, підтримці регіональних кластерних ініціатив, створенні сприятливих умов для кооперації учасників лісового кластеру Карпатського регіону, підготовці робітників інженерно-технічних спеціальностей (особливо робітників для роботи із сучасним обладнанням та устаткуванням).


Рекомендації бізнесу:

Об’єднання у союзи чи федерації для кооперування та спільного представлення власних інтересів.

Для цього, бізнесу рекомендується розвивати галузеві асоціації та мережі для координації та офіційного захисту інтересів сектору, орієнтуватися на сертифікацію продукції з деревини для виходу на зовнішні ринки, покращувати бізнес комунікації між учасниками ринку як передумову ефективної виробничої кооперації.


Рекомендації громаді:

Посилення участі місцевих громад у розвитку лісового сектору Карпатського регіону.

Для цього громаді пропонується активніше брати участь у плануванні та використанні лісових ресурсів, здійснювати громадський контроль з метою недопущення незаконних рубань, брати учать у розвитку «зеленого» туризму в регіоні.


Кластерний менеджмент

Основними сторонами, зацікавленими у проведенні Кластерного аналізу та використанні його результатів, є:

 • о
  Кластерний менеджмент – це різні способи підтримки ініціатив по створенню і розвитку кластерів.

  ргани влади чотирьох областей Карпатського регіону,

 • підприємства лісового сектору,

 • місцеві громади та громадські організації,

 • освітні установи та

 • підприємства суміжних галузей (транспорт, фінансові установи, консалтингові організації тощо).

При цьому бізнес структури бачать для себе вигоди від створення кластеру і ініціюють цей процес, а от ключова роль у процесі підтримки створення кластерів належить органам влади, адже саме держава визначає політику, формує нормативно-правову базу (податкове, експортне законодавство), створює інфраструктуру – тобто впливає на те, може чи не може цей чи інший сектор розвиватись. Саме тому проект FORZA впевнений, що корисність результатів кластерного аналізу залежатиме від безпосередньої зацікавленості органів влади.

У листопаді 2008 р. за підтримки проекту FORZA у Львові відбулася конференція, на якій органам влади та громадськості було презентовано кластерний аналіз лісового сектору та обговорювалась концепція створення окремих лісових кластерів у чотирьох областях Карпатського регіону – Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій.

Органи влади та фахівці з чотирьох областей погодились спільно діяти для створення регіональних галузевих лісових кластерів та впровадження ключових рекомендацій кластерного аналізу, зокрема:

  1. Поширювати інформацію про кластерний аналіз лісового сектору Карпатського регіону України

  2. Формувати групи кластерного менеджменту в областях

  3. Підтримувати пілотні проекти з бізнес співпраці та впровадження ключових рекомендацій кластерного аналізу


Наразі в Закарпатській області обговорюється можливість формування кластеру деревяного будинкобудування.. Кластер – це не щось таке, що створюється з нуля. Навпаки, кластери формуються на основі потреб підприємств та використання їх наявних можливостей. В даному випадку планується, що у кожному проекті з виробництва житлового дерев’яного будинку «під ключ» можуть прийняти участь близько 22 типів акредитованих фахових підприємств (від постачальників столярних виробів, полових покриттів, підприємств з проведення загально-будівельних, покрівельних, сантехнічних робіт, до транспортних, рекламних, фінансових та інших організацій). За підрахунками, кожен такий проект може працевлаштувати до 850 працюючих у таких різних галузях.

Такого роду кластер, або комерційно-зорієнтоване співробітництво на певний строк між різноманітними зацікавленими сторонами у ланцюгу виробництва та збуту зі специфічними практичними навичками, контактами кожного підприємства забезпечить надійних партнерів, а отже гарантує задоволеного споживача у кінці ланцюга.

Аналогічні процеси формування кластерних утворень у лісовому секторі відбуваються і в решті областей Карпатського регіону України.

Підтримка формування лісових кластерів у Карпатському регіоні України проектом FORZA триватиме до кінця 2010 року, після чого відповідальність за подальші кластерні ініціативи буде покладена на українських партнерів. Зокрема, Національний лісотехнічний університет України володіє великим багажем но-хау для того, щоби надавати кластерам, які зароджуються, консультаційну підтримку.


Перспективи застосування і застереження

Наразі результати Кластерного аналізу та рекомендації для влади, бізнесу та громади широко публікуються та розповсюджуються всім зацікавленим сторонам, але про досягнення своє мети ми зможемо говорити лише тоді, коли ці інформація та рекомендації будуть застосовуватися органами влади, бізнесом та громадою, а також коли визріє критична маса підприємливих людей, котрі порозуміють, що настала пора об’єднатися у кластер для кооперування та спільного представлення своїх інтересів за межами країни та на внутрішньому ринку.

Рис. 1. Схема лісового кластеру Карпатського регіону України:


Резюме


Вперше в Україні в лісовому секторі Швeйцарсько-українським проектом розвитку ліcового господарства в Закарпатті FORZA здійснений Кластерний аналіз лісового сектору Карпатського регіону України.

Він охоплює чотири області Карпатського регіону: Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську, які межують із державами Європейського Союзу та володіють ресурсом міжнародної екологічної та соціально-економічної важливості.

Найбільш важливі результати аналізу:

1. Лісовий сектор посідає одне з провідних місць у економіці Карпатського регіону України.

2. Лісовий ресурс Карпатського регіону України виконує низку важливих функцій (економічну, екологічна, соціальна), значущість яких недооцінюється.

3. Для стратегічного розвитку лісового кластеру необхідними є спільні зусилля всіх зацікавлених сторін на різних рівнях: влади, бізнесу, громади.

На основі даних результатів з метою покращення ефективності всього лісового сектору Карпатського регіону України для зацікавлених сторін було розроблено групи рекомендацій:

1. Удосконалення структури та організації лісового кластеру держави та регіону задля стимулювання інвестицій у галузь у контексті сталого розвитку.

2. Об’єднання підприємств у союзи чи федерації для кооперування та спільного представлення власних інтересів за межами країни та на внутрішньому ринку в контексті посилення глобалізаційних процесів.

3. Активізація участі місцевих громад у розвитку лісового сектору Карпатського регіону.Похожие:

Кластерний аналіз лісового сектору карпатського регіону україни: досвід розробки та впровадження устич Р.І., координатор сектору економіки швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті forza ситуація iconРозпорядження від 18 квітня 2006 р. N 208-р Київ Про схвалення Концепції реформування та розвитку лісового господарства Схвалити Концепцію реформування та розвитку лісового господарства, що додається
Концепції реформування та розвитку лісового господарства, стосовно внесення змін до Державної програми "Ліси України" на 2002-2015...
Кластерний аналіз лісового сектору карпатського регіону україни: досвід розробки та впровадження устич Р.І., координатор сектору економіки швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті forza ситуація iconМіністерство охорони навколишнього природного середовища України Карпатський біосферний заповідник Швейцарсько-український проект розвитку лісового господарства
Екологічні та соціально-економічні аспекти збереження етнокультурної та історичної спадщини Карпат
Кластерний аналіз лісового сектору карпатського регіону україни: досвід розробки та впровадження устич Р.І., координатор сектору економіки швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті forza ситуація iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни стратегія розвитку аграрного сектору економіки
Першочерговість уваги до аграрного сектору зумовлюється незамінністю сільськогосподарської продукції та продовольства в життєдіяльності...
Кластерний аналіз лісового сектору карпатського регіону україни: досвід розробки та впровадження устич Р.І., координатор сектору економіки швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті forza ситуація iconКоротко про проект forza
Досягнення сталого багатофункціонального ведення лісового господарства в Карпатському регіоні, з особливим наголосом на належному...
Кластерний аналіз лісового сектору карпатського регіону україни: досвід розробки та впровадження устич Р.І., координатор сектору економіки швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті forza ситуація iconЗвіт про впровадження проекту за період квітень 2011 жовтень 2011 Стор. Додаток 54 рекомендації для м’ясо-молочного сектору україни преамбула
Цей документ є підсумком ключових рекомендацій, висунутих у звітах. Звіти у повному обсязі «Ключові питання ринку яловичини та шляхи...
Кластерний аналіз лісового сектору карпатського регіону україни: досвід розробки та впровадження устич Р.І., координатор сектору економіки швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті forza ситуація iconГроші та розвиток ринкової економіки в Україні
Роль банківського сектору, як складової грошової системи, у розвитку економіки України
Кластерний аналіз лісового сектору карпатського регіону україни: досвід розробки та впровадження устич Р.І., координатор сектору економіки швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті forza ситуація iconУ 2008 році держава має покращити забезпечення лісового господарства – Президент
У 2008 році покращення забезпечення лісового господарства має бути у центрі уваги влади. Про це заявив у інтерв’ю журналістам Президент...
Кластерний аналіз лісового сектору карпатського регіону україни: досвід розробки та впровадження устич Р.І., координатор сектору економіки швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті forza ситуація iconПроект єс презентує результати аналізу аграрного сектору України Київ, 13 грудня 2005
В цьому контексті Представництво єк започаткувала проект «Аналіз аграрного сектору України з метою підготовки секторальної програми...
Кластерний аналіз лісового сектору карпатського регіону україни: досвід розробки та впровадження устич Р.І., координатор сектору економіки швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті forza ситуація iconПро затвердження Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів Відповідно до статей 53 і 54 Лісового кодексу України ( 3852-12 ) Кабінет Міністрів Українипостановля є
Затвердити Порядок ведення державного лісового кадастру та обліку лісів, що додається
Кластерний аналіз лісового сектору карпатського регіону україни: досвід розробки та впровадження устич Р.І., координатор сектору економіки швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті forza ситуація iconАналіз регуляторного впливу у разі впровадження постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення витрат суб'єктами господарювання державного
Аналіз регуляторного впливу у разі впровадження постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення витрат...
Кластерний аналіз лісового сектору карпатського регіону україни: досвід розробки та впровадження устич Р.І., координатор сектору економіки швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті forza ситуація iconГо «агентство сприяння сталому розвитку карпатського регіону «форза»
З метою реагування на виважені очікування та потреби громад та формування партнерських відносин з громадськістю та бізнесовими структурами...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов