Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації icon

Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстраціїНазваниеРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
Дата конвертации27.03.2013
Размер115.34 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


29.12.2003 N 187


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 січня 2004 р.

за N 49/8648


Про затвердження Порядку подання рекламних

матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного

забезпечення до Державної комісії з регулювання

ринків фінансових послуг України


Відповідно до вимог законів України "Про недержавне пенсійне

забезпечення" ( 1057-15 ), "Про фінансові послуги та державне

регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), Положення про

Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,

затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року

N 292 ( 292/2003 ), Державна комісія з регулювання ринків

фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:


1. Затвердити Порядок подання рекламних матеріалів щодо

послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Державної комісії

з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Порядок),

що додається.


2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами

(Рибальченку А.А.), юридичному управлінню (Ткаченку Д.В.)

забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції

України для державної реєстрації.


3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та

зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити опублікування

цього розпорядження в засобах масової інформації після його

державної реєстрації.


4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена

Комісії - директора Департаменту нагляду за недержавними

пенсійними фондами Рибальченка А.А.


Голова Комісії В.Суслов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

29.12.2003 N 187


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 січня 2004 р.

за N 49/8648


^ ПОРЯДОК

подання рекламних матеріалів щодо послуг

з недержавного пенсійного забезпечення до Державної

комісії з регулювання ринків фінансових послуг України


Порядок подання рекламних матеріалів щодо послуг з

недержавного пенсійного забезпечення до Державної комісії з

регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Порядок)

розроблений відповідно до Законів України "Про недержавне пенсійне

забезпечення" ( 1057-15 ), "Про фінансові послуги та державне

регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про рекламу"

( 270/96-ВР ) і визначає процедуру подання до Державної комісії з

регулювання ринків фінансових послуг України (далі -

Держфінпослуг) для погодження рекламних матеріалів щодо послуг з

недержавного пенсійного забезпечення та вимоги до їх змісту.


1. Загальні положення


1.1. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в

такому значенні:

рекламні матеріали - інформація про послуги, що надаються

суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення, яку планується

розповсюдити за формою та способом, передбаченими законодавством,

та яка формує обізнаність споживачів реклами у сфері недержавного

пенсійного забезпечення;

рекламодавець - суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення,

який розповсюджує рекламні матеріали, що стосуються недержавного

пенсійного забезпечення.

Інші терміни застосовуються у цьому Порядку відповідно до

вимог Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

( 057-15 ), "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків

фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про рекламу" ( 270/96-ВР ).


1.2. Цей Порядок регулює відносини у сфері недержавного

пенсійного забезпечення, пов'язані з розповсюдженням рекламних

матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення.


1.3. Реклама послуг з недержавного пенсійного забезпечення

може здійснюватися всіма засобами, дозволеними законодавством, за

умови погодження цих рекламних матеріалів з Держфінпослуг.


1.4. Реклама послуг з недержавного пенсійного забезпечення

дозволяється рекламодавцям лише за наявності відповідних ліцензій,

необхідних для здійснення діяльності з недержавного пенсійного

забезпечення, та (або) свідоцтва про реєстрацію фінансової

установи.

Особа, яка надає агентські послуги може розповсюджувати

рекламні матеріали у сфері недержавного пенсійного забезпечення

лише на підставі договору доручення на надання агентських послуг,

укладеного з адміністратором недержавного пенсійного фонду.

При розповсюдженні рекламних матеріалів особою, що надає

агентські послуги, обов'язково зазначаються відомості про ліцензію

адміністратора пенсійного фонду, яким укладено договір з цією

особою.

Рекламні матеріали, які розповсюджуються суб'єктами

недержавного пенсійного забезпечення, повинні містити відомості

щодо ліцензії, виданої цим суб'єктам, а саме: номер ліцензії, дату

видачі та термін її дії, а також найменування органу, який видав

ліцензію, та (або) серію, номер та дату видачі свідоцтва про

реєстрацію фінансової установи.


1.5. Рекламодавцям забороняється:

використовувати неповну або недостовірну інформацію стосовно

послуг з недержавного пенсійного забезпечення, що надаються цим

рекламодавцем;

використовувати порівняльну рекламу з метою недобросовісної

конкуренції шляхом зазначення недоліків у діяльності осіб, які

провадять аналогічну професійну діяльність з недержавного

пенсійного забезпечення, незалежно від того, чи відповідає така

інформація про недоліки дійсності;

надавати прогноз чи гарантувати зростання доходів учасників

недержавного пенсійного забезпечення;

робити подарунки (виграші) або давати обіцянку про надання

подарунків (виграшів) потенційним учасникам та вкладникам

пенсійних фондів, або здійснювати будь-які інші заохочувальні

заходи, що можуть вплинути на вибір того чи іншого пенсійного

фонду його потенційним учасником (вкладником).


^ 2. Порядок подання рекламних матеріалів

до Держфінпослуг


2.1. Рекламодавці не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати

розповсюдження рекламних матеріалів подають до Держфінпослуг такі

документи:

заяву про погодження розповсюдження рекламних матеріалів

згідно з додатком до цього Положення;

інформацію про зміст рекламних матеріалів.


2.2. Заяву про погодження розповсюдження рекламних матеріалів

та відповідні документи разом з описом рекламодавці через

уповноважену особу подають безпосередньо до Держфінпослуг. Копія

опису в день надходження заяви видається уповноваженій особі

рекламодавця з відміткою про дату надходження документів.


2.3. Уповноважена особа рекламодавця при поданні документів

на погодження рекламних матеріалів пред'являє паспорт або

документ, який його замінює, та документ, що засвідчує

повноваження особи.


2.4. Особи, які надають агентські послуги у сфері

недержавного пенсійного забезпечення відповідно до договору

доручення про надання таких послуг, укладеного з адміністратором

пенсійного фонду, та планують розповсюдити рекламні матеріали щодо

суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення, інтереси яких вони

представляють, додатково подають засвідчену в установленому

порядку копію відповідного договору доручення.


2.5. Якщо рекламодавці планують розмістити рекламні матеріали

на телебаченні або радіо, до Держфінпослуг подається сценарій

рекламного відеоролика або аудиоролика із зазначенням його

тривалості.


2.6. Рекламні матеріали, які планується розповсюджувати

суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення у пресі або у

вигляді поліграфічних видань (буклети, пам'ятки, листівки,

плакати) чи засобів наглядної агітації (рекламні стенди, банери та

рекламні щити, наклейки тощо), до Держфінпослуг подаються у

вигляді комп'ютерного макета у форматі одного з основних графічних

редакторів (Corel DRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe

Page Maker, Quark Express). У разі неможливості виготовлення

комп'ютерного макета необхідно надати письмовий та графічний

макети (текст, ілюстрації) у форматі видань від А6 до А3.


2.7. Держфінпослуг протягом п'яти робочих днів з дати

отримання заяви та відповідних документів має право прийняти

рішення про заборону розповсюдження рекламних матеріалів або про

обов'язкове внесення змін до рекламних матеріалів, що не

відповідають дійсності або вимогам Законів України "Про недержавне

пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ).


2.8. Не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття

зазначеного рішення Держфінпослуг надсилає рекламодавцю письмове

повідомлення з обґрунтуванням причин прийняття рішення про

заборону розповсюдження наданих рекламодавцем рекламних матеріалів

або вимогою внесення до них змін.


2.9. Для повторного подання рекламних матеріалів на

погодження до Держфінпослуг рекламодавець зобов'язаний внести

зміни до рекламних матеріалів, щодо яких було прийнято рішення про

заборону розповсюдження або рішення про обов'язкове внесення змін.


2.10. Повторне подання рекламодавцем рекламних матеріалів до

Держфінпослуг здійснюється згідно з цим Порядком.


2.11. Про відсутність підстав для заборони розповсюдження

наданих рекламодавцем рекламних матеріалів або внесення змін до

цих матеріалів Держфінпослуг письмово повідомляє рекламодавця

протягом п'яти робочих днів з дати отримання заяви та відповідних

документів.


2.12. Після отримання повідомлення відповідно до п. 2.11

цього Порядку рекламодавець має право на розповсюдження рекламних

матеріалів згідно з чинним законодавством.


2.13. Держфінпослуг не повертає рекламні матеріали, надіслані

на погодження.


^ 3. Прикінцеві положення


3.1. Контроль за дотриманням цього Порядку є складовою

частиною здійснення Держфінпослуг державного регулювання та

нагляду за діяльністю недержавних пенсійних фондів.

3.2. За неподання, несвоєчасне подання до Держфінпослуг

відомостей, передбачених чинним законодавством, або подання

завідомо недостовірних відомостей рекламодавці несуть

відповідальність, передбачену законодавством України.


3.3. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за

додержанням вимог цього Порядку застосовуються заходи впливу,

передбачені законодавством України.


Голова комісії В.І.Суслов


Додаток


до Порядку подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Державна комісія з регулювання ринків

фінансових послуг України


ЗАЯВА

про погодження розповсюдження рекламних матеріалів


Рекламодавець ___________________________________________________,

(повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові)


місцезнаходження ________________________________________________,

телефон ____________________,


ідентифікаційний код ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної

особи - платника податку ________________________________________,


номер, дата видачі та строк дії відповідних ліцензій, наявність

яких дозволяє здійснювати діяльність з недержавного пенсійного

забезпечення ____________________________________________________,


реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі свідоцтва про

реєстрацію фінансової установи * ________________________________;


відомості про засіб здійснення та форму рекламних матеріалів, які

планується розповсюдити __________________________________________

Достовірність поданих даних про рекламні матеріали, які

плануються розповсюдити, засвідчую.


"___"_________ 200_ року. _________________________________

(підпис рекламодавця або

його уповноваженої особи)

М.П.


---------------

* Крім осіб, які надають агентські послуги.Похожие:

Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
України, затвердженого Указом Президента України від 04. 04. 2003 №292, а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності...
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
України, затвердженого Указом Президента України від 04. 04. 2003 №292, а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності...
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconУкраїна міністерство юстиції україни головне управління юстиції в одеській області
Міністерства юстиції України від 22. 12. 2010 №3253/5 «Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства», яким було зокрема,...
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconЗатверджую: Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Романівського районного управління юстиції Присяжнюк Н. Г
...
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
Про затвердження Положення про особливості здійснення виплат відшкодувань вкладникам під час проведення пілотного проекту з впровадження...
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconПоложення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07. 02. 02р №7/5, у редакції наказу Міністерства юстиції України від 28. 01. 03р №6/5
Регуляторного акту „Про затвердження вартості норми часу на роботи та послуги, що виконуються кп дружківське міське бюро технічної...
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція...
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconУкраїна міністерство юстиції україни головне управління юстиції в одеській області
Положенням про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженим наказом Міністерства юстиції України №111/5 від 28. 12. 2006 (зі змінами,...
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconЗатверджую: Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Романівського районного управління юстиції Присяжнюк Н. Г
Посадова особа відділу для проведення державної реєстрації та видачі свідоцтва про шлюб
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов