Програма спільних наукових проектів 2009 (пснп-2009) icon

Програма спільних наукових проектів 2009 (пснп-2009)НазваниеПрограма спільних наукових проектів 2009 (пснп-2009)
страница1/3
Дата конвертации15.07.2013
Размер472.84 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>
  1   2   3

ФОНД ЦИВІЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗВИТКУ США

ПРОГРАМА СПІЛЬНИХ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ – 2009 (ПСНП-2009)

КОНКУРС ІЗ ПРОБЛЕМ ЗМІН КЛІМАТУ ТА ЕНЕРГЕТИКИ


І. Вступ. Загальні положення


Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CRDF) приймає заявки на конкурс із проблем змін клімату та енергетики за Програмою спільних наукових проектів 2009 року. Заявки на цей конкурс приймаються тільки від дослідників з України.

Зміни клімату належать до глобальних проблем, розв’язання яких вимагає багатонаціональних зусиль. Визнаючи важливість міжнародної координації досліджень у цій галузі, CRDF підтримає американсько-українські дослідницькі групи, що працюватимуть над питаннями змін клімату та їхніх наслідків, а також енергетики та ефективності використання енергії.

CRDF прийматиме заявки з усіх галузей науки. Однак, на відміну від попереднього конкурсу, цього разу проекти мають подаватись по одній з двох тематичних груп: "Наслідки змін клімату" і "Розв’язання проблем, пов’язаних із змінами клімату".

Заявки, що подаються за Тематичною групою І "^ Наслідки змін клімату", повинні:

і) стосуватися впливу змін клімату на людину та біологічні системи;

іі) фіксувати, відслідковувати і моделювати наявні процеси, що дозволить прогнозувати зміни природного середовища в майбутньому;

ііі) досліджувати наслідки змін клімату, специфічні для певних регіонів.1

Серед можливих тем за Групою І, зокрема (цей список не вичерпує всіх можливостей):

Тематична група І. Наслідки змін клімату.


 • склад атмосфери;

 • мінливість та зміни клімату;

 • регіональні біогеохімічні цикли;

 • польові та дистанційні спостереження змін середовища;

 • регіональні цикли енергії та води;

 • регіональні екосистеми;

 • землекористування та обороти посівів;

 • вплив змін клімату на здоров’я людини.


Заявки за тематичною групою ІІ "Розв’язання проблем, пов’язаних із змінами клімату" мають стосуватися розробки технологій у сфері енергетики, сільського господарства та матеріалознавства, які зможуть сповільнити або зменшити шкідливі впливи змін клімату. Серед можливих тем за Групою ІІ, зокрема (цей список не вичерпує всіх можливостей):

Тематична група ІІ. Розв’язання проблем, пов’язаних із змінами клімату.


 • альтернативні джерела енергії (наприклад, геотермальна, гідро-, сонячна, вітро-, паливні елементи, біопаливо);

 • чиста енергія;

 • зв’язування вуглецю;

 • енергоефективність;

 • системи накопичування енергії;

 • транспортні системи та машини;

 • інтегровані сільськогосподарські системи;

 • селекція та генетика;

 • біотехніка;

 • управління та використання земельних і водних ресурсів;

 • зниження викидів і забруднень повітря;

 • поклади, видобуток та транспортування вуглеводнів.


За програмою надаватимуться гранти в сумі до 90 000 доларів США на період до двох років на підтримку спільних груп американських та українських науковців.

CRDF – незалежна неприбуткова благодійна організація, створена Урядом США в 1995 році з метою підтримки міжнародного науково-технічного співробітництва. Подальшу інформацію про CRDF можна знайти на Web-сторінці CRDF (www.crdf.org). CRDF отримує кошти для цієї програми від Державного департаменту США і Національного наукового фонду США. Українську частину грантів надає Міністерство освіти і науки України.


ІІ. Опис програми


А. Загальні положення. Максимальний розмір гранту складатиме 90 тисяч доларів США на період до двох років. Не більше, ніж 84% (76 тис. доларів США) коштів, наданих на кожен проект, будуть використані на витрати української дослідницької групи, в тому числі на підтримку установи, де виконуватиметься проект. Не більше 16% (14 тис. доларів США) може бути використано для витрат американської групи. Ці кошти надаватимуться окремо і опрацьовуватимуться безпосередньо відповідними особами та установами.

Заявки на конкурс із проблем змін клімату та енергетики за Програмою спільних наукових проектів 2009 року. будуть прийматись за наступним графіком.


Термін подання заявок

Галузі науки

Оголошення результатів


Вівторок, 1 грудня 2009 року, о 23.59 за вашінг-тонським часом

Усі заявки ПОВИННІ стосуватись змін клімату. Розглядатимуться проекти з наступних галузей:


 • Біологія

 • Хімія

 • Геологія

 • Математика

 • Фізика

 • Технічні науки
П’ятниця, 26 березня 2010 року


Див. детальні інструкції нижче щодо вимог до заявок і процедури їхнього подання.


^ В. Межі проекту. Заявки, що подаються на цей конкурс, мають стосуватись однієї з двох тематичних груп: "Наслідки змін клімату" і "Розв’язання проблем, пов’язаних із змінами клімату". Заявники мають чітко вказати, до якої з них належить проект.

CRDF рекомендує заявникам звернутись до менеджера програми ПСНП (cgp@crdf.org), якщо вони не впевнені, чи відповідає їхня тематика вимогам конкурсу.


^ С. Особливі переваги. Основним фактором, що визначатиме можливість фінансування проекту, є його науковий рівень та виконання інших критеріїв, зазначених в розділі ІІ. Н. Однак перевага надаватиметься:

 • проектам з українських університетів;

 • проектам, в яких бере участь один або кілька українських дослідників, що раніше працювали на оборону.


У другу чергу перевага надаватиметься:

 • проектам, що передбачають відрядження членів обох груп;

 • проектам за участю одного або кількох молодих науковців2 у одній з груп або обох групах. Заохочуються відрядження молодих науковців за проектом.

 • керівникам проектів, які ніколи не отримували фінансування від CRDF.D. CRDF очікує, що отримувачі грантів:

 • опублікують результати досліджень, прямо пов’язаних із грантом, мінімум у двох (2) міжнародних рецензованих журналах до подання заключного звіту за проектом;

 • вестимуть і подадуть до CRDF табель на дослідників, які отримуватимуть індивідуальну фінансову підтримку (ІФП) за проектом;

 • подаватимуть звіти кожних півроку, а також заключний звіт.

 • Крім того, CRDF заохочує отримувачів грантів, наскільки можливо, брати участь у міжнародних конференціях із змін клімату. Це може бути включено до бюджету вашого проекту. Див. розділ ІІ.J.1.c.


E. Вимоги. Кожна заявка має відповідати наступним вимогам:


1. Кожна заявка, що подається до CRDF, повинна мати одного українського співкерівника та одного співкерівника зі США, кожен з яких повністю відповідатиме за проект у своїй країні, координуючи роботу всіх учасників та організацій.

2. Кожен співкерівник повинен:

а) мати ступінь Ph.D., M.D., або еквівалентний досвід досліджень;

б) мати принаймні п’ять (5) наукових публікацій у наукових виданнях, що підлягають незалежному рецензуванню (три публікації, якщо заявник отримав зазначений вище ступінь менш ніж 6 років тому);

в) працювати постійно в цивільній науково-дослідній установі3.


3. Український співкерівник має бути громадянином України та постійно проживати в Україні. Всі українські учасники повинні жити в Україні протягом більшої частини періоду гранту.


4. Американський співкерівник і учасники американської групи мають бути громадянами США або постійними жителями США, і повинні мешкати в США під час виконання проекту. Американські аспіранти можуть бути іноземними громадянами, але повинні бути прийняти до аспірантури в акредитованій організації США.


5. Всі проекти повинні бути орієнтовані на невійськові цілі і виконуватись у цивільних науково-дослідних установах.


6. Кожна заявка розглядається незалежно, і тому не може бути частиною або залежати від успіху інших заявок, що подаються за цією програмою.


7. Співкерівники, які мали попередні або діючі гранти CRDF, у тому числі гранти СНП, до завершення яких у крайній термін подання заявок залишиться не більше шести (6) місяців, можуть подавати заявку за цією програмою. Такі заявники повинні вчасно подати до CRDF всі необхідні звіти, у тому числі заключні. Див. розділ II.О.3 нижче.


8. CRDF залишає за собою право обмежувати участь будь-яких осіб та організацій в його програмах. CRDF дотримується всіх законів і правил США щодо експортного контролю та участі іноземних громадян і організацій. Політика CRDF полягає в тому, щоб не вести справ з установами, щодо яких Урядом США встановлені обмеження, без відповідного дозволу Уряду США.


^ F. Подання заявок. Всі заявки мають подаватись в електронній формі через Web-сторінку CRDF: http://proposals.crdf.org/cce


Заявка має бути подана тільки ОДИН раз тільки ОДНИМ із співкерівників проекту. Співкерівники з України та США мають спільно розробити заявку та отримати згоду директора українського інституту і представника американської організації. Коли остаточний варіант заявки буде готовий, вони повинні обрати одного зі співкерівників, який подасть заявку в електронній формі через Web-сторінку CRDF.

По закінченні процесу електронного подання український та американський співкерівники одержать повідомлення про отримання заявки. Копію цього повідомлення буде відправлено директору інституту з України та представнику американської організації. Подальші інструкції щодо електронного подання заявок є на зазначеній Web-сторінці CRDF.

Заявники повинні, крім електронного подання з Web-сайту CRDF, також подати два (2) друковані примірники заявки до Міністерства освіти і науки України: 01601, Київ, бульв. Шевченка 16, кімн. 311, тел. (044)-246-38-35, Закревській Наталії Валеріївні. Кожен із цих примірників повинен починатись із підписаної першої сторінки (Форма А) з підписами українського співкерівника та директора його організації.

Крім двох друкованих примірників заявки, заявники з України мають подати до Міністерства освіти і науки України український переклад заявки. Всі матеріали подаються в той же термін (за поштовим штемпелем), що й електронне подання заявки.


^ Спеціальні вимоги для заявників з УкраїниКраїна співкерівника

Вимоги

Конкретизація

Отримувач подання

Україна

 • 2 друковані примірники заявки

 • Текст українською мовою

Текст українською мовою має містити:

 • Опис проекту (Розділ (ІІ.І.3).

 • Офіційний документ (експертний висновок) від української організації, що бере участь у проекті, про те, що проект може бути опублікований за кордоном.

 • Авторську довідку про дотримання правил стосовно режиму секретності та патентного права.

 • Рекомендовані форми цих документів можна отримати електронною поштою від Українського представництва CRDF (див. Розділ ІІІ).
Міністерство освіти і науки України.^ G. Розгляд заявок. Всі заявки будуть перевірені CRDF по їх отриманні щодо повноти та дотримання вимог. Наукове рецензування буде проведено експертними радами і зовнішніми рецензентами, призначеними CRDF. У своїх рішеннях експертні ради керуватимуться критеріями оцінки, наведеними в розділі II.Н нижче.

Надання грантів залежить від виділення коштів установами Уряду США, що спонсорують цей конкурс. За результатами попередніх конкурсів, середній рівень успіху становить 8-10%. Всі рішення CRDF є остаточними.


^ Н. Критерії оцінки. Експертні ради і зовнішні рецензенти користуватимуться в оцінці проектів за цією програмою наступними критеріями.

1. Технічний рівень: чи пропонуються в проекті нові методи; наскільки окремі елементи плану досліджень відповідають його цілям.

2. План досліджень: технічна реалістичність запропонованого плану, практичність менеджменту, адекватність наявних ресурсів, як технічних, так і фінансових.

3. ^ Вплив досліджень: вірогідність того, що реалізація проекту приведе до появи нових знань, що матимуть істотній вплив на одну або кілька галузей науки або техніки., або того, що результати проекту стануть основою нової або вдосконаленої технології.

4. ^ Рівень персоналу: кваліфікація дослідників та інших учасників, сильні та слабкі сторони обох партнерів, а також збалансованість співпраці та розподіл вигід від партнерства.

5. ^ Вплив на освіту та інфраструктуру: створення нових можливостей для персоналу (участь молодих науковців, дослідників з університетів, жінок), спільне використання обладнання різними установами, довгострокові позитивні впливи в соціальних, економічних та екологічних питаннях у відповідних країнах.


І. Зміст заявки. Всі заявки повинні бути написані англійською мовою. Радимо всім заявникам познайомитись із сторінкою "Типові запитання щодо подання заявки ПСНП": http://www.crdf.org/focusdocs/focusdocs_show.htm?doc_id=428393 Подивіться зразки заповнених форм та приклади того, як уникати типових помилок.

Кожна заявка повинна включати всі наступні елементи. Тільки такі заявки будуть розглядатись. Всі заявки повинні бути надруковані англійською мовою через один інтервал, з полями в 1 дюйм з усіх сторін і нумерацією сторінок у правому верхньому куті. Має використовуватись шрифт Arial або подібні йому, не менші 10 pt.

Слід використовувати електронні шаблони форм А-D, підготовлені CRDF. Ці шаблони подані в кінці цього оголошення. Див. «Список документів, необхідних для подання заявки» в кінці Розділу ІІІ.

^ Жодна заявка не може використовувати шрифт, менший за 10 pt Arial. Шрифт Times New Roman 10 pt НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ.
 1. Титульний аркуш (Форма А) з основною інформацією про проект, українського співкерівника, українського директора інституту, американського співкерівника, а також представника американської організації. Представник американської організації – особа, яка буде вести переговори з контрактних і фінансових умов у випадку надання гранту. Ця інформація також має бути введена під час електронного подання заявки.
^ CRDF вимагає, щоб Форму А підписали як український співкерівник, так і директор українського інституту.
 1. Резюме. Стисло, в одному абзаці, підсумуйте суттєві аспекти проекту, особливо його цілі, методи і потенційні результати.

 2. ^ Опис проекту (максимум 8 сторінок, включаючи будь-які графіки, діаграми, фото та бібліографію). Опишіть:

а) підхід, цілі, основні етапи і критерії успіху, які вживатимуться в проекті;

b) чітко сформульований графік роботи по кварталах, із зазначенням усіх задач і цілей проекту;

с) за рахунок яких індивідуальних або спільних спроможностей дослідницьких груп із США та України проект може бути виконаний, яка робота в цьому напрямі виконувалась раніше членами груп (тут слід описати попередні гранти CRDF); див. Розділ ІІ.О.3 "Зауваження про запити на відновлення фінансування" нижче;

d) очікувані результати проекту у співставленні з критеріями CRDF, переліченими в розділі ІІ.H;

e) порівняння проекту з іншими поточними дослідженнями у відповідній галузі;

f) обладнання, що буде використано, з особливим обгрунтуванням запитів на закупівлю обладнання за рахунок CRDF;

g) як співкерівники із України та США будуть координувати виконання проекту і регулярно оцінювати ход його виконання. Кожен проект має передбачати значне, істотнє співробітництво між групами з України та США. Необхідно описати мету і тривалість усіх закордонних відряджень, які плануються в межах проекту.


 1. ^ Біографії співкерівників з України та США. Заявка має містити біографіїі, в межах однієї сторінки для кожного зі співкерівників, із зазначенням прізвища, звання, відомостей про освіту, поточного і попередніх місць роботи з відповідними датами, спеціальності і останніх публікацій, пов’язаних з проектом. Кожен із співкерівників повинен мати принаймні 5 публікацій, пов’язаних з проектом.

 2. ^ Дані про персонал з України та США (Форма В). Прохання заповнити цю форму для кожного учасника з України та США, в тому числі дослідників, інженерів, техніків, студентів та аспірантів, адміністративного персоналу та субпідрядників.
Форма В має займати не більше, ніж півсторінки; дві форми В повинні вміститись на одній сторінці.


Форма В стосується тільки додаткового персоналу: співкерівники не повинні її заповнювати щодо себе. У відповідному розділі Форми В подається коротка біографія кожного українського або американського учасника, із зазначенням відомостей про освіту, поточного і попередніх місць роботи з відповідними датами, спеціальності і останніх наукових публікацій, пов’язаних з проектом. Вся інформація в Формі В, у тому числі список публікацій, подається англійською мовою.


^ Персонал зі США не зобов’язаний подавати інформацію щодо дати народження.
 1. Бюджет (Форма С). Бюджет подається згідно з формою С. Подається один бюджет (форма С) на весь період гранту. Інформація, що включається до Форми С, описана у бюджетній інструкції (Додаток 3).

 2. ^ Опис бюджету. Окремий аркуш, на якому має бути описаний кожний пункт бюджетних витрат. На цьому аркуші повинно бути ясно позначено “Опис бюджету”. Про інформацію, що детально подається в описі бюджету, див. “Дозволені витрати” в розділі ІІ.J та бюджетну інструкцію (Додаток 4). Кожна запитувана одиниця обладнання вартістю понад 1000 доларів США має бути обгрунтована в описі бюджету.


^ Зауваження про зустрічне фінансування та інші внески. CRDF заохочує зустрічне фінансування за його програмами з метою максимізувати ресурси, що надаються підтримуваним проектам. За цією програмою зустрічне фінансування вимагається від комерційних компаній, що подають заявку за програмою. Загальні інструкції із зустрічного фінансування та інших внесків подані в Додатку 2 до цього оголошення про програму, а також на Web-сторінці CRDF: http://www.crdf.org/policies/policies_show.htm?doc_id=318877

 1. ^ Заява про іншу підтримку (Форма D). Обидва співкерівники мають заповнити Заяву про іншу підтримку (Форма D), перелічивши поточні та очікувані джерела підтримки, крім тих, про які вже сказано у розділі “Зустрічне фінансування з джерел, відмінних від CRDF” бюджету. Заявники з грантами з американських урядових джерел, таких, як ННФ або НІОЗ, повинні ясно визначити цю підтримку, вказати номер гранту та його тривалість. Якщо іншої підтримки нема, вкажіть “нема” на цій сторінці. Якщо заявка подана також до іншої організації, ясно вкажіть на це у Формі D.

 2. ^ Заява про партнерство американського співкерівника. Американський співкерівник має подати підписану заяву на бланку організації зі засвідченням своєї згоди на співробітництво. Сканована копія цієї заяви включається до заявки при її поданні до CRDF. Приклад Заяви про партнерства можна знайти в Додатку 4. Заяву про партнерство треба буде ввести як окремий документ у процесі електронного подання заявки.


^ J. Дозволені витрати. Середній розмір гранту ПСНП, з урахуванням внеску Міністерства освіти і науки України, складатиме приблизно 90 тис. доларів США на два роки. Заявки на суму, що перевищує 90 тис. доларів США, CRDF розглядати не буде. У випадку присудження гранту бюджет проекту може бути переглянутий персоналом CRDF.

За умовами програми дозволяються наступні витрати:


 1. ^ Витрати української групи. Підтримка щодо витрат євразійської групи має складати не менше, ніж 84% (76 тис. доларів США) всього бюджету проекту. Жодні українські податки не можуть включатись до бюджету, що подається до CRDF. Серед дозволених витрат:


а. Індивідуальна фінансова підтримка. Індивідуальна фінансова підтримка (ІФП) визначається як виплати індивідуальним учасникам проекту для підтримки роботи, що виконується за проектом (тобто вартість праці). CRDF обчислює ІФП виходячи із затрат часу та професійного рівня кожного учасника. Для учасника, повністю зайнятого у проекті, місяць складається з 20 днів, день – з 8 робочих годин. Запит на ІФП в бюджеті має бути пропорційною прямим затратам праці кожної особи на роботу в проекті. Фактична індивідуальна фінансова підтримка базуватиметься на затратах праці за звітний період, але не може перевищувати місячних максимумів, зазначених нижче, а також загальних сум, зазначених у бюджеті гранту.

Затрати праці керівника проекту і дослідників (інженерів) не можуть перевищувати 75% усього робочого часу за період проекту. Тому для гранту на 2 роки ІФП для цих посад розраховується виходячи з затрат праці не більше 360 днів або 2880 годин.

Дозволені рівні ІФП для деяких професійних рівнів указані нижче. Візьміть цю таблицю до відома, як і географічні фактори, вартість життя та інші фактори при розрахунку ІФП для персоналу проекту.Посада

Межі ІФП за годину

Максимальна сума на особу на місяць

Керівник

$3.75 - $5.50

$880

Дослідник / інженер

$3.41 - $5.00

$800

Аспірант

$2.25 - $2.75

$440

Технік / допоміжний науковий персонал

$2.50 - $3.00

$480

Адміністративний / допоміжний персонал

$2.00 - $2.50

$400b. Обладнання, матеріали та послуги. Кошти на наукове обладнання, в тому числі комп’ютери і телекомунікаційне устаткування і послуги, передплата на наукові журнали і телекомунікаційні послуги, закупівля реактивів та інших матеріалів, що використовуються в дослідженнях. Кожен предмет вартістю понад 1 тис. доларів США повинен бути описаний і обгрунтований в Описі бюджету.

Якщо проект передбачає послуги професійних консультантів чи провайдерів – адвокатів, патентних консультантів тощо, ці послуги мають бути детально описані в Описі бюджету, з обгрунтуванням їхньої необхідності для успішного виконання проекту.


c. Відрядження. Вартість проїзду та добові для наукових відряджень українських учасників проекту. ^ CRDF активно підтримуватиме відрядження до лабораторії партнера. Кошти, заплановані для відряджень, можуть також бути використані для поїздок у межах Євразії. Можлива також обмежена підтримка відряджень на міжнародні наукові конференції. При підготовці бюджету слід виходити з наступного:

 1. ^ Поїздки за кордон. Відряджені за підтримки CRDF повинні купувати найдешевші з можливих авіабілети в обидва кінці з Євразії. Необхідно дотримуватись вимог закону "Fly America Act". Щодо подальшої інформації див. http://www.crdf.org/policies/policies_show.htm?doc_id=291723 .

 2. ^ Норми витрат. При підготовці бюджету слід дотримуватись наступних правил щодо добових; див. http://www.gsa.gov/Portal/gsa/ep/contentView.do?contentType=GSA_BASIC&contentId=17943

щодо відряджень українських отримувачів грантів до США. Стосовно інших відряджень за кордон див. http://aoprals.state.gov/web920/per_diem.asp.

Зазначені там норми витрат включають оплату готелю, харчування та різних витрат. Медичне страхування є обов’язковим у всіх відрядженнях за грантами CRDF і має включатись до бюджету на додаток до коштів на відрядження. Вартість віз належить до дозволених витрат і може бути включена до бюджету заявки.


Максимальний період перебування за кордоном для будь-якого відрядженого за підтримки CRDF – вісім місяців за весь термін гранту. Тривалість однієї поїздки не може перевищувати чотири місяці. Також важливо подати обгрунтування та опис усіх планованих поїздок в Описі бюджету.

d. Допоміжна співпраця.

Допоміжні організації – установи, відмінні від організацій, де працюють співкерівники зі США та України, які беруть участь у пропонованому проекті, отримуючи підтримку за грантом CRDF. Допоміжна співпраця може бути у формі субконтракта і може передбачати будь-які дозволені витрати, перелічені в цьому розділі. Персонал і обладнання, зайняті у допоміжній співпраці, мають бути перелічені та описані в заявці. Для кожної допоміжної співпраці слід подавати окреме обгрунтування в описі бюджету. Учасники з допоміжних організацій повинні бути громадянами України, а ці організації – розміщуватись в Україні.

е. Підтримка організацій. В бюджетах українських грантоотримувачів мають бути пердбачені виплати організаціям, де вони працюють, в обсязі 10% від усіх витрат української дослідницької групи.

f. Адміністративні керівники. “Адміністративний керівник” – це особа, яка має пряму адміністративну владу над керівником проекту і працює в тому ж відділі, лабораторії або підрозділі. CRDF загалом не підтримує участі адміністративних керівників у заявці в будь-якій ролі, що передбачає індивідуальну фінансову підтримку. Щодо отримання дозволу на участь адміністративного керівника у проекті див. інструкцію CRDF:

http://www.crdf.org/policies/policies_show.htm?doc_id=311224 .


^ 2. Витрати американської групи. Підтримка американської групи не може перевищувати 16% (14 000 доларів США) всієї суми, що запитується від CRDF. За коштами для американської групи можуть звертатись університети, неприбуткові або державні установи США. Американські групи з комерційних компаній не можуть звертатись за коштами від CRDF. Як зазначено в Додатку 2, такі компанії мають самі покривати витрати американської групи, а також 10% витрат Євразійської групи, у вигляді грошей, матеріалів або інших внесків; обсяг цих витрат має бути вказаний в бюджетній Формі С та описі бюджету проекту.


CRDF надаватиме кошти, тим, хто має на це право, за принципом відшкодування витрат. Дозволені витрати:


а. Витрати на відрядження. Вартість білетів і добові для наукових відряджень до Євразії американських учасників проекту в зв’язку з останнім є дозволеними витратами і мають бути описані в Описі бюджету. Усі відрядження американського персоналу, підтримувані CRDF, мають відбуватись із дотриманням вимог "Fly America Act". Стосовно подальшої інформації див. http://www.crdf.org/policies/policies_show.htm?doc_id=291723 .


Добові для американських учасників, відряджених за кордон, не повинні перевищувати рівнів, визначених урядом США, див. http://aoprals.state.gov/web920/per_diem.asp.


b. Матеріали та послуги. До 5 тис. доларів США на рік, але не більше 10 тис. доларів США за весь період гранту. Крім матеріалів і послуг, допускається закупівля витратного обладнання, термін амортизації якого не перевищує термін гранту.


с. Аспірантська стипендія. Американська група може звернутись за індивідуальною фінансовою підтримкою аспіранта, що входить до складу групи. Аспірантська стипендія може включати плату за навчання і додаткові пільги. Для аспіранта, ім’я якого ще не відоме, але участь якого планується, чітко зазначте його/її участь в описі бюджету. У Формі С слід записати “Запланований аспірант”.


^ CRDF не надає індивідуальної фінансової підтримки іншим членам групи, а також не підтримує закупівлю капітального устаткування для американської групи.


d. Адміністративні виплати. Для покриття витрат на адміністрування гранту CRDF американській організації дозволяється звертатись за сумою в обсязі до 10% витрат американської групи. Разом з останніми, ця сума не повинна перевищувати 16% від усього гранту (14 тис. доларів США), дозволених для використання американською стороною.


^ К. Інтелектуальна власність. CRDF не претендує на право інтелектуальної власності за будь-яким грантом. CRDF зацікавлений передусім у справедливому розподілі інтелектуальної власності. Обидві сторони мають знати і дотримуватись законодавства своїх країн і правил щодо інтелектуальної власності, зокрема стосовно грантів на дослідницькі проекти.


^ L. Умови адміністрування гранту. Інструкції щодо правил і процедур CRDF стосовно фінансового та контрактного менеджменту грантів CRDF, у тому числі щодо конфлікту інтересів, можна знайти в електронній бібліотеці на сайті CRDF:

http://www.crdf.org/granteeinfo/ .


^ М. Конфлікт інтересів. CRDF вимагає від усіх керівників проектів та їхніх організацій дотримання навищих етичних принципів в усіх питаннях, пов’язаних із грантами CRDF. Інструкції CRDF щодо конфлікту інтересів детальніше викладені на Web-сторінці http://www.crdf.org/policies/policies_show.htm?doc_id=296472 .


^ N. Конфіденційність. CRDF розглядатиме всі заявки як конфіденційний матеріал і вимагатиме від членів експертних рад і рецензентів дотримання конфіденційності заявок. Однак авторам заявок можна порадити, що успішні заявки будуть розглядатись як відкриті. Тому, якщо на думку авторів, в заявці є інформація, що складає комерційну таємницю і не призначена для розповсюдження, вона має бути чітко позначена у верхній і нижній частинах відповідної сторінки заявки. Ці фрагменти не будуть поширюватись в разі успішності заявки.

CRDF надаватиме копії заявок євразійським установам-партнерам на їхній запит. CRDF буде просити, щоб установи-партнери дотримувались тієї ж політики стосовно конфіденційності заявок.


^ O. Додаткові документи і спеціальні вимоги. Додаткові документи та спеціальні довідки можуть вимагатись щодо заявок, які містять один із наступних елементів:

  1. участь науковців, які раніше працювали над оборонною тематикою;

  2. дослідження людини;

  3. зустрічне фінансування та участь комерційних компаній (див. Додаток 2);

  4. запит про продовження фінансування попереднього або поточного гранту CRDF.
 1. Участь учених, які раніше працювали над оборонною тематикою. CRDF активно підтримує участь на постійній основі українських науковців та інженерів, які раніше працювали над оборонною тематикою, в тому числі над зброєю масового знищення, у цивільних проектах за цією програмою. CRDF приділятиме особливу увагу тим заявкам, де беруть участь на постійній основі українські науковці та інженери, які раніше працювали над оборонною тематикою, а зараз – у цивільних науково-дослідних установах. Учасники, які раніше брали участь в оборонних дослідженнях, повинні зазначати цей досвід у формах А та В їхніх заявок.


^ 2. Проекти, пов’язані з дослідженнями людини. Всі проекти, пов’язані з дослідженнями людини, мають відповідати політиці CRDF та інструкціям щодо фінансування таких проектів. Див. Web-сторінку CRDF http://www.crdf.org/terms/terms_show.htm?doc_id=292607 .


Кожен проект, що передбачає дослідження людини, повинен містити заповнену форму резюме протоколу наглядової ради організації та відповідну документацію. Цю форму можна переписати з Web-сторінки CRDF

http://www.crdf.org/granteeforms/granteeforms_show.htm?doc_id=305855

Ці матеріали, які вказують на дозвіл проводити дослідження на людях чи відсутність потреби в такому дозволі, мають бути подані під час електронного подання заявки поряд з іншими матеріалами заявки (розділ ІІ.І).


^ 3. Спеціальне зауваження для заявників, що бажають поновлення фінансування.


CRDF прймає нові заявки, що подаються як продовження діючого або попереднього проекту, за умови, що заявники вчасно подали всі квартальні звіти і заключний звіт та виконали всі зобов’язання за грантом. Експерти, що розглядатимуть заявку, одержать усі попередні звіти, в тому числі заключний звіт.

Співкерівники поточних грантів можуть подавати нову заявку, якщо на момент останнього терміну подання заявок залишається не більше 6 місяців до завершення їхнього проекту. Співкерівники та основні учасники можуть подавати більш ніж один проект, однак співкерівник може отримувати більш ніж два фінансування (один раз як співкерівник, другий – як учасник).

Заявки, що є продовженням попередніх проектів, подаються з використанням стандартних форм ПСНП. До опису проекту необхідно включити резюме досягнень попереднього або поточного проекту.


ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ


За подальшою інформацією про цю програму прохання звертатись до зазначених нижче офісів CRDF. ^ Рекомендується звертатись електронною поштою, це гарантує швидку відповідь.


U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF)

Cooperative Grant Programs

1530 Wilson Boulevard, 3rd Floor

Arlington, Virginia 22209

Telephone: 703-526-9720

Fax: 703-526-9721

Email: cgp@crdf.org

Senior Program Manager: Stuart Politi


Українське представництво CRDF

Україна, 01024, Київ, вул. Богомольця 4, кімн. 134

Тел. (380-44)-253-7223 або (380-44)-256-2543

Факс (380-44)-253-45-77

Директор – Наталія Артюховська

E-mail: artn@ln.ua


^ ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ ЗАЯВКИ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАННЯ


Вимоги до всіх заявок:

 • Титульний аркуш (Форма А)

 • Резюме

 • Опис проекту

 • Біографії американського та євразійського співкерівників проекту

 • Дані щодо американського та євразійського персоналу (Форма В)

 • Бюджет (Форма С)

 • Опис бюджету

 • Заява про підтримку з інших джерел (Форма D)

 • Заява американського співкерівника про партнерство


Особливі вимоги

 • Український текст заявки, експертний висновок і авторська довідка, що подаються до відомства-партнера CRDF (тільки для заявників з України)

 • Лист-зобов’язання зробити внесок в обсязі 10% євразійських витрат і покрити всі витрати американської групи (тільки для американських комерційних компаній)

 • Лист-зобов’язання зробити внесок в обсязі 5-10% українських витрат (тільки для українських комерційних компаній)

 • У заявках із негрошовими внесками – лист-зобов’язання щодо інших внесків від американської та/або української організації

 • Для заявок, які передбачають дослідження людини – резюме протоколу наглядової ради організації та відповідну документацію, таку як схвалення наглядової ради організації або внутрішнього комітету з етики, урядовий дозвіл для досліджень людини та федеральні гарантії.


ДОДАТОК 1

^ ГАЛУЗІ НАУКИ ТА СУБДИСЦИПЛІНИ


Біологічні та медичні науки

Бактеріологія

Біологія моря

Біологія розвитку

Біотехнологія

Біофізика

Біохімія

Ботаніка (біологія рослин)

Вірусологія

Гематологія

Генетика

Ентомологія

Епідеміологія

Зоологія

Імунологія

Кардіологія

Клітинна біологія

Медицина

Мікологія

Мікробіологія

Молекулярна біологія

Молекулярна медицина

Неврологія

Онкологія

Офтальмологія

Охорона навколишнього середовища

Популяційна біологія

Психологія

Радіологія

Санітарія

Сільське господарство та агрономія

Токсикологія

Фізіологія


^ Хімічні науки

Аналітична хімія та хімія поверхні

Біохімія

Каталіз

Неорганічна хімія

Органічна хімія

Фізична хімія (загальна)

Фізична хімія (кінетика)

Фізична хімія (реакції / механізми)

Фізична хімія (теорія і динаміка)

Фізична хімія (фізична органічна)

Хімічна технологія

Хімія полімерів


^ Електротехніка, матеріалознавство, виробничі процеси

Авіаційна та космічна техніка

Атомна техніка

Виробництво

Електронні матеріали

Електротехніка

Енергетика

Кераміка

Композиційні матеріали

Лазери

Магнітні матеріали

Матеріалознавство

Машинобудівництво

Металургія

Надпровідні матеріали

Оптичні матеріали

Полімери

Прилади

^ Геологічні науки

Будівництво

Вулканологія

Геологічна техніка

Геологія

Геофізика

Геохімія

Гідрологія

Грунтознавство

Дистанційне зондування

Дослідження атмосфери

Метеорологія

Мінералогія

Нафтова геологія

Океанологія

Охорона навколишнього середовища

Палеокліматологія

Радіоактивність

Сейсмологія


^ Математичні науки

Абстрактна алгебра

Прикладна математика

Складні системи і хаос

Кібернетика

Геометрія і топологія

Математична логіка та теорія чисел

Математична фізика

Математична статистика та теорія ймовірностей

Сучасний аналіз

Чисельні методи


^ Фізичні науки

Акустика

Астрономія та астрофізика

Атомна та молекулярна фізика

Пучки

Фізика твердого тіла (загальна)

Фізика твердого тіла (магнітні властивості)

Фізика твердого тіла (структура)

Фізика твердого тіла (надпровідність)

Фізика твердого тіла (теорія та проблеми переносу)

Електроніка

Рідини

Голографія

Гідродинаміка

Лазери

Механіка

Медична фізика

Нелінійна оптика

Ядерна фізика

Оптика та спектроскопія

Частинки і поля

Фізика плазми

Космічна фізика

Теоретична фізика

Квантові обчислення та кріптографія

Квантова статистикаДОДАТОК 2

^ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗУСТРІЧНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА НЕГРОШОВИХ ВНЕСКІВ


Загальні положення


 1. Усе зустрічне фінансування повинне відповідати інструкції CRDF щодо зустрічного фінансування: http://www.crdf.org/policies/policies_show.htm?doc_id=318877 , де описані, зокрема, різні типи зустрічного фінансування.

 2. CRDF всіляко заохочує зустрічне, в тому числі грошове, матеріальне та інше фінансування з боку організацій-виконавців.

 3. Суми всіх внесків мають бути позначені в бюджетній формі С як "зустрічне фінансування з джерел, відмінних від CRDF" і охарактеризовані в Описі бюджету.

 4. Усі кошти зустрічного фінансування, перелічені в бюджеті (форма С), як вже наявні, так і очікувані,мають бути охарактеризовані в Описі бюджету.


^ Вимоги щодо участі комерційних компаній


 1. Дослідницьким партнерствам за участю комерційних компаній, перш ніж подавати заявку до Програми спільних наукових проектів, слід познайомитись із Web-сторінкою промислових програм CRDF http://www.crdf.org/focus/focus_show.htm?doc_id=290099 .

 2. Заявки чисто науково-дослідного характеру за участю американської або української комерційної компанії можна подавати за Програмою спільних наукових проектів, але комерційна компанія повинна погодитись на вимоги, зазначені нижче. Комерційні компанії можуть надавати кошти, матеріали та інші внески. Прямі грошові внески мають адмініструватись CRDF, як частина гранту українській групі. З приводу дозволених інших внесків див. http://www.crdf.org/policies/policies_show.htm?doc_id=318877

3. Від американської комерційної компанії вимагається:

 1. покриття всіх витрат групи зі США, не звертаючись за відповідними коштами до CRDF;

 2. внесок в обсязі принаймні 10% суми в доларах, за якою звертається українська група.


4. Від української комерційної компанії вимагається:

 1. внесок в обсязі до 5-10% суми в доларах, за якою звертається українська група.

 2. від українських комерційних компаній не вимагаються внески на підтримку витрат американської групи.


5. При електронному поданні заявки комерційна компанія має подати лист-зобов’язання стосовно зустрічного фінансування. Цей лист повинен:

  1. бути підписаний уповноваженим представником комерційної компанії;

  2. містити детальний опис внеску в доларах США.


Зауваження щодо заробітної плати як зустрічного фінансування


У ПСНП наступні виплати не вважаються зустрічним фінансуванням:

1. Заробітна плата представників американської комерційної компанії.

2. Заробітна плата за рахунок Уряду США.


ДОДАТОК 3

^ БЮДЖЕТНІ ІНСТРУКЦІЇ


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


 • Проект, що передбачає фінансування на суму понад 90 000 доларів США, не розглядатиметься CRDF.

 • На покриття витрат української групи повинно спрямовуватись не менше 84% суми ($76 000), за якою звертаються до CRDF.

 • На покриття витрат групи зі США повинно спрямовуватись не більше 16% суми ($14 000), за якою звертаються до CRDF (за винятком заявників з американської комерційної компанії, які не можуть звертатись за допомогою для американської групи до CRDF).


^ ІНДИВІДУАЛЬНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА (ІФП)


 • Для американської групи, за винятком американських аспірантів, ІФП не дозволяється.

 • Максимальна місячна індивідуальна фінансова підтримка українського співкерівника – 880 доларів, для інших членів української групи – до 800 доларів.

 • ІФП для української групи обчислюється виходячи із затрат праці та професійного рівня, згідно з розділом ІІ.J.1.a цього оголошення про програму.


^ ОБЛАДНАННЯ, МАТЕРІАЛИ ТА ПОСЛУГИ

 • Заявка на об’єкти вартістю 1 000 доларів та більше повинна бути обгрунтована в описі бюджету.

 • Витрати американської групи не повинні перевищувати 10 000 доларів на витратні матеріали.

 • Американська група не може претендувати на закупівлю великомасштабного обладнання.


^ ПІДТРИМКА ОРГАНІЗАЦІЙ

 • Підтримка української організації складає 10% суми витрат української групи.


АДМІНІСТРАТИВНІ ВИПЛАТИ.

 • Для покриття витрат на адміністрування гранту CRDF американській організації дозволяється звертатись за сумою в обсязі до 10% витрат американської групи.

 • Разом з останніми, ця сума не повинна перевищувати ^ 16% ($14 000) від усього гранту, дозволених для використання американською стороною.ВІДРЯДЖЕННЯ

 • Всі учасники зі США та Євразії повинні використовувати найдешевші авіаквитки в обидва кінця.

 • Всі відряджені повинні дотримуватись вимог "Fly America Act". Щодо подальшої інформації див. http://www.crdf.org/policies/policies_show.htm?doc_id=291723

 • Дозволяються місцеві відрядження в межах Євразії для польової роботи та інших поїздок, пов’язаних із проектом.

 • Витрати персоналу з Євразії під час дослідницьких візитів до США повинні вкладатись у норми, зазначені на Web-сторінці http://www.crdf.org/policies/policies_show.htm?doc_id=291725

 • Витрати американського персоналу під час дослідницьких візитів до Євразії повинні вкладатись у норми, зазначені на Web-сторінці http://www.crdf.org/policies/policies_show.htm?doc_id=291099

 • Максимальний час перебування за кордоном будь-якого відрядженого за підтримки CRDF – вісім місяців за період гранту. Максимальна тривалість однієї поїздки – чотири місяці.

^ ДОПОМІЖНА СПІВПРАЦЯ

 • Необхідне окреме обгрунтування бюджету кожної допоміжної співпраці в Описі бюджету, із зазначенням технічних можливостей, обсягу коштів за бюджетом, прізвищ контатної особи та керівника групи з допоміжної організації.


^ ЗУСТРІЧНЕ ФІНАНСУВАННЯ З БОКУ АМЕРИКАНСЬКИХ КОМЕРЦІЙНИХ КОМПАНІЙ

 • Американська комерційна компанія має покрити всі витрати американської групи, причому суми цих витрат у доларах США повинні бути вказані в бюджеті та Описі бюджету.

 • Американська комерційна компанія має зробити грошовий, матеріальний або інший внесок в обсязі 10% усіх витрат групи з України, який повинен бути описаний в Описі бюджету.


^ ЗУСТРІЧНЕ ФІНАНСУВАННЯ З БОКУ УКРАЇНСЬКИХ КОМЕРЦІЙНИХ КОМПАНІЙ


 • Комерційна компанія з України повинна надати 5-10% всіх витрат української групи, надавши грошові, матеріальні або інші внески, суми яких у доларах США мають бути зазначені в бюджеті та описі бюджету.Додаток 4

Приклад Заяви американського співкерівника про партнерство

(на бланку американської установи)


[Дата]


[Адреса основної американської організації]


Про [Повна назва проекту]


Шановний CRDF!


Я, [Ім’я американського співкерівника], цим засвідчую, що я подав заявку до Фонду цивільних досліджень та розвитку США на міждисциплінарний конкурс із проблеми змін клімату за Програмою спільних наукових проектів спільно з [Ім’я українського співкерівника] з [назва української організації].


У випадку присудження гранту я чесно здійснюватиму дослідження і виконаю мою частину спільної роботи згідно з цим поданням


З найкращими побажаннями,


[Підпис американського співкерівника]

[Ім’я американського співкерівника, друкованими літерами]


^ Форма A : Титульний аркуш


Загальна інформація про проект

Загальна сума, за якою звертаються до CRDF
Очікувана тривалість проекту (1-2 роки)
Загальна наукова галузь (виберіть з Додатку 1)
Субдисципліна (виберіть з Додатку 1)
Коротка описова назва проекту (не більше 25 слів)
Чи подається заявка як продовження попереднього гранту?

Так

Ні

Якщо так, вкажіть номер попереднього гранту  1   2   3Похожие:

Програма спільних наукових проектів 2009 (пснп-2009) iconПрограма спільних наукових проектів
Фонд цивільних досліджень та розвитку США (фцдр) приймає заявки за Програмою спільних наукових проектів (пснп). Основними цілями...
Програма спільних наукових проектів 2009 (пснп-2009) iconПрограма спільних наукових проектів 2010/2011 (пснп-2010/2011)
Сша та України. Фінансування за цією програмою є спільним від crdf global та Державного агентства України з питань науки, інновацій...
Програма спільних наукових проектів 2009 (пснп-2009) icon1. Інститут кібернетики ім. Акад. Глушкова Проект № ukm2-2812-kv-06 Назва проекту: Оптимізація дискретних обчислень Керівник Стецюк П. І. Візити до США
Реалізація наукових проектів у науково-дослідних інститутах Києва, Одеси, Львова за Програмою спільних наукових проектів (cgp)
Програма спільних наукових проектів 2009 (пснп-2009) iconРішення обласної ради від 29. 10. 2009 №8 Програма „ Стратегія залучення інвестицій в економіку Запорізької області на 2009-2015 роки м. Запоріжжя, 2009 зміст вступ 3
Підвищення ефективності використання індустріально-аграрного потенціалу для сталого соціального розвитку
Програма спільних наукових проектів 2009 (пснп-2009) icon22- 24 травня 2009
Весняний вітер оголошує про початок конкурсу проектів для участі в 14-му фестивалі. Який відбудеться 22- 24 травня 2009 року
Програма спільних наукових проектів 2009 (пснп-2009) iconРезультати конкурсу проектів програм міських молодіжних громадських організацій стосовно дітей та молоді у 2009 році
Квітня на засіданні комісії з питань реалізації державної молодіжної політики за участю депутатів Рівненської міської ради, голів...
Програма спільних наукових проектів 2009 (пснп-2009) iconЗа 2009 рік Чернігів 2009 Джерела фінансування медичної галузі у 2009 році. Кошти загального фонду місцевих бюджетів
У 2009 році мобілізовано коштів на утримання підпорядкованих управлінню закладів
Програма спільних наукових проектів 2009 (пснп-2009) iconЗакон україни про планування І забудову територій
Ввр, 2008, n 48, ст. 358 N 692-vi від 18. 12. 2008, ввр, 2009, n 17, ст. 236 N 800-vi від 25. 12. 2008, ввр, 2009, n 19, ст. 257...
Програма спільних наукових проектів 2009 (пснп-2009) iconОпис проектів програми Темпус iv/ Tempus IV projects Compedia
За результатами п’яти конкурсів програми Темпус IV (2008-2012) українські внз та інші інституції реалізують 61 проектів, з яких:...
Програма спільних наукових проектів 2009 (пснп-2009) iconПрограма "Молодь України" на 2009-2015 роки
Затвердити Державну цільову соціальну програму "Молодь України" на 2009-2015 роки (далі Програма), що додається
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов