Положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту Затверджено Комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту icon

Положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту Затверджено Комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення про головного лікаря змагання з автомобільного спортуНазваниеПоложення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту Затверджено Комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту
Дата конвертации20.04.2013
Размер48.88 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ ЗМАГАННЯ з автомобільного спорту


Затверджено

Комісією автомобільного спорту

Автомобільної Федерації України


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ ЗМАГАННЯ з автомобільного спорту

1. Це Положення розроблене згідно ст. 39 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", Наказу МОЗ України N 211 від 31.12 1992 р. "Про удосконалення лікарсько-фізкультурної служби" (Додаток 1, п. 1.3, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 4,6, Додаток 2, п. 8.3 та Додаток 7), Наказу Держкомспорту та Міністерства внутрішніх справ N 703/195 від 12.03.1996 р. "Про затвердження Положення щодо забезпечення гро­­­мадського порядку та безпеки учасників і глядачів під час прове­­­дення масових спортивно-видовищних заходів на спортивних спорудах або спортивних змагань в інших місцях" та Національного Спортивно­­­го Кодексу ФАУ і додатків "L" і "H" до нього.


2. Головний лікар змагання призначається Організатором змагання з числа спортивних лікарів лікарсько-фізкультурної служби та є заступником Директора змагань з медичних питань. Рішення Головного лікаря змагання, що стосуються його компетенції (питання допуску до зма­­­гання за станом здоров'я, медичного забезпечення заходу тощо) є вирішальними.


3. З метою медичного забезпечення змагання Головний лікар вирі­­­шує наступні завдання:

а) Допуск до участі в змаганні здорових і достатньо підготов­­­лених спортсменів відповідного віку.

б) Участь у заходах, спрямованих на запобігання спортивного травматизму.


4. План заходів передбачає:

а.

участь у перевірці документів;

б.

організацію і проведення медичних оглядів, додаткових лі­­­карських обстежень та допінг-контролів спортсменів у всіх передбачених регламентуючими документами випадках (перед змаганнями, під час перегонів, після фінішу, аварії тощо);

в.

розробку і затвердження плану евакуації травмованих спортсменів та глядачів (з переліком завчасно узгоджених для цієї мети лікувально-профілактичних установ, персоналу та санітарного транспорту).


5. Під час медичного огляду, у всіх водіїв перевіряються та ви­­­лучаються картки ФАУ контролю аварій встановленого зразка, призна­­­чені для фіксації в них можливих травм, одержаних при аваріях на змаганні. Після офіційного закінчення змагання водіям, що не були травмовані, картки повертаються . У картках травмованих водіїв ви­­­конується відповідний запис, що анулює останній допуск до змагань з метою проходження цими водіями необхідного курсу лікування та одержання нового підтвердження придатності до автомобільних зма­­­­­­гань у встановленому порядку.

Про кожен такий випадок Головний лікар терміново (до одного тижня) інформує Комітет безпеки змагань та медицини ФАУ телефоном 8-0322-760723 або передає письмову інформацію для Голови комітету через Секретаріат ФАУ.


6. Допуск до змагань дається лише на підставі лікарських обсте­­­жень у лікарсько-фізкультурних диспансерах за територіальною при­­­належністю спортсменів, та відповідно заповненого медичного сер­­­тифікату придатності встановленого ФАУ зразка. Медичні висновки печатки інших лікарських установ у медичних сертифі­­­катах НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ. Перед стартом Головний лікар обов'язково перевіряє наявність окулярів у водіїв, яким це призначено (згідно фотографії та відпо­­­відного запису у сертифікаті).


7. Втручання медичної служби у випадку аварії повинно початися не пізніше ніж через 90 секунд після її виникнення. Враховуючи, що команду на втручання дає Директор змагання (або його офіційно уповноважений для цього заступник), важливо, щоб Головний лікар змагання постійно підтримував з ним зв'язок, або знаходився поруч.


8. Оснащення автомобілів меддопомоги так званого третього втру­­­чання та їх персонал повинні бути в стані провести у свідомість або стабілізувати стан пораненого.

Після кожної аварії Головний лікар змагання повинен обов'яз­­­ково ретельно обстежити водіїв, що постраждали та предмет травми, що зовні можуть не проявлятися внаслідок можливих шокових станів.

Медичні служби для забезпечення самих спортивних змагань та для обслуговування глядачів - окремі, проте обидві вони керуються Головним лікарем змагання.

На змаганнях повинен бути хоча б один реанімаційний підрозділ (стаціонарний пост або автомобіль); реанімаційний автомобіль, що вико­­­ристовується замість стаціонарного проста, повинен гарантувати та­­­ку саму ефективність роботи.


9. План евакуації повинен включати плани внутрішньої та зов­­­нішньої евакуації, та дії всіх елементів і персоналу. Зв'язок по­­­винен бути між Головним лікарем та Директором змагання, а також Головним лікарем та його постами, реанімаційним центром, автомобіль втру­­­чання, ургентними клініками.

Перед кожним змаганням ФАУ, Головний лікар змагання повинен провести обов'язкове тренування всієї медичної бригади, термін якого узгоджується з тренуваннями інших служб.

План евакуації розробляє Головний лікар змагань та передає його на затвердження Організатору змагання.

Головний лікар повинен мати достатню кількість реаніматоло­­­гів, хірургів, терапевтів, молодшого медичного персоналу, саніта­­­рів та ін., яка визначається видом автомобільних змагань, довжиною траси, її рельєфом, кількістю стартуючих автомобілів, віддаленіс­­­тю траси від ургентних лікарських установ, тощо, та повинна відповідати Плану безпеки змагань.

Головний лікар змагання, лікарі змагання, молодший медичний персонал повинні легко ідентифікуватися. З цією метою лікарі втручання на трасі повинні бути одягнуті у негорючі одношарові накидки з написом "ЛІКАР" (або "DOCTOR") на спині і на грудях. Вони також повинні бути оснащені достатньою кількістю шин для іммобілізації кінцівок і хребта (в тому числі і ошийниками).

Евакомобіль повинен бути оснащений кисневим балоном та дихальним апаратом і обладнанням, затвердженим МОЗ України.

При значній (більше 70 км при хорошій дорозі, та меншій від­­­стані при поганій якості дороги - що визначається встановленим максимальним часом транспортування ургентних хворих), для евакуа­­­ції поранених бажаний санітарний вертоліт.

За 15 днів до змагання Головний лікар змагання за допомогою Оргкомітету змагання інформує ургентну лікарню і повинен одержати звідти письмову відповідь з вказаними поіменно черговими лікарями (травматолог, спеціаліст з травм органів грудної клітки та черевної порожнини, судинний хірург та нейрохірург).


ДОДАТОК 1.

У медичному сертифікаті відповідності обов'язково повинні бу­­­ти вказані:

- група крові;

- результати тестування зору (гострота, бінокулярний зір, обов'язковість окулярів;

- дані психо-фізіологічного стану (на підставі психо-фізіо­­­логічних обстежень та підписів експерта і власника сертифікату.

Для осіб з ортопедичними пристроями, функціональними обмежен­­­нями суглобів і пошкодженнями пальців, обов'язкове проходження ор­­­топедичного тесту.

Для осіб старших за 40 років - обов'язкова недавня електро­­­кардіограма.

Особи без одного ока та з хворобами, переліченими у п. "А" сертифікату до змагань категорично не допускаються!


ОФІЦІЙНИЙ СПОРТИВНИЙ ЩОРІЧНИК АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ 2005 РОКУ / 4Похожие:

Положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту Затверджено Комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту iconПоложення про Комітети що працюють в рамках Комісії автомобільного спорту затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення
Комітети кас фау розроблено на підставі нормативних документів фау для виконання статутних завдань фау щодо автомобільного спорту...
Положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту Затверджено Комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту iconПоложення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни затверджено Проводом Автомобільної Федерації України положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни
Автомобільної Федерації України (далі кас фау) розроблено на підставі Загального положення про Комісії Автомобільної Федерації України,...
Положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту Затверджено Комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту iconЗатверджено проводом Автомобільної Федерації України
Фау щодо автомобільного спорту, у тому числі Порядку забезпечення прав Автомобільної Федерації України під час проведення Чемпіонатів...
Положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту Затверджено Комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту iconРегламент змагання, Чемпіонату України з парних гонок затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України
Назва змагання які відбудуться, Дата змагання. Змагання проводяться у відповідності з Регламентом Чемпіонату України з парних гонок...
Положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту Затверджено Комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту iconПоложення про оцінку роботи офіційних осіб автомобільної федерації України затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення
Це положення розроблено для забезпечення виконання п „Положення про порядок встановлення та підтвердження кваліфікаційних рівнів...
Положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту Затверджено Комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту iconПравила сертифікації гоночних І спортивних механічних транспортних засобів затверджено комісією Автомобільного спорту Автомобільної Федерації України правила
України, яка передбачена ст. 126. 2 Національного Спортивного Кодексу Автомобільної Федерації України
Положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту Затверджено Комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту iconПоложення про порядок забезпечення здійснення офіційними особами Затверджено Комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення
Про порядок забезпечення здійснення офіційними особами обов’язків під час проведення автомобільних змагань на території України
Положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту Затверджено Комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту iconПоложення про порядок встановлення кваліфікаційних рівнів офіційних осіб розроблено комітет офіційних осіб Автомобільної Федерації України затверджено комісією автомобільного спорту
Фау, у тому числі при отриманні ними ліцензій офіційних осіб фау, розроблено Комітетом офіційних осіб фау (далі Комітет) на виконання...
Положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту Затверджено Комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту iconПравила чесної гри" затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України „ правила чесної гри" Автомобільної Федерації України
Міжнародної хартії фізичного виховання І спорту”, “Кодексу спортивної етики” Ради Європи, “Олімпійської Хартії” Міжнародного Олімпійського...
Положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту Затверджено Комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту iconПоложення про Всеукраїнські змагання з кінного спорту на 2010 рік І. Мета І завдання всеукраїнські змагання з кінного спорту проводяться з метою: виявлення найсильніших спортсменів
Президент федерації заступник міністра україни кінного спорту україни у справах сім’Ї, молоді та спорту
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов