Постанова іменем україни icon

Постанова іменем україниНазваниеПостанова іменем україни
Дата конвертации20.04.2013
Размер61.85 Kb.
ТипПостанова
скачать >>>


ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ   

 ПОСТАНОВА           

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ          


 14 липня 2010 р.                                                                                    

2-27/3034-2009  

 
 

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Дунаєвської Н.Г. –головуючого,

Воліка І.М.,

         Мележик Н.І.,

 розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві касаційну скаргу  Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліта-Ялос"  на  постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 23 березня 2010 року у справі № 2-27/3034-2009 Господарського суду Автономної Республіки Крим за позовом  Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліта-Ялос", м. Ялта, до Товариства з обмеженою відповідальністю "Онікс-Груп", м. Сімферополь,   про  стягнення 18 450 грн.,

  за участю представників сторін:

позивача –Корнієнко В.С. (дов. від 13.07.10);

відповідача  –не з’явився,

  в с т а н о в и в:

  У червні 2009 року позивач –ТОВ "Еліта-Ялос" пред'явив у господарському суді позов до відповідача –ТОВ "Онікс-Груп" про стягнення 18 450 грн.

Вказував, що 23.04.07 між ним та відповідачем було укладено агентський договір № 23-04/7-Тк, згідно умов якого він (ТК "Жуковка") зобов'язався надати комплекс послуг по наданню місць для тимчасового проживання та харчування на території Туристичного комплексу "Жуковка", а відповідач (компанія) –здійснити оплату вказаних послуг на умовах, передбачених договором.

Посилаючись на порушення відповідачем умов договору в частині оплати отриманих послуг, позивач просив стягнути з відповідача на його користь 18 450 грн. боргу та судові витрати.

Рішенням Господарського суду Автономної Республіки Крим від 10 грудня 2009 року –02 лютого 2010 року (суддя Воронцова Н.В.), залишеним без змін постановою Севастопольського апеляційного господарського суду від 23 березня 2010 року (колегія суддів у складі: Волкова К.В. –головуючого, Гоголя Ю.М., Гонтаря В.І.), в позові відмовлено.

Судові акти мотивовані належним виконанням відповідачем договірних зобов’язань в частині оплати отриманих послуг та на  відсутність боргу відповідача перед позивачем.

У касаційній скарзі ТОВ "Еліта-Ялос", посилаючись на порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, а саме: ст.ст. 295, 297, 305 ЦК України та ст. 43 ГПК України, просить скасувати постановлені у справі судові акти та постановити нове рішення про задоволення його вимог.

Розглянувши матеріали справи і доводи касаційної скарги, перевіривши правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права у вирішенні даного спору, колегія суддів знаходить за необхідне касаційну скаргу залишити без задоволення, з таких підстав.

Як встановлено судами попередніх інстанцій та вбачається з матеріалів справи, 23.04.07 між сторонами у справі було укладено агентський договір  № 23-04/7-Тк, згідно умов якого ТК "Жуковка" (позивач) зобов'язався надати комплекс послуг по наданню місць для тимчасового проживання та харчування на території Туристичного комплексу "Жуковка", а відповідач (компанія) –здійснити оплату вказаних послуг на умовах, передбачених договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 295 ГК України комерційне посередництво   (агентська   діяльність)   є підприємницькою  діяльністю,  що  полягає  в  наданні  комерційним агентом   послуг  суб'єктам  господарювання  при  здійсненні  ними господарської  діяльності  шляхом  посередництва  від   імені,   в інтересах,   під  контролем  і  за  рахунок  суб'єкта,  якого  він представляє.

За агентським договором одна сторона  (комерційний  агент) зобов'язується  надати  послуги  другій  стороні (суб'єкту,  якого представляє агент)  в  укладенні  угод  чи  сприяти  їх  укладенню (надання  фактичних  послуг)  від  імені  цього суб'єкта і за його рахунок (ч. 1 ст. 297 ГК України).

Пунктом 2.2 договору компанія зобов'язалась своєчасно та у обсязі здійснювати оплату за надані ТК "Жуковка" послуги.

Вартість послуг, які реалізуються ТК "Жуковка" визначається відповідно Додатку № 1, який є невід'ємною частиною договору (п. 4.1 договору).

Агентська скидка, яка надається компанії складає 25 %. При наявності вільних номерів (місць) у туркомплексі такі місця надаються компанії зі знижкою 25 %. Загальна вартість сплачених компанією послуг зараховується ТК "Жуковка" у рахунок виконання (погашення) зобов'язань по сумі договору (п. 4.2 договору).

Пунктом 4.5 договору сторони погодили, що оплата послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок  ТК "Жуковка" згідно графіку платежів, вказаному у додатку № 2 до договору.

Статтями 11, 629 ЦК України встановлено, що договір є однією з підстав виникнення зобов'язань та є обов'язковим для виконання сторонами.

Статтею 526 ЦК України та ст. 193 ГК України встановлено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно п. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно вказаного додатку № 2 загальна сума договору складає 1 008 555,00 грн.

Судами встановлено та матеріалами справи підтверджується, що відповідач, відповідно до графіку платежів, здійснив перерахування вказаних грошових коштів позивачу в повному обсязі, тобто, повністю виконав договірні зобов’язання в частині оплати послуг.

Крім того, судами встановлено, що рішенням Господарського суду Автономної Республіки Крим від 12 березня 2009 року у справі № 2-18/464.1-2009, залишеним без змін постановами апеляційної та касаційної інстанцій, за позовом ТОВ "Онікс-Груп" до ТОВ "Еліта-Ялос" про стягнення 82 330,70 грн., з яких 275 442,50 грн. –переплата за послуги, 2 926,36 грн. інфляційні та 3961,84 грн. річні, позов задоволено частково та постановлено стягнути з ТОВ "Еліта-Ялос" на користь ТОВ "Онікс-Груп" суму передплати за агентські послуги згідно договору № 23-04/7-Тк в розмірі 275 142 грн.

Крім того, при розгляді вказаної справи судами встановлено сплату ТОВ "Онікс-Груп"  послуг в сумі  1 008 555,00 грн. та надання їх ТОВ "Еліта-Ялос" лише на суму 733 412,50 грн.

Тобто, судами у справі № 2-18/464.1-2009 встановлено існування боргу ТОВ "Еліта-Ялос"  за агентським договором № 23-04/7-Тк перед ТОВ "Онікс-Груп", а не навпаки.

Відповідно до ст. 35 ГПК України вказані факти є преюдиційними та не потребують доказування при розгляді даної справи.

За приписами ст.ст. 33,34 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Вказані докази повинні містити інформацію щодо обставин, що входять до предмета доказування, слугувати аргументами (посилками) у процесі встановлення об'єктивної істини.

В порушення зазначеному, позивачем належними та допустимими доказами не доведено існування перед ним боргу у відповідача за агентським договором № 23-04/7-Тк від 23.04.07.

З вказаних обставин правильно виходили суди попередніх інстанцій відмовляючи в позові.

Враховуючи викладене, судом апеляційної інстанції, на підставі встановлених фактичних обставин справи, з'ясовано дійсні права і обов'язки сторін та правильно застосовано матеріальний закон, що регулює спірні правовідносини.

Посилання касаційної скарги на те, що до агентського договору № 23-04/7-Тк від 23.04.07 не підлягають застосуванню положення Глави 31 ГК України, яка регулює комерційне представництво (агентські відносини) у сфері господарювання, не заслуговують на увагу суду, оскільки вказаний агентський договір укладений з вимогами, необхідними саме для такого виду договору та недійсним в судовому порядку не визнавався.

Суд дав оцінку наявним у справі доказам за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, що відповідає вимогам ст. 43 ГПК України, переоцінка доказів, відповідно до ст. 1117 ГПК України, не входить до повноважень суду касаційної інстанції.

Постанова апеляційного господарського суду прийнята з дотриманням норм матеріального та процесуального законодавства, доводи касаційної скарги правильності викладених у ній висновків не спростовують, в зв’язку з чим підстав для зміни чи скасування законного та обґрунтованого судового акту колегія суддів не вбачає.

 На підставі наведеного та керуючись ст. ст.  1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 125, 129 Конституції України та рішенням Конституційного Суду України № 8-рп/2010 від 11.03.10 Вищий господарський суд України

  ПОСТАНОВИВ:

  1. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліта-Ялос"    залишити без задоволення.

 2. Постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 23 березня 2010 року у справі № 2-27/3034-2009 залишити без змін.

 3. Постанова касаційному оскарженню не підлягає.

 Головуючий суддя:                                                        Н.Г. Дунаєвська                                                                      

Судді:                                                                              І.М. Волік

                                                                                       Н.І. МележикПохожие:

Постанова іменем україни iconСправа №2-а-814 2006 рік постанова іменем україни
Києві адміністративну справу за позовною заявою Сидорова Ігоря Федоровича до Кабінету Міністрів України
Постанова іменем україни iconПостанова іменем україни
Києва від 04. 08. 09р та постанову Київського апеляційного господарського суду від 22. 12. 09р
Постанова іменем україни iconПостанова іменем україни
Вищого адміністративного суду України від 20 грудня 2006 року справу за позовом г-ва Ю. Л. до Ічнянського районного суду Чернігівської...
Постанова іменем україни iconПостанова іменем україни
Пат "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Інвестиційний капітал І" в особі тов "Компанія з управліннями...
Постанова іменем україни iconПостанова іменем україни 30. 03. 2004р. Справа№38/703 Київський апеляційний господарський суд у складі: головуючого судді Львова Б. Ю., суддів Полянського А. Г., Коробенка Г. П
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на рішення господарського суду м. Києва від 10. 02. 2004 р у справі...
Постанова іменем україни iconПостанова іменем україни 19 жовтня 2006 року Печерський районний суд м. Києва в складі
Позовну заяву Сидорова Ігоря Федоровича до Кабінету Міністрів України, 3-тя особа: Міністерство юстиції України про визнання Постанови...
Постанова іменем україни iconРішення іменем україни
За заявою Закритого акціонерного товариства Київське агентство повітряних
Постанова іменем україни iconРішення іменем україни №38/703
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України визнання недійсним висновку державної екологічної експертизи №105...
Постанова іменем україни iconРішення іменем україни
Від позивача Сержант В. А. –представник за довіреністю № б/н від 27. 07. 2009 р
Постанова іменем україни iconРішення іменем України 04. 03. 2010Справа №2-2/1143-2010
Позовні вимоги мотивовані­ тим, що 24 2009р з ціллю реєстрації­ прав власності на нерухоме майно, а саме: дитячого садка інвентарн­ий...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов