Наказ №832 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2010 р за №922/18217 icon

Наказ №832 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2010 р за №922/18217НазваниеНаказ №832 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2010 р за №922/18217
Дата конвертации25.11.2013
Размер49 Kb.
ТипНаказ
скачать >>>МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ


05.08.2010 №832


Зареєстровано в


Міністерстві юстиції України


13 жовтня 2010 р.


за №922/18217


Про затвердження Змін до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків


Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (996-14) та на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 №731 (731-92-п) "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади"


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Зміни до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 №69 (z0202-94), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.08.94 за №202/412 (із змінами), що додаються.


2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В. М.):


2.1. Забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк після його видання у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.


2.2. У десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.


3. Цей наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.


4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єфименко Т.І.


Міністр Ф.Ярошенко


ПОГОДЖЕНО:

Голова

Державного комітету України

з питань регуляторної політики

та підприємництва М.Бродський


Міністр культури і туризму України М.Кулиняк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

05.08.2010 №832


Зареєстровано в

Міністерстві юстиції України

13 жовтня 2010 р.

за №922/18217


ЗМІНИ

до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків


(z0202-94)


1. У другому реченні підпункту "б" пункту 3 слова "один раз у п'ять років" замінити словами та цифрами "за рішенням керівника підприємства один раз на п'ять років або щорічно з охопленням інвентаризацією не менше 20 відсотків одиниць бібліотечного фонду з обов'язковим завершенням розпочатої інвентаризації цього майна в структурному підрозділі (у матеріально відповідальної особи) протягом тридцяти днів".


2. У підпункті "д" пункту 7 слово "резервів" замінити словами "забезпечень та резервів".


3. У пункті 9 слова та цифри "Інструкції Міністерства фінансів України про порядок одержання, витрачання, обліку, зберігання та транспортування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підприємствах, в об'єднаннях, установах і організаціях, затвердженої 29 грудня 1992 року" замінити словами та цифрами "Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 6 квітня 1998 року №84 (z0271-98), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28 квітня 1998 року за №271/2711".


4. У пункті 10 слова "приватизуються" та "оренду" замінити словами "приватизуються (корпоратизуються)" та "оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)" відповідно.


5. У пункті 11:


5.1. Підпункт 11.2 доповнити реченням такого змісту: "Інвентаризація проводиться повним складом інвентаризаційної комісії та у присутності матеріально відповідальної особи".


5.2. Підпункт 11.8 доповнити новими абзацами такого змісту:


"При інвентаризації бібліотечних фондів:


а) інвентаризаційною комісією визначається спосіб проведення інвентаризації; виявляються помилки, допущені при шифруванні документів, розстановці фонду, оформленні видачі документів користувачам, а також встановлюється заборгованість користувачів перед бібліотекою, виявляються дублетні документи, документи, що не відповідають профілю комплектування фонду підрозділу чи бібліотеки в цілому, та документи, що потребують ремонту, оправи тощо;


б) у разі встановлення факту відсутності документа проводиться його розшук у строк, визначений правилами користування бібліотекою щодо користування документом читачем, але не більше тридцяти днів".


5.3. У підпункті 11.10:


5.3.1. В абзаці першому:


слово "періодів" замінити словами ", періодів, забезпечень";


слово "створюваних" замінити словами "створюваних забезпечень та".


5.3.2. У підпунктах "а", "б", "в" і "д" слово "резерв" у всіх відмінках та числах замінити словом "забезпечення" у відповідних відмінках та числах.


5.3.3. У підпункті "г" слова та цифри "визнання кредитів (інших видів заборгованості) нестандартними при створенні небанківськими фінансовими установами страхового резерву для покриття ризиків неповернення основного боргу за такими кредитами (іншими видами заборгованості), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1997 р. №1182" замінити словами та цифрами "формування небанківськими фінансовими установами резерву для покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитами, гарантіями, поруками, придбаними цінними паперами, іншими видами заборгованості, визнаними нестандартними, затвердженою розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 4 червня 2004 року №912 (z0782-04), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 червня 2004 року за №782/9381".


5.4. Підпункт 11.12 доповнити новим абзацом такого змісту:


"Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей визначається відповідно до Закону України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей" (217/95-ВР) та Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року №116 (116-96-п)".


Начальник


Управління методології


бухгалтерського обліку В.М.ПархоменкоПохожие:

Наказ №832 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2010 р за №922/18217 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Наказ мон №930 від 06. 10. 10 Міністерство освіти І науки україни наказ №930 від 06 жовтня 2010 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р за №1255/18550
Закону України "Про професійно-технічну освіту", частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту" та з метою стимулювання...
Наказ №832 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2010 р за №922/18217 iconНаказ №278 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03. 06. 2010 за №354/17649 Про затвердження Порядку внесення друкованих та електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань України,
Вищої атестаційної комісії України від 04. 04. 2000 №178 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів...
Наказ №832 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2010 р за №922/18217 iconНаказ №930, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р за n 1255/18550
Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації Відділ нормативності та якості освіти
Наказ №832 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2010 р за №922/18217 iconПро затвердження Порядку здійснення контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під час їх експлуатації Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13 жовтня 2008 року n 534
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 р за n 1107/15798
Наказ №832 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2010 р за №922/18217 iconНаказ №240 Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16. 07. 2010 за №537/17832 Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту,
Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від...
Наказ №832 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2010 р за №922/18217 iconМіністру Юстиції України
України наказу №534 від 13 жовтня 2008р. (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008р.) „Про затвердження Порядку...
Наказ №832 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2010 р за №922/18217 iconНаказ Міністерства статистики України, Міністерства транспорту України від 7 серпня 1996 року n 228/253 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Дію наказу зупинено до усунення порушень, зазначених у рішенні Держпідприємництва від 16 жовтня 1998 року n 17-02/10, згідно з повідомленням...
Наказ №832 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2010 р за №922/18217 iconНаказ Міністерства транспорту України від 25 жовтня 2001 року n 718 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Кабінету Міністрів України від 06. 04. 98 N 457, з метою забезпечення схоронності вантажів, що перевозяться залізничним транспортом,...
Наказ №832 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2010 р за №922/18217 iconНаказ Міністерства транспорту України від 25 жовтня 2001 року n 718 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Кабінету Міністрів України від 06. 04. 98 N 457, з метою забезпечення схоронності вантажів, що перевозяться залізничним транспортом,...
Наказ №832 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2010 р за №922/18217 iconПоложення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2013 року за №1753/24285
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов