Гутірк Топографічні карти icon

Гутірк Топографічні картиНазваниеГутірк Топографічні карти
Дата конвертации08.04.2013
Размер135.79 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Гутірка1.Топографічні картиСкладання карт - одна з найдавніших та найоригінальніших форм передачі інформації. Карти вирізали на камені й дереві, креслили на піску, папері та пергаменті; малювали на шкірах тварин і на одязі; навіть ліпили зі снігу. Морські карти чи карти взагалі ставали стратегічно важливими документами, до них ставились як до "знаряддя урядової влади" та "військової зброї". Упорядники карт давали клятву про нерозголошення таємниці, працювали приховано й захищали карти ціною власного життя. Коли ворог захоплював корабель, карти затоплювали в морі. Досить довго держави тримали національні карти за сімома замками, а у воєнний час їх не дозволялось бачити майже нікому.


У XX столітті картографія зазнала величезного злету. Землю почали фотографувати з літаків. Потім, у 50-ті роки, завдяки орбітальним супутникам картографія вступила у космічну еру. Наприкінці 80-их геодезисти за допомогою численних приймачів визначали розташування географічних об'єктів у будь-якому пункті Землі протягом години, на що раніше витрачали не один місяць.


^ Поняття про карту й особливості картографічного зображення земної поверхні (5 хв). Картою називається зменшене узагальнене зображення земної поверхні на площині, виконане по визначеному математичному закону і розміщення, що показує, сполучення і зв'язки природних і суспільних явищ.


Сукупність показаних на карті елементів і об'єктів місцевості і зведень, що повідомляються про них, називається змістом карти. Від інших способів передачі зведень про місцевість (фотознімків, малюнків, тексту і т.д. ) карта відрізняється математичним законом побудови, що виражається у використанні визначеного масштабу, картографічної проекції і включає перехід від фізичної поверхні до математичного; добором і узагальненням відображуваного змісту (генералізацією), які обумовлені призначенням карти, її масштабом і особливостями зображеної на карті території; зображенням всіх об'єктів і явищ за допомогою умовних позначень. Істотними особливостями карти є її наочність, вимірність і висока інформативність.


Під наочністю карти розуміють можливість зорового сприйняття просторових форм, розмірів і розміщення зображених об'єктів. Найбільш важливе й істотне в змісті карти виділяють при її створенні на перший план, щоб воно легко читалося. Карта створює в такий спосіб наочну зорову модель зображеної на карті поверхні.


Вимірність - важлива властивість карти, тісно зв'язане з математичною основою, забезпечує можливість з точністю, що допускається масштабом карти, визначати координати, розміри і розміщення об'єктів місцевості, використовувати карти при розробці і проведенні різних заходів народногосподарського й оборонного значення, рішенні задач науково-технічного характеру. Вимірність карти характеризується ступенем відповідності місця розташування крапок на карті їхньому місцеві розташування на поверхні, що зображена на карті.


Інформативність карти - це її здатність містити зведення про зображувані чи об'єкти явищах. Жоден текстової чи графічний матеріал не може забезпечити так швидко і з такою вичерпною подробицею, як карта, одержання зведень про розташування й особливості зображуваних об'єктів і явищ.


^ Різновиди карт (3 хв). Усі карти, що зображують поверхню Землі, у тому числі моря й океани, називаються географічними картами. По своєму змісті вони підрозділяються на загально географічні і тематичні. До загально географічних карт відносять географічні карти, на яких відображається сукупність основних елементів місцевості без виділення яких-небудь з них. Подробиця зображення рельєфу, гідрографії, рослинного покриву, населених пунктів, дорожньої мережі й інших топографічних елементів місцевості на загально географічних картах залежить від їхнього масштабу.


До загально географічних карт відносять і топографічні карти, що являють собою докладні карти місцевості, що дозволяють визначати як планове, так і висотне положення крапок на земній поверхні. У видаються топографічні карти масштабу 1:1 000 000 і крупніше. Вони є основою для складання загально географічних карт більш дрібного масштабу.


До тематичних карт відносять карти, основний зміст яких визначається відображуваною конкретною темою. На них з більшою детальністю відображаються окремі елементи чи місцевості наносяться спеціальні дані, не показані на загально географічних картах. Прикладом тематичних карт можуть служити оглядово-географічні, геологічні й інші типи карт. До тематичного відносять і спеціальні карти. Вони призначаються для рішення конкретних задач і для визначеного кола споживачів. Їхній зміст має більш вузьку спрямованість. До спеціальних карт, створюваним для військ, відносяться дорожній, аеронавігаційні і ряд інших. Карти з даними про поверхню дна морів, океанів і інших водойм називаються морськими навігаційними картами.


Шкіц - зменшене і деталізоване зображення на площині невеликої ділянки земної поверхні.


Найбільш надійним і необхідним є вміння орієнтуватись за допомогою топографічної карти. Топографічні карти — деталізовані загально географічні карти, що відображають розміщення і властивості основних природних і соціально-економічних об'єктів місцевості. Поділяються на карти суші та шельфу і внутрішніх водоймищ. На топографічних картах суші з більшою чи меншою детальністю і точністю, яку допускає масштаб, зображаються рельєф, водні об'єкти, рослинний покрив, населені пункти, шляхи сполучення та інші об'єкти.

Топографічні карти великих територій видаються багатолистними серіями. На кожному листі зображається порівняно невелика ділянка місцевості, в межах якої поверхня земного еліпсоїду практично близька до площини. Внаслідок цього спотворення на топографічних картах дуже незначні і не враховуються.

Топографічним картам властива генералізованість зображення. зумовлена головним чином масштабом і особливостями терену. Вона виражена в тому, що навіть на деталізованих картах деякі об'єкти можуть бути відсутніми, контури об'єктів бувають узагальненими, розміри окремих об'єктів перебільшеними, а їхні зображення зсунутими.

Для встановлення адреси листа карти служить система позначень — номенклатура карт.

^ Схема карти (7 хв). У заголовку листа карти дають назва найбільш значного населеного пункту з числа зображених на листі, а якщо населених пунктів на даній карті ні, те поміщають назва якого-небудь важливого чи великого об'єкта (гори, перевалу, озера і т.п. ).

Ліворуч над рамкою вказують систему координат і політико-адміністративну приналежність території, зображеної на карті. Праворуч над рамкою вказують гриф карти, номенклатуру і рік видання.

Під нижньою (південної) стороною рамки ліворуч наводять дані про магнітне відмінювання, зближення меридіанів і виправленню напрямку. У пояснювальному тексті про відмінювання магнітної стрілки і зближення меридіанів указують, на який рік дається відмінювання і приводиться величина його річної зміни. Величини відмінювання магнітної стрілки, річної зміни відмінювання і зближення меридіанів вказують у градусній мері і розподілах кутоміра. У пояснювальному тексті і на кресленні, що поміщається праворуч від тексту, приводять також виправлення в дирекційний кут для переходу від нього до магнітного азимута в розподілах кутоміра. Якщо в даному районі відзначається магнітна аномалія, то на відповідних аркушах карти величину відмінювання магнітної стрілки на кресленні не підписують, а величини відмінювання магнітної стрілки і зближення меридіанів приводять у тексті.

Під південною рамкою карти посередині поміщають лінійний і чисельний масштаби карти, указують величину масштабу і висоту перетину рельєфу, правіше масштабу дають шкалу закладень, призначену для визначення крутості схилів.

Під рамкою праворуч приводять текст, у якому викладають зведення про спосіб створення карти, часу зйомки, а також про матеріали, використаних при складанні і відновленні листа карти.

За рамкою листа (зі східної сторони) можуть приводитися різні додаткові зведення (про геодезичну основу, прохідність місцевості і т.д. ), а також додаткові умовні знаки.

Між внутрішньою і зовнішньою лініями рамки листа карти дають оцифровку вертикальних і горизонтальних ліній координатної (кілометрової) сітки і підписи географічних координат кутів рамки. Сторони рамки розбиті на хвилинні розподіли (по широті і довготі), а кожен хвилинний розподіл крапками розбито на шістьох частин по десятьох секунд кожна.

У виходів за рамку карти залізних і шосейних доріг поміщають назва найближчого чи міста селища, куди веде дана дорога, із указівкою відстані в кілометрах від рамки до цього населеного пункту.

1 - система координат;

2 - назва республіки й області, територія яких зображена на даному листі карти;

3 - найменування відомства, що підготувало і видало карту;

4 - назва найбільш значного населеного пункту;

5 - гриф карти;

6 - номенклатура листа карти;

7 - рік видання карти;

8 - рік чи зйомки складання і вихідні матеріали, по яких складена карта;

9 - виконавці;

10 - шкала закладень;

11 - чисельний масштаб;

12 - величина масштабу;

13 - лінійний масштаб;

14 - висота перетину;

15 - система висот;

16 - схема взаємного розташування вертикальної лінії координатної сітки, щирого і магнітного меридіанів;

17 - дані про магнітне відмінювання, зближення меридіанів і річному измнении магнітного відмінювання.


^ Масштабом (мірилом) ( 10 хв) топографічної карти називається відношення довжини лінії на карті до довжини горизонтальної проекції відповідної лінії на місцевості. Масштаб вказується під південною рамкою листа карти в вигляді відношення чисел, словесного чи лінійного масштабу.


Числовий масштаб - (1:25000, 1:50000, 1:200000)--показує в скільки разів зменшена довжина ліній при зображенні їх на карті. Тобто, при масштабі 1:200000, розміри на карті зменшені в 200000 тис. разів. Отже, 1 см на карті відповідає 200000 см на місцевості (200000 см = 2000 м == 2 км). Звідси, 1 см на карті відповідає 2-ом км на місцевості.


Лінійний масштаб дублює числовий масштаб або використовується самостійно. Ефективним є його використання тоді, коли необхідно зробити декілька однакових промірів та тоді, коли під рукою немає лінійки чи іншого метричного приладу. В даному випадку відстань між поділками рівна 2 км. Проте, відстань не завжди можна виразити через цілі сантиметри. Для більш точного вимірювання віддалей один з відрізків лінійного масштабу (крайній лівий) розділюють на більш дрібні поділки (1 -2 мм.), що полегшує відлік.


Словесний масштаб - найбільш простий для розуміння. Приклад словесного масштабу: 1 см на карті - рівний 2 км на місцевості.


Слід зауважити, що на карті масштаб можна знайти, як правило, під південною рамкою. Для визначення відстаней на карті використовують спеціальний прилад - курвиметр. Також необхідно пам'ятати розміри предметів, які завжди є під рукою, наприклад, коробка сірників (її розміри: довжина - 51 мм, ширина - 37 мм, висота - 10 мм, довжина сірника- 42 мм).


За масштабами топографічні карти підрозділяються на:


- дрібномасштабні ( 1:1 000 000 - 1:500 000 );


- середньомасштабні ( 1:200 000 - 1:100 000 );


- великомасштабні ( 1:50 000 і більше ).


Карти масштабу 1:25 000

Висота перетину рельєфу дорівнює 5 м. Відстані на цій карті можна визначати з помилкою не більше 25 м, а перевищення – з помилкою не більше 2,5 м.


Карта масштабу 1:50 000

Висота перетину рельєфу дорівнює 10 м. Відстані на цій карті можна визначати з помилкою не більше 25 м, а перевищення – з помилкою не більше 5 м.


Карта масштабу 1:100 000

Висота перетину рельєфу дорівнює 20 м. Відстані на цій карті можна визначати з помилкою не більше 100 м, а перевищення – з помилкою не більше 10 м. На цій карті, хоч і без подробиць зображені всі населені пункти, мережа доріг і річок та достатньо точно вказані контури грунтово-рослинного покриву і основні форми рельєфу. Завдяки перерахованим властивостям, ця карта набула найширшого поширення серед пластунів та туристів.
^

Основні знаки та символи (7 хв)


Географічний зміст карт передається за допомогою умовних позначень, які вказують вид об'єкту, часто дають його якісні і кількісні характеристики, відображають його планові форми і розміри.


Масштабними умовними знаками зображаються об'єкти, горизонтальні розміри яких можуть бути виражені в масштабі карти. Масштабний умовний знак показує границю поширення об'єкту у вигляді лінії того чи іншого малюнку і характеризує самий об'єкт за допомогою кольору обмеженої площі, літерно-цифрових пояснень чи шляхом розставлення однакових позначок всередині.


Позамасштабними (чи точковими) умовними позначеннями показують на картах об'єкти, які займають на місцевості дуже малу площу, що не виражається в масштабі карти, розташування яких фіксується на карті точкою (криниця, окреме дерево, ін.). Рисунок знаку має або правильну геометричну форму, або схематично відтворює зовнішній вигляд об'єкта. Дійсне розташування об'єкта на місцевості визначається однією з точок знаку, яка знаходиться: в центрі знаків геометричної форми; в середині прямого кута біля основи знаків :і горизонтальною рискою: р центрі нижньої фігури у знаків, які являють собою сукупність, декількох фігур.


Роз'яснюючі - ці знаки застосовуються у поєднанні з масштабними і немасштабними для вияснення додаткових характеристик. Наприклад, поперечні штрихи на залізничній дорозі означають кількість колій, а стрілка на річці - напрям течії. До цього виду знаків відносять також назви рік, озер, населених пунктів. Можуть застосовуватись умовні знаки такого типу, що дають характеристику об'єктів:
це означає: сосновий ліс, середня висота дерев лісу - 20 м, середня товщина дерев - 0,30 м, а середня відстань між деревами – 10 м.5м.


Групи однорідних чи тісно зв'язаних один з одним об'єктів показують на карті приписними кольорами. Так, водним об'єктам прописним є голубий колір, лісам — зелений, рельєфу земної поверхні — бронзовий, штучним формам рельєфу — чорний.


Зображення рельєфу на топографічних картах дає повне і досить докладне представлення про нерівності земної поверхні, їх формі і взаємному розташуванню, перевищеннях і абсолютних висотах крапок місцевості, що переважає крутості і довжині схилів. На сучасних топографічних картах рельєф зображується горизонталями в сполученні з умовними знаками обривів, скель, ярів, вимоїн, осипів, зсувів і т.д. Зображення рельєфу доповнюється підписами абсолютних висот характерних крапок місцевості, горизонталей, розмірів окремих форм рельєфу і покажчиками напрямку схилів.

^ Рельєфом ( 5 хв) називається сукупність просторових форм (нерівностей) земної поверхні. На топографічних картах рельєф зображають за допомогою горизонталей, до яких додаються покази висот характерних точок місцевості і умовні знаки окремих елементів і форм рельєфу. Рельєф земної поверхні складений схилами (скатами) різної форми і крутизни. При зустрічі двох схилів виникають лінії перегину рельєфу: водороздільна і водозбірна лінії, бровка і підошва скату. Водороздільна лінія утворюється на випуклій формі рельєфу при зустрічі двох схилів протилежного напрямку; на ній проходить перехід від піднесення до спуску. Водозбірна лінія — лінія перегину схилів протилежного напряму на вгнутій формі рельєфу, на ній проходить перехід від спуску до піднесення.

Горизонталь — це уявна лінія на фізичній поверхні Землі, всі точки якої мають однакову висоту над рівнем моря. Якщо розсікти яку-небудь форму рельєфу горизонтальними площинами кожна лінія перерізу буде мати постійну висоту; вона таким чином буде горизонталлю.

Розглянемо суть зображення рельєфу горизонталями. На мал.1 зображений острів з вершинами А и Б і береговою лінією D, Е, F. Замкнута крива d e f являє собою зображення берегової лінії в плані. Оскільки берегова лінія є перетином острова упущеною поверхнею океану, зображення цієї лінії на карті являє собою нульову горизонталь, усі крапки якої мають висоту, рівну нулю. Допустимо, що рівень океану піднявся на висоту h, тоді утвориться новий перетин острова уявлюваною січною площиною h - h. Проектуючи цей перетин за допомогою стрімких ліній, одержимо на карті зображення першої горизонталі, усі крапки якої мають висоту h. Точно так само можна одержати на карті зображення й інші перетини, виконаних на висотах 2h, Зh, 4h і т.д.. У результаті на карті буде мати місце зображення рельєфу острова горизонталями. При цьому рельєф острова зображується трьома горизонталями, що охоплюють острів цілком, і двома горизонталями, що охоплюють окремо кожну з вершин. Вершина А трохи вище 4h, а вершина В трохи вище Зh щодо рівня океану. Схили височини А крутіше, ніж схили височини В, тому в першому випадку горизонталі на карті розташований ближче друг до друга, чим у другому. З малюнка видно, що спосіб зображення рельєфу горизонталями дозволяє правильно не тільки відображати форми рельєфу, але і визначати висоти окремих крапок земної поверхні по висоті перетину рельєфу і крутості схилів.

^ Зорієнтувати карту( 8 хв)- це значить розташувати її в горизонтальній площині так, щоб північна (верхня) сторона рамки карти була звернена на північ. При такім положенні карти розташування місцевих предметів і форм рельєфу на місцевості буде відповідати розташуванню умовних знаків на карті.

Орієнтування карти може бути виконане по лінійному чи орієнтирі напрямку на орієнтир, коли на карті заздалегідь відомо своє місце розташування (крапка стояння). Якщо крапка стояння невідома, карту орієнтують по сторонах обрію.

По лінійному орієнтирі карта може бути орієнтована приблизно чи точно.

Наближене орієнтування карти виконують найчастіше на марші при звіренні карти з місцевістю в русі і контролі за проходженням заздалегідь намічених чи обраних орієнтирів - перехресть і розвилок доріг, мостів, населених пунктів і інших характерних об'єктів. Своє місце розташування на карті в такому випадку визначають також приблизно, на око.

Для точного орієнтування карти використовують візирну лінійку чи олівець. Приклавши лінійку до умовного знака лінійного орієнтира, наприклад дороги (мал.1), сполучають її напрямок з напрямком цього орієнтира на місцевості. Потім перевіряють, чи всі місцеві предмети і форми рельєфу, розташовані на місцевості праворуч і ліворуч від дороги, мають таке ж розташування на карті. Якщо ця умова виконана, карта орієнтована правильно.

По напрямку на орієнтир карту орієнтують так, як і по лінійному орієнтирі. Відмінність складається лише в тім, що замість лінійного орієнтира використовують напрямок від крапки стояння на який - або вилучений місцевий предмет (окреме дерево, міст, ретранслятор, тобто крапковий орієнтир), надійно пізнаний на місцевості і на карті.

При наближеному орієнтуванні карти цим способом її повертають у горизонтальному положенні так, щоб думкою проведене на карті напрямок від крапки стояння на умовний знак місцевого предмета приблизно збіглося з цим напрямком на місцевості.

Точне орієнтування карти по напрямку на вилучений місцевий предмет (орієнтир) виконують за допомогою візирної чи лінійки олівця (мал.2). Лінійку прикладають на карті бічною гранню до крапки стояння (окремий камінь) і умовному знаку того предмета, по напрямку на який орієнтують карту (залізничний міст). Потім повертають карту в горизонтальному положенні так, щоб предмет на місцевості виявився на лінії візування. У такім положенні карта буде орієнтована точно.

^ Закінчення (5 хв) При вивченні місцевості за топографічною картою необхідно враховувати, що кожна карта дає узагальнене, генералізоване зображення, ступінь узагальнення якого залежить головним чином від масштабу карти. Крім цього, треба мати на увазі, що карти отримані шляхом фіксації місцевості в літній сезон, тому в інші сезони ряд показників може відрізнятись віл вказаних на карті. З плином часу карта старіє, оскільки після її видання можуть з'явитись нові об'єкти.

Берегова лінія на карті відповідає найвищому рівневі води під чаї приливу, контури озер, ставків, берегова лінія рік позначаються ь найбільш маловодний період. На картах масштабу 1:100000 і більшому наносять всі ріки і потоки.

Головним призначенням топографічної карти є орієнтування на місцевості за її допомогою. При цьому спочатку орієнтують саму карту, потім звіряють карту з місцевістю і знаходять точку стояння. Положення точки стояння визначають шляхом співставлення карти з місцевістю, окомірне» за оточуючими предметами (метод ресекції азимутів), а також промірюванням відстаней і засічками. Положення точки стояння на відкритій місцевості визначають окомірне шляхом вимірювані, відносно знайдених на карті найближчих помітних предметів місцевості. Визначають компасом азимути 2-х орієнтирів, потім на карті за зворотнім азимутом проводять від умовних знаків лінії «на себе». В точці перетину цих ліній знаходиться точка стояння.

Графічною засічкою отримують на карті положення точки стояння. розташованої на лінійному контурі (дорога, лінія зв'язку, тощо), якщо з цієї точки видний хоча б один орієнтир. Спочатку карту орієнтують за компасом чи лініями місцевості, потім, приклавши лініику до знаку орієнтира на карті, направляють ребра лінійки на видимий предмет місцевості і прокреслюють пряму, в точці перетину якої зі знаком дороги (лінії зв'язку, тощо), буде визначене положення точки при русі на місцевості неперервно звіряють карту з натурою і впізнають на карті своє місцезнаходження і зображення оточуючих об'єктів — спочатку тих, що більше виділяються на місцевості, а потім більш дрібні. Щоб знайти на карті зображення видимого предмета, визначають окомірне відстані, до нього і відкладають її на карті в масштабі від точки стояння, в кінці лінії буде знаходитись зображення цього об'єкту.


 

Позначення масштабів на карті.
Орієнтування карти по лінійному орієнтирі.Рис.2 Орієнтування карти по напрямку на орієнтир.Похожие:

Гутірк Топографічні карти iconЯк створюють топографічні карти. Топографічними
Для користування населення видані топокарти всіх областей України в масштабі 1 : 200 000 та 1 : 100 000
Гутірк Топографічні карти iconПрактична робота 2 Тема: „
Мета: навчитися читати топографічні карти; закріпити вміння визначати розташування об’єктів, читати умовні знаки та користуватися...
Гутірк Топографічні карти iconІнформація про проведення змагань з спортивного орієнтування естафетний чемпіонат області 18. 11. 2012р. Старт 11. 30
Карти, дистанції та легенд надруковані струменевим принтером Карти негерметизовані!!!
Гутірк Топографічні карти iconТема : „Визначення масштабу плану місцевості та карти
Мета: навчитися визначати масштаб плану місцевості та карти за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають...
Гутірк Топографічні карти iconКарти розуму вго «еліта держави» інтелектуальна гра

Гутірк Топографічні карти iconКонкурс карти джерело географічних знань
Шепетівський нвк №1 у складі „загальноосвітня школа та ліцей” хмельницької обл
Гутірк Топографічні карти iconДокументы
1. /Наказ М_нприроди 41 17-02-1999 Форма реестровох карти утворення оброблення утил_зац_х...
Гутірк Топографічні карти iconДержавне агентство рибного господарства україни
Надаємо на ваш запит перелік зимувальних ям на Дніпродзержинському, Дніпровському (Запорізькому) та Каховському водосховищах та карти-схеми...
Гутірк Топографічні карти iconПрактична робота 5 Тема: „
Мета: проаналізувати поширення ґрунтів на території України; з’ясувати закономірності зміни ґрунтового покриву на рівнинах та в горах;...
Гутірк Топографічні карти iconПідприємство 2020: роль бізнесу в суспільстві. Розробка дорожньої карти для бізнес-стратегій компаній в україні
Сприяння покращенню системи підготовки спеціалістів відповідно до потреб ринку праці
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов