Зміна №1 дсту б в 6-11-97 \"Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови\" icon

Зміна №1 дсту б в 6-11-97 "Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови"НазваниеЗміна №1 дсту б в 6-11-97 "Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови"
Дата конвертации13.07.2013
Размер87.44 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

ЗМІНА № 1 ДСТУ Б В.2.6-11-97 "Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови", затверджена наказом Держбуду України від 11 квітня 2002 року № 70 і введена в дію з 1 липня 2002 року.


ТЕКСТ ЗМІНИ


Розділ 2 доповнити такими стандартами:


"ДСТУ 2651-94 (ГОСТ 380-94)


Сталь вуглецева звичайної якості. Марки


ДСТУ 2834-94 (ГОСТ 16523-97)


Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі якісної та звичайної якості загального призначення. Технічі ви­моги


ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94)


Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання


ДСТУ Б В. 1.1-4-98


Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогне­стійкість. Загальні вимоги

^

ДСТУ Б В.2.6-17-2000


(ГОСТ 26602.1-99)


Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі


ДСТУ Б В.2.6-18-2000

(ГОСТ 26602.2-99)


Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності


ДСТУ Б В.2.6-19-2000

(ГОСТ 26602.3-99)


Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізо­ляції".
З розділу 2 вилучити такі стандарти:

ГОСТ 380-88*


Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ 16523-89*

Прокат тонколистовой из углеродистой стали каче­ственной и обыкновенного качества общего назначе­ния. Технические условия"

Пункт 3.1 доповнити абзацом такого змісту:

- за межею вогнестійкості .

Пункт 3.1.3 вилучити.

Пункт 4.3 викласти в новій редакції:"4.3 Умовне позначення дверей приймають відповідно до схеми:


Приклад умовного позначення дверей першої категорії міцності для отвору заввишки 21 дм і завширшки 10 дм, лівої, з межею вогнестійкості 0,5 год:

Д1 21-10 Л 0,5 ДСТУ Б В.2.6-11-97".

Пункт 5.2.2 викласти в новій редакції:

"Опір теплопередачі Ro дверей при їх встановленні ззовні будинку не повинен бути менше 0,49 м2 К/Вт (СНіП ІІ-3)".

Підрозділ 5.2 доповнити пунктом 5.2.26 такого змісту:

"5.2.26 Для будинків, залежно від їх ступенів вогнестійкості, двері металеві протиударні вхідні в квартири повинні виготовлятись двох типів:

- з межею вогнестійкості 0,5 год;

- з межею вогнестійкості 0,25 год".

Пункт 5.5.1 розпочати першим і другим абзацами такого змісту:

"5.5.1 Маркування згідно з ДСТУ 3058 наносять безпосередньо на виріб і на метале­вий, пластмасовий, дерев'яний ярлик або етикетку, прикріплену до дверей.

Маркування, яке наноситься безпосередньо на двері, повинно містити: товарний знак виготовлювача чи його найменування, рік виготовлення, межу вогнестійкості. Нанесення маркування виконується ударним способом - клеймуванням (ручним чи машинним) на верхній торець дверної коробки в двох місцях".

Пункт 7.1 доповнити абзацом такого змісту:

"Періодичність та методи механічних випробувань визначаються за ДСТУБВ.2.6-12".

Пункт 7.5 викласти в новій редакції:

"7.5 Контроль дверей на відповідність вимогам 5.2.26 повинен проводитись при постановці дверей на виробництво та при зміні конструкції дверей і матеріалів, що використовуються для їх виробництва".

Пункт 8.3 викласти в новій редакції:

"8.3 Випробування з визначення межі вогнестійкості (5.2.26) проводяться відповідно до вимог ДСТУ Б B.I. 1-4".

Пункт 8.4 доповнити другим реченням такого змісту:

"Допускається використовувати методи визначення опору теплопередачі конструкції дверей за ДСТУ Б В.2.6-17".

Пункт 8.5 доповнити другим реченням такого змісту:

"Допускається використовувати методи визначення повітропроникності конструкції дверей за ДСТУ Б В.2.6-18".

Пункт 8.15 викласти в новій редакції:

"8.15 Випробування на звукоізоляцію конструкції дверей (5.2.4) проводяться за ДСТУ Б В.2.6-19".


ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Раздел 2 дополнить следующими стандартами:

"ДСТУ 2651-94 (ГОСТ 380-94)


Сталь углеродистая обыкновенного качест­ва. Марки


ДСТУ 2834-94 (ГОСТ 16523-97)


Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества об­щего назначения. Технические условия


ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94)


Металлопродукция. Приёмка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение


ДСТУ Б В. 1.1-4-98


Строительные конструкции. Методы испы­таний на огнестойкость. Общие требования


ДСТУ Б В.2.6-17-2000

(ГОСТ 26602.1-99)


Блоки оконные и дверные. Методы определе­ния сопротивления теплопередаче


ДСТУ Б В.2.6-18-2000

(ГОСТ 26602.2-99)


Блоки оконные и дверные. Методы определе­ния воздухо- и водопроницаемости


ДСТУ Б В.2.6-19-2000

(ГОСТ 26602.3-99)


Блоки оконные и дверные. Метод определе­ния звукоизоляции".^ Из раздела 2 исключить следующие стандарты:

“ГОСТ 380-88*


Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ 16523-89*

Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества об­щего назначения. Технические условия".

Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"- по пределу огнестойкости".

Пункт 3.1.3 исключить.

Пункт 4.3 изложить в новой редакции:"4.3 Условное обозначение дверей принимают в соответствии со схемой:


Пример условного обозначения двери первой категории прочности для проёма высотой 21 дм и шириной 10 дм, левой, с пределом огнестойкости 0,5 часа:

Д1 21-10 Л 0,5 ДСТУ Б В.2.6-11-97".


Пункт 5.2.2 изложить в новой редакции:

"Сопротивление теплопередаче Ro дверей при их установке снаружи здания должно быть не менее 0.49 м2 К/Вт (СНиП 11-3)".

Подраздел 5.2 дополнить пунктом 5.2.26 следующего содержания:

"5.2.26 Для зданий, в зависимости от их степеней огнестойкости, двери металлические противоударные входные в квартиры должны изготовляться двух типов:

- с пределом огнестойкости 0,5 часа;

- с пределом огнестойкости 0,25 часа".

Пункт 5.5.1 начать первым и вторым абзацами следующего содержания:

''5.5.1 Маркировку согласно ДСТУ 3058 наносят непосредственно на изделие и на металлический, пластмассовый, деревянный ярлык либо этикетку, прикреплённую к двери.

Маркировка, наносимая непосредственно на дверь, должна содержать: товарный знак изготовителя или его наименование, год изготовления, предел огнестойкости. Нанесение маркировки выполняется ударным способом - клеймением (ручным или машинным) на верхний торец дверной коробки в двух местах".


Пункт 7.1 дополнить абзацем следующего содержания:

''Периодичность и методы механических испытаний определяются по ДСТУ Б В.2.6-12".

Пункт 7.5 изложить в новой редакции:

''7.5 Контроль дверей на соответствие требованиям 5.2.26 должен проводиться при постановке дверей на производство и при изменении конструкции дверей и материалов, используемых для их производства".

Пункт 8.3 изложить в новой редакции:

"8.3 Испытания по определению предела огнестойкости (5.2.26) проводятся в соот­ветствии с требованиями ДСТУ Б B.1.1-4".

Пункт 8.4 дополнить вторым предложением следующего содержания:

"Допускается использовать методы определения сопротивления теплопередаче конструкции дверей по ДСТУ Б В 2.6-17".

Пункт 8.5 дополнить вторым предложением следующего содержания:

"Допускается использовать методы определения воздухопроницаемости конструкции дверей по ДСТУ Б В 2.6-18".

Пункт 8.15 изложить в новой редакции:

''8.15 Испытания на звукоизоляцию конструкции дверей (5.2.4) проводятся по ДСТУ Б В.2.6-19".Похожие:

Зміна №1 дсту б в 6-11-97 \"Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови\" iconЗміна №1 дсту б в 7-6-94 "Черепиця бетонна. Технічні умови"
Зміна №1 дсту б в 7-6-94 "Черепиця бетонна. Технічні умови", затверджена наказом Держбуду України від 18 липня 2001 року №145 І введена...
Зміна №1 дсту б в 6-11-97 \"Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови\" iconЗміна №1 дсту б в 7-46-96 "Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови"
Зміна №1 дсту б в 7-46-96 "Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови", затверджена наказом Держбуду України від 7...
Зміна №1 дсту б в 6-11-97 \"Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови\" iconЗміна №1 дсту б в 7-І7-95 "Гравій, щебінь І пісок штучні пористі. Технічні умови"
Зміна №1 дсту б в 7-І7-95 "Гравій, щебінь І пісок штучні пористі. Технічні умови", затверджена наказом Держбуду України від 18 липня...
Зміна №1 дсту б в 6-11-97 \"Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови\" iconЗміна №1 дсту б в 7-61-97 "Цегла та камені керамічні рядові І лицьові. Технічні умови"
Зміна №1 дсту б в 7-61-97 "Цегла та камені керамічні рядові І лицьові. Технічні умови", затверджена наказом Держбуду України від...
Зміна №1 дсту б в 6-11-97 \"Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови\" iconЗміна №2 дсту б в 7-46-96
Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови, затверджена наказом Мінбуду України від 5 лютого 2007 р. №34
Зміна №1 дсту б в 6-11-97 \"Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови\" iconПро затвердження Зміни №2 дсту б в 7-112-2002 «Цементи. Загальні технічні умови»

Зміна №1 дсту б в 6-11-97 \"Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови\" iconСуміші будівельні сухі модифіковані загальні технічні умови дсту-п б в 7-126: 2006

Зміна №1 дсту б в 6-11-97 \"Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови\" iconЗміна №1 дсту б в 8-10-98 "Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри, технічні вимоги"
Зміна №1 дсту б в 8-10-98 "Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри, технічні вимоги", затверджена наказом Держбуду України...
Зміна №1 дсту б в 6-11-97 \"Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови\" iconЗміна №1 дсту 2587-94 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування. Затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України від 09. 08. 2002 №479
Зміна №1 дсту 2587-94 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування
Зміна №1 дсту б в 6-11-97 \"Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови\" iconПрофілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій загальні технічні умови дсту б в 7-130: 2007
Розроблено: Відкрите акціонерне товариство Український зональний науково-дослідний
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов