Положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни затверджено Проводом Автомобільної Федерації України положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни icon

Положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни затверджено Проводом Автомобільної Федерації України положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україниНазваниеПоложення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни затверджено Проводом Автомобільної Федерації України положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни
Дата конвертации20.04.2013
Размер50.63 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ АВТОМОБІЛЬНОГО СПОРТУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Затверджено

Проводом Автомобільної Федерації УкраїниПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОМІСІЮ АВТОМОБІЛЬНОГО СПОРТУ

АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ


1. Це положення про Комісію автомобільного спорту Автомобільної Федерації України (далі КАС ФАУ) розроблено на підставі Загального положення про Комісії Автомобільної Федерації України, Статуту ФАУ та рішень Конференції ФАУ для організації досягнення мети і виконання статутних завдань ФАУ щодо автомобільного спорту, а саме:

- сприяння розвитку автомобільної промисловості і транспорту;

- участь у розвитку і пропаганді автомобільного спорту;

- сприяння розвитку і реалізації перспективних програм по всіх напрямках діяльності;

- залучення громадян до автомобільного спорту;

- сприяння розвитку міжнародного автомобілізму;

- надання організаційної, методичної допомоги членам ФАУ;

- сприяння розвитку науково-технічної творчості членів ФАУ;

- надання методичної допомоги дитячим організаціям та сприяння діяльності клубів, команд, учбових центрів і систем їх забезпечення;

- участь у розробці та сприяння у впровадженні, виробництві та експлуатації сучасної автомобільної техніки, комплектуючих виробів.


2. Для виконання покладених обов'язків КАС ФАУ, керуючись Статутом, рішеннями Конференцій та Проводу ФАУ, у тісній взаємодії з місцевими осередками ФАУ, Дирекцією та іншими статутними органами ФАУ:

- здійснює моніторинг за фактичним станом автомобільного спорту;

- готує доповіді та рекомендації по розвитку автомобільного спорту;

- розробляє програми розвитку автомобільного спорту та здійснює поточний контроль за їх виконанням;

- формує робочі групи з підготовки змін і доповнень до НСК ФАУ і додатків до нього, Загальних Вимог до всіх Чемпіонатів ФАУ та технічних вимог до автомобілів з обов'язковим залученням представників Дирекції, Комітетів і окремих спеціалістів;

- вносить пропозиції по створенню необхідних структур ФАУ у сфері автомобільного спорту;

- затверджує склад, перелік обов’язків, порядок формування та роботи комітетів, що працюють в рамках КАС ФАУ;

- створює постійні або тимчасові робочі групи для підготовки або вирішення питань віднесених до компетенції КАС ФАУ;

- затверджує календарний план автомобільних змагань;

- затверджує документи щодо порядку підготовки та проведення автомобільних змагань;

- затверджує за поданням Комітетів Регламенти Чемпіонатів і Стандартні Регламенти змагань;

- розробляє Положення про видачу ліцензій та інших спортивних документів ФАУ;

- затверджує методичні вказівки по підготовці офіційних осіб ФАУ;

- створює Вищу атестаційну комісію для присвоєння офіційним особам кваліфікації "Національна категорія";

- затверджує атестаційні комісії Автомобільних клубів, які присвоюють офіційним особам ФАУ кваліфікацію до "Першої категорії" включно;

- призначає інспекторів змагань (з метою оцінки діяльності Спортивних Комісарів і Спостерігачів);

- затверджує перелік і форму документів, які необхідні для проведення змагань і звіту про проведене змагання;

- затверджує порядок призначення Спостерігачів ФАУ і Голів Колегії Спортивних Комісарів на змагання Чемпіонатів;

- вносить пропозиції щодо розмірів внесків та кошторисів ФАУ;

- виконує інші обов'язки, покладені на неї Проводом ФАУ.


3. КАС ФАУ налічує щонайбільше 9 чоловік та складається з Голови КАС ФАУ, Голів спеціальних комітетів (офіційних осіб, технічного, безпеки змагань та медицини), керівника Спортивного відділу Дирекції, Голів дисциплінарних комітетів, які посіли І-IV місце в рейтингу дисциплінарних комітетів за результатами останнього року.

Голова КАС ФАУ обирається у порядку, що встановлюється Конференцією ФАУ.

При порушені Статуту ФАУ, рішень Конференції та Проводу ФАУ, Провід ФАУ має право за поданням Президента ФАУ або Віце-президента ФАУ по спорту, усунути Голову Комісії від виконання обов’язків та призначити нового Голову Комісії Автомобільного Спорту.

Голови спеціальних комітетів затверджуються Проводом ФАУ за поданням Голови КАС ФАУ.

Керівник Спортивного відділу Дирекції призначається Генеральним директором за узгодженням з Віце-президентом ФАУ по спорту.

Рейтинг дисциплінарних комітетів визначається за загальною кількістю стартів водіїв в Чемпіонатах останнього року, проведення яких координувалось відповідним комітетом, та результати яких затверджено КАС ФАУ.

Із свого складу КАС ФАУ обирає заступника Голови та відповідального секретаря.

При відсутності Голови Комітету, у засіданнях КАС ФАУ з правом вирішального голосу має право брати участь Заступник Голови Комітету.

Заступник Голови Комітету затверджується КАС ФАУ, за поданням Голови Комітету.


4. Засідання КАС ФАУ проводяться в міру необхідності, але не рідше 2 разів на рік, скликаються Головою або за вимогою не менше 1/3 членів КАС ФАУ – відповідальним секретарем. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів КАС ФАУ. Рішення КАС ФАУ приймаються простою більшістю голосів присутніх поіменним голосуванням. Якщо особу затверджено на дві або більше посад, на підставі чого вона є членом КАС ФАУ, така особа має один голос.

Член КАС ФАУ може дати письмове доручення на участь у засіданні (з правом додаткового голосу) іншому члену КАС ФАУ у випадку, коли він та його заступник не можуть взяти участь у засіданні.

В разі необхідності, КАС ФАУ може прийняти рішення стосовно питань, які попередньо розглядалися на засіданні, шляхом телефонного або письмового опитування членів комісії. В цьому випадку рішення приймається при згоді всіх членів КАС ФАУ

Члени КАС ФАУ повинні мати можливість отримати матеріали щодо питань, які заплановано до розгляду на засіданні КАС ФАУ не пізніше ніж за 5 робочих днів до засідання.

Члени КАС ФАУ запрошуються на засідання комісії письмовим запрошенням.

Члени ФАУ, які не є членами комісії можуть письмово запрошуватися на засідання КАС ФАУ в разі необхідності.

Для ознайомлення членів ФАУ з прийнятими рішеннями відповідний протокол КАС ФАУ протягом 3 робочих днів передається в Дирекцію ФАУ, яка на протязі 3 робочих днів доводить його до членів КАС та інформує про прийняті рішення членів ФАУ через місцеві осередки та партнерські організації.


5. Укладання угод, договорів, що вимагають від ФАУ виконання будь-яких зобов’язань, у тому числі про співпрацю з установами, організаціями, громадянами в питаннях що стосуються виконання статутних завдань ФАУ у галузі спорту, крім випадків угод, що здійснюються на виконання вимог регламентуючих документів, затверджених ФАУ та дотримання вимог чинного законодавства, здійснюється при наявності позитивного висновку КАС ФАУ.


6. Місце розташування КАС ФАУ встановлюється за місцем розташування затвердженого Голови КАС ФАУ при наявності або гарантії створення сприятливих умов для функціонування КАС ФАУ в цілому.


ОФІЦІЙНИЙ СПОРТИВНИЙ ЩОРІЧНИК АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ 2005 РОКУ /2Похожие:

Положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни затверджено Проводом Автомобільної Федерації України положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни iconЗатверджено проводом Автомобільної Федерації України
Фау щодо автомобільного спорту, у тому числі Порядку забезпечення прав Автомобільної Федерації України під час проведення Чемпіонатів...
Положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни затверджено Проводом Автомобільної Федерації України положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни iconПоложення про оцінку роботи офіційних осіб автомобільної федерації України затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення
Це положення розроблено для забезпечення виконання п „Положення про порядок встановлення та підтвердження кваліфікаційних рівнів...
Положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни затверджено Проводом Автомобільної Федерації України положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни iconПравила сертифікації гоночних І спортивних механічних транспортних засобів затверджено комісією Автомобільного спорту Автомобільної Федерації України правила
України, яка передбачена ст. 126. 2 Національного Спортивного Кодексу Автомобільної Федерації України
Положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни затверджено Проводом Автомобільної Федерації України положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни iconПоложення про видачу ліцензій та інших спортивних документів Автомобільної Федерації України 7 Порядок видачі ліцензії спортивного об’єкту для проведення змагань з автомобільного спорту
Основні регламентуючі документи Автомобільної Федерації України, обов’язкові до виконання при проведенні автомобільних змагань на...
Положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни затверджено Проводом Автомобільної Федерації України положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни iconПоложення про Комітети що працюють в рамках Комісії автомобільного спорту затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення
Комітети кас фау розроблено на підставі нормативних документів фау для виконання статутних завдань фау щодо автомобільного спорту...
Положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни затверджено Проводом Автомобільної Федерації України положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни iconРегламент роботи комітету кросу автомобільної федерації України. Загальні положення Даний регламент розроблений у
Даний регламент розроблений у відповідності із нск фау та діючим положенням про комітети, що працюють в рамках комісії автомобільного...
Положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни затверджено Проводом Автомобільної Федерації України положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни iconПоложення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту Затверджено Комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту
Про затвердження Положення щодо забезпечення гро­­­мадського порядку та безпеки учасників І глядачів під час прове­­­дення масових...
Положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни затверджено Проводом Автомобільної Федерації України положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни iconКодекс автомобільної федерації україни
Всі зміни і доповнення до цього Національного Спортивного Кодексу Автомобільної Федерації України будуть публікуватись в Офіційних...
Положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни затверджено Проводом Автомобільної Федерації України положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни iconПравила чесної гри" затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України „ правила чесної гри" Автомобільної Федерації України
Міжнародної хартії фізичного виховання І спорту”, “Кодексу спортивної етики” Ради Європи, “Олімпійської Хартії” Міжнародного Олімпійського...
Положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни затверджено Проводом Автомобільної Федерації України положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни iconПоложення про видачу ліцензій та інших спортивних документів затверджено проводом Автомобільної Федерації України положення про видачу ліцензій та інших спортивних документів Автомобільної Федерації України
Федерації (мск фіа), Правил Міжнародного Комітету Картингу фіа (сік/фіа), Національного Спортивного Кодексу фау (нск) та рішень фау...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов