Положення про Комітети що працюють в рамках Комісії автомобільного спорту затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення icon

Положення про Комітети що працюють в рамках Комісії автомобільного спорту затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положенняНазваниеПоложення про Комітети що працюють в рамках Комісії автомобільного спорту затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення
Дата конвертации20.04.2013
Размер58.05 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>ПОЛОЖЕННЯ про Комітети що працюють в рамках Комісії автомобільного спорту...

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комісією автомобільного спорту

Автомобільної Федерації України

ПОЛОЖЕННЯ

про Комітети що працюють в рамках Комісії автомобільного спорту

Автомобільної Федерації УкраїниЦе положення про Комітети КАС ФАУ розроблено на підставі нормативних документів ФАУ для виконання статутних завдань ФАУ щодо автомобільного спорту і стосується спеціальних комітетів (Офіційних осіб, Технічного, Безпеки змагань та медицини) та дисциплінарних комітетів (комітетів з дисциплін автомобільного спорту).


1. Порядок формування та роботи комітетів.


1.1. Комітети, що працюють в рамках КАС ФАУ, формуються в порядку встановленому даним Положенням.


1.2. Спеціальні комітети налічують щонайбільше 9 осіб і складаються з Голови комітету, чотирьох спеціалістів, представників дисциплінарних комітетів, які посіли I-IV місце в рейтингу дисциплінарних комітетів за результатами останнього року.

- Голова спеціального комітету затверджується Проводом ФАУ за поданням Голови КАС ФАУ.

- Спеціалісти яких пропонує Голова комітету затверджуються КАС ФАУ.

- Представники дисциплінарних комітетів входять до складу спеціального комітету на основі доручення Голови дисциплінарного комітету.

- Рейтинг дисциплінарних комітетів визначається за загальною кількістю стартів водіїв в Чемпіонатах останнього року, проведення яких координувалось відповідним комітетом, та результати яких затверджено КАС ФАУ.


1.3. Дисциплінарні комітети налічують щонайменше 6 осіб з яких в обов’язковому порядку обираються: Голова комітету, спеціаліст з підготовки регламентуючих документів, спеціаліст з організації безпеки змагань, спеціаліст по роботі офіційних осіб, спеціаліст по спортивній техніці.


1.4. Дисциплінарний комітет обирається водіями, які брали участь в останньому Чемпіонаті з відповідної дисципліни. Обрання проводиться шляхом збору підписів водіїв, які підтримують запропонований претендентом на посаду Голови комітету повний склад відповідного дисциплінарного комітету. Достовірність підписів водіїв може бути підтверджена: керівником місцевого осередку в якому водій є на обліку, керівником Спортивного відділу Дирекції ФАУ або нотаріусом. В період до затвердження результатів виборів на КАС ФАУ водій може підтримати лише один склад комітету. Комітет вважається обраним, якщо його склад підтримали більше половини водіїв що брали участь у Чемпіонаті останнього року.


1.5. Відповідність виборів дисциплінарних комітетів даному Положенню затверджує КАС ФАУ.


1.6. Дисциплінарні комітети, в порядку встановленому КАС ФАУ, можуть об’єднувати декілька дисциплін автомобільного спорту.


1.7. Формування нового складу комітетів може проводитись щорічно протягом двох тижнів з дня затвердження КАС ФАУ результатів Чемпіонатів останнього року. У випадку коли новий склад комітету не сформовано у відповідності з цим Положенням, повноваження діючого Комітету подовжуються на наступний рік.


1.8. Новий дисциплінарний комітет може бути створено лише за умови проведення відповідного Чемпіонату України. Координацію проведення змагань в новій дисципліні автомобільного спорту КАС ФАУ може доручити одному з існуючих дисциплінарних комітетів.


1.9. Засідання Комітетів проводяться в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік, скликаються Головою Комітету або за вимогою не менше 1/3 членів комітету – відповідальним секретарем КАС ФАУ або КАС ФАУ. Про дату та місце проведення засідання члени комітету, члени КАС ФАУ та Дирекція ФАУ повинні бути попереджені щонайменше за 7 днів. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів комітету. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх поіменним голосуванням. Кожний член Комітету при голосуванні має. Член комітету може дати письмове доручення на участь у засіданні (з правом додаткового голосу) іншому члену комітету. Для ознайомлення членів ФАУ з прийнятими рішеннями відповідні протоколи подаються в КАС ФАУ та Дирекцію ФАУ протягом 3 робочих днів.


1.10. Голова комітету щорічно, не пізніше дати затвердження результатів Чемпіонатів останнього року, подає в КАС ФАУ інформацію про діяльність комітету, свої пропозиції щодо кандидатур спеціалістів до складу комітету, а також проект плану змагань Чемпіонату України (для комітетів по дисциплінах автоспорту).


^ 2. Розподіл обов’язків між комітетами.


2.1. Комітет офіційних осіб самостійно та за дорученням КАС ФАУ:

- розробляє методичні вказівки для організації і проведення навчання і семінарів по підготовці офіційних осіб різних категорій і напрямків діяльності на базі місцевих осередків ФАУ;

- розробляє інструкції для офіційних осіб змагань щодо функцій, вказаних в НСК ФАУ та кваліфікаційні вимоги до володарів ліцензій офіційної особи ФАУ;

- розглядає питання спортивної етики, випадки прояву неспортивної поведінки зі сторони офіційних осіб і дає відповідні рекомендації щодо можливого застосування пеналізації;

- розробляє форму звіту про проведення змагань у відповідності з НСК ФАУ;

- організує проведення семінару-атестації для офіційних осіб категорії НК та 01;

- готує список осіб, що мають право виконувати обов'язки Комісара та Директора на змаганнях Чемпіонатів України.

- пропонує для затвердження КАС ФАУ склад ВАК.


2.2. Технічний комітет самостійно та за дорученням КАС ФАУ:

- розробляє пропозиції щодо змін і доповнень до Технічних вимог до автомобілів;

- розробляє методичні вказівки для підготовки Технічних Комісарів, Технічних Контролерів і методики технічних перевірок;

- організує проведення семінару Технічних комісарів, що мають категорію 01;

- готує список комісарів, що мають право виконувати обов'язки технічних комісарів на змаганнях Чемпіонатів України;

- готує для затвердження КАС ФАУ Правила сертифікації гоночних і спортивних механічних транспортних засобів;

- готує список осіб які мають повноваження проводити сертифікацію.


2.3. Комітет безпеки змагань та медицини самостійно та за дорученням КАС ФАУ розробляє:

- проекти рекомендації щодо облаштування місць проведення змагань;

- методичні вказівки по організації забезпечення комплексних заходів безпеки під час проведення змагань;

- проект медичних вимог до водіїв у відповідності з чинним законодавством та вимогами ФІА;

- форми медичних документів для водіїв та методики організації медичної служби змагань;

- методичні вказівки по підготовці спеціальних рятувальних служб;

- організовує проведення семінару для спеціалістів з безпеки змагань ФАУ;

- складає список спеціалістів, що мають право виконувати відповідні обов'язки на змаганнях Чемпіонатів України;

- готує списки осіб які мають повноваження виконувати інспекцію спортивних об’єктів.


2.4. Дисциплінарні комітети самостійно та за дорученням КАС ФАУ:

- розробляють проекти Регламентів Чемпіонатів, Кубків т.і. на базі НСК ФАУ та Загальних вимог до Чемпіонатів і проекти Стандартних Регламентів змагань;

- готують рекомендації щодо розробки нових документів, проекти змін та доповнень до НСК ФАУ, його додатків, Загальних вимог до Чемпіонатів, інших регламентуючих документів ФАУ щодо автомобільного спорту;

- розробляють пропозиції щодо Календарного плану автомобільних змагань у відповідній дисципліні;

- здійснюють координацію проведення Чемпіонату України та інших серій змагань при відсутності відповідного Організатора Чемпіонату;

- контролюють стан та підготовку спортивних об’єктів;

- організують спеціальну допідготовку офіційних осіб;

- координують організацію та здійснюють поточний нагляд за суддівством змагань.


ОФІЦІЙНИЙ СПОРТИВНИЙ ЩОРІЧНИК АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ 2005 РОКУ /2Похожие:

Положення про Комітети що працюють в рамках Комісії автомобільного спорту затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення iconПоложення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни затверджено Проводом Автомобільної Федерації України положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни
Автомобільної Федерації України (далі кас фау) розроблено на підставі Загального положення про Комісії Автомобільної Федерації України,...
Положення про Комітети що працюють в рамках Комісії автомобільного спорту затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення iconРегламент роботи комітету кросу автомобільної федерації України. Загальні положення Даний регламент розроблений у
Даний регламент розроблений у відповідності із нск фау та діючим положенням про комітети, що працюють в рамках комісії автомобільного...
Положення про Комітети що працюють в рамках Комісії автомобільного спорту затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення iconПоложення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту Затверджено Комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту
Про затвердження Положення щодо забезпечення гро­­­мадського порядку та безпеки учасників І глядачів під час прове­­­дення масових...
Положення про Комітети що працюють в рамках Комісії автомобільного спорту затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення iconПоложення про оцінку роботи офіційних осіб автомобільної федерації України затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення
Це положення розроблено для забезпечення виконання п „Положення про порядок встановлення та підтвердження кваліфікаційних рівнів...
Положення про Комітети що працюють в рамках Комісії автомобільного спорту затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення iconЗатверджено проводом Автомобільної Федерації України
Фау щодо автомобільного спорту, у тому числі Порядку забезпечення прав Автомобільної Федерації України під час проведення Чемпіонатів...
Положення про Комітети що працюють в рамках Комісії автомобільного спорту затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення iconПравила сертифікації гоночних І спортивних механічних транспортних засобів затверджено комісією Автомобільного спорту Автомобільної Федерації України правила
України, яка передбачена ст. 126. 2 Національного Спортивного Кодексу Автомобільної Федерації України
Положення про Комітети що працюють в рамках Комісії автомобільного спорту затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення iconПоложення про порядок забезпечення здійснення офіційними особами Затверджено Комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення
Про порядок забезпечення здійснення офіційними особами обов’язків під час проведення автомобільних змагань на території України
Положення про Комітети що працюють в рамках Комісії автомобільного спорту затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення iconПоложення про порядок встановлення кваліфікаційних рівнів офіційних осіб розроблено комітет офіційних осіб Автомобільної Федерації України затверджено комісією автомобільного спорту
Фау, у тому числі при отриманні ними ліцензій офіційних осіб фау, розроблено Комітетом офіційних осіб фау (далі Комітет) на виконання...
Положення про Комітети що працюють в рамках Комісії автомобільного спорту затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення iconПравила чесної гри" затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України „ правила чесної гри" Автомобільної Федерації України
Міжнародної хартії фізичного виховання І спорту”, “Кодексу спортивної етики” Ради Європи, “Олімпійської Хартії” Міжнародного Олімпійського...
Положення про Комітети що працюють в рамках Комісії автомобільного спорту затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення iconПоложення про видачу ліцензій та інших спортивних документів Автомобільної Федерації України 7 Порядок видачі ліцензії спортивного об’єкту для проведення змагань з автомобільного спорту
Основні регламентуючі документи Автомобільної Федерації України, обов’язкові до виконання при проведенні автомобільних змагань на...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов