Методичні рекомендації до вивчення теми „Україна І процес перебудови. Україна на шляху незалежності За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у icon

Методичні рекомендації до вивчення теми „Україна І процес перебудови. Україна на шляху незалежності За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів уНазваниеМетодичні рекомендації до вивчення теми „Україна І процес перебудови. Україна на шляху незалежності За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у
Дата конвертации20.04.2013
Размер92.02 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
скачать >>>

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення теми „Україна і процес перебудови. Україна на шляху незалежності”

За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у відповідності до навчальної програми “Історія України. Всесвітня історія, 5—11 кл.”, рекомендованої Міністерством освіти і науки України випускник повинен:
• учень повинен уміти визначати  хронологічну послідовність головних подій періоду “перебудови” в Україні та проголошення незалежності
• складати синхроністичну таблицю подій в Україні, в Європі, в світі; 
• показувати на карті кордони незалежної України; 
На основі різних джерел інформації: 
• характеризувати внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України у другій половині 80-х — на початку 90-х рр. ХХ ст.;
• аналізувати та порівнювати явища суспільного життя кінця 80-х — початку 90-х рр., 
• визначаючи причини активізації соціально-політичного життя населення; 
• співставляти різні точки зору щодо процесів перебудови в Україні та давати їм власну оцінку;
• визначати та характеризувати причини розпаду СРСР і утворення незалежної України,
• аргументувати власну позицію; визначати та описувати становище в Україні після розпаду СРСР; порівнювати процеси і явища суспільного життя в Україні та інших регіонах СРСР у цей період, визначати спільне та особливе;
• характеризувати і пояснювати основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства на початку 90-х рр.;
• описувати повсякденне життя та визначати зміни, пов’язані з процесами “перебудови” суспільного життя, розпаду СРСР та утворення незалежної України; 
• визначати зв’язки між процесами “перебудови” радянського суспільства та особливостями політичного та соціально-економічного життя українського суспільства.
На основі різних джерел інформації: 
• характеризувати внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України у 90-ті роки — на початку ХХІ ст., 
• співставляти різні точки зору щодо процесів розбудови незалежної, демократичної, соціальної, правової держави та давати їм власну оцінку;
• визначати та характеризувати основні напрямки зовнішньої політики України в умовах загальноєвропейських та світових процесів інтеграції;
• описувати зміни у повсякденному житті та свідомості населення, визначати їх взаємозв’язок з перетвореннями суспільного життя.
• визначати власну позицію щодо питання про суперечливі процеси розбудови незалежної держави в Україні, зв’язки між ними та особливостями політичного й економічного життя;
• висловлювати і аргументувати власну точку зору щодо перспектив економічного, політичного і соціального розвитку України.

При підготовці до теми бажано використати літературу:

1. Бойко О.Д. Історія України.-К., 1999.-С.450-544.
2. Буштрук О.В. Підготовка до зовнішнього оцінювання. Тестові завдання. -Х., 2008.-С.68-71.
3. Гісем О.В., Мартинюк О.О., Трухан О.Ф. Історія України в таблицях.-Х., 2006.-С.414-450.
4. Субтельний О. Україна. Історія.-К., 1991.-С.440-496.
5. Історія України / Під. ред. В. Смолія.-К., 2000.-С.4390-448.
6. Турченко Ф.Г. , Панченко П.П., Тимченко С.М. Новітня історія України. 11 клас.-К., 2001.- С.216-372

Переповнення грошового обігу масою надлишкових паперових грошей, що викликає їх знецінювання, зростання цін на предмети першої потреби, зниження валютного курсу, падіння реальної заробітної плати - ... (впишіть назву)

Відповідь:У 1988 році відновила роботу Українська гельсінська спілка (УГС). Хто став її лідером?a. І. Кандиба


b. Л. Лук’яненко


c. І. Драч


d. В. Чорновіл


e. І. Дзюба
Коли відбулася аварія на Чорнобильській АЕС?a. у травні 1986 р.


b. у травні 1985 р.


c. у квітні 1986 р.


d. у квітні 1985 р.


e. у квітні 1987 р.
У вересні 1989 року Пленум ЦК КПУ усунув В. Щербицького з посади першого секретаря ЦК КПУ. Кого було обрано на цю посаду? (впишіть прізвище у називному відмінку)

Відповідь:1 грудня 1991 року обрано президентом Україниa. Л. Кучму


b. Л. Кравчука


c. І. Юхновського


d. В. Ющенка


e. І. Плюща
У діяльності якої міжнародної організації бере участь Україна з 1991 року?a. СНД


b. МВФ


c. ЄЕП


d. ГУАМ


e. ОБСЄ
Який з’їзд в історії КПРС був останнім?a. ХХVІ з’їзд КПРС


b. ХХІV з’їзд КПРС


c. ХХVІІ з’їзд КПРС


d. ХХV ІІІ з’їзд КПРС


e. ХХV з’їзд КПРС
У березні 1990 року було запроваджено посаду Президента СРСР. Хто став першим президентом СРСР? (впишіть прізвище у називному відмінку)

Відповідь:Знайдіть відповідність „Дата - подія”

Україна прийнята до Ради Європи

                 
Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

                 
Верховна Рада прийняла Закон про Збройні сили України

                 
Верховною Радою прийнята нова Конституція України

                 
У якому році було ліквідовано монополію КПРС на владу шляхом скасування Статті 6 Конституції СРСР?a. у 1986 р.


b. у 1985 р.


c. у 1989 р.


d. у 1990 р.


e. у 1991 р.
Чи вірно, що починаючи від 1989 року в Україні було визнано приватну власність на землю, що дало можливість утворювати фермерські господарства, поширювати різні форми оренди?

Відповідь:

ТакНі

Знайдіть відповідність „Поняття - визначення”

певна територія, де діють особливі пільгові економічні умови для іноземних і національних підприємств

                     
зняття жорстоких правил формування цін та їхнє погодження з державою

                     
процес зближення економік ряду країн, їхня співпраця

                     
передача державної або муніципальної власності за плату або безкоштовно у приватну власність

                     
процес становлення державності, формування державних органів влади, визначення їх функцій

                     
Чи вірно, що у листопаді 1985 року було прийнято Закон СРСР „Про індивідуальну трудову повинність”, який і започаткував розвиток кооперативів у сфері торгівлі, послуг, громадського харчування?

Відповідь:

ТакНі

Із чим пов’язують початок політики „перебудови”:a. ХІХ партконференцією 1988 року


b. І З’їздом народних депутатів СРСР 1989 року


c. січневим 1987 року пленумом ЦК КПРС


d. спробою державного перевороту 19-21 серпня 1991 року


e. квітневим 1985 року пленумом ЦК КПРС
У якому місті 4 серпня 1988 року загін міліції особливого призначення розігнав несанкціонований мітинг?a. у Львові


b. у Києві


c. у Чернівцях


d. у Запоріжжі


e. у Полтаві
Починаючи з якого року в країні було впроваджено державне приймання готової продукції?a. у 1988 р.


b. у 1987 р.


c. у 1985 р.


d. у 1989 р.


e. у 1986 р.
Чи вірно, що у квітні 1986 року ЦК КПРС прийняв постанову про основні напрямки розв’язання житлової проблеми, згідно якої до 2000 року кожна сім’я мала отримати окрему квартиру чи будинок?

Відповідь:

ТакНі

У якому році вперше в радянській історії було проведено вибори до місцевих рад народних депутатів по багатомандатних виборчих округах?a. у 1985 р.


b. у 1989 р.


c. у 1988 р.


d. у 1987 р.


e. у 1986 р.
У березні - травні 1990 року відбулися вибори до Верховної Ради УРСР і місцевих рад. На який відсоток змінився склад Верховної Ради УРСР?a. 30%


b. 90%


c. 25%


d. 10%


e. 100%
Політика партійно-радянського керівництва в сфері інформації, що передбачала надання населенню дозованої ідеологічно спрямованої інформації про минулі злочини , що мали місце в історії СРСР - … (впишіть назву)

Відповідь:Спосіб прийняття законів та вирішення найважливіших питань державного життя шляхом всенародного голосування - ... (впишіть поняття)

Відповідь:Чи вірно, що 1 жовтня 1989 року ЦК КПРС ухвалив рішення про підвищення платні працівникам партійного апарату на 50-100%?

Відповідь:

ТакНі

Від якого року радянська влада почала впроваджувати в побут населення в директивному порядку так званий „здоровий спосіб життя”a. 1985 р.


b. 1987 р.


c. 1988 р.


d. 1986 р.


e. 1989 р.
На якому з’їзді КПРС було взято курс на „прискорення”?a. на ХХ V ІІІ з’їзді КПРС


b. на ХХ V І з’їзді КПРС


c. на ХХ V з’їзді КПРС


d. на ХХІ V з’їзді КПРС


e. на ХХ V ІІ з’їзді КПРС
Процес вимирання населення, чисельне переважання показників смертності над показниками народжуваності -…(впишіть назву)

Відповідь:
Похожие:

Методичні рекомендації до вивчення теми „Україна І процес перебудови. Україна на шляху незалежності За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у iconМетодичні рекомендації до вивчення теми "княжа русь-україна". За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у
За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у відповідності до навчальної програми “Історія України. Всесвітня...
Методичні рекомендації до вивчення теми „Україна І процес перебудови. Україна на шляху незалежності За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у iconМетодичні рекомендації до вивчення теми "Русь-Україна в період феодальної роздробленості". За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у
За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у відповідності до навчальної програми “Історія України. Всесвітня...
Методичні рекомендації до вивчення теми „Україна І процес перебудови. Україна на шляху незалежності За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у iconМетодичні рекомендації до вивчення теми „Україна в роки Другої світової війни За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у
За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у відповідності до навчальної програми “Історія України. Всесвітня...
Методичні рекомендації до вивчення теми „Україна І процес перебудови. Україна на шляху незалежності За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у iconМетодичні рекомендації до вивчення теми „Україна на початку ХХ ст. Україна в роки Першої світової війни За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у
Методичні рекомендації до вивчення теми „Україна на початку ХХ ст. Україна в роки Першої світової війни”
Методичні рекомендації до вивчення теми „Україна І процес перебудови. Україна на шляху незалежності За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у iconМетодичні рекомендації до вивчення теми „Україна в умовах десталінізації (1956-1964 рр.) За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у
Методичні рекомендації до вивчення теми „Україна в умовах десталінізації (1956-1964 рр.)”
Методичні рекомендації до вивчення теми „Україна І процес перебудови. Україна на шляху незалежності За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у iconМетодичні рекомендації до вивчення теми „Радянська модернізація За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у
За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у відповідності до навчальної програми “Історія України. Всесвітня...
Методичні рекомендації до вивчення теми „Україна І процес перебудови. Україна на шляху незалежності За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у iconМетодичні рекомендації до вивчення теми "Галицько-Волинська держава". За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у
За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у відповідності до навчальної програми “Історія України. Всесвітня...
Методичні рекомендації до вивчення теми „Україна І процес перебудови. Україна на шляху незалежності За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у iconМетодичні рекомендації до вивчення теми "Розвиток та розквіт Київської русі". За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у
За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у відповідності до навчальної програми “Історія України. Всесвітня...
Методичні рекомендації до вивчення теми „Україна І процес перебудови. Україна на шляху незалежності За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у iconМетодичні рекомендації до вивчення теми "Українські землі під владою іноземних держав". За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у
За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у відповідності до навчальної програми “Історія України. Всесвітня...
Методичні рекомендації до вивчення теми „Україна І процес перебудови. Україна на шляху незалежності За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у iconМетодичні рекомендації до вивчення теми "Українські землі під владою іноземних держав". За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у
За державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у відповідності до навчальної програми “Історія України. Всесвітня...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов