Зміна №1 дсту б в 7-44-96 \"Цементи. Відбір І підготовка проб\" icon

Зміна №1 дсту б в 7-44-96 "Цементи. Відбір І підготовка проб"НазваниеЗміна №1 дсту б в 7-44-96 "Цементи. Відбір І підготовка проб"
Дата конвертации13.07.2013
Размер59.63 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

ЗМІНА № 1 ДСТУ Б В.2.7-44-96 "Цементи. Відбір і підготовка проб", затверджена наказом Держбуду України від 7 травня 2002 року № 87 і введена в дію з 1 липня 2002 року.

ТЕКСТ ЗМІНИ


Розділ 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Стандарт придатний для цілей сертифікації".

Розділ 2. В першому рядку слова: "такий стандарт" замінити словами: "такі стандарти".

Доповнити посиланням на такий стандарт: "EN 196-7 Methods of testing cement - Methods of taking and preparing samples of cement".

Пункт 3.3. Вилучити слово "вибіркового".

Пункт 3.9. Слова у дужках: "(окремої або змішаної)" замінити словами: "(точкової або об'єднаної)".

Пункт 4.3.1. Останнє речення викласти в новій редакції:

"Кількість точкових проб, відібраних від кожного млина, не повинна бути менше п'яти".

Пункт 4.3.3 викласти в новій редакції:

"4.3.3 При відборі проб цементу із спеціалізованих транспортних засобів через люк кількість точкових проб повинна складати не менше п'яти - як правило, по одній з різних одиниць транспортних засобів, глибина відбору - не менше 15 см".

Пункт 4.3.4 викласти в новій редакції:

"4.3.4 3 партії цементу, упакованого в мішки, м'які контейнери або іншу тару, вибирають методом випадкового відбору не менше п'яти одиниць упаковок і з кожної на глибині не менше 10 см відбирають по одній точковій пробі".

Пункт 4.4.6. Перший абзац після слів: "на підприємстві-виготовлювачі" доповнити словом у дужках "(постачальнику)", а слова: "в заводській лабораторії" замінити словами: "в лабораторії підприємства".

Пункт 4.4.7. В першому абзаці друге речення викласти в новій редакції:

"Одна з них призначається для випробування на підприємстві-споживачеві, друга - для випробування, за необхідністю, в лабораторії організації, що користується правом проведення контрольних випробувань, третя зберігається у споживача на випадок проведення повторних випробувань або передається виготовлювачу (постачальнику) в разі пред'явлення йому претензії".

У другому абзаці першу позицію перелічення після слів: "підприємства-виготовлювача" доповнити словом у дужках "(постачальника)".


Пункт 4.5.2. Вилучити слова: "з метою виключення впливу часових факторів".

Пункт 4.5.6. В першому і другому абзацах слово "протокол" замінити словом "акт".

У першому абзаці першу позицію перелічення після слів: "підприємства-виготовлювача" доповнити словом у дужках "(постачальника)", а з п'ятої позиції перелічення вилучити слова: "номери технологічних агрегатів, на яких виготовлено цемент".

Пункт 4.5.7. В першому реченні слово "протокол" замінити словом "акт".

Друге речення після слів: "з пробою" доповнити словами: "яка зберігається на підприємстві-заявнику".

Пункт 4.5.9. Друге речення перед словами: "на випадок проведення" викласти в новій редакції: "Одну з них використовують для випробувань у лабораторії заявника; другу зберігають на підприємстві-заявнику".

Пункт 4.5.11. У другому абзаці слово "протокол" замінити словом "акт".

Додаток А. Формулу визначення S записати в новій редакції:
^ ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Раздел 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Стандарт пригоден для целей сертификации".

Раздел 2. В первой строчке слова: "следующий стандарт" заменить словами: "следующие стандарты".

Дополнить ссылкой на следующий стандарт:

"EN 196-7 Methods of testing cement - Methods of taking and preparing samples of cement".

Пункт 3.3. Исключить слово "выборочного".

Пункт 3.9. Слова в скобках: "(отдельной или смешанной)" заменить словами: "(точечной или объединенной)".

Пункт 4.3.1. Последнее предложение изложить в новой редакции:

"Количество точечных проб, отобранных от каждой мельницы, не должно быть меньше пяти".

Пункт 4.3.3 изложить в новой редакции:

"4.3.3 При отборе проб цемента из специализированных транспортных средств через люк количество точечных проб должно составлять не менее пяти - как правило, по одной из разных единиц транспортных средств, глубина отбора - не менее 15 см".

Пункт 4.3.4 изложить в новой редакции:

"4.3.4 Из партии цемента, упакованного в мешки, мягкие контейнеры или другую тару, выбирают методом случайного отбора не менее пяти единиц упаковок и из каждой на глубине не менее 10 см отбирают по одной точечной пробе".

Пункт 4.4.6. Первый абзац после слов: "на предприятии-изготовителе" дополнить словом в скобках "(поставщике)", а слова: "в заводской лаборатории" заменить словами: "в лаборатории предприятия".

Пункт 4.4.7. В первом абзаце второе предложение изложить в новой редакции:

"Одна из них предназначается для испытания на предприятии-потребителе, вторая - для испытания, при необходимости, в лаборатории организации, пользующейся правом проведения контрольных испытаний, третья сохраняется у потребителя на случай проведения повторных испытаний или передается изготовителю (поставщику) в случае предъявления ему претензии".

Во втором абзаце первую позицию перечисления после слов: "предприятия-изготовителя" дополнить словом в скобках "(поставщика)".

Пункт 4.5.2. Исключить слова: "с целью исключения влияния временных факторов".

Пункт 4.5.6. В первом и втором абзацах слово "протокол" заменить словом "акт". В первом абзаце первую позицию перечисления после слов: "предприятия-изготовителя" дополнить словом в скобках "(поставщика)", а из пятой позиции перечисления исключить слова: "номера технологических агрегатов, на которых изготовлен цемент".

Пункт 4.5.7. В первом предложении слово "протокол" заменить словом "акт". Второе предложение после слов: "с пробой" дополнить словами: "которая сохраняется на предприятии-заявителе".

Пункт 4.5.9. Второе предложение перед словами: "на случай проведения" изложить в новой редакции:

"Одну из них используют для испытаний в лаборатории заявителя; вторую сохраняют на предприятии-заявителе".

Пункт 4.5.11. Во втором абзаце слово "протокол" заменить словом "акт". Приложение А. Формулу определения S записать в новой редакции:
Похожие:

Зміна №1 дсту б в 7-44-96 \"Цементи. Відбір І підготовка проб\" iconЗміна №1 дсту б в 7-46-96 "Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови"
Зміна №1 дсту б в 7-46-96 "Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови", затверджена наказом Держбуду України від 7...
Зміна №1 дсту б в 7-44-96 \"Цементи. Відбір І підготовка проб\" iconЗміна №2 дсту б в 7-46-96
Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови, затверджена наказом Мінбуду України від 5 лютого 2007 р. №34
Зміна №1 дсту б в 7-44-96 \"Цементи. Відбір І підготовка проб\" iconЗміна №1 дсту б в 7-89-99 (гост 12801-98)
Зміна №1 дсту б в 7-89-99 (гост 12801-98) “Матеріали на основі органічних в’яжучих для дорожнього І аеродромного будівництва. Методи...
Зміна №1 дсту б в 7-44-96 \"Цементи. Відбір І підготовка проб\" iconДокументы
1. /ДСТУ ISO 5667-10-2005 Як_сть води. В_дбирання проб. Частина 10. Настанови щодо в_дбирання...
Зміна №1 дсту б в 7-44-96 \"Цементи. Відбір І підготовка проб\" iconДокументы
1. /ДСТУ ISO 5667-11-2005 Як_сть води. В_дбирання проб. Частина 11. Настанови щодо в_дбирання...
Зміна №1 дсту б в 7-44-96 \"Цементи. Відбір І підготовка проб\" iconПро затвердження Зміни №2 дсту б в 7-112-2002 «Цементи. Загальні технічні умови»

Зміна №1 дсту б в 7-44-96 \"Цементи. Відбір І підготовка проб\" iconЗміна №1 дсту б в 7-6-94 "Черепиця бетонна. Технічні умови"
Зміна №1 дсту б в 7-6-94 "Черепиця бетонна. Технічні умови", затверджена наказом Держбуду України від 18 липня 2001 року №145 І введена...
Зміна №1 дсту б в 7-44-96 \"Цементи. Відбір І підготовка проб\" iconДокументы
1. /ДСТУ ISO 5667-13-2005 Як_сть води. В_дбирання проб. Частина 13. Настанови щодо в_дбирання...
Зміна №1 дсту б в 7-44-96 \"Цементи. Відбір І підготовка проб\" iconЗміна №1 дсту б в 8-10-98 "Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри, технічні вимоги"
Зміна №1 дсту б в 8-10-98 "Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри, технічні вимоги", затверджена наказом Держбуду України...
Зміна №1 дсту б в 7-44-96 \"Цементи. Відбір І підготовка проб\" iconЗміна №1 дсту б в 7-І7-95 "Гравій, щебінь І пісок штучні пористі. Технічні умови"
Зміна №1 дсту б в 7-І7-95 "Гравій, щебінь І пісок штучні пористі. Технічні умови", затверджена наказом Держбуду України від 18 липня...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов