777-2004-п, редакцiя вiд 16. 06. 2004 icon

777-2004-п, редакцiя вiд 16. 06. 2004Название777-2004-п, редакцiя вiд 16. 06. 2004
Дата конвертации16.07.2013
Размер397.22 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Начало формы

Документ 777-2004-п, редакцiя вiд 16.06.2004, чинний (2 сторiнки) Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради

[ 14.04.11 15:19 ]Конец формы


                                                          


^ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 16 червня 2004 р. N 777
КиївПро затвердження типових положень про
управління (відділ) житлово-комунального
господарства обласної, Київської та Севастопольської
міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі
державної адміністрації


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити такі, що додаються:

Типове положення про управління житлово-комунального
господарства обласної державної адміністрації;

Типове положення про управління житлово-комунального
господарства Київської та Севастопольської міської державної
адміністрації;

Типове положення про відділ житлово-комунального господарства
районної державної адміністрації;

Типове положення про управління (відділ) житлово-комунального
господарства районної у мм. Києві та Севастополі державної
адміністрації.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.


Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2004 р. N 777

^ ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про управління житлово-комунального господарства
обласної державної адміністрації
1. Управління житлово-комунального господарства обласної
державної адміністрації (далі - управління) є структурним
підрозділом облдержадміністрації, що утворюється її головою.
Управління підзвітне і підконтрольне голові облдержадміністрації
та Держжитлокомунгоспу.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, наказами Держжитлокомунгоспу,
розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями відповідних
органів місцевого самоврядування, а також Положенням про
управління.

3. Основними завданнями управління є:

забезпечення на території області реалізації державної
політики у сфері житлово-комунального господарства та міського
електротранспорту (далі - житлово-комунальне господарство)
насамперед щодо організації і виконання заходів з його
реформування;

аналіз стану житлово-комунального господарства області та
підготовка пропозицій до проектів обласного бюджету щодо
фінансування регіональних програм розвитку житлово-комунального
господарства і благоустрою населених пунктів, інженерного захисту
територій та ліквідації наслідків підтоплення населених пунктів;

забезпечення в межах своїх повноважень додержання вимог
нормативно-правових актів з питань житлово-комунального
господарства;

організація виконання державних програм, розроблення і
реалізація регіональних програм розвитку житлово-комунального
господарства, подання пропозицій до проектів регіональних програм
соціально-економічного розвитку області щодо поліпшення
комунального обслуговування населення та благоустрою населених
пунктів, охорони навколишнього природного середовища,
енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого
середовища;

виконання функцій управління у сфері житлово-комунального
господарства; координація діяльності відповідних структурних
підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, а також роботи підприємств, установ та організацій
житлово-комунального господарства;

сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань
організації обслуговування населення підприємствами
житлово-комунального господарства, організаційно-методичного
забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів
виконавчих органів відповідних рад;

координація у межах своєї компетенції діяльності суб'єктів
природних монополій;

здійснення державного контролю за додержанням правил
комунального обслуговування та благоустрою населених пунктів;

вирішення інших питань у сфері житлово-комунального
господарства відповідно до законодавства.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування
державної житлової політики та реформування і розвитку
житлово-комунального господарства;

2) готує пропозиції до проектів обласного бюджету щодо
фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових
будинків, регіональних програм розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою населених пунктів, інженерного захисту
територій та ліквідації наслідків підтоплення населених пунктів і
подає їх на розгляд облдержадміністрації;

3) організовує виконання державних програм та розроблення і
реалізацію регіональних програм у сфері житлово-комунального
господарства, подає пропозиції до проектів регіональних програм
соціально-економічного розвитку області щодо поліпшення
комунального обслуговування населення та благоустрою населених
пунктів, охорони навколишнього природного середовища,
енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого
середовища;

4) готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:

удосконалення структури управління та розвитку
житлово-комунального господарства області;

розвитку підприємництва та конкуренції, демонополізації
житлово-комунального господарства та формування ринку
житлово-комунальних послуг;

удосконалення системи соціального захисту населення
(споживачів житлово-комунальних послуг) та встановлення соціальних
нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування;

проведення інвестиційної політики у сфері будівництва,
реконструкції і капітального ремонту об'єктів житлово-комунального
господарства та інженерного захисту територій населених пунктів;

удосконалення управління майном підприємств, установ і
організацій житлово-комунального господарства;

5) забезпечує здійснення заходів з реформування
житлово-комунального господарства відповідно до державної і
регіональної програм на засадах прозорості та гласності;

6) сприяє розробленню проектів благоустрою населених пунктів;

7) проводить моніторинг стану виконання державних, галузевих
та науково-технічних програм, дебіторсько-кредиторської
заборгованості підприємств галузі;

8) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих
на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства
області в осінньо-зимовий період, а також об'єктів галузі в умовах
виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх
наслідків, проводить моніторинг підготовки житлово-комунального
господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

9) забезпечує контроль за виконанням рішень центральних
органів виконавчої влади та облдержадміністрації з питань
житлово-комунального господарства;

10) здійснює контроль за додержанням вимог
нормативно-правових актів з питань житлово-комунального
господарства та станом експлуатації і утримання житлового фонду,
об'єктів комунального господарства;

11) вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на
підприємствах галузі, оснащення об'єктів житлово-комунального
господарства та наявного житлового фонду засобами обліку і
регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до
завдань державних та регіональних програм;

12) бере участь у реалізації державної політики щодо
ціноутворення у сфері житлово-комунального господарства, погоджує
в установленому порядку розрахунки щодо цін і тарифів на
продукцію, роботи і послуги у житлово-комунальному господарстві та
на проїзд у міському електротранспорті, готує пропозиції щодо їх
оптимізації;

13) сприяє прийняттю об'єктів відомчого житлового фонду та
комунального господарства у власність територіальних громад;

14) проводить інвестиційну політику у сфері будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об'єктів
житлово-комунального господарства у разі покладення на нього
функції замовника;

15) бере участь у реалізації державної політики у сфері
охорони навколишнього природного середовища та раціонального
використання природних ресурсів, екологічної безпеки, поліпшення
санітарного стану населених пунктів, якості питної води,
технічного і технологічного стану систем тепло-, водопостачання та
водовідведення, запобігання підтопленню населених пунктів,
ліквідації його наслідків;

16) проводить організаційну і методичну роботу, спрямовану на
реалізацію державної політики у сфері охорони праці та соціального
захисту працівників житлово-комунального господарства;

17) сприяє розвитку сфери житлово-комунального господарства у
сільській місцевості;

18) організовує і контролює роботу з обстеження територій
населених пунктів, де спостерігаються небезпечні природні та
техногенні процеси, розроблення схем інженерного захисту цих
територій, проводить моніторинг надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру у житлово-комунальній сфері і оцінку їх
соціально-економічних наслідків;

19) здійснює ліцензування господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення;

20) організовує розроблення та роботу з реалізації проектів
щодо створення зон санітарної охорони джерел та об'єктів
централізованого питного водопостачання і готує подання на розгляд
обласної ради щодо затвердження цих проектів у разі охоплення ними
двох або більше районів;

21) сприяє проведенню науково-технічних досліджень з питань
підвищення технологічного рівня виробництва та якості
житлово-комунальних послуг, зниження їх ресурсоенергоємності,
забезпечення екологічної безпеки, пропагує досягнення передового
досвіду, сприяє використанню на підприємствах житлово-комунального
господарства сучасних інформаційних технологій;

22) організовує роботу з проведення акредитації лабораторій
підприємств житлово-комунального господарства;

23) сприяє розвитку зовнішньоекономічної діяльності
підприємств, установ та організацій житлово-комунального
господарства;

24) організовує проведення підготовки та перепідготовки
кадрів у сфері житлово-комунального господарства, тематичних
семінарів з питань ціноутворення, бухгалтерського обліку та
звітності, ресурсо- та енергозбереження тощо;

25) бере участь у підвищенні кваліфікації державних
службовців, службовців органів місцевого самоврядування,
керівників підприємств, установ та організацій
житлово-комунального господарства;

26) вносить в установленому порядку пропозиції щодо
вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у
сфері житлово-комунального господарства;

27) спрямовує і контролює роботу відповідних структурних
підрозділів районних держадміністрацій;

28) готує пропозицію щодо визначення умов укладення
(розірвання) контрактів з керівниками житлово-комунальних
підприємств, установ та організацій комунальної власності, що
перебувають в управлінні місцевих держадміністрацій;

29) організовує в установленому порядку закупівлю товарів,
робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань;

30) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян,
підприємств, установ та організацій, здійснює прийом громадян,
вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

31) сприяє створенню та функціонуванню державної системи
страхового фонду документації, що стосується об'єктів
житлово-комунального господарства;

32) бере участь в установленому порядку у розробленні
мобілізаційних заходів і бронюванні військовозобов'язаних у період
мобілізації та на воєнний час;

33) забезпечує збереження державної таємниці в управлінні;

34) виконує інші функції, передбачені законодавством.

5. Управління має право:

здійснювати контроль за додержанням підприємствами,
установами та організаціями, а також громадянами вимог
законодавства та нормативних актів з житлово-комунальних питань;

вносити відповідним місцевим органам виконавчої влади
пропозиції щодо припинення будівництва, реконструкції, розширення
об'єктів виробничого та іншого призначення у разі порушення вимог
законодавства та правил комунального обслуговування населення;

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів
облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій,
об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду
питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших структурних
підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,
документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної
статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;

скликати наради, проводити семінари з питань, що належать до
його компетенції;

виступати замовником:

науково-дослідницьких робіт у сфері житлово-комунального
господарства;

проектування, реконструкції та капітального ремонту об'єктів
житлово-комунального господарства;

надавати послуги фізичним і юридичним особам у межах,
визначених законодавством.

6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації,
органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами,
установами та організаціями, об'єднаннями громадян, громадянами.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади головою облдержадміністрації за
погодженням з Держжитлокомунгоспом.

Начальник управління має заступників, які призначаються на
посаду і звільняються з посади головою облдержадміністрації за
поданням начальника управління, погодженим з Держжитлокомунгоспом.

8. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність перед головою облдержадміністрації за виконання
покладених на управління завдань;

затверджує структуру управління, розподіляє обов'язки між
заступниками начальника управління, керівниками підрозділів
управління та визначає ступінь їх відповідальності;

подає на розгляд голови облдержадміністрації кошторис і
штатний розпис управління в межах граничної чисельності і фонду
оплати праці його працівників;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і
контролює їх виконання;

затверджує положення про підрозділи управління і
функціональні обов'язки його працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
управління;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників
управління;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади
начальників відділів житлово-комунального господарства
райдержадміністрації;

скасовує накази начальників відділів житлово-комунального
господарства райдержадміністрації, що суперечать законодавству та
актам органів виконавчої влади вищого рівня.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції управління, розгляду науково-технічних та економічних
рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення функціонування
житлово-комунального господарства області в управлінні утворюється
колегія у складі начальника управління (голова колегії),
заступників начальника управління за посадою, а також інших
працівників управління.

До складу колегії можуть входити керівники інших структурних
підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та
організацій житлово-комунального господарства, громадських
організацій.

Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за
поданням начальника управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника
управління.

10. Для розгляду науково-технічних та економічних
рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення функціонування
житлово-комунального господарства області і вирішення інших питань
в управлінні можуть утворюватися науково-технічні та економічні
ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує
начальник управління.

11. Управління утримується за рахунок коштів державного
бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників
управління та видатки на їх утримання визначає голова
облдержадміністрації в межах виділених асигнувань.

Кошторис і штатний розпис управління затверджує голова
облдержадміністрації після попередньої їх експертизи в Головному
обласному фінансовому управлінні.

12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2004 р. N 777

^ ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про управління житлово-комунального
господарства Київської та Севастопольської міської
державної адміністрації
1. Управління житлово-комунального господарства Київської та
Севастопольської міської державної адміністрації (далі -
управління) є структурним підрозділом відповідної
держадміністрації, підзвітним і підконтрольним голові цієї
адміністрації та Держжитлокомунгоспу.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами Держжитлокомунгоспу,
розпорядженнями голови міськдержадміністрації, а також Положенням
про управління.

3. Основними завданнями управління є:

забезпечення на території міста реалізації державної політики
у сфері житлово-комунального господарства та міського
електротранспорту (далі - житлово-комунальне господарство)
насамперед щодо організації і здійснення заходів з його
реформування;

аналіз стану житлово-комунального господарства міста і
підготовка пропозицій до проекту міського бюджету щодо
фінансування місцевих програм розвитку житлово-комунального
господарства і благоустрою міста, інженерного захисту та
ліквідації наслідків підтоплення території міста;

забезпечення в межах своїх повноважень додержання вимог
нормативно-правових актів з питань житлово-комунального
господарства;

організація виконання державних програм, розроблення і
реалізація місцевих програм розвитку житлово-комунального
господарства, подання пропозицій до проектів місцевих програм
соціально-економічного розвитку міста щодо поліпшення комунального
обслуговування населення та благоустрою міста, охорони
навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану
безпеки, умов праці та виробничого середовища;

виконання функцій управління у сфері житлово-комунального
господарства, координація та організаційно-методичне забезпечення
діяльності відділів житлово-комунального господарства районних у
місті держадміністрацій, а також роботи підприємств, установ та
організацій житлово-комунального господарства;

підвищення рівня та якості житлово-комунальних послуг, що
надаються населенню міста, забезпечення належного утримання та
експлуатації житлового фонду і об'єктів житлово-комунального
господарства;

виконання функцій замовника з проектування, реконструкції та
капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства
міста і капітального ремонту житлового фонду;

регулювання у межах своєї компетенції діяльності суб'єктів
природних монополій у сфері житлово-комунального господарства;

здійснення державного контролю за додержанням правил
комунального обслуговування та благоустрою, у тому числі
прибудинкових територій;

вирішення інших питань у сфері житлово-комунального
господарства відповідно до законодавства.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері
житлово-комунального господарства, подає до міської
держадміністрації пропозиції з цих питань;

2) готує пропозиції до проектів місцевого бюджету щодо
фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових
будинків, міських програм розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою території міста і подає їх на розгляд
міськдержадміністрації;

3) організовує виконання державних програм та розроблення і
реалізацію місцевих програм розвитку житлово-комунального
господарства, подає пропозиції до проектів місцевих програм
соціально-економічного розвитку міста щодо поліпшення комунального
обслуговування населення та благоустрою території міста, охорони
навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану
безпеки, умов праці та виробничого середовища;

4) готує і подає в установленому порядку до
міськдержадміністрації пропозиції щодо:

удосконалення структури управління житлово-комунальним
господарством міста та його розвитку;

розвитку підприємництва, конкуренції, демонополізації
житлово-комунального господарства та формування ринку послуг з
утримання житла;

удосконалення системи соціального захисту населення
(споживачів житлово-комунальних послуг) та встановлення соціальних
нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування;

проведення інвестиційної політики у сфері будівництва,
реконструкції і капітального ремонту об'єктів житлово-комунального
господарства та інженерного захисту території міста;

удосконалення управління майном підприємств, установ та
організацій комунальної власності, що належать до сфери його
управління;

відселення громадян із житлових будинків, що перебувають в
аварійному стані чи на зсувних ділянках і підлягають зносу у
зв'язку з відводом земельних ділянок для суспільних потреб;

зміни статусу гуртожитків, житлових будинків і квартир;

5) забезпечує здійснення заходів з реформування
житлово-комунального господарства відповідно до державної і
місцевої програм на засадах прозорості та гласності;

6) розглядає інвестиційні програми та бізнес-плани розвитку
житлово-комунальних підприємств комунальної власності, готує
висновки з цих питань для міськдержадміністрації;

7) проводить моніторинг стану виконання державних, галузевих
та науково-технічних програм, дебіторсько-кредиторської
заборгованості підприємств житлово-комунального господарства;

8) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих
на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства
міста в осінньо-зимовий період, а також об'єктів галузі в умовах
виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх
наслідків, проводить моніторинг підготовки житлово-комунального
господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

9) забезпечує контроль за виконанням рішень центральних і
місцевих органів виконавчої влади з питань, що стосуються
житлово-комунального господарства;

10) здійснює контроль за додержанням вимог
нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального
господарства та станом експлуатації і утримання житлового фонду,
об'єктів комунального господарства;

11) вживає заходів до поліпшення роботи житлово-комунальних
підприємств з енергозбереження та оснащення об'єктів
житлово-комунального господарства і наявного житлового фонду
засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії
відповідно до завдань державних та регіональних програм;

12) бере участь у реалізації державної політики з питань
ціноутворення у сфері житлово-комунального господарства, погоджує
в установленому порядку розрахунки щодо оптимізації цін і тарифів
на продукцію, роботи і послуги в житлово-комунальному господарстві
та на проїзд у міському електротранспорті;

13) вживає заходів до прискорення прийняття у комунальну
власність об'єктів відомчого житлового фонду та інших об'єктів
житлово-комунального господарства;

14) проводить інвестиційну політику у сфері будівництва,
реконструкції і капітального ремонту об'єктів житлово-комунального
господарства та інженерного захисту території міста у разі
покладення на нього функцій замовника;

15) бере участь у реалізації державної політики у сфері
охорони навколишнього природного середовища та раціонального
використання природних ресурсів, екологічної безпеки, забезпечення
санітарного стану міста, якості питної води, поліпшення технічного
стану внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання та
водовідведення, запобігання підтопленню об'єктів міста та
ліквідації його наслідків;

16) організовує і контролює роботу з обстеження територій
міста, де спостерігаються небезпечні природні та техногенні
процеси, підготовки схем їх інженерного захисту, проводить
моніторинг надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру у житлово-комунальній сфері і оцінку їх
соціально-економічних наслідків;

17) проводить організаційну і методичну роботу, спрямовану на
реалізацію державної політики у сфері охорони праці та соціального
захисту працівників житлово-комунального господарства;

18) організовує проведення підготовки та перепідготовки
кадрів у сфері житлово-комунального господарства міста, тематичних
семінарів з питань ціноутворення, бухгалтерського обліку та
звітності, ресурсо- та енергозбереження тощо;

19) сприяє проведенню науково-технічних досліджень з метою
підвищення якості надання житлово-комунальних послуг, зниження їх
ресурсо- та енергоємності, забезпечення екологічної безпеки,
пропагує досягнення передового досвіду, сприяє використанню на
підприємствах сучасних інформаційних технологій;

20) спрямовує і контролює роботу відділів
житлово-комунального господарства районних у місті
держадміністрацій, погоджує в установленому порядку призначення на
посаду і звільнення з посади їх керівників, здійснює методичне і
нормативне забезпечення їх діяльності;

21) готує пропозиції щодо визначення умов укладення
(розірвання) контрактів з керівниками житлово-комунальних
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління міськдержадміністрації, а також погоджує призначення на
посаду і звільнення з посади керівників цих підприємств;

22) виконує функції замовника з реконструкції і капітального
ремонту житлового фонду, об'єктів житлово-комунального
господарства та благоустрою території міста, проводить закупівлю
товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань;

23) організовує роботу з проведення акредитації лабораторій
підприємств житлово-комунального господарства;

24) здійснює ліцензування господарської діяльності із
централізованого водопостачання та водовідведення;

25) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо
вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у
житлово-комунальній сфері;

26) здійснює контроль за додержанням житлово-комунальними
підприємствами міста вимог законодавства в частині надання пільг з
оплати житлово-комунальних послуг;

27) організовує обстеження житлових приміщень з метою
визначення відповідності їх технічним і санітарним нормам, веде
облік службового та аварійного житлового фонду, будинків, що
підлягають знесенню, а також облік громадян, що проживають у цих
будинках;

28) подає організаційно-методичну допомогу будинковим,
квартальним і вуличним комітетам, об'єднанням співвласників
багатоквартирних будинків, асоціаціям власників житлових будинків,
громадським організаціям з питань утримання і збереження житлового
фонду, реалізації заходів щодо поліпшення санітарного стану та
благоустрою житлових будинків і прибудинкових територій;

29) готує проекти розпоряджень голови міськдержадміністрації
з питань, що належать до його компетенції;

30) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян,
підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян та
вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

31) інформує населення через засоби масової інформації про
програми реформування та розвитку житлово-комунального
господарства міста, організовує їх громадське обговорення;

32) виконує інші функції, передбачені законодавством.

5. Управління має право:

здійснювати контроль за додержанням підприємствами,
установами та організаціями, а також громадянами вимог
законодавства та нормативних актів з житлово-комунальних питань;

вносити відповідним місцевим органам виконавчої влади
пропозиції про припинення будівництва і реконструкцію об'єктів
виробничого та іншого призначення у разі порушення вимог
законодавства та правил житлово-комунального обслуговування
населення;

скликати наради, проводити семінари з питань, що належать до
його компетенції;

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів
міськдержадміністрації, підприємств, установ та організацій,
об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду
питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших структурних
підрозділів міськдержадміністрації, підприємств, установ та
організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих
органів державної статистики безоплатно статистичні дані,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;

виступати замовником реконструкції і капітального ремонту
об'єктів житлового фонду, житлово-комунального господарства та
благоустрою міста;

надавати послуги фізичним і юридичним особам у межах,
визначених законодавством.

6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської
держадміністрації, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян
та громадянами.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади головою міськдержадміністрації за
погодженням з Держжитлокомунгоспом.

Начальник управління має заступників, які призначаються на
посаду і звільняються з посади головою міськдержадміністрації за
поданням начальника управління, погодженим з Держжитлокомунгоспом.

8. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність перед головою міськдержадміністрації за виконання
покладених на управління завдань;

затверджує положення про підрозділи управління, розподіляє
обов'язки між заступниками начальника управління, керівниками цих
підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності;

подає на розгляд голови міськдержадміністрації кошторис і
штатний розпис управління в межах граничної чисельності і фонду
оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
управління, несе персональну відповідальність за їх цільове
використання;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує і
контролює їх виконання;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників
управління;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади
начальників відділів житлово-комунального господарства районних у
місті держадміністрацій;

координує у межах своїх повноважень діяльність відділів
житлово-комунального господарства районних у місті
держадміністрацій, здійснює контроль за їх діяльністю;

скасовує накази начальників відділів житлово-комунального
господарства районних у місті держадміністрацій, що суперечать
законодавству та актам органів виконавчої влади вищого рівня;

укладає угоди (у разі делегування відповідних повноважень) з
підприємствами на утримання житлових будинків комунальної
власності та прибудинкових територій, забезпечення населення
питною водою та послугами з опалення, гарячого водопостачання та
водовідведення.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції управління, в управлінні утворюється колегія у складі
начальника управління (голова колегії), заступників начальника
управління (за посадою), інших відповідальних працівників
управління.

До складу колегії можуть входити керівники інших структурних
підрозділів міськдержадміністрації, інших установ та громадських
організацій. Склад колегії затверджується головою
міськдержадміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника
управління.

10. Для розгляду науково-технічних та економічних
рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення функціонування
житлово-комунального господарства міста і вирішення інших питань в
управлінні можуть утворюватися науково-технічні та економічні ради
і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує
начальник управління.

11. Управління утримується за рахунок коштів державного
бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників
управління та видатки на їх утримання визначає голова
міськдержадміністрації в межах виділених асигнувань.

Кошторис і штатний розпис управління затверджує голова
міськдержадміністрації після попередньої їх експертизи в Головному
фінансовому управлінні (фінансовому управлінні).

12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2004 р. N 777

^ ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділ житлово-комунального господарства
районної державної адміністрації
1. Відділ житлово-комунального господарства районної
державної адміністрації (далі - відділ) є її структурним
підрозділом, підзвітним і підконтрольним голові
райдержадміністрації та управлінню житлово-комунального
господарства облдержадміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, наказами Держжитлокомунгоспу,
розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрації,
наказами начальника управління житлово-комунального господарства
облдержадміністрації, рішеннями відповідних органів місцевого
самоврядування, а також Положенням про відділ.

3. Основними завданнями відділу є:

забезпечення на території району реалізації державної
політики у сфері житлово-комунального господарства насамперед щодо
організації і здійснення заходів з його реформування;

аналіз стану житлово-комунального господарства району та
підготовка пропозицій до проекту місцевого бюджету щодо
фінансування районних програм розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою населених пунктів;

організація виконання державних програм, розроблення і
реалізація місцевих програм у сфері житлово-комунального
господарства, подання пропозицій до проектів місцевих програм
соціально-економічного розвитку району щодо поліпшення рівня
комунального обслуговування населення та благоустрою населених
пунктів, охорони навколишнього природного середовища,
енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого
середовища;

забезпечення додержання підприємствами, установами та
організаціями району, що надають житлово-комунальні послуги, вимог
нормативно-правових актів з питань житлово-комунального
господарства;

координація діяльності відповідних структурних підрозділів
органів виконавчої влади, а також роботи підприємств, установ та
організацій житлово-комунального господарства;

сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань
організації обслуговування населення підприємствами
житлово-комунального господарства, організаційно-методичне
забезпечення їх діяльності;

здійснення державного контролю за додержанням правил
комунального обслуговування та благоустрою;

вирішення інших питань у сфері житлово-комунального
господарства відповідно до законодавства.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері
житлово-комунального господарства, готує пропозиції до проектів
програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету району;

2) координує роботу житлово-комунальних підприємств,
пов'язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг;

3) забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог
нормативно-правових актів з питань житлово-комунального
господарства;

4) готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:

удосконалення структури управління та розвитку
житлово-комунального господарства району;

фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових
будинків, регіональних програм розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою населених пунктів;

розвитку підприємництва та конкуренції, демонополізації
житлово-комунального господарства та формування ринку
житлово-комунальних послуг;

доцільності передачі в управління, оренду або концесію
цілісних майнових комплексів житлово-комунального господарства,
приватизації підприємств, які задовольняють потреби у
житлово-комунальних послугах більш як двох територіальних громад
району та мають важливе соціальне значення;

удосконалення управління майном підприємств, установ та
організацій житлово-комунального господарства;

удосконалення системи соціального захисту населення
(споживачів житлово-комунальних послуг) та встановлення соціальних
нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування;

5) забезпечує згідно із законодавством реформування
житлово-комунального господарства району відповідно до державної і
місцевої програм на засадах прозорості та гласності;

6) сприяє розробленню проектів благоустрою міст, селищ і сіл;

7) проводить моніторинг стану реалізації державних, галузевих
та місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, а
також дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств, що
надають житлово-комунальні послуги;

8) організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих
на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства
району в осінньо-зимовий період, а також ліквідацію наслідків
стихійного лиха, аварій і катастроф;

9) сприяє прийняттю об'єктів відомчого житлового фонду та
комунального господарства у власність територіальних громад;

10) здійснює відповідно до законодавства контроль за
додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою,
станом експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів
комунального господарства;

11) вживає заходів до поліпшення роботи підприємств з
енергозбереження і оснащення об'єктів житлово-комунального
господарства і наявного житлового фонду району засобами обліку та
регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до
завдань державних та регіональних програм;

12) сприяє реалізації інвестиційної політики у сфері
будівництва, реконструкції і капітального ремонту об'єктів
житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх
будівництвом у межах своєї компетенції;

13) бере участь у реалізації державної політики у сфері
охорони навколишнього природного середовища та раціонального
використання природних ресурсів, екологічної безпеки, санітарного
стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного
і технологічного стану систем тепло-, водопостачання та
водовідведення, запобігання підтопленню населених пунктів,
ліквідації його наслідків;

14) проводить організаційну та методичну роботу, спрямовану
на реалізацію державної політики у сфері охорони праці та
соціального захисту працівників житлово-комунального господарства;

15) сприяє формуванню та розвиткові комунальної служби у
сільській місцевості;

16) готує пропозиції щодо визначення умов укладення
(розірвання) контрактів з керівниками підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрацій,
а також погоджує призначення на посаду і звільнення з посади
керівників цих підприємств;

17) здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних
для виконання своїх завдань, у порядку, встановленому
законодавством;

18) розглядає в установленому порядку у межах своєї
компетенції звернення громадян, підприємств, установ і
організацій, здійснює прийом громадян та вживає відповідних
заходів для вирішення порушених ними питань;

19) інформує населення через засоби масової інформації про
програми розвитку комунального господарства району, організовує їх
громадське обговорення;

20) виконує інші функції, передбачені законодавством.

5. Відділ має право:

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної
держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань
громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що
належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших структурних
підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,
документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної
статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання
покладених на нього завдань.

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і
звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням
із заступником голови та начальником управління
житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

8. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну
відповідальність перед головою райдержадміністрації за виконання
покладених на відділ завдань;

затверджує функціональні обов'язки працівників відділу та
визначає ступінь їх відповідальності;

подає на розгляд голови райдержадміністрації кошторис і
штатний розпис відділу в межах граничної чисельності та фонду
оплати праці його працівників;

готує пропозиції щодо призначення на посаду і звільняє з
посади працівників відділу.

9. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в
межах виділених асигнувань визначає голова райдержадміністрації.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2004 р. N 777

^ ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про управління (відділ) житлово-комунального
господарства районної у мм. Києві та
Севастополі державної адміністрації
1. Управління (відділ) житлово-комунального господарства
районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (далі -
управління (відділ)) є її структурним підрозділом, підзвітним і
підконтрольним голові райдержадміністрації та управлінню
житлово-комунального господарства міськдержадміністрації.

2. Управління (відділ) у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Держжитлокомунгоспу,
розпорядженнями голови міської держадміністрації, районної у місті
держадміністрації та рішеннями відповідного органу місцевого
самоврядування, прийнятими в межах його компетенції, наказами
начальника управління житлово-комунального господарства міської
держадміністрації, а також Положенням про управління (відділ).

3. Основними завданнями управління (відділу) є:

забезпечення на території району реалізації державної
політики у сфері житлово-комунального господарства насамперед щодо
організації і здійснення заходів з його реформування;

аналіз стану житлово-комунального господарства району міста
та підготовка пропозицій до проекту місцевого бюджету щодо
фінансування районних програм розвитку житлово-комунального
господарства і благоустрою району;

організація виконання державних програм, розроблення і
реалізація місцевих програм розвитку житлово-комунального
господарства, подання пропозицій до проектів місцевих програм
соціально-економічного розвитку району щодо поліпшення
комунального обслуговування населення та благоустрою території
району, охорони навколишнього природного середовища,
енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого
середовища;

забезпечення додержання підприємствами, установами та
організаціями району, що надають житлово-комунальні послуги, вимог
нормативно-правових актів з питань житлово-комунального
господарства району;

( Oтримaно з офіційного джерела http://zakon1.rada.gov.ua )забезпечення організації обслуговування населення району
підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального
господарства, надання ритуальних, готельних та інших послуг,
виконання ремонтно-будівельних робіт за кошти населення;

здійснення державного контролю за додержанням правил
комунального обслуговування та благоустрою території району;

вирішення інших питань у сфері житлово-комунального
господарства відповідно до законодавства.

4. Управління (відділ) відповідно до покладених на нього
завдань:

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері
житлово-комунального господарства, готує пропозиції до проектів
програм соціально-економічного розвитку району міста та місцевого
бюджету;

2) координує роботу житлово-комунальних підприємств,
пов'язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг;

3) забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог
нормативно-правових актів з питань житлово-комунального
господарства;

4) готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:

удосконалення структури управління та розвитку
житлово-комунального господарства району міста;

фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових
будинків, районних програм розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою району;

розвитку підприємництва та конкуренції, демонополізації
житлово-комунального господарства та формування ринку
житлово-комунальних послуг;

доцільності передачі в управління, оренду або концесію
цілісних майнових комплексів житлово-комунального господарства,
приватизації підприємств, які задовольняють потреби у
житлово-комунальних послугах жителів району та мають важливе
соціальне значення;

удосконалення системи соціального захисту населення та
встановлення соціальних нормативів у сфері житлово-комунального
обслуговування;

5) забезпечує згідно із законодавством реформування
житлово-комунального господарства району на засадах прозорості та
гласності;

6) проводить моніторинг стану реалізації державних, галузевих
та місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства
району, а також дебіторсько-кредиторської заборгованості
підприємств, що надають житлово-комунальні послуги;

7) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих
на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства
району в осінньо-зимовий період, а також об'єктів галузі в умовах
виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх
наслідків, проводить моніторинг підготовки житлово-комунального
господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

8) сприяє прийняттю об'єктів відомчого житлового фонду та
комунального господарства у власність територіальних громад;

9) здійснює відповідно до законодавства контроль за
додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою,
станом експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів
комунального господарства;

10) вживає заходів до поліпшення роботи підприємств з
енергозбереження та оснащення об'єктів житлово-комунального
господарства і наявного житлового фонду засобами обліку та
регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до
завдань державних та регіональних програм;

11) сприяє реалізації інвестиційної політики у сфері
будівництва, реконструкції і капітального ремонту об'єктів
житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх
будівництвом у межах своєї компетенції;

12) бере участь у реалізації державної політики з питань
охорони навколишнього природного середовища та раціонального
використання природних ресурсів, екологічної безпеки, санітарного
стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного
і технологічного стану систем водопостачання та водовідведення,
запобігання підтопленню району, ліквідації його наслідків;

13) проводить організаційну та методичну роботу, спрямовану
на реалізацію державної політики у сфері охорони праці та
соціального захисту працівників житлово-комунального господарства;

14) готує пропозиції щодо визначення умов укладення
(розірвання) контрактів з керівниками житлово-комунальних
підприємств, установ та організацій, які є об'єктами комунальної
власності району і належать до сфери управління
райдержадміністрації, а також погоджує призначення на посаду і
звільнення з посади керівників цих підприємств;

15) здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних
для виконання своїх завдань, у порядку, встановленому
законодавством;

16) розглядає в установленому порядку у межах своєї
компетенції звернення громадян, підприємств, установ і
організацій, здійснює прийом громадян та вживає відповідних
заходів для вирішення порушених ними питань;

17) інформує населення через засоби масової інформації про
програми розвитку житлово-комунального господарства району,
організовує їх громадське обговорення;

18) виконує інші функції, передбачені законодавством.

5. Управління (відділ) має право:

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної
у місті держадміністрації, підприємств, установ та організацій,
об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду
питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших структурних
підрозділів районної у місті держадміністрації, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,
документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної
статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання
покладених на нього завдань.

6. Управління (відділ) під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної у
місті держадміністрації, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян
та громадянами.

7. Управління (відділ) очолює начальник, який призначається
на посаду і звільняється з посади головою районної у місті
держадміністрації за погодженням із заступником голови та
начальником управління житлово-комунального господарства
міськдержадміністрації.

8. Начальник управління (відділу):

здійснює керівництво роботою управління (відділу), несе
персональну відповідальність перед головою районної у місті
держадміністрації за виконання покладених на управління (відділ)
завдань;

затверджує функціональні обов'язки працівників управління
(відділу) та визначає ступінь їх відповідальності;

подає на розгляд голови районної у місті держадміністрації
кошторис і штатний розпис управління (відділу) в межах граничної
чисельності та фонду оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
управління (відділу), несе персональну відповідальність за їх
цільове використання;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і
контролює їх виконання, призначає на посаду і звільняє з посади
працівників управління (відділу).

9. Управління (відділ) утримується за рахунок коштів
державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників в межах
виділених асигнувань визначає голова районної у місті
держадміністрації.

Кошторис і штатний розпис управління (відділу) затверджує
голова районної у місті держадміністрації після попередньої їх
експертизи в фінансовому управлінні (фінансовому відділі).

10. Управління (відділ) є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2004 р. N 777

^ ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 1996 р.
N 707 ( 707-96-п ) "Про затвердження типових положень про
управління комунального господарства і управління житлового
господарства Київської та Севастопольської міської державної
адміністрації, відділ житлово-комунального господарства районної у
містах Києві та Севастополі державної адміністрації" (ЗП України,
1996 р., N 14 , ст. 389).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1999 р.
N 2402 ( 2402-99-п ) "Про затвердження Типового положення про
управління житлово-комунального господарства обласної державної
адміністрації" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 1, ст. 9).

3. Пункт 14 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
15 травня 2003 р. N 717 ( 717-2003-п ) (Офіційний вісник України,
2003 р., N 21, ст. 937).

( Teкст взято з сайту "Законодавство України" )Публiкацiї документа:
Офіційний вісник України вiд 02.07.2004 - 2004 р., № 24, стор. 53, стаття 1595, код акту 29166/2004

 Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 1996-2011

друкувати ]


Похожие:

777-2004-п, редакцiя вiд 16. 06. 2004 icon3792-12, остання редакцiя вiд 06. 01. 2004

777-2004-п, редакцiя вiд 16. 06. 2004 iconКалендарний план змагань України за пеpiод вiд 2004 до 31. 12. 2004

777-2004-п, редакцiя вiд 16. 06. 2004 iconРегламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
Регламентів (ЄС) №549/2004, (ЄС) №550/2004, (ЄС) №551/2004 та (ЄС) №552/2004 з метою покращення роботи і стійкості Європейської системи...
777-2004-п, редакцiя вiд 16. 06. 2004 iconПро податок на додану вартість
Ввр, 2004, n 5, ст. 23 n 1218-iv від 02. 10. 2003, ввр, 2004, n 10, ст. 105 n 1240-iv від 23. 10. 2003, ввр, 2004, n 10, ст. 110...
777-2004-п, редакцiя вiд 16. 06. 2004 iconПорівняльна характеристика європейських і українських стандартів на черешню
Положенням 214/2004 від лютого 2000 р., Положенням 907/2004 від 29 квітня 2004 р
777-2004-п, редакцiя вiд 16. 06. 2004 iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 5, ст. 35 ) (Офіційне тлумачення до закон
Офіційне тлумачення до Закону див в Рішенні Конституційного Суду n 16-рп/2004 ( v016p710-04 ) від 11. 11. 2004 )
777-2004-п, редакцiя вiд 16. 06. 2004 iconДокументы
1. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/алфав_тно-предметний вказ_вник.doc
2. /Стефанчук...

777-2004-п, редакцiя вiд 16. 06. 2004 iconВиправлення директиви 2004/49/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року
Директива про безпеку на залізницях) (Офіційний бюлетень Європейського союзу L 164 від 30 квітня 2004)
777-2004-п, редакцiя вiд 16. 06. 2004 iconРішення №312 від 7 грудня 2004 року м. Городок Про утворення трудового архіву
Державного комітету архівів України від 20 травня 2004 року №01-725, Львівської обласної ради від 18 липня 2004 року №996/10 та Городоцької...
777-2004-п, редакцiя вiд 16. 06. 2004 iconЗавдання експериментального дослідження
Столична освіта. 2001-2005 рр.", відповідно до наказу Головного управління освіти і науки від 01. 09. 2004 р., №267 " Про організацію...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов