Лабораторна робота №6 Масиви Мета роботи : отримати навички роботи з одно та багатовимірними масивами. Теоретичні icon

Лабораторна робота №6 Масиви Мета роботи : отримати навички роботи з одно та багатовимірними масивами. ТеоретичніНазваниеЛабораторна робота №6 Масиви Мета роботи : отримати навички роботи з одно та багатовимірними масивами. Теоретичні
Дата конвертации15.07.2013
Размер65.45 Kb.
ТипЛабораторна робота
скачать >>>Лабораторна робота №6
Масиви
Мета роботи: отримати навички роботи з одно та багатовимірними масивами.

6.1. Теоретичні відомостіМасив являє собою набір однотипних об’єктів, які мають спільне ім’я і відрізняються місцезнаходженням в цьому наборі (або індексом, присвоєним кожному елементу масиву). Елементи масиву займають одну неперервну область пам’яті комп’ютера і розміщені послідовно один за одним.

Приклад 1. Опис одновимірних масивів

int masl[492];// зовнішній масив з 492 елементів

void main(void)

{

double mas2[250];// масив з 250 чисел типу double

static char mas3[20];//статичний рядок з 20 символів

extern masl[];//зовнішній масив, розмір вказаний вище

int mas4[2][4]; // двовимірний масив з чисел типу int

}

В цьому прикладі квадратні дужки [ ] означають, що всі ідентифікатори, після яких вони стоять, є іменами масивів. Число в дужках визначає кількість елементів масиву. Доступ до окремого елементу масиву організується з використанням номера цього елементу, або індекса. Нумерація елементів масиву починається з нуля і закінчується n-1, де n — кількість елементів масиву.

Ініціалізація масиву означає присвоєння початкових значень його елементам при оголошенні. Масиви можна ініціалізувати списком значень або виразів, відокремлених комою, розташованих у фігурних дужках.

Приклад 2. Ініціалізація масиву, елементи якого містять кількість днів в кожному місяці року:

int days[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};

Якщо список значень, які ініціалізуються, коротший за довжину масиву, то ініціалізації підлягають перші елементи масиву, а решта ініціалізуються нулем.

Масив також можна ініціалізувати списком без зазначення в дужках довжини масиву. При цьому масиву присвоюється довжина за кількістю ініціалізаторів.

Приклад 3. Визначення довжини масиву при ініціалізації.

char code[] = {'a', 'b', 'c'};

В даному прикладі масив code буде мати довжину 3.

Автоматичні масиви після об'яви нічим не ініціалізуються і містять невідому інформацію.


6.2. ПрикладЗнайти максимальний елемент та суму всіх від’ємних елементів матриці 3х4.

#include

#include

int main()

{

int a[3][4];

int i, j, max, s=0;

for(i=0;i<3;i++)

for(j=0;j<4;j++)

cin>>a[i][j];

max=a[0][0];

for(i=0;i<3;i++)

for(j=0;j<4;j++)

{

if(a[i][j]>max)

max=a[i][j];

if(a[i][j]<0)

s=s+a[i][j];

}

cout<
for(i=0;i<3;i++)

{

for(j=0;j<4;j++)

cout<

cout<

}

cout<
cout<<"Max="<^

6.3. Порядок виконання роботи6.3.1. Проаналізувати умову задачі.

6.3.2. Розробити алгоритм та створити програму розв’язання задачі згідно з номером варіанту.

6.3.3. Результати роботи оформити протоколом.

^

6.4. Варіанти завдань1. Знайти мінімальний елемент матриці заданого розміру та добуток всіх її додатних елементів.

2. Знайти скалярний добуток двох векторів та максимальний елемент кожного з них.

3. Обчислити добуток матриці на вектор та максимальний елемент отриманого вектора.

4. Знайти добуток двох матриць та мінімальний елемент отриманої матриці.

5. Знайти суму двох матриць та обчислити слід (суму діагональних елементів) отриманої матриці.

Завдання підвищеної складності:

1) Дано послідовність чисел . Отримати квадратну матрицю порядку n, елементами якої є числа , розташовані за схемою:
2) Дано послідовність чисел . Отримати квадратну матрицю порядку n, елементами якої є числа , розташовані за схемою:
3) Заповнити матрицю послідовністю чисел, кратних 3 у наступному порядку:

4) Дано послідовність чисел . Отримати квадратну матрицю порядку n, елементами якої є числа , розташовані за схемою:
5) Дано послідовність чисел . Отримати квадратну матрицю порядку n, елементами якої є числа , розташовані за схемою:
6) Дано послідовність чисел . Отримати квадратну матрицю порядку n, елементами якої є числа , розташовані за схемою:
7) Дано дійсну квадратну матрицю порядку n. Знайти всі непарні елементи у заштрихованій області.
8) Дано квадратну матрицю порядку n, елементи якої є цілими числами. Знайти всі менші від 100 числа-паліндроми (див. Лабораторну роботу № 2) із позначеної області.
9) Дано символьну квадратну матрицю порядку n. Обчислити кількість букв а над головною діагоналлю та кількість букв в під бічною діагоналлю, та замінити у матриці ці букви на символ *.

10) Дано дійсну квадратну матрицю В. Отримати цілочисельну квадратну матрицю А того ж порядку, в котрій елемент =1, якщо відповідний елемент початкової матриці , більший від елемента, розташованого в тому ж самому рядку на головній діагоналі, в іншому випадку =0.

11) Дано натуральне число n та дійсну квадратну матрицю порядку n. Побудувати послідовність нулів та одиниць, в котрій , тоді і тільки тоді, коли елементи i-го рядка матриці утворюють послідовність, що зростає або спадає.

12) Дано натуральне число n та натуральна квадратна матриця порядку n, кожний елемент котрої не перевищує 9. Побудувати послідовність із нулів та одиниць, в котрій , тоді і тільки тоді, коли елементи i-го стовпчика матриці утворюють паліндром.

13) Дано дійсну квадратну матрицю порядку 2n. Отримати нову матрицю, переставляючи її блоки розміру nxn:
14) Дано дійсну квадратну матрицю порядку 2n. Отримати нову матрицю, переставляючи її блоки розміру nxn:
15) Дано дійсну квадратну матрицю порядку 2n. Отримати нову матрицю, переставляючи її блоки розміру nxn:
16) Побудувати квадратну матрицю порядку n, заповнюючи заштриховану частину матриці натуральним рядом чисел (решта елементів матриці повинні дорівнювати нулю).

17) Отримати квадратну матрицю порядку n .


18) Утворити квадратну матрицю порядку n, заповнюючи заштриховану частину матриці квадратами натурального ряду чисел
19) Створити квадратну матрицю порядку n .

20) Створити квадратну матрицю порядку n


21) Створити квадратну матрицю порядку n

.


22) Дано цілочисельну квадратну матрицю порядку n. Знайти значення елементів, що розташовані вище головної діагоналі та діляться на 5 без остачі. Вивести індекси відповідних елементів.
23) Дано послідовність чисел . Отримати квадратну матрицю порядку n, елементами якої є числа , розташовані за схемою:
24) Дано дійсну квадратну матрицю порядку n. Знайти найбільше за модулем число із значень елементів, розташованих в позначеній частині матриці.
25) Дано дійсну квадратну матрицю порядку n. Знайти найбільше із значень елементів, розташованих в позначеній частині матриці.

6.5. Контрольні запитання1. Що таке масив? Дайте визначення.

2. В чому переваги представлення інформації у вигляді масиву?

3. Яким чином визначається довжина масиву при його ініціалізації?Похожие:

Лабораторна робота №6 Масиви Мета роботи : отримати навички роботи з одно та багатовимірними масивами. Теоретичні iconЛабораторна робота №7 Вказівники та посилання. Динамічні масиви Мета роботи : отримати навички роботи з вказівниками, посиланнями та динамічними масивами. Теоретичні
Мета роботи: отримати навички роботи з вказівниками, посиланнями та динамічними масивами
Лабораторна робота №6 Масиви Мета роботи : отримати навички роботи з одно та багатовимірними масивами. Теоретичні iconЛабораторна робота №9 Передача масивів у функції Мета роботи: отримати навички роботи з масивами у функціях. Теоретичні
Масиви можуть бути параметрами функцій, і функції як результат можуть повертати вказівник на масив. Розглянемо ці можливості
Лабораторна робота №6 Масиви Мета роботи : отримати навички роботи з одно та багатовимірними масивами. Теоретичні iconЛабораторна робота №10 Робота з рядками (string) Мета роботи : отримати навички роботи з рядками. 10 Теоретичні
В с++ з'явилася дуже корисна бібліотека роботи з рядками. Вона досить ефективна І дозволяє легко вирішувати наступні задачі
Лабораторна робота №6 Масиви Мета роботи : отримати навички роботи з одно та багатовимірними масивами. Теоретичні iconЛабораторна робота №2 Умовна операція та множинний вибір Мета роботи : отримати навички роботи з умовною операцією та оператором множинного вибору. Теоретичні
Мета роботи: отримати навички роботи з умовною операцією та оператором множинного вибору
Лабораторна робота №6 Масиви Мета роботи : отримати навички роботи з одно та багатовимірними масивами. Теоретичні iconЛабораторна робота №5 Функції Мета роботи : отримати навички роботи з функціями. Теоретичні
Кожна програма у своєму складі повинна мати головну функцію main(). Саме функція main() забезпечує створення точки входу в об’єктний...
Лабораторна робота №6 Масиви Мета роботи : отримати навички роботи з одно та багатовимірними масивами. Теоретичні iconЛабораторна робота №3 Цикл while з передумовою та постумовою Мета роботи : Отримати навички роботи з циклом while Теоретичні
При виконанні програми часто виникає необхідність неодноразового повторення однотипних обчислень над різними даними. Для цих цілей...
Лабораторна робота №6 Масиви Мета роботи : отримати навички роботи з одно та багатовимірними масивами. Теоретичні iconЛабораторна робота №1 Принципи програмування на С++ Мета роботи : отримати навички роботи з типами даних та виразами. Теоретичні
Кожна програма на С++ у своєму складі повинна мати головну функцію main(). Саме функція main() забезпечує створення точки входу в...
Лабораторна робота №6 Масиви Мета роботи : отримати навички роботи з одно та багатовимірними масивами. Теоретичні iconЛабораторна робота №4 Цикл for мета роботи : отримати навички роботи з циклом for. Теоретичні
При цьому виконуються три операції: ініціалізація лічильників циклів, порівняння його значення з деяким граничним значенням і зміна...
Лабораторна робота №6 Масиви Мета роботи : отримати навички роботи з одно та багатовимірними масивами. Теоретичні iconЛабораторна робота №8 Рекурсивні функції Мета роботи : отримати навички роботи з рекурсивними функціями. Теоретичні
Така необхідність виникає при реалізації динамічних структур даних, таких як стеки, дерева, черги. Для реалізації рекурсивних алгоритмів...
Лабораторна робота №6 Масиви Мета роботи : отримати навички роботи з одно та багатовимірними масивами. Теоретичні iconЛабораторна робота 1 Тема. Класи та об’єкти. Мета роботи: засвоїти основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування на прикладі мови програмування С++. Теоретичні
Основні поняття, потрібні для виконання роботи. Це 1 класи; 2 область доступу; 3 ієрархія класів
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов