Регламент роботи апеляційного суду автомобільної федерації україни icon

Регламент роботи апеляційного суду автомобільної федерації україниНазваниеРегламент роботи апеляційного суду автомобільної федерації україни
Дата конвертации20.04.2013
Размер180.39 Kb.
ТипРегламент
скачать >>>РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комісією автомобільного спорту

Автомобільної Федерації України

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ1. загальні положення


1.1. Цей регламент роботи Апеляційного Суду Автомобільної Федерації України (далі Апеляційний Суд) розроблено з дотриманням вимог Національного Спортивного Кодексу Автомобільної Федерації України (далі НСК ФАУ) щодо подання, слухання апеляцій з метою деталізації діяльності Апеляційного Суду (Розділу ХІІІ Апеляції).


1.2. Загальні правила діяльності Апеляційного Суду регламентуються НСК ФАУ.


1.3. Склад Апеляційного Суду (Члени Суду та заступники членів Суду) затверджується Проводом ФАУ за поданням Комісії Автомобільного спорту ФАУ. Зі свого складу Члени Апеляційного Суду простою більшістю голосів обирають Голову, Заступника та Секретаря Апеляційного Суду.


1.4. Член (Заступник Члена) Апеляційного Суду, який втратив членство ФАУ, ліцензію офіційної особи ФАУ Національної або Першої категорії не має права приймати участі у слуханнях апеляцій.

^

2. повноваження Апеляційного Суду2.1. Права Апеляційного Суду:

а) Вимагати від органів ФАУ, організаторів змагань надання, для безкоштовного використання під час слухання по апеляції, будь-які документи, записи, протоколи та інші, у тому числі фото та відео, матеріали, які можуть бути необхідні для прийняття рішення по апеляції.


б) Викликати для пояснень під час проведення слухань по апеляції будь-якого володаря ліцензії ФАУ, який у будь-якій якості приймав участь у автомобільному змаганні, під час якого прийняте рішення, на яке подано апеляцію.


2.2. Обов’язки Апеляційного Суду:

а) Прийняти до свого провадження апеляцію, подану з дотриманням вимог НСК ФАУ та даного Регламенту;


б) Прийняти відвід Суддів, які проводять слухання апеляції, при наявності обставин передбачених п.8.1.а;


в) Винести рішення по апеляції протягом 30 діб, з дня подання апеляції;


г) Викликати для участі у слуханні осіб згідно п.7.2.


д) Внести у Протокол слухання (п.12.3.) окрему думку Судді, який приймає участь у слуханні апеляції.


2.3. Вказані у п.2.1. вимоги Апеляційного Суду обов’язкові до виконання всіма володарями ліцензій ФАУ, крім випадків фізичної неможливості присутності в зв’язку з хворобою, або інших випадків, які Апеляційний Суд буде вважати за поважні.

^

3. повноваження ініціатора Апеляції3.1. Права ініціатора апеляції:


а) Володар ліцензії учасника не згідний з рішенням Спортивних Комісарів з питання, яке прямо його стосується, має право подати апеляцію до Апеляційного суду; (дивися Додаток 2).


б) Для збереження за собою права на апеляцію володар ліцензії учасника на протязі години після опублікування рішення повідомити Спортивних Комісарів про свій намір внести апеляцію на їх рішення.


в) Подавати у підтвердження своєї апеляції будь-які документи, записи, протоколи, у тому числі фото, аудіо та відео матеріали, та вказувати на осіб, заслуховування яких необхідно при слуханні апеляції;


г) Вносити клопотання по обставинам апеляції, зокрема на відвід Суддів;


д) Відкликати апеляцію у будь-який час до початку слухання.


3.2. Обов’язки ініціатора апеляції:


а) Скласти повідомлення про намір внести апеляцію та подати його Спортивним Комісарам на протязі 1 години з опублікування рішення Спортивних Комісарів;


б) внести необхідний внесок у ФАУ одночасно з поданням повідомлення про намір внести апеляцію;


в) Скласти апеляцію та внести її до Апеляційного Суду на протязі двох діб з опублікування рішення Спортивних Комісарів;


г) Нести особисту відповідальність за достовірність викладених у апеляції фактів.


4. повноваження спортивних комісарів щодо апеляції


4.1. Права Спортивних Комісарів:


а) Відхилити у письмовому вигляді, з обґрунтуванням, рішенням Колегії Спортивних Комісарів повідомлення про намір подати апеляцію, при недотриманні процедури, передбаченої НСК ФАУ та даним Регламентом.


4.2. Обов’язки Спортивних Комісарів:


а) Прийняти повідомлення про намір подати апеляцію при його відповідності вимогам НСК ФАУ та даному Регламенту;


б) Прийняти та передати внесок, зроблений при поданні повідомлення про намір подати апеляцію та передати його у ФАУ;


в) Вжити заходів щодо проведення змагання під час якого було подано повідомлення згідно вимог НСК ФАУ щодо підведення підсумків та встановлення кінцевої класифікації;


г) Відмітити факт повідомлення про намір подати апеляцію у Звіті про автомобільне змагання;


д) Передати до Дирекції ФАУ всі матеріали щодо рішення Спортивних Комісарів, відносно якого є намір подати апеляцію.


5. Процедура апеляції


5.1. Право подання апеляції у ФАУ закінчується після двох діб з моменту винесення рішення Спортивних Комісарів за умови, що вони повідомлені у письмовій формі про намір апелювати на протязі однієї години після винесення рішення (див. ст. 182 НСК ФАУ).


5.2. Ця апеляція може подаватися телефаксом і підтверджуватися листом від тієї ж дати і супроводжуватися необхідним внеском (див. ст. 183 НСК ФАУ) за адресою Дирекції ФАУ.(зразок апеляції дивися Додаток 4)


5.3. Апеляційний Суд зобов'язаний винести рішення на протязі 30 днів.


^ 6. Форма апеляції


6.1. Кожне апеляційне повідомлення повинно оформлятися письмово і підписуватися апелюючою особою або її повноправним представником. (зразок повідомлення про апеляцію дивися Додаток 3).


6.2. Апеляція у ФАУ повинна супроводжуватися внеском, розмір якого щорічно встановлюється КАС ФАУ. Цей внесок вноситься негайно при повідомленні Спортивних Комісарів про апелювання по їх рішенню, як визначено у статті 182 НСК ФАУ, і не повертається, якщо апелюючий не виконав заявлений намір апелювати.


6.3. Якщо апеляція визнана необґрунтованою або після подання була відкликана, вся внесена сума не повертається. Якщо апеляція визнана частково обґрунтованою, внесена сума буде частково повернена. Якщо апеляція повністю обґрунтована, вся сума повертається.


6.4. Крім того, якщо буде доведено, що автор апеляції діє зловмисно, ФАУ може накласти на нього одну з пеналізацій, встановлених цим Кодексом.


^ 7. Повідомлення про слухання апеляції


7.1. Зацікавлені сторони повинні повідомлятися про дату слухання апеляції.(зразок повідомлення дивися Додаток 5). Відсутність представників зацікавлених сторін не впливає на процедуру слухання.


7.2. Апеляційний Суд викликає для участі у слуханні:

а) Голову Колегії Спортивних Комісарів автомобільного змагання, якою прийнято рішення відносно якого подано апеляцію;

б) Спостерігача (Спостерігачів) ФАУ;

в) Директора змагання;

г) Представників апелюючої сторони та осіб, запрошення яких вимагає апелююча сторона;

д) Представників сторони, що подавала протест та осіб, запрошення яких вимагає сторона, що подавала протест (якщо рішення Спортивних Комісарів було прийнято на підставі протесту).

У випадку неможливості явки за поважних причин Судді, порадившись на місці, можуть обмежитись письмовими поясненнями учасників слухання.


8. Видатки


8.1. Забезпечення прибуття Суддів та осіб, яких викликано для участі услуханні у відповідності до п.п. 7.2. а), б), в), забезпечує Дирекція ФАУ, з віднесенням витрат згідно рішення Апеляційного Суду, у порядку, передбаченому ст. 190 НСК ФАУ


8.2. Приймаючи рішення по апеляції, Апеляційний Суд приймає рішення про повернення (повністю або частково) апеляційного внеску, затверджує, при необхідності розмір видатків на проведення засідань, з врахуванням п.8.1., а також порядок їх компенсації або розподілу між сторонами.


8.3. Відмова від компенсації видатків відповідними сторонами приведе до тимчасової дискваліфікації до моменту покриття заборгованості.


^ 9. Порядок відбору Суддів для слухання апеляції


9.1. Для слухання апеляції Головою Апеляційного Суду (його заступником) запрошуються всі Члени Апеляційного Суду або їх заступники які відповідають нижченаведеним вимогам:


а) Члени Апеляційного Суду які не є на час подання апеляції пов’язані з зацікавленим у розгляді апеляції місцевим осередком, АК – партнером ФАУ – тобто вони не є:

- членами такого місцевого осередку, АК - партнера ФАУ,

- членами ФАУ, які є на обліку у такому місцевому осередку,

- обраними (призначеним) до будь-якого органу такого місцевого осередку, АК – партнера ФАУ,

- учасником, водієм або членом персоналу команди, заявлених таким місцевим осередком, АК – партнером ФАУ,

- володарем ліцензії ФАУ, оформленої таким місцевим осередком.

Зацікавленим вважається місцевий осередок, АК – партнер ФАУ який є організатором, співорганізатором змагання під час якого винесене рішення на яке подано апеляція, або якщо рішення Апеляційного Суду може вплинути на командний результат цього місцевого осередку, АК - партнера ФАУ у цьому змаганні.


б) Члени Апеляційного Суду які не приймали участь у змаганні, під час якого винесене рішення на яке подано апеляцію у якості водія, учасника, офіційної особи, члену оргкомітету, Спостерігача ФАУ.


в) Заступники тих членів Апеляційного Суду, які не можуть приймати участь у слуханні згідно п.п. а, б, якщо вони самі відповідають вимогам цих пунктів.


г) До категорії зацікавлених та таких, що не можуть бути запрошені для слухання апеляції відносяться також Судді які є родичами ініціатора апеляції або залежні від нього по роботі.


9.2. Член Апеляційного Суду та його заступник не мають право одночасно приймати участь у засіданні Апеляційного Суду.


9.3. Голова Апеляційного Суду (його заступник) зі складу запрошених на слухання Суддів призначає суддю доповідача.

^

10. учасники слухань апеляції10.1. Бути присутніми, брати участь у слуханні апеляції та давати необхідні свідчення мають право виключно особи, які на момент слухання є володарями ліцензії ФАУ.


10.2. За рішенням Суддів, члени ФАУ мають право бути присутніми під час слухання апеляції, якщо апелююча сторона не має проти цього заперечень.


^ 11. Порядок слухання апеляції


Слухання апеляції провадиться з дотриманням наступної процедури:


11.1. Скликані на слухання Судді простою більшістю голосів обирають Головуючого на слуханні.


11.2. Апеляційний Суд приймає рішення щодо відводу окремих Суддів.

Якщо в результаті відхилення кількість Суддів буде менше трьох або при виявленні порушення процедури встановленої ст. 11 цього Регламенту слухання апеляції припиняється та Головою Апеляційного Суду призначаються новий строк слухання та склад Суддів.


11.3. Доповідь Судді-доповідача, призначеного Головою Апеляційного Суду

У доповіді приводиться інформація щодо справи, наявності всіх обов’язкових документів, переліку осіб, яких необхідно запросити для слухання справи та пропозиції щодо прийняття справи до розгляду.

В разі виявлення порушення попередньої процедури подання документів, повідомлення про подання апеляції – справа до розгляду не приймається, апеляція вважається такою, що не була подана, Апеляційний Суд одночасно приймає рішення про розподіл видатків.


11.4. В випадку, якщо Судді приймають справу до розгляду, проводиться перевірка повноважень представників апелюючої сторони та інших осіб запрошених для участі у слуханні (у тому числі сторони, що подавала протест, на підставі якого прийняте рішення Спортивними Комісарами, відносно якого подано апеляцію);


11.5. Судді заслуховують представників апелюючої сторони та інших осіб, запрошених апелюючою стороною. Вказані особи відповідають на запитання Суддів


11.6. Судді заслуховують інших запрошених осіб. Вказані особи відповідають на запитання Суддів.


11.7. При необхідності Судді мають право додатково заслухати запрошених осіб.


11.8. Після закінчення заслуховування запрошених осіб та вивчення матеріалів Судді приймають рішення у нарадчій кімнаті. У нарадчій кімнаті не повинно бути встановлено телефону або іншого засобу зв’язку. Присутність сторонніх осіб, крім Суддів, що розглядають апеляцію заборонено.


11.9. Після прийняття Судді оголошують рішення Апеляційного Суду з обов’язковим посиланням на статті, розділи та обставини, які були взяті до уваги та відхилені при прийнятті рішення.


11.10. Рішення Апеляційного Суду є обов’язковим для всіх володарів ліцензії ФАУ та членів ФАУ, при виконанні ними обов’язків пов’язаних з виконанням статутних завдань ФАУ і може бути оскарженим у порядку, передбаченому ст.ст. 184, 185, 186 НСК ФАУ.

^

12. Прийняття рішень Суддями, скликаними для слухання апеляції12.1. Судді незалежні від будь-якого органу ФАУ та при прийнятті рішень керуються власним переконанням щодо доведеності сторонами фактів на підставі яких приймалось рішення Спортивними Комісарами після вивчення:

- апеляції та доданих до неї документів поданих апелюючою стороною,

- документів, на підставі яких прийнято рішення Спортивних Комісарів, відносно якого подано апеляцію,

- звітів Спостерігачів ФАУ,

- звіту про автомобільне змагання, поданого Колегією Спортивних Комісарів,

- пояснень даних під час проведення слухань.


12.2. Судді виносять рішення на підставі власних переконань та на виконання положень передбачених:


а) чинним законодавством України;


б) Статутом ФАУ;


в) Міжнародним Спортивним Кодексом та іншими регламентуючими документами Міжнародної Автомобільної Федерації (ФІА) щодо автомобільного спорту – при розгляді апеляцій на рішення що прийняті під час міжнародних автомобільних змагань на території України;


г) Національним Спортивним Кодексом ФАУ (НСК ФАУ), іншими регламентуючими документами ФАУ щодо автомобільного спорту та регламентуючими документами ФІА, офіційно опублікованими на території України – при розгляді апеляцій на рішення що прийняті під час національних та клубних змагань;


д) Роз’ясненнями Комісії Автомобільного спорту ФАУ, зробленими на підставі Розділу ХІV НСК ФАУ, у тому числі прийняті за запитом Апеляційного Суду ФАУ;


є) Індивідуальним Регламентом автомобільного змагання, під час якого прийняте рішення, на яке подано апеляцію, в частині, в якій він не суперечить п.п. а…д.


12.3. Рішення Апеляційного Суду по результатам слухання апеляції приймаються більшістю голосів Суддів, які приймали участь у слуханні апеляції, голос Головуючого на слуханні є вирішальним при рівності голосів, оформлюються Протоколом слухання, який підписують Судді які приймали участь у слуханні апеляції. Суддя, який не підтримав рішення Апеляційного Суду може викласти свою особисту думку у Протоколі слухання.


12.4. Особлива думка Судді подається на розгляд КАС ФАУ, яке може у 10-денний термін рекомендувати Голові Апеляційного Суду призначити нове слухання апеляції у новому складі Суддів, при дотриманні вимог п.5.3.


12.5. За результатами слухань Апеляційний Суд може прийняти наступні рішення:

- Не прийняти апеляцію до розгляду;

- Відхилити апеляцію як необґрунтовану;

- Задовольнити апеляцію частково або повністю (частково або повністю зняти пеналізацію);

- Посилити або накласти додаткову пеналізацію згідно Розділу ХІ НСК ФАУ;

- Покласти тимчасову дискваліфікацію до моменту сплати компенсації видатків на проведення слухання апеляції.

- Накласти пеналізацію на інших володарів ліцензії ФАУ, якщо при розгляді апеляції Судді прийдуть до висновку, що особа винна у порушенні регламентуючих документів щодо автомобільного спорту, або у неповазі до Суду, або неподання документів та матеріалів, подання яких вимагає Суд або відмови подання свідчень без поважної причини.


12.6. Окремо Апеляційний Суд приймає рішення про розподіл витрат на проведення слухань та порядок публікування рішення Апеляційного Суду.


^ 13. Забезпечення прав членів ФАУ під час діяльності Апеляційного Суду ФАУ


13.1. Контроль за здійсненням Апеляційним Судом вимог НСК ФАУ та цього Регламенту, в рамках виконання вимог ст.ст. 192, 193 НСК ФАУ, покладається на КАС ФАУ.


13.2. Якщо володар ліцензії ФАУ, на якого рішенням Апеляційного Суду покладено пеналізацію або обов’язок покриття видатків на проведення слухання, вважає, що при підготовці, проведені слухання апеляції або при прийнятті рішення Апеляційним Судом порушені вимоги НСК ФАУ або вимоги, встановлені цим Регламентом, він має право подати мотивоване клопотання про перегляд апеляції до КАС ФАУ та Апеляційного Суду ФАУ.

Клопотання повинно бути подана не пізніше трьох діб з дня отримання вищевказаною особою копії рішення Апеляційного Суду, у порядку, встановленому п. 14.4.


13.3. КАС ФАУ не пізніше 7 діб зобов’язана розглянути подану заяву та прийняти, у порядку передбаченому Положенням про КАС ФАУ, одне з рішень:


а) відхилити клопотання як таке, що не містить фактів щодо порушення Апеляційним Судом НСК ФАУ або цього Регламенту при розгляді апеляції;


б) визнати клопотання обґрунтованим та рекомендувати Голові Апеляційного Суду призначити нове слухання у новому складі Апеляційного Суду та до результатів нового слухання зупинити виконання рішення Апеляційного Суду.


13.4. Подання клопотання зупиняє виконання рішення Апеляційного Суду, відносно якого подано клопотання до його розгляду КАС ФАУ.


13.5. Якщо Апеляційний Суд ФАУ протягом 30 діб, з дня прийняття рішення КАС ФАУ, не виконав рекомендації, передбачені п.п. 12.4. 13.3.б цього Положення, КАС ФАУ розглядає по суті та приймає рішення щодо слухання апеляції самостійно.


^ 14. Забезпечення виконання рішення Апеляційного Суду ФАУ


14.1. Рішення Апеляційного Суду вступає в силу після письмового інформування зацікавлених осіб, яке здійснює Дирекція ФАУ у порядку, встановленому п. 14.4.

14.2. Забезпечення виконання рішення Апеляційного Суду ФАУ покладається на Дирекцію ФАУ.


14.3. Для забезпечення виконання рішення Голова Апеляційного Суду не пізніше трьох робочих діб передає у Дирекцію ФАУ Протокол слухання (п. 12.3.).


14.4. Дирекція ФАУ у тижневий термін після отримання протоколу слухання або прийняття рішення КАС ФАУ, у порядку, встановленому п.13., письмово інформує про результати розгляду апеляції:

- членів Проводу ФАУ (за письмовим запитом);

- членів Апеляційного Суду ФАУ;

- членів КАС ФАУ;

- дисциплінарний комітет, у віданні якого знаходиться дисципліна автомобільного спорту, під час змагання в якій відбулась подія, яка стала приводом для апеляції;

- ініціатора апеляції та / або уповноважену ним особу;

- власників ліцензії ФАУ, дії яких були предметом апеляційного слухання, або на яких рішенням Апеляційного Суду покладено пеналізацію або виконання будь-яких обов’язків;


14.5. Дирекція ФАУ вживає заходів щодо безумовного виконання рішень Апеляційного Суду ФАУ.

Дирекція ФАУ здійснює офіційне опублікування рішень Апеляційного Суду ФАУ.


^ 15. Заключні положення


15.1. КАС ФАУ розглядає пропозиції щодо змін та доповнень до цього Регламенту з метою удосконалення процедури розгляду апеляцій, захисту прав власників ліцензій ФАУ та на виконання вимог НСК ФАУ.


Додатки:

Додаток 1

Таблиця проходження подання апеляції на рішення Спортивних Комісарів

Додаток 2

Зразок Повідомлення про намір внести апеляцію на рішення Спортивних Комісарів згідно ст. 182 НСК ФАУ

Додаток 3

Зразок апеляції на рішення Спортивних Комісарів згідно ст. 182 НСК ФАУ

Додаток 4

Зразок Повідомлення про слухання апеляції на рішення Спортивних Комісарів згідно ст. 182 НСК ФАУ


Додаток 1

До Регламенту Апеляційного Суду ФАУ

^

Таблиця проходження подання апеляції на рішення Спортивних Комісарів

1

Опублікування рішення Спортивних Комісарів

згідно Індивідуального регламенту змагання

2

Подання Спортивним Комісарам повідомлення про намір подати апеляцію на рішення Спортивних Комісарів

протягом одної години після опублікування рішення

ст.ст. 182, 183 НСК ФАУ

3

Внесок у розмірі 500 грн. на рахунок ФАУ або через Голову Колегії Спортивних Комісарів або представника ФАУ

одночасно з поданням повідомлення

внесок встановлено

рішенням КАС ФАУ

4

Подання апеляції, направляється на адресу Дирекції ФАУ

протягом двох діб з опублікування рішення

ст. 182 НСК ФАУ

5

Повідомлення про слухання апеляції

(повинно відбутись протягом десяти діб з дня отримання ФАУ апеляції)

протягом доби з отримання апеляції

ст. 182 НСК ФАУ

6

Рішення Апеляційного Суду по слуханню апеляції

протягом 30 діб з дня отримання апеляції

ст. 182 НСК ФАУДодаток 2

до Регламенту Апеляційного суду ФАУ

Зразок повідомлення про апеляцію


відмітка Спортивних Комісарів

про час надходження та прийом внеску

Спортивним Комісарам змагання

__________________(назва змагання)ПОВІДОМЛЕННЯ

^ ПРО НАМІР ВНЕСТИ АПЕЛЯЦІЮ

на рішення Спортивних Комісарів згідно ст. 182 НСК ФАУ


Я, (прізвище, ім’я володаря ліцензії учасника, який підписує апеляцію), номер ліцензії учасника НІ (МІ)__________________ видана “____” _____________ ________р. цим листом повідомляю про намір внести апеляцію на рішення Спортивних Комісарів (назва змагання) щодо заявленого мною водія (прізвище, ім’я номер ліцензії водія або назва команди та номер ліцензії учасника юридичної особи, відносно яких було прийнято рішення, відносно якого висловлюється незгода) опублікованого “____” _________ ________р. о ____год. _____хв., яким на підставі (вказати пункт, статтю регламентуючого документу ФАУ) на водія (команду) накладено (назва пеналізації).

Необхідний внесок у ФАУ додається.


Підпис, прізвище, дата, час і місце подання.

Подається у двох екземплярах, один передається у ФАУ, один залишається у подавача.

Додаток 3

до Регламенту Апеляційного суду ФАУ

Зразок апеляції


До Апеляційного Суду ФАУ

79000 м. Львів а\с 10697

факс 0322 970641

АПЕЛЯЦІЯ

на рішення Спортивних Комісарів згідно ст. 182 НСК ФАУ


Я, (прізвище, ім’я володаря ліцензії учасника, який підписує апеляцію), номер ліцензії учасника НІ (МІ)____________________ видана “_____” ________________ ______р. цим листом висловлюю свою незгоду з рішенням Спортивних Комісарів (назва змагання) щодо заявленого мною водія (прізвище, ім’я номер ліцензії водія, назва команди, відносно яких було прийнято рішення, відносно якого висловлюється незгода) опублікованого “____” ________ ____р. о ____год. _____хв., яким на підставі (вказати пункт, статтю регламентуючого документу ФАУ) на водія (команду) накладено (назва пеналізації).


Вважаю що рішення Спортивних Комісарів не відповідає (вказати пункт, статтю регламентуючого документу ФАУ).


Пояснювальні документи на ________арк. додаються.


На слухання апеляції прошу запросити: (вказати прізвища, ім’я, по батькові, адреси осіб, обставини, згідно з якими доцільно запросити цих осіб на слухання).


Для збереження права на апеляцію зроблено письмове повідомлення (додається з відміткою Спортивних Комісарів про час надходження та прийом внеску), зроблено необхідний внесок у ФАУ.

Процедура слухання апеляції мені відома, беру на себе зобов’язання її дотримуватись та виконати рішення Апеляційного Суду.


Повідомлення про слухання прошу надіслати за адресою:


Підпис, прізвище, дата

Додаток 4

до Регламенту Апеляційного суду ФАУ

Зразок повідомлення про слухання апеляції


№__________________

Прізвище, ім’я, по батькові особи, якій надсилається повідомлення


^ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СЛУХАННЯ АПЕЛЯЦІЇ

на рішення Спортивних Комісарів згідно ст. 182 НСК ФАУ


Шановний __________________________ !


Цим листом Апеляційний Суд Автомобільної Федерації України повідомляє Вас про слухання апеляції щодо рішення Спортивних Комісарів змагання (назва змагання) про накладання пеналізації на (прізвище водія або назва команди).


Слухання відбудеться “____” ______________________ ______р. за адресою: ___________ ________________________________________________тел. для довідок:____________________


При собі мати документ, що посвідчує особу та ліцензію ФАУ, чинну у поточному році.

ВАША ЯВКА НА СЛУХАННЯ ЗГІДНО п.2 РЕГЛАМЕНТУ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ ОБОВ’ЯЗКОВА

(вноситься до повідомлення при необхідності)

З повагою,

Микола Шредер

Адміністративний директор


ОФІЦІЙНИЙ СПОРТИВНИЙ ЩОРІЧНИК АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ 2005 РОКУ / 2Похожие:

Регламент роботи апеляційного суду автомобільної федерації україни iconРегламент роботи комітету кросу автомобільної федерації України. Загальні положення Даний регламент розроблений у
Даний регламент розроблений у відповідності із нск фау та діючим положенням про комітети, що працюють в рамках комісії автомобільного...
Регламент роботи апеляційного суду автомобільної федерації україни iconКодекс автомобільної федерації україни
Всі зміни і доповнення до цього Національного Спортивного Кодексу Автомобільної Федерації України будуть публікуватись в Офіційних...
Регламент роботи апеляційного суду автомобільної федерації україни iconПоложення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни затверджено Проводом Автомобільної Федерації України положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни
Автомобільної Федерації України (далі кас фау) розроблено на підставі Загального положення про Комісії Автомобільної Федерації України,...
Регламент роботи апеляційного суду автомобільної федерації україни iconПоложення про оцінку роботи офіційних осіб автомобільної федерації України затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення
Це положення розроблено для забезпечення виконання п „Положення про порядок встановлення та підтвердження кваліфікаційних рівнів...
Регламент роботи апеляційного суду автомобільної федерації україни iconАвтомобільної Федерації України Змагання з автомобільних гонок на прискорення стандартний регламент

Регламент роботи апеляційного суду автомобільної федерації україни iconПротокол від 17. 01. 2008 року. Додаток 2 розмір внесків до автомобільної федерації україни
Всі внески, вказані нижче є складовими частинами членського внеску до Автомобільної Федерації України
Регламент роботи апеляційного суду автомобільної федерації україни iconПравила сертифікації гоночних І спортивних механічних транспортних засобів затверджено комісією Автомобільного спорту Автомобільної Федерації України правила
України, яка передбачена ст. 126. 2 Національного Спортивного Кодексу Автомобільної Федерації України
Регламент роботи апеляційного суду автомобільної федерації україни iconАвтомобільної Федерації України стандартний регламент
Додаток Схема розміщення стартових номерів та обов’язкової реклами на автомобілях
Регламент роботи апеляційного суду автомобільної федерації україни iconАвтомобільної Федерації України стандартний регламент
Управління сім’ї молоді І спорту запорізької обласної адміністрації мо фау запорізький автомобільний клуб
Регламент роботи апеляційного суду автомобільної федерації україни iconРекомендації по організації роботи технічних комісарів
Ці рекомендації розроблені Технічним Комітетом Автомобільної Федерації України(фау) на підставі рекомендацій Міжнародної Автомобільної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов