Постанова №2008-780 від 13 серпня 2008 року щодо процедури, яка застосовується у випадках несплати за рахунками на електроенергію, газ, опалення та водопостачання icon

Постанова №2008-780 від 13 серпня 2008 року щодо процедури, яка застосовується у випадках несплати за рахунками на електроенергію, газ, опалення та водопостачанняНазваниеПостанова №2008-780 від 13 серпня 2008 року щодо процедури, яка застосовується у випадках несплати за рахунками на електроенергію, газ, опалення та водопостачання
Дата конвертации16.07.2013
Размер101.95 Kb.
ТипПостанова
скачать >>>

2 липня 2009


Постанова № 2008-780 від 13 серпня 2008 року щодо процедури, яка застосовується у випадках несплати за рахунками на електроенергію, газ, опалення та водопостачання


Версія зі змінами та доповненнями


Прем’єр-міністр постановляє:


Стаття 1

У випадку несплати споживачем рахунка за електроенергію, газ, опалення або водопостачання протягом 14 днів з дати виставлення рахунка або крайнього строку сплати за рахунком, залежно від того, яка із цих дат є пізнішою, постачальний таких послуг надсилає йому перше попередження, що за 15 днів постачання таких послуг може бути обмежене або призупинене для електроенергії або призупинене для газу, опалення та водопостачання.


У випадку недосягнення згоди між споживачем та постачальником щодо способів оплати протягом додаткового 15-тиденного строку, що вказаний у параграфі вище, останній має право обмежити або припинити надання послуги, але за умови, що він повідомить про це споживача, надіславши йому друге попередження за 20 днів до такого обмеження або припинення. У такому попередженні постачальник зазначає, що споживач може звернутися до служб соціального забезпечення, якщо його фінансовий стан відповідає положенням статті L. 115-3 Кодексу про соціальне забезпечення та про сім’ї.


Стаття 2

Незважаючи на положення статті 1 вище і для забезпечення основного місця проживання, у випадках коли споживач платить за соціальним тарифом, коли споживач отримав допомогу із фонду соціальної допомоги на орендоване житло для цілей оплати рахунка постачальника, або коли споживач перебуває у стані, передбаченому положеннями статті 7, і коли споживач не сплатив за рахунком після закінчення першого строку, що визначений у першому абзаці статті 1, постачальник послуг інформує його у першому попередженні, що:


 • У випадку несплати за рахунком протягом додаткового 30-денного строку, постачання послуг може бути обмежене або призупинене для електроенергії, або призупинене для газу, опалення або водопостачання;

 • Споживач може звернутися до служби соціального забезпечення департаменту1 або до місцевої служби соціального забезпечення, що оцінять фінансовий стан споживача. При чому постачальник на свій розсуд вибирає координати служби соціального забезпечення у департаменті або, за необхідності, місцевої служби соціального забезпечення;

 • У випадку відсутності протесту від споживача та для полегшення оцінки його фінансового стану, Постачальник послуг передасть інформацію, що визначена в абзаці нижче, до служби соціального забезпечення департаменту або, за необхідності, до місцевої служби соціального забезпечення. Для споживача передбачено відстрочку, не менше 8 днів, для вираження свого протесту проти такої передачі інформації постачальником.


У випадку закінчення передбаченого четвертим абзацом строку та якщо споживач не висловив свого заперечення, постачальник передає до служби соціального забезпечення департаменту та, за необхідності, до місцевої служби соціального забезпечення лише дані, що необхідні для оцінки фінансового стану споживача. Тобто ім’я та прізвище, адресу проживання споживача, його тариф за електроенергію, розмір заборгованості та строк споживання, за який з’явилася така заборгованість.


За відсутності згоди між споживачем та постачальником щодо оплати протягом 30-тиденного строку, що вказаний у другому параграфі, та за відсутності заяви про надання допомоги до фонду соціальної допомоги на орендоване житло, постачальник має право обмежити або призупинити постачання послуги, при цьому попередивши про це споживача за допомогою другого попередження за 20 днів до запланованого обмеження або призупинення надання послуги.


Для цілей виконання цієї постанови, термін «місцеві служби соціального забезпечення» означає місцевий або міжкомунальний центр соціальної допомоги або за його відсутності орган місцевого самоврядування, що знаходиться за постійним місцем проживання споживача.


Стаття 3

Після надання фондові соціальної допомоги на орендоване житло заяви про надання допомоги у зв’язку із несплатою рахунка за електроенергію, газ, опалення або водопостачання, споживач має у найкоротші строки повідомити про таку заяву відповідні місцеві служби соціального забезпечення і, якщо їм вже було повідомлено, служби соціального забезпечення департаменту та постачальника послуг.


Починаючи із дати подачі досьє, споживач отримує допомогу на оплату послуг з постачання електроенергії, газу, опалення або води, що передбачена другим абзацом статті L. 115-3 Кодексу про соціальне забезпечення та про сім’ї.


Фонд соціальної допомоги на орендоване житло приймає рішення про надання або відмову надавати допомогу після проведення наради із місцевими службами соціального забезпечення. Фонд повідомляє постачальника про прийняте рішення. У випадку неприйняття рішення про надання допомоги у двомісячний строк, постачальник має право обмежити або призупинити надання послуги, за умови попередження про це споживача за 20 днів до такого обмеження або призупинення.


Після виділення фондом соціальної допомоги на орендоване житло допомоги на покриття частини боргу, постачальник послуг, у разі необхідності, пропонує споживачеві способи покриття решти боргу та інформує про це фонд соціальної допомоги на орендоване житло.


Стаття 4


Пред’явлення постачальникові повідомлень про надання допомоги від фонду соціальної допомоги на орендоване житло дає право на продовження постачання електроенергії, газу, опалення та питної води за дотримання умов, що передбачені у третьому параграфі статті L. 115-3 Кодексу про соціальне забезпечення та сім’ї.


Стаття 5


Для цілей виконання положень статі 4:

 • Постачальник електроенергії, газу або опалення після надсилає особам, що не сплатили за рахунками, попередження, що передбачені другим параграфом статті 1, шостим параграфом статті 2, третім параграфом статті 3 у період із 1 серпня по 15 лютого наступного року, де зазначає, що такі особи можуть отримувати соціальну допомогу для отримання вказаних послуг у період із 1 листопада кожного року по 15 березня наступного року. При цьому обсяги постачання електроенергії зменшено не буде за умови, що за дванадцять місяців до крайнього строку сплати за рахунком вони отримали допомогу із фонду соціальної допомоги на орендоване житло.

 • Постачальник питної води при надсиланні до осіб, що зазначені у попередньому пункті, попереджень вказує, що такі особи – незалежно від дати попередження – мають право і далі продовжувати користуватися послугою, якщо за дванадцять місяців до крайнього строку сплати за рахунком вони отримали допомогу із фонду соціальної допомоги на орендоване житло.


У таких попередженнях постачальник електроенергії або питної води просить одержувача надіслати йому протягом 15 днів повідомлення, передбачене статтею 4. За відсутності такого повідомлення або його копії від фонду соціальної допомоги на орендоване житло, вважається, що споживач не отримував допомоги від фонду соціальної допомоги на орендоване житло.


Стаття 6

У випадку обмеження або призупинення надання послуги і якщо її надання не було відновлене протягом наступних трьох днів, постачальник послуги зобов’язаний негайно повідомити про це служби соціального забезпечення департаменту та, за необхідності, місцеві служби соціального забезпечення, якщо останні виступають однією зі сторін угоди, що передбачена статтею 7.


Стаття 7


І. – Комуни або міжкомунальні центри соціальної допомоги можуть виступати стороною угод, що укладаються на виконання статті 6-3 закону від 31 травня 1990 між департаментом та постачальниками електроенергії та питної води. У такому випадку положення пункту ІІ цієї статті застосовуються до відповідних комунальних соціальних служб.

ІІ. – У таких угодах прописано параметри опису фінансового стану неплатників, що є предметом інформації, яку постачальники послуг надають службам соціального забезпечення департаменту на виконання статті 2 до обмеження або призупинення надання послуги.

Також у таких угодах прописано порядок інформування служб соціального забезпечення департаменту постачальниками послуг відповідно до статей 2 і 3.

ІІІ. З-поміж іншого такі угоди визначають:

 • Строки прийняття фондом соціальної допомоги на житло рішення щодо тяжкості стану неплатника;

 • Строки інформування постачальника послуги фондом соціальної допомоги на орендоване житло, що зазначені у першому абзаці статті 3;

 • Графік платежів, що пропонує постачальник послуги для покриття боргу споживача після того, як фонд соціальної допомоги на орендоване житло взяв на себе частину такого боргу;

 • Скоординовані обома сторонами угоди заходи щодо попередження та інформування про обмеження у споживанні електроенергії та води для осіб, які отримують допомогу від фонду соціальної допомоги на орендоване житло;

 • За необхідності, спільні для фонду соціальної допомоги на орендоване житло та постачальника процедури контролю документів, що засвідчують надання допомоги фондом соціальної допомоги на орендоване житло;

 • Умови участі постачальника в оцінці потреб споживача, що передбачена статтею 4 закону від 31 березня 1990 року зі змінами та доповненнями, та участі у виконанні заходів, що передбачені планом дій департаменту для забезпечення житлом малозабезпечених осіб у напрямку попередження та роботи із неплатниками за послуги з постачання питної води та електроенергії, а також в оцінюванні таких заходів.Стаття 8


У випадку коли рахунок за електроенергію, що виставлений за договором про обслуговування спільних частин будинку, не було сплачено до кінцевого строку оплати, постачальник поштою повідомляє представника об’єднання співвласників будинку, що у випадку несплати протягом додаткового строку в 1 місяць постачання електроенергії буде призупинено.

У випадку недосягнення згоди між уповноваженим представником об’єднання співвласників будинку та постачальником щодо умов оплати протягом 1-місячного терміну, як передбачено параграфом вище, постачальник має право призупинити надання послуги у спільних частинах будинку після надсилання ще одного нагадування.

За вимогою постачальника підприємство із обслуговування мережі розміщує таке нагадування. Час його розміщення повинен бути не менше одного місяця. Нагадування повинне містити таку інформацію:

 • Новий строк для оплати за відповідним рахунком за послуги;

 • Контакти особи або служби, що уповноважена отримувати оплату за відповідним рахунком за послуги;

 • Можливість, для мешканців-співвласників, скористатися соціальною допомогою, якщо вони вважають, що їхній стан відповідає положенням статті L. 115-3 Кодексу про соціальне забезпечення та сім’ї.


Такий строк може бути збільшено до двох місяців, якщо об’єднання співвласників може підтвердити постачальникові шахрайську недобросовісність уповноваженого представника об’єднання співвласників або початок примусової ліквідації об’єднання співвласників, або якщо представник соціальних служб зв’язався із фондом соціальної допомоги на орендоване житло.


Стаття 9

Для виконання положень другого абзацу статті 6 закону від 31 травня 1990 року зі змінами та доповненнями і у випадках коли об’єднання співвласників не здійснює оплату, як передбачено у першому абзаці статті 1 цієї постанови, уповноважений представник об’єднання співвласників інформує кожного мешканця-співвласника, який не забезпечив виконання своїх зобов’язань щодо сплати своєї частини спільних витрат за постачання води та електроенергії, про можливість подати заяву на отримання допомоги від фонду соціальної допомоги на житло або мешканцем-співвласником безпосередньо, або представником соціальних служб.


У рекомендованому листі із повідомленням про вручення, що прирівнюється до вимоги до мешканця-співвласника погасити заборгованість за проживання, уповноважений представник об’єднання співвласників зазначає координати соціальних служб та повідомляє, що за відсутності заперечень з боку мешканця-співвласника може у мінімум 15-денний строк від дати повідомлення передати соціальним службам департаменту та, за необхідності, місцевим соціальним службам такі дані про мешканця-співвласника:

ім’я і прізвище, адресу споживача, стан негативного сальдо на персональних рахунках, частку власності у майні відповідних співвласників, попередній бюджет поточного року та загальний фінансовий звіт за останній закритий рік.


Стаття 10

Положення статей 3 та 4 застосовуються до житлових фондів за умови, що вони були створені на виконання статті 7 закону від 31 травня 1990 року зі змінами та доповненнями. У такому випадку угоди, передбачені статтею 7 цієї постанови, мають бути підписані головами державних установ із питань співпраці між комунами або мерами, що відповідають за житлові фонди.


Стаття 11

Кожен постачальник електроенергії, газу або води, що обслуговує фізичних осіб, призначає кореспондента з питань «малозабезпечених осіб» для забезпечення зв’язків із службами соціального забезпечення департаменту, місцевими службами соціального забезпечення та громадськими об’єднаннями захисту споживачів, які того вимагають.


Кореспондент з питань «малозабезпечених осіб» надає службам соціального забезпечення департаменту і місцевим службам соціального забезпечення інформацію, що зазначена у п’ятому абзаці статті 2, щодо клієнтів постачальника, яким було обмежено або призупинено надання послуг.


Кореспондент з питань «малозабезпечених осіб» може бути один для кількох департаментів та кількох постачальників послуг.


Стаття 12

У випадку передачі інформації всі учасники зобов’язані дотримуватися всіх застережних заходів для збереження цілісності та конфіденційності даних.


Агенти та працівники, що відповідають за збір та використання таких даних, зобов’язані забезпечити їх конфіденційність


Максимальний термін зберігання звітності по особових даних, що передбачені статтями 2 та 9, складає чотири місяці від дати їх одержання адресатом.


Стаття 13

Ця постанова набирає чинності першого дня четвертого місяця після опублікування її в Офіційному віснику Французької республіки.


Стаття 14

До положень статей 1, 5, 6 та 11 можуть бути внесені зміни за допомогою звичайної постанови.


Стаття 15

Перелік нормативно-правових актів, до яких ця постанова вносить зміни

(…)


Стаття 16

Державний міністр, міністр екології, енергетики, сталого розвитку та благоустрою території та міністр житлового господарства та міст у межах своїх повноважень відповідають за виконання цієї постанови, що буде оприлюднена в Офіційному віснику Французької республіки.


13 серпня 2008 року

1 Департамент – адміністративно-територіальна одиниця у Франції. Департамент подібний до області в Україні.Похожие:

Постанова №2008-780 від 13 серпня 2008 року щодо процедури, яка застосовується у випадках несплати за рахунками на електроенергію, газ, опалення та водопостачання iconDécret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif а la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau
Постанова №2008-780 від 13 серпня 2008 року щодо процедури, яка застосовується у випадках несплати за рахунками на електроенергію,...
Постанова №2008-780 від 13 серпня 2008 року щодо процедури, яка застосовується у випадках несплати за рахунками на електроенергію, газ, опалення та водопостачання iconРозпорядження від 20 вересня 2012 року Печеніги №375 Про визнання такими, що втратили чинність, розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 22 серпня 2008 року №698 та від 22 серпня 2008 року №699
Державної адміністрації від 17 листопада 2011 року «Про визнання такими, що втратили чинність, розпорядження голови Харківської обласної...
Постанова №2008-780 від 13 серпня 2008 року щодо процедури, яка застосовується у випадках несплати за рахунками на електроенергію, газ, опалення та водопостачання iconРішення №358 Від 15 серпня 2008 року м. Городок Про додаткові заходи щодо ліквідації наслідків паводка у Городоцькому районі
України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 31 липня 2008 року №341-уі та у зв'язку з необхідністю...
Постанова №2008-780 від 13 серпня 2008 року щодо процедури, яка застосовується у випадках несплати за рахунками на електроенергію, газ, опалення та водопостачання iconDécret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif а la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau

Постанова №2008-780 від 13 серпня 2008 року щодо процедури, яка застосовується у випадках несплати за рахунками на електроенергію, газ, опалення та водопостачання iconЗакон україни про загальну середню освіту
Законами n 107-vi від 28. 12. 2007, ввр, 2008, n 5-6, n 7-8, ст. 78 зміни діють по 31 грудня 2008 року ) ( Додатково див. Рішення...
Постанова №2008-780 від 13 серпня 2008 року щодо процедури, яка застосовується у випадках несплати за рахунками на електроенергію, газ, опалення та водопостачання iconПостанова від 20 серпня 2008 р. N 715
України від 24 грудня 2003 р. N 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних...
Постанова №2008-780 від 13 серпня 2008 року щодо процедури, яка застосовується у випадках несплати за рахунками на електроенергію, газ, опалення та водопостачання iconРішення «17» серпня 2011р. №8/3
Про виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та...
Постанова №2008-780 від 13 серпня 2008 року щодо процедури, яка застосовується у випадках несплати за рахунками на електроенергію, газ, опалення та водопостачання iconПостанова (ЄС) комісії №536/2008 від 13 червня 2008 р
Статті 6(3) і Статті 7 Постанови (ЄС) щодо заборони застосування оловоорганічних сполук на суднах, і якою внесено поправки до цієї...
Постанова №2008-780 від 13 серпня 2008 року щодо процедури, яка застосовується у випадках несплати за рахунками на електроенергію, газ, опалення та водопостачання iconПостанова від 28 лютого 2008 року м. Київ №5
Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2007-2008 роки, визначених у додатку 2 Програми...
Постанова №2008-780 від 13 серпня 2008 року щодо процедури, яка застосовується у випадках несплати за рахунками на електроенергію, газ, опалення та водопостачання iconРішення №298 Від 23 квітня 2008 року м. Городок Про Комплексну програму покращення водопостачання та водовідведення населених пунктів Городоцького району та м. Рудки Самбірського району на 2008-2010 роки
Про Комплексну програму покращення водопостачання та водовідведення населених пунктів Городоцького району та м. Рудки Самбірського...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов