З досвіду роботи вчителя географії Веселинівської районної гуманітарної гімназії Павлюк Інни Василівни Веселинове 2010 „Географія Миколаївської області” icon

З досвіду роботи вчителя географії Веселинівської районної гуманітарної гімназії Павлюк Інни Василівни Веселинове 2010 „Географія Миколаївської області”НазваниеЗ досвіду роботи вчителя географії Веселинівської районної гуманітарної гімназії Павлюк Інни Василівни Веселинове 2010 „Географія Миколаївської області”
страница5/6
Дата конвертации25.03.2013
Размер0.82 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4   5   6


6


м


о


з


о


л

10
5

е

м

4

в

в
7и


3

ц

е

с
чк
1

2

б

а

с

ь
и

8
о
г

т

о

р

е

к
ч

р

9

л
о

х

г

е

л

и
и

о

м

а
р

і

д

н

и

й

 

к

р

а

й
и

р

а

к

нл

б

кц
н

о

оі

и

св
о
вя
иі
вмт

о


в
1. Рослина нашого краю,занесена до Червоної книги2. Тварина - житель степів

3. Лейтенант рота якого першою увійшла в селище Веселинове в березні 1944 року


4. Наш земляк, поет-пісняр, лауреат премії ім.Аркаса.5. Полковник на честь якого названо районний центр.6. Вчений - археолог, поет, який ввійшов в історію як Золотий Скіф.
7. Річка - права притока Південого Бугу, головна водна артерія Веселинівського району


8. Колишня назва села Новосвітлівка Веселинівського району.

9. Наш земляк - Герой Соціалістичної праці.


10. Святий, на честь якого названо обласний центр.
Перлина Північного Причорномор’я

^ КРАЄЗНАВЧИЙ БРЕЙН-РИНГ


І.В. Павлюк, Веселинівська гімназія, Миколаївська область


Мета: розвивати в учнів пізнавальний інтерес до географії рідного краю, вміння презентувати свої знання; виховувати почуття колективізму, екологічний тип мислення, життєві компетенції.

^ Правила гри. Гра складається із 7 раундів, і в кож­ному з них для перемоги команді необхідно набра­ти 6 очок. Виграє той, хто переможе в 4 раундах. Переможець отримує приз.

Час на обговорення кожного запитання — 1 хв, але для деяких завдань складнішого рівня цей час можна продовжити до 2 хв. Причому потрібно застерегти грав­ців, щоб вони не поспішали давати відповіді на запи­тання, бо за кожні 3 неправильні відповіді буде знято 1 очко. Крім цього, очки з тієї чи тієї команди можуть бути зняті за шум і підказки із залу.

Тільки капітан приймає рішення про готовність ко­манди до відповіді, а відповідати може будь-який член команди. Свої відповіді на запитання гравці мають чіт­ко обґрунтувати. За неповну та нечітку відповідь очко не буде зараховане.

Якщо 2 команди не зможуть дати відповіді на запи­тання або дадуть неправильні, то їм можуть допомог­ти глядачі в залі. Хто першим підніме руку і правиль­но відповість, той зможе заробити для своєї команди 0,5 очка. Тобто уболівальники теж є активними учас­никами гри. Якщо гравцям щось незрозуміле, то всі питання потрібно зразу ж з'ясувати.

Короткий зміст раундів та завдань до них.

1-й раунд. Презентація

Кожна команда проводить заздалегідь підготовлену презентацію тієї туристської фірми, яка запропонувала їй «путівки» до Миколаївщини, тобто надала можливість відвідувати краєзнавчий гурток.

Також кожна команда повинна мати назву, девіз, емблему та представити їх.

Перемагає в цьому раунді та команда, презентація якої була найоригінальнішою за змістом і формою, у якій наявні елементи гумору.

2-й раунд. Туристський

Збираймося в похід по рідному краю. Завдання для кожної з команд: відібрати найнеобхідніші в поході речі, скласти їх у рюкзак, правильно надягти його та прокоментувати свої дії (додаток І).

Допуск до походу чи екскурсії.

^ Завдання для кожної з команд: дати відповіді на такі запитання:

— Яким має бути медичне забезпечення подорожі?

— Яку підготовку мусить пройти турист? (Загально-фізичну та спеціальну.) (Додаток 2.)

3-й раунд. Географо-краєзнавча вікторина

Це географічна розминка для команд. Ведучий дає визначення географічних понять, деякі їхні ознаки, властивості, а гравці повинні їх назвати. Яка з команд швидше визначить, про яке географічне поняття йдеть­ся, отримує 1 очко.

Кожне поняття розглядається на загальному та кра­єзнавчому рівнях

(додаток 3).

4-й раунд. Конкурс ерудитів

Перший етап раунду: командам ставлять різні цікаві запитання творчого і проблемного характеру з геогра­фії та краєзнавства. Гравці у відповідях мають показа­ти ґрунтовні знання з програми, свій творчий потенці­ал, уміння обґрунтовувати свої думки.

— Чому для Миколаївщини характерні корисні копа­лини осадового походження?

— Чому в нашій області є значні відмінності в по­годі зими і літа?

— Які несприятливі явища і процеси активізувалися в області внаслідок діяльності людини?

— Які промислові підприємства області використо­вують місцеву сировину і які працюють на довізній?

— Які основні сільськогосподарські культури виро­щують в області і чому?

— Чи є доцільним, на вашу думку, розширення площ природоохоронних територій в області?

^ Другий етап раунду: спираючись на отримані зна­ння про особливості природи Миколаївщини, скласти ві­кторину «Природа Миколаївщини».

Перемагає на цьому етапі та команда, яка поставить більше запитань.

5-й раунд. Конкурс-дослідження

Підготувати доповідь про природу Веселинівщини за матеріалами проведених за рік екскурсій.

6-й раунд. Туристський

1. За допомогою карт скласти туристичний маршрут „Стежками Веселинівщини”

2. Які цікаві туристичні об'єкти Миколаївщини ви можете запропонувати.

7-й раунд. Медичний

Команди повинні розповісти, які препарати мають бути наявні в похідній аптечці, та про ознаки й спосо­би надання першої допомоги в разі нещасних випад­ків (додаток 4).

Підбиття підсумків гри. Нагородження команд та кращих знавців.


ДОДАТКИ

Додаток 1

Збираймося в похід

У поході необхідні: зручне взуття, легкий і міцний одяг, мило, рушник, голка, нитки, миска, кружка, лож­ка, зміна білизни, ліхтар, сірники в герметичній упа­ковці, індивідуальна аптечка (найнеобхідніше, виходя­чи з особливостей організму власника), компас, карта; крупи, цукор, консерви, висококалорійна їжа, напри­клад шоколад; спальний мішок з вкладками.

Складати речі в рюкзак потрібно так, щоб м'які речі (куртка, білизна) лягали на спині рівно і пласко; важ­че розташувати зісподу, легше — зверху. У бічні кишені складайте те, що може знадобитися на малих привалах: предмети гігієни, кружку, миску, сніданок.

Сипучі продукти, наприклад крупи й цукор, слід зберігати й переносити в спеціальних мішечках із зав'язками.

Лямки надягають ближче до краю; не можна роби­ти перехрест на грудях — це стискає дихання. Центр ваги рюкзака має бути внизу, тоді рюкзак не буде від­тягувати плечі.

Додаток 2

Підготовка до подорожі

Фізична підготовка включає ранкову гімнастику та тренування. Добре, якщо туристи займаються в одній зі спортивних секцій.

Спеціальна підготовка необхідна для тих, хто готу­ється до складної подорожі, особливо гірської, лижної або водної.

Конкретні вправи залежать від вірогідного маршру­ту. Якщо намічається похід на байдарках, то до ранкових вправ включають швидкі та повільні нахили тіла з різних положень, піднімання та опускання ніг з положення ле­жачи, віджимання, вправи, що імітують греблю.

Тим, хто збирається в гірську подорож, доцільно відпрацьовувати стрибки по камінні, рівновагу з ван­тажем на колоді, ходьбу на всій ступні по крутих схи­лах, стрибки в довжину з приземленням на похилий пі­щаний схил.

Як спеціальна, так і загальна фізична підготовка проводиться у вигляді спільних занять усіх учасників запланованої подорожі. Це сприяє згуртуванню колек­тиву, створює відчуття «схожості» між членами групи.

Медичне забезпечення подорожі полягає в органі­зації перед виходом на маршрут відповідного медич­ного огляду всіх учасників групи (бажано лікарями лікувально-фізкультурного диспансеру) та в підготовці туристів, насамперед санінструктора групи, до надання першої долікарської допомоги.

Перед походом туристам рекомендовано прокон­сультуватися з лікарями-спеціалістами, вивести мозо­лі, вилікувати зубні та інші захворювання, а також за­вести спеціальний щоденник для контролю за своїм здоров'ям.


Додаток З

Географо-краєзнавча вікторина «Моя Миколаївщина»

1. Відносно однорідна ділянка географічної оболон­ки, яка характеризується закономірним поєднанням взаємозв'язаних і взаємозалежних природних компонен­тів і природних комплексів нижчого рангу. (Ландшафт.)

— Які ландшафти переважають на території нашої області?

2. Мілководна затока з косами, що є затопленою морем долиною пригирлової частини річки або зато­пленою прибережною низовиною. (Лиман.)

— Назвіть найбільші лимани Херсонщини.

3. Період, який характеризується малою водніс­тю внаслідок зменшення притоку води з водозбору. (Межень.)

— Коли на річках області спостерігається межень та чому?

4. Природоохоронна територія, де для збереження природи заборонена господарська діяльність, але до­зволяється обмежений туризм. (Національний парк.)

— Яку назву має природно-ландшафтний парк області і коли він створений?

5. Цінний у науковому розумінні об'єкт природи, що охороняється державою. (Пам 'ятка природи.)

6. Підвищення рівня ґрунтових вод, спричине­не переважно будівництвом водосховищ і гребель. (Підтоплення.)

7. Перенесення сильним вітром дрібненьких часток сухого грунту. (Пилові, або чорні, бурі.)

— Чи спостерігається це явище на Миколаївщині?

8. Великі замкнені округлої або овальної фор­ми зниження осадового походження у степовій зоні Східноєвропейської рівнини довжиною до 10 км і гли­биною до 5—8 м. (Поди.).

9. Найглибша ділянка річкової долини, по якій по­стійно протікає водний потік. (Русло.)

10. Географічна карта, на яку умовними знаками та цифрами нанесені матеріали одночасних метеоспостережень на великій території. (Синоптична карта.)

11. Список рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин. (Червона книга.)

— Які види тварин та рослин області занесені до Червоної книги?

12. Видовжена улоговина коритоподібної форми з пологими вкритими рослинністю формами, з чітким перегином від схилів до дна. (Балка.)

— Де у нашому районі поширені такі форми ре­льєфу?

13. Унікальна у світовому масштабі природоохорон­на територія, особливо цінна для комплексних порів­няльних наукових досліджень і здіснення моніторингу. (Біосферний заповідник.)

— Які біосферні заповідники є на території Миколаївської області? У чому полягає їхня цінність?


Додаток 4

Надання першої допомоги

Учні повинні розповісти, які препарати мають бути наявні в похідній аптечці, а також про ознаки забиття, розтягнення сухожилля, переломів, вивихів і опіків та способи надання першої допомоги в такому разі.

Аптечка. У поході потрібно мати аптечку, де має бути нашатирний спирт, йодний розчин, активова­не вугілля, калій перманганат, гідроген пероксид, бор­на кислота, шлункові краплі, харчова сода, еластичний бинт, пластир, стерильний бинт, вата.

Забиті місця. Розтягнення сухожилка

Забиті місця м'яких тканин зазвичай виникають під час падіння або удару об твердий предмет. Ознаками забитого місця є біль різної сили та припухлість, пізніше з являються крововиливи, що проявляються спо­чатку у вигляді синців, які поступово змінюють свій колір на синьо-багряний, зелений і жовтий.

У разі забиття слід накласти на ушкоджену части­ну тіла холодний компрес і тугу пов'язку. Звернутися до лікаря.

Розтягнення сухожилка найчастіше спостерігається в ділянці гомілковостопного суглоба. Виникає воно в результаті різких або насильницьких рухів суглобів, що спричиняють розтягнення або розрив сухожилка.

Ознаки розтягнення сухожилка нагадують ознаки, що спостерігаються при забитті. Однак у разі ушкоджен­ня сухожилка відчувається більш гострий, різкий біль у місці прикріплення сухожилок. Звернутися до лікаря.

Вивихи

Вивихи зазвичай трапляються в суглобах верх­ніх кінцівок. Ознаками вивиху є сильний біль у ви­вихнутому суглобі, зміна контурів суглоба, деформація його порівняно з аналогічним суглобом неушкодженого боку, вимушене положення вивихнутої частини, яке потерпілий не може змінити.

Не можна вправляти вивих на місці події, непри­пустимі спроби смикати кінцівку, робити рухи в ушко­дженому суглобі. У разі вивиху слід створити спокій для ушкодженої кінцівки та якнайшвидше доставити потерпілого до травмпункту для надання спеціалізова­ної допомоги. Хворого з вивихом у суглобах верхньої кінцівки транспортують у положенні сидячи, з вивихом нижньої кінцівки — тільки в положенні лежачи.

Переломи

Причинами переломів є побутовий, вуличний і спортивний травматизм. Найчастіше зустрічаються переломи кісток кінцівок, особливо передпліччя, гоміл­ки, кисті й стопи.

Однією з важливих ознак переломів є різкий біль у місці перелому.

Слід мати на увазі, що ознаки переломів іноді бува­ють неясно виражені, і лише рентгенівський знімок дає уявлення про наявність! характер ушкодження.

Найважливішим під час надання першої допомо­ги в разі переломів є накладання тимчасової фіксую­чої пов'язки або транспортної шини. Своєчасне й пра­вильне накладання пов'язки має величезне значення під час надання першої допомоги в разі переломів та під час їх лікування. Надання нерухомості ушкодже­ній частині тіла, створення повного спокою ушко­дженої кінцівки або іншої частини тіла має на меті пом'якшення больових відчуттів потерпілого та змен­шення небезпеки виникнення додаткових ушкоджень.

Опік

У разі опіків допомога має бути негайною. Насам­перед слід ліквідувати джерело опіку, наприклад зага­сити полум'я або запобігти можливому контакту з ним.

Якщо до шкіри прилипли обгорілі залишки одягу, знімати їх або відривати від тіла в жодному разі не мож­на. Слід накласти на них пов'язку, використовуючи сте­рильний бинт. Якщо опік не дуже поширений, обпече­ну ділянку промивають протягом 16 хв під струменем хо­лодної води з водопроводу. Це знеболює, а отже, здій­снює протишокову дію, дозволяє трохи «оживити» спа­лені тканини. Після просушування ушкодженої поверхні тіла стерильними серветками або добре пропрасованою бавовняною (лляною) тканиною на опік накладають суху асептичну пов'язку. Мазеві пов'язки під час надання пер­шої допомоги не застосовуються. Звернутися до лікаря.

1   2   3   4   5   6Похожие:

З досвіду роботи вчителя географії Веселинівської районної гуманітарної гімназії Павлюк Інни Василівни Веселинове 2010 „Географія Миколаївської області” iconВідділ освіти Веселинівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет готовність та адаптація першокласника до навчання у школі веселинове – 2011 Укладач: Адаховська Ю. А
Адаховська Ю. А. Готовність та адаптація першокласника до навчання в школі. –Веселинове, 2011
З досвіду роботи вчителя географії Веселинівської районної гуманітарної гімназії Павлюк Інни Василівни Веселинове 2010 „Географія Миколаївської області” iconДень географії та економіки
Виставка газет і проектів «Географія у житті нашого класу», «Географія у моєму житті», «Економіка навколо нас»
З досвіду роботи вчителя географії Веселинівської районної гуманітарної гімназії Павлюк Інни Василівни Веселинове 2010 „Географія Миколаївської області” iconЗ досвіду Анатолія Володимировича Лисюка, вчителя сш №252 Оболонського району м. Києва Авторські роботи вчителя І учнів Технічний опис до виробу «Універсальний стільчик»
Слюсарний верстак, який випускається промисловістю, за своєю конструкцією не обладнаний стільчиком для учня. Тому вчителем було спроектовано,...
З досвіду роботи вчителя географії Веселинівської районної гуманітарної гімназії Павлюк Інни Василівни Веселинове 2010 „Географія Миколаївської області” iconПлан роботи школи молодого вчителя план роботи школи становлення молодого вчителя № Заходи
...
З досвіду роботи вчителя географії Веселинівської районної гуманітарної гімназії Павлюк Інни Василівни Веселинове 2010 „Географія Миколаївської області” iconГрафік роботи атестаційної комісії І рівня Первомайської гімназії №3 у 2012/2013 навчальному році
Директор Первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області
З досвіду роботи вчителя географії Веселинівської районної гуманітарної гімназії Павлюк Інни Василівни Веселинове 2010 „Географія Миколаївської області” iconКалендарно-тематичне планування
Предмет економічної й соціальної географії України, актуальність курсу. Економічна і соцiальна географія в системі географічних дисциплін...
З досвіду роботи вчителя географії Веселинівської районної гуманітарної гімназії Павлюк Інни Василівни Веселинове 2010 „Географія Миколаївської області” iconМетодичні рекомендації щодо викладання географії та економіки в 2009-2010 н р
Тема: Оновлення змісту, форм І методів роботи шляхом модернізації та використання інноваційних підходів до процесу викладання географії...
З досвіду роботи вчителя географії Веселинівської районної гуманітарної гімназії Павлюк Інни Василівни Веселинове 2010 „Географія Миколаївської області” iconПояснювальна записка до проекту розпорядження голови райдержадміністрації „Про влаштування в будинок дитини дитини Павлюк К. Г
Павлюка Геннадія Михайловича, 1979 року народження, жителя с. Середи Ємільчинського району, Житомирської області про тимчасове влаштування...
З досвіду роботи вчителя географії Веселинівської районної гуманітарної гімназії Павлюк Інни Василівни Веселинове 2010 „Географія Миколаївської області” iconУрок 4 Гайдук І. В., учитель української мови та літератури Полтавської гімназії №6
Методи і прийоми роботи: розповідь вчителя,бесіда,проблемні запитання,робота з додатковим матеріалом, самостійна робота, словникова...
З досвіду роботи вчителя географії Веселинівської районної гуманітарної гімназії Павлюк Інни Василівни Веселинове 2010 „Географія Миколаївської області” iconПлан роботи методичного кабінету Мелітопольської гімназії №10 на 2010-2011 н р. № п/п Форми роботи Серпень-вересень Жовтень
Аналіз роботи за минулий рік. Аналіз роботи над проблемою «Управління процесом формування компетентної особистості на основі особистісно-орієнтованого...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов