Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Інститут фізичного виховання та спорту Кафедра олімпійського та професійного спорту icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Інститут фізичного виховання та спорту Кафедра олімпійського та професійного спортуНазваниеМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Інститут фізичного виховання та спорту Кафедра олімпійського та професійного спорту
страница3/6
Дата конвертации12.10.2013
Размер1.18 Mb.
ТипПрограма
скачать >>>
1   2   3   4   5   6

^ 1.3. Основні завдання створення секцій з хортингу в загальноосвітньому навчальному закладі.

У формуванні фізично здорової та фізично розвиненої особистості із високою потребою у руховій активності та підвищеній розумовій працездатності, важливе значення у загальноосвітній школі мають гуртки та секції.

Основні завдання створення гуртка, секції хортингу для загальноосвітнього навчального закладу формуються у відповідності до "Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства", Постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 року № 1697 (1697-99-п), а також Концепції виховання дітей і молоді в національній системі освіти, затвердженої колегією Міністерства освіти України 28 лютого 1996 р.

Метою організації шкільного гуртка (секції) хортингу, як однієї з форм навчального процесу є створення цілісної системи, що забезпечує соціальний захист учнів та оптимальні умови для учнів початкової та основної ланок загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до їх вікових та індивідуальних здібностей, рівня актуального розвитку, стану соматичного та нервово-психічного здоров’я.

Основними завданнями функціонування шкільного гуртка (секції) хортингу є:

організація щоденних занять з самопідготовки під керівництвом педагога (тренера-викладача або інструктора);

формування, підтримка та збереження здоров’я учнів;

надання допомоги родині у вихованні дітей;

створення сприятливих умов та кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків, у виконанні навчальних завдань та в усуненні прогалин у фізичному вихованні і знаннях із загальноосвітніх предметів;

сприяння фізичному розвитку дітей;

організація заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я учнів;

розвиток інтересів, здібностей та обдарувань учнів, виховання у них допитливості та інтересу до оздоровчих і спортивних знань хортингу;

організація дозвілля;

формування перших трудових навичок в учнів.

Курс шкільного гуртка (секції) хортингу засвоюється на принципах:

реалізації бажання дітей займатись національним видом спорту України;

комплексного підходу до укріплення і збереження здоров’я учнів;

урахування вікової специфіки навчальних занять;

поступового підвищення фізичного м’язового навантаження;

педагогічного і лікарського контролю з боку тренера-викладача і навчального закладу;

різноманітного фізичного напрямку діяльності учнів школи;

наступності урочних і неурочних занять.

Щоб рухова активність доставляла радість дитині і забезпечила їй комфортність та приємність занять, вона організується за принципом непомітності навантажень та без нервових напружень, для чого в першу чергу вона впроваджується максимально різноманітними методами.

Аспекти корисності і переваги у впровадженні гурткової (секційної) роботи з хортингу для навчального закладу і батьків:

суттєве зняття розумової втоми дитини після уроків в школі;

задоволення добової потреби у фізичному навантаженні з метою зниження гіподинамії учнів;

укріплення здоров’я і сприяння правильному фізичному розвитку школярів;

придбання учнем вмінь та навичок самозахисту та самооборони;

підготовка різнобічно фізично розвинених, вольових, сміливих та дисциплінованих молодих людей;

виховання і формування лідерських особистісних якостей людини, здатної співіснувати і співпрацювати в команді.


^ Висновки до першого розділу

Аналіз літературних джерел дозволив узагальнити теоретичні засади українського національного виду єдиноборств хортинг та змісту підготовки спортсменів різних вікових груп. У сучасних науково-методичних публікаціях виявлений ряд робіт присвячених дослідженню історичних передумов розвитку українського національного виду спорту хортинг, його філософії та оздоровчого, спортивного, військово-патріотичного та прикладного напрямків. Затверджені програми гурткової (секційної) роботи з хортингу для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Проте, досі науково не обґрунтовано впровадження обсягів тренувальних навантажень для окремих вікових груп спортсменів, які спеціалізуються з хортингу. Особливо це важливо для вдосконалення загальної та спеціальної фізичної підготовленості старшокласників. Саме тому в даній роботі існує необхідність:

виявлення рівня загальної та спеціальної фізичної підготовленості старшокласників, які систематично відвідують секційні заняття з хортингу;

обґрунтування обсягів тренувальних навантажень для учнів старших класів згідно навчальної програми секційної роботи з хортингу в загальноосвітніх навчальних закладах;

експериментальної перевірки протягом року ефективності впливу зазначених у навчальній програмі обсягів тренувальних навантажень на фізичну підготовленість старшокласників, які займаються у секціях з хортингу.


РОЗДІЛ 2

^ МЕТОДИ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ


2.1. Методи дослідження.

Для розв’язання визначених завдань в магістерській роботі використано педагогічні і математичні методи дослідження. Їх зміст зводиться до наступної сутності.

В групу педагогічних методів дослідження включені:

1. Аналіз науково-методичної літератури.

2. Анкетування.

3. Узагальнення передового досвіду спеціалістів-практиків у галузі єдиноборств.

4. Педагогічні спостереження за змагальною та тренувальною діяльністю єдиноборців (відеозапис, ведення протоколів).

5. Педагогічні контрольні випробування (тести).

6. Хронометрія.

Зміст та доцільність використання зазначених методів полягає у поєднанні теоретичних положень для узагальнення досвіду і дослідження показників загальної та спеціальної фізичної підготовленості старшокласників, які систематично відвідують секційні заняття з хортингу.

^ Аналіз науково-методичної літератури виконаний за висновками дослідників, що висвітлюють важливі проблеми з теорії і методики фізичного виховання та організації тренувального процесу у бойових єдиноборствах і зокрема у хортингу. У цілому було оброблено 128 найменувань літературних джерел авторів, що відображають напрямок досліджуваної теми.

Анкетування школярів проводилось за стандартним змістом опитувального листа спортсменів перед початком тренувального процесу, що включало в себе наступні характеристики: прізвище, ім’я, по-батькові спортсменів; вік; місце проживання; спортивний стаж; антропометричні дані.

^ Узагальнення передового досвіду проводилося за даними, що визначалися у відповідності з досвідом тренерів, спеціалістів та спортсменів. У ході цього аналізу були обумовлені найбільш важливі напрямки пошуку методичних рішень з визначення побудови та контролю тренувального процесу у бойових єдиноборствах і зокрема у хортингу. Об’єктами дослідження, що відповідали роботі у даному напрямку, виступили чемпіонати м. Луганська, Луганської області, України 2012–2013 рр. з хортингу. Головними завданнями було отримати рекомендації фахівців про ефективність різноманітних методик побудови і контролю тренувального процесу учнів старших класів в умовах секційної роботи з хортингу в загальноосвітніх навчальних закладах. Консультації з провідними спеціалістами, науковцями та висококваліфікованими спортсменами проводились протягом 2012–2013 рр.

^ Педагогічні спостереження були спрямовані на вивчення особливостей тренувальної і змагальної діяльності спортсменів, які спеціалізуються з хортингу. Спостереження проводилися в природних умовах навчально-тренувальних занять, тренувальних зборів та спортивних змагань з використанням відеокамери.

^ Педагогічні контрольні випробування здійснювались у формі тестів, що застосовувалися раніше у інших видах спорту [3, 50, 51, 61, 62, 63, 64, 76, 91, 99, 102]. Метою було визначення показників загальної та спеціальної фізичної підготовленості старшокласників, які систематично відвідують секційні заняття з хортингу. А також експериментально перевірити протягом року ефективність впливу зазначених у навчальній програмі обсягів тренувальних навантажень на фізичну підготовленість старшокласників, які займаються у секціях з хортингу.

З цією метою проводилося тестування за передбаченими у програмі контрольними випробуваннями: біг на 100 м, на 800 м, на 1000 м, на 1500 м, на 3000 м, стрибок у довжину з розбігу, метання гранати на дальність, згинання рук на перекладині, згинання рук в упорі лежачи на кулаках, згинання рук в упорі лежачи на пальцях, присідання, присідання з партнером своєї ваги на плечах, присідання на одній нозі, піднімання ніг до перекладині у висі на прямих руках, піднімання тулуба із положення лежачи, розгинання тулуба із положення лежачи на животі, кількість ударів рук і ніг у грушу (мішок) за 1 хв, техніка ніг по повітрю за 30 с, стрибки через скакалку за 1 хв, стрибки через палку у власних руках, виконання 6 різних кидків на швидкість у праву та ліву сторони.

Методики проведення тестів для визначення рівня загальної та спеціальної фізичної підготовленості старшокласників, які систематично відвідують секційні заняття з хортингу мають наступний зміст.

Біг на 100 м – тест для контролю розвитку швидкісних здібностей у спортсменів [3, 62, 100, 102].

Обладнання. Секундоміри (по одному на кожного хронометриста); відміряна дистанція (відмірювати слід по лінії, що проходить на відстані 15 см від внутрішнього краю доріжки); стартовий пістолет або прапорець.

Проведення тесту. За командою «На старт!» учасники тестування стають перед стартовою лінією у положення високого старту. За командою «Марш!» (або після пострілу стартового пістолета) починається біг. Спортсмени повинні намагатися пробігти дистанцію якнайшвидше.

Результат. Зараховується кращий результат з точністю до 0,1 с.

Загальні вказівки та зауваження.

 1. Бігова доріжка має бути рівною і в хорошому стані.

 2. Погодні умови повинні бути такими, за яких учасники тестування можуть показати найкращі результати.

 3. Учасники тестування виконують дві спроби.

Біг на 800, 1000, 1500, 3000 м використовується для визначення загальної витривалості спортсмена [3, 62, 100, 102].

Обладнання. Секундоміри (по одному на кожного хронометриста); відміряна дистанція (відмірювати слід по лінії, що проходить на відстані 15 см від внутрішнього краю доріжки); стартовий пістолет або прапорець.

Проведення тесту. За командою «На старт!» учасники тестування стають перед стартовою лінією у положення високого старту. За командою «Марш!» (або після пострілу стартового пістолета) починається біг. Спортсмени повинні намагатися пробігти дистанцію якнайшвидше. При потребі дозволяється переходити на ходьбу.

Результат. Час подолання дистанції з точністю до 1 с.

Загальні вказівки та зауваження.

 1. Бігова доріжка має бути рівною і в хорошому стані.

 2. Погодні умови повинні бути такими, за яких учасники тестування можуть показати найкращі результати.

 3. Виконується тільки одна спроба.

^ Метання гранати на дальність. Тест для контролю швидкісно-силової підготовки спортсмена [76, 102].

Обладнання. Граната масою 700 г, сектор для метання з розміткою, рулетка.

Проведення тесту. Учасник заходить у сектор для метання, набуває вихідного положення для метання і за командою „Можна!” довільним способом метає гранату якомога далі.

Результат. Дальність польоту гранати, виміряна з точністю до 0,1 м, від стартової лінії для метання до місця приземлення.

^ Загальні вказівки та зауваження.

 1. Не дозволяється заступати за стартову лінію для метання відразу ж після кидка гранати.

 2. Кут метання гранати має бути оптимальним, але не перевищувати 45°.

 3. Для метання надається три спроби. У протокол включається кращий результат метання гранати.

^ Стрибки у довжину з місця з розбігу – тест використовується для визначення „вибухової” сили спортсмена [3, 50, 51, 61, 62, 63, 102].

Проведення тесту. Учасник тестування стає на неслизькій поверхні у вихідне положення: виконує розбіг та відштовхування не заступаючи за стартову лінію. Слід намагатися приземлитися на ноги якомога далі, оскільки результат визначається від стартової лінії до точки торкання п’ятами. Результатом є довжина стрибка у сантиметрах у кращій із трьох спроб з точністю до 1 см.

^ Загальні вказівки та зауваження.

1. На поверхню приземлення наносять паралельні лінії через кожні 10 см. Перша лінія на відстані 1 м від стартової лінії.

 1.  Якщо досліджуваний похитнувся назад і торкнувся крім п’ят ще й іншою частиною тіла, спроба не зараховується і йому пропонується виконати повторний стрибок.

 1.  Тренер стоїть збоку і контролює дальність стрибка.

^ Згинання рук на перекладині – тест для контролю розвитку динамічної сили спортсмена [3, 50, 51, 61, 62, 63, 102].

Методика проведення тесту. Учасник тестування стає на лавку і хватом зверху (долонями вперед) береться за перекладину на ширині плечей, потім робить вис на прямих руках (ноги не торкаються підлоги). Після команди „Можна!”, згинаючи руки, він підтягується до такого положення, коли його підборіддя буде знаходитись безпосередньо над рівнем перекладини. Потім учасник повністю випрямляє руки, опускаючись у вихідне положення. Вправа повторюється стільки разів, скільки це можливо. Зараховується кількість безпомилкових підтягувань.

Загальні вказівки та зауваження. 1. Кожному учаснику надається лише одна спроба. 2. Не дозволяється розгойдуватись під час підтягування, допомагати собі за рахунок махів ногами. 3. Тест припиняється, якщо: а) учасник тестування робить зупинку на 2 с і більше; б) спортсмену не вдається зафіксувати положення підборіддя над перекладиною два рази поспіль.

^ Згинання і розгинання рук в упорі лежачи (кулаки, пальці) – тест для контролю розвитку силових здібностей спортсмена [3, 50, 51, 61, 62, 63, 102].

Проведення тесту. Учасник тестування набуває положення упору лежачи, руки випрямлені і розведені на ширину плечей кистями вперед, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, пальці ступень упираються у підлогу. За командою „Можна!” учасник починає ритмічно з повною амплітудою згинати і розгинати руки. Результатом є кількість безпомилкових згинань і розгинань рук за одну спробу.

^ Загальні вказівки та зауваження.

1. При згинанні рук необхідно торкатися грудьми опори.

2. Не дозволяється торкатися опори стегнами, згинати тіло і ноги, перебувати у вихідному положенні та із зігнутими руками більш як 3 с, лягати на підлогу, розгинати руки почергово, розгинати і згинати руки з неповною амплітудою. Згинання і розгинання рук, що виконуються з помилками, не зараховуються.

^ Присідання (з партнером своєї ваги на плечах, на одній нозі) – тест для визначення силової витривалості м’язів ніг спортсмена [117].

Методика проведення тесту. Присісти, не нахиляючись вперед, і встати (під час присідання таз має бути нижче колін, інакше спробу не зараховують).

^ Загальні вказівки та зауваження. 1. Контроль за безпекою виконання вправи здійснює тренер. 2. Кут у колінному суглобі має бути менше 90°.

Піднімання прямих ніг до перекладини у висі на прямих руках – тест для визначення максимальної динамічної сили м’язів живота спортсмена [102].

^ Методика проведення тесту. Учасник тестування набуває вихідного положення вис на гімнастичній стінці хватом рук на ширині плечей. Тест може виконуватися і на іншому снаряді, на котрому спина і ноги не можуть відхилитися назад. Спортсмен піднімає прямі зімкнуті ноги до перекладини і знову опускає їх. Ритм рухів він визначає сам. Зараховується максимальна кількість разів правильно виконаного піднімання прямих ніг.

Загальні вказівки та зауваження. 1. Між опусканням і підніманням прямих ніг не повинно бути пауз. 2. Піднімання і опускання прямих ніг виконується без ривків. 3. Невірне виконання піднімання прямих ніг (раніше піднімаються стегна, а потім піднімаються угору гомілки) у загальний результат не включається. 4. Надається одна спроба.

^ Піднімання тулуба із положення лежачи – тест призначений для вимірювання силової витривалості м’язів тулуба і живота спортсмена [3, 50, 51, 61, 62, 63, 102].

Методика проведення тесту. Випробуваний сідає на мат, зігнувши ноги у колінах на 90°. Ступні повністю спираються на поверхню мата, відстань між ними близько 30 см. Кисті з’єднані на потилиці, пальці переплетені, лікті торкаються колін. Партнер притримує його ступні так, щоб п’ятки торкалися поверхні мата. Після команди „Увага..., марш!” спортсмен піднімається і повертається у вихідне положення. Положення рук на потилиці під час виконання тесту не змінюється. Результатом буде кількість підйомів із положення лежачи у положення сидячи.

^ Загальні вказівки та зауваження. 1. Протягом виконання тесту ноги мають бути зігнутими приблизно під прямим кутом. 2. Необхідно контролювати правильність виконання тесту: у положенні лежачи, кисті на потилиці, спина повністю торкається мата, у вихідному положенні лікті торкаються колін. 3. Рухи учасника тестування повинні бути з’єднані на потилиці. 4. Досліджуваний повинен намагатися виконувати тест без зупинок.

^ Розгинання тулуба із положення лежачи на животі – тест для контролю розвитку гнучкості хребетного стовпа [102, 117].

Обладнання. гімнастичний килим.

Проведення тесту. Учасник тестування лягає на гімнастичний килим обличчям вниз, руки зціплені ззаду на попереку, партнер утримує ноги. За командою «Можна!» спортсмен прогинається, піднімаючи голову і верхню частину тулуба.

^ Загальні вказівки та зауваження. Вправа виконується без ривкових рухів.

Кількість ударів рук і ніг у грушу (мішок) за 1 хв – тест для контролю спеціальної витривалості спортсменів [117].

Проведення тесту. Кількість ударів ріками в рукавицях і ногами у голеностопних фіксаторах босоніж у грушу (мішок) за 1 хвилину виконується швидко на кількість разів при акцентованих ударах. При цьому кількість ударів разом з тренером рахують учасники тесту, які відпочивають між вправами.

^ Техніка ніг по повітрю за 30 с – тест для контролю спеціальної витривалості спортсменів [117].

Проведення тесту. Техніка ніг по повітрю виконується у фронтальній або лівосторонній / правосторонній стійці (на вибір спортсмена) за 30 секунд тільки у середній (тулуб) та верхній (голова, шия) рівень.

^ Стрибки через скакалкутест для визначення розвитку швидкісно-силових здібностей спортсмена [3, 50, 51, 61, 62, 63, 102].

Проведення тесту. Вправа виконується з максимально швидким обертанням скакалки вперед. За командою „Вправу починай!” включають секундомір та рахується кількість стрибків, виконаних за 1 хвилину.

Загальні вказівки та зауваження.

1. Стрибки виконуються поштовхом двома ногами.

2. При дотику скакалки до ноги і вимушеній зупинці учасник поновлює стрибки.

3. Кожний учасник тестування має лише одну спробу.

Стрибки через палку у власних руках тест для визначення розвитку швидкісно-силових здібностей спортсмена [117].

^ Проведення тесту. Стрибки через палку у власних руках виконуються в дві сторони: вперед і назад. Один рахунок тренера повний цикл вправи: стрибок через палку вперед і назад. Спортсмен, який не перестрибнув палку, або вона випала з рук припиняє виконання вправи з результатом виконаних стрибків. Кожному спортсмену для демонстрації вправи та оцінювання тренером дається три спроби. Час між спробами має бути не менше 1 хв.

^ Виконання 6 різних кидків на швидкість у праву та ліву сторони тест для визначення розвитку швидкісно-силових здібностей спортсмена [117].

Проведення тесту. Виконання 6 різних кидків на швидкість у праву та ліву сторони виконуються за попереднім завданням тренера щодо різновидів та послідовності кидків при виконанні вправи. Пари повинні підбиратися за ваговими категоріями.

^ Педагогічний експеримент був спрямований на перевірку протягом року ефективності впливу зазначених у навчальній програмі обсягів тренувальних навантажень на фізичну підготовленість старшокласників, які займаються у секціях з хортингу. У ході педагогічного експерименту було проведене початкове і кінцеве тестування загальної та спеціальної фізичної підготовленості старшокласників, які систематично відвідують секційні заняття з хортингу за допомогою вище описаних педагогічних тестів.

Отримані показники оброблено методами математичної статистики за допомогою комп’ютерної програми Microsoft Excel. Визначено такі статистичні показники, як середня арифметична величина , середньоквадратичне відхилення σ, середня помилка m, t-критерій Стьюдента, величина ймовірності р<0,05 за методикою, що наведена у джерелі [24, 32].

1   2   3   4   5   6Похожие:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Інститут фізичного виховання та спорту Кафедра олімпійського та професійного спорту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичини інститут соціальної та економічної освіти факультет фізичного виховання кафедра спортивних дисциплін інформаційний лист
Вплив соціальних та психолого-педагогічних аспектів у фізичному вихованні і спорті на виховання особистості
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Інститут фізичного виховання та спорту Кафедра олімпійського та професійного спорту iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут соціальної та економічної освіти Факультет фізичного виховання Кафедра валеології та фізичного виховання Шановні науковці, аспіранти, магістранти, здобувачі, студенти!
«Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування культури здорового способу життя в освітньому просторі»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Інститут фізичного виховання та спорту Кафедра олімпійського та професійного спорту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут педагогіки апн україни Сумський державний педагогічний університет імені А.
«міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Інститут фізичного виховання та спорту Кафедра олімпійського та професійного спорту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Інститут фізичного виховання та спорту Кафедра олімпійського та професійного спорту iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України *Ліга танцю України Київське управління фізичного виховання та спорту

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Інститут фізичного виховання та спорту Кафедра олімпійського та професійного спорту iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України *Ліга танцю України Київське управління фізичного виховання та спорту

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Інститут фізичного виховання та спорту Кафедра олімпійського та професійного спорту iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України *Ліга танцю України Київське управління фізичного виховання та спорту

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Інститут фізичного виховання та спорту Кафедра олімпійського та професійного спорту iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України *Ліга танцю України Київське управління фізичного виховання та спорту

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Інститут фізичного виховання та спорту Кафедра олімпійського та професійного спорту iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України *Ліга танцю України Київське управління фізичного виховання та спорту

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Інститут фізичного виховання та спорту Кафедра олімпійського та професійного спорту iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України *Ліга танцю України Київське управління фізичного виховання та спорту

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов