Правила сертифікації гоночних І спортивних механічних транспортних засобів затверджено комісією Автомобільного спорту Автомобільної Федерації України правила icon

Правила сертифікації гоночних І спортивних механічних транспортних засобів затверджено комісією Автомобільного спорту Автомобільної Федерації України правилаНазваниеПравила сертифікації гоночних І спортивних механічних транспортних засобів затверджено комісією Автомобільного спорту Автомобільної Федерації України правила
Дата конвертации20.04.2013
Размер92.96 Kb.
ТипПравила
скачать >>>ПРАВИЛА сертифікації гоночних і спортивних механічних транспортних засобів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комісією Автомобільного спорту

Автомобільної Федерації України

ПРАВИЛА


сертифікації гоночних і спортивних механічних транспортних засобів


1. Загальні положення


1.1. Цими Правилами встановлюється єдиний порядок сертифікації гоночних і спортивних механічних транспортних засобів (далі - механічні транспортні засоби), підготовлених для участі у національних та клубних автомобільних змаганнях на території України, яка передбачена ст. 126.2 Національного Спортивного Кодексу Автомобільної Федерації України.


1.2. Ці Правила є обов'язковими для всіх юридичних та фізичних осіб, які є власниками механічних транспортних засобів, виробляють чи експлуатують їх під час проведення автомобільних змагань на території України. Представники власників механічних транспортних засобів виконують обов'язки та реалізують права цих власників у межах наданих їм повноважень.


1.3. Сертифікація використовується виключно з метою перевірки відповідності конкретних механічних транспортних засобів вимогам ФІА та ФАУ.


^ 2. Підстави для проведення сертифікації


2.1. Сертифікація механічних транспортних засобів здійснюється за умови відсутності марки (моделі) механічного транспортного засобу, документи на сертифікацію яких подаються, у “Переліку транспортних засобів омологованих Міжнародною Автомобільною Федерацією та сертифікованих національною федерацією з автомобільного спорту”.

Відомості про наявність марки (моделі) механічного транспортного засобу у “Переліку транспортних засобів омологованих Міжнародною Автомобільною Федерацією та сертифікованих національною федерацією з автомобільного спорту ” надається Дирекцією Автомобільної Федерації України (ФАУ).


2.2. Сертифікація проводиться на підставі:

а) заяви-декларації виробника (власника) (Додаток 2);

б) сертифікаційної форми, заповненої виробником (власником) та завіреної уповноваженою технічною комісією (Додаток 3);

в) позитивного висновку інспекції, призначеної Комітетом, що підтверджує відповідність її конструкції встановленим вимогам Міжнародної Автомобільної Федерації та національної федерації з автомобільного спорту.

г) відповідного внеску у ФАУ.


^ 3. Порядок підготовки проведення сертифікації


3.1. Сертифікація гоночних і спортивних механічних транспортних засобів (Додаток 1) здійснюється Технічним Комітетом ФАУ або іншим органом, уповноваженим Комісією Автомобільного спорту ФАУ (далі Комітет) з метою контролю за відповідністю конструкції транспортних засобів вимогам, встановленим Міжнародною Автомобільною Федерацією та національної федерації з автомобільного спорту.


3.2. Виробник (власник) механічного транспортного засобу призначений для участі у національних та клубних автомобільних змаганнях на території України, який підлягає сертифікації заповнює відповідну сертифікаційну форму (4 екземпляри з оригінальними фотографіями), заяву-декларацію (4 екземпляри), вносить у ФАУ встановлений внесок та подає їх на узгодження до уповноваженої технічної комісії за місцем свого розміщення (проживання).


3.3. Уповноважена технічна комісія – зональна технічна комісія, створена АК – партнером ФАУ або місцевим осередком ФАУ, уповноважена Комітетом, перевіряє відповідність механічного транспортного засобу та документів, що подаються для сертифікації, вимогам ФІА та ФАУ та у випадку відповідності складає відповідний акт, візує і передає заявнику всі екземпляри сертифікаційної форми та заяви-декларації. Акт зберігається у справах уповноваженої технічної комісії.


3.4. Виробник надсилає:

одну копію сертифікаційної форми у Дирекцію ФАУ;

одну копію у Технічний Комітет ФАУ;

одну копію у уповноважену технічну комісію, яка завізувала сертифікаційні документи.


3.5. Комітет розглядає відповідність сертифікаційної форми вимогам ФІА та ФАУ та приймає рішення про призначення інспекції для перевірки підтвердження відповідності конструкції зразка механічного транспортного засобу встановленим вимогам Міжнародної Автомобільної Федерації та національної федерації з автомобільного спорту.


4. Інспекція та порядок прийняття рішення щодо сертифікації


4.1. Інспекцію здійснює Технічний Комісар (Технічні Комісари), призначений розпорядженням Голови Комітету, з переліку, затвердженого Комітетом.

Призначений Технічний Комісар не може бути:

- членом ТАК ФАУ або членом ФАУ, який є на обліку у ТАК ФАУ, який завізував сертифікаційну форму,

- обраними (призначеним) до будь-якого органу такого ТАК ФАУ,

- володарем ліцензії ФАУ, оформленої таким ТАК ФАУ,

- особою, яка пов’язана з виробником, заявником або зацікавлена іншим чином.


4.2. Технічний Комісар (Технічні комісари), призначений для проведення інспекції перевіряє відповідність конструкції зразка механічного транспортного засобу поданій сертифікаційній формі, вимогам відповідних статей Додатку “J” до НСК ФІА, цих Правил та вимогам регламентуючим документам національної федерації з автомобільного спорту, документам, поданим заявником.


4.3. Заявник повинен подати технічну документацію: каталоги заводу-виробника, інструкції по ремонту і т.і., що підтверджують виконання заявником вимог, вказаних у п.4.2. цих Правил.


4.4. За результатами огляду зразка механічного транспортного засобу та вивчення поданих заявником документів Технічний Комісар (Технічні комісари), призначений для проведення інспекції, готує та подає до Комітету та Спортивного відділу Дирекції ФАУ письмовий звіт з аргументованим висновком про відповідність/ невідповідність вимогам цих Правил.


4.5. Комітет повідомляє заявнику:

- результати інспекції та зауваження Технічного Комісару (Технічних Комісарів), призначених для проведення інспекції;

- час і місце засідання Комітету та порядок подання зауважень.


4.6. За результатами інспекції Комітет приймає рішення про сертифікацію моделі (марки) механічного транспортного засобу або відхиляє подані документи, як такі, що не відповідають вимогам цих Правил. Внесок зроблений у ФАУ не повертається.


4.7. Видатки на проїзд та перебування інспектора (інспекторів), призначеного (призначених) для проведення інспекції, покриваються за рахунок заявника у межах норм, встановлених чинним законодавством.


^ 5. Особливі умови сертифікації


5.1. Допускається сертифікація механічних транспортних засобів самостійно виготовлених (складаних) виключно з використанням базових агрегатів, вузлів і деталей тільки заводського виготовлення або виготовлених зареєстрованим національною федерацією з автомобільного спорту виробником.


5.2. Особливості сертифікації автомобілів карт встановлюються КАС ФАУ за погодженням з комітетом картингу ФАУ.


5.3. Самостійно виготовлені (складені) механічні транспортні засоби сертифікуються за заявою власника при наявності документів, які стверджують законність придбання номерних вузлів, агрегатів і деталей, необхідних для виготовлення (складання) саморобного механічного транспортного засобу.


5.4. Сертифікація механічних транспортних засобів виготовлених різними виробниками, у тому числі при самостійному виготовленні (складанні), однакової марки (моделі) не допускається.

Однакової марки (моделі) вважаються механічні транспортні засоби у яких співпадають: кузов (шасі), марка та робочій об’єм двигуна, тип приводу (трансмісія).


5.5. Механічний транспортний засіб, використання якого дозволяється на дорогах загального користування до початку інспекції повинен пройти державний (відомчий) технічний огляд згідно вимог чинного законодавства.


6. заключні положення


6.1. Місце та терміни проведення інспекції встановлюється по узгодженню між Комітетом та заявником, але не пізніше місяця з дня отримання заяви-декларації Комітетом.

Комітет щорічно затверджує графік проведення засідань та подання заяв-декларацій на сертифікацію.


6.2. На підставі позитивного рішення Комітету Дирекція ФАУ видає виробнику (власнику), уповноваженій ним особі затверджену печатками ФАУ “Сертифікаційну форму” та включає сертифікований механічний транспортний засіб до “Переліку транспортних засобів омологованих Міжнародною Автомобільною Федерацією та сертифікованих національною федерацією з автомобільного спорту”.


6.3. Сертифікація дійсна три роки та може бути подовжена на наступні три роки, якщо за цей час до національного реєстру спеціальних транспортних засобів для автомобільного спорту внесено не менше 5 механічних транспортних засобів виготовлених згідно цієї сертифікаційної форми.


6.4. Внесення змін, доповнень до сертифікаційної форми та продовження дії сертифікації проводиться у порядку, встановленому для її проведення.


6.5. Дирекція ФАУ не менше ніж двічі на рік публікує перелік сертифікованих марок (моделей) механічних транспортних засобів, у тому числі зміни та доповнення до сертифікаційних форм.


Додаток 1

Перелік гоночних і спортивних механічних транспортних засобів що підлягають сертифікації.

Додаток 2

Заява-декларація виробника (власника).

Додаток 3

Сертифікаційна форма. (публікується окремо)


Додаток 1

до Правил сертифікації

гоночних і спортивних механічних

транспортних засобів

ПЕРЕЛІК


гоночних і спортивних механічних транспортних засобів що підлягають сертифікації згідно ст. 126.2 НСК ФАУ


1. Автомобілі, призначені для участі у автомобільних змаганнях омологація яких закінчилась або які не були омологовані або сертифіковані, але підготовлені для участі у автомобільних змаганнях на території України згідно вимог Додатку “J” до Міжнародного Спортивного Кодексу Міжнародної Автомобільної Федерації.


2. Автомобілі, призначені для участі у автомобільних змаганнях, які не були сертифіковані та підготовлені для участі у автомобільних змаганнях на території України згідно вимог національної федерації з автомобільного спорту.


3. Автомобілі, призначені для участі у спробах встановлення рекордів швидкості, які відповідають вимогам Додатку “В” до Міжнародного Спортивного Кодексу Міжнародної Автомобільної Федерації та відповідним рішенням національної федерації з автомобільного спорту.


4. Автомобілі карт міжнародних та національних формул, підготовлені для участі у автомобільних змаганнях згідно вимог Міжнародної комісії картингу Міжнародної Автомобільної Федерації та національної федерації з автомобільного спорту.


Додаток 2

до Правил сертифікації

гоночних і спортивних механічних

транспортних засобів
^

У Дирекцію Автомобільної Федерації України
ЗАЯВА-ДЕКЛАРАЦІЯ


Виробника (власника)
прізвище, ім’я, по батькові, або назва організації виробника (власника)
повна поштова адреса, телефон, факс заявника


Цим підтверджує визнання та обов’язок виконання “Правил сертифікації гоночних і спортивних механічних транспортних засобів”, затверджених Автомобільною Федерацією України – національною федерацією з автомобільного спорту.


Уповноважую підписати заяву-декларацію та представляти мої (наші) інтереси при виконанні процедур, пов’язаних з сертифікацією
прізвище, ім’я, по батькові, посада, повна поштова адреса, телефон, факс уповноваженої особи


Просимо провести сертифікацію механічного транспортного засобу:


Марка
Модель


^

Сертифікаційна форма додається

Підпис уповноваженої технічної комісії, печатка
Підпис, печатка заявника


Посада
Посада


ОФІЦІЙНИЙ СПОРТИВНИЙ ЩОРІЧНИК АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ 2005 РОКУ / 4Похожие:

Правила сертифікації гоночних І спортивних механічних транспортних засобів затверджено комісією Автомобільного спорту Автомобільної Федерації України правила iconПравила чесної гри" затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України „ правила чесної гри" Автомобільної Федерації України
Міжнародної хартії фізичного виховання І спорту”, “Кодексу спортивної етики” Ради Європи, “Олімпійської Хартії” Міжнародного Олімпійського...
Правила сертифікації гоночних І спортивних механічних транспортних засобів затверджено комісією Автомобільного спорту Автомобільної Федерації України правила iconДодаток 3 до Правил сертифікації гоночних і спортивних механічних транспортних засобів Сертифікат відповідності N°
У відповідності до вимог додатку j міжнародного спортивного кодексу та національних правил сертифікації
Правила сертифікації гоночних І спортивних механічних транспортних засобів затверджено комісією Автомобільного спорту Автомобільної Федерації України правила iconПоложення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни затверджено Проводом Автомобільної Федерації України положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни
Автомобільної Федерації України (далі кас фау) розроблено на підставі Загального положення про Комісії Автомобільної Федерації України,...
Правила сертифікації гоночних І спортивних механічних транспортних засобів затверджено комісією Автомобільного спорту Автомобільної Федерації України правила iconПоложення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту Затверджено Комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту
Про затвердження Положення щодо забезпечення гро­­­мадського порядку та безпеки учасників І глядачів під час прове­­­дення масових...
Правила сертифікації гоночних І спортивних механічних транспортних засобів затверджено комісією Автомобільного спорту Автомобільної Федерації України правила iconПоложення про Комітети що працюють в рамках Комісії автомобільного спорту затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення
Комітети кас фау розроблено на підставі нормативних документів фау для виконання статутних завдань фау щодо автомобільного спорту...
Правила сертифікації гоночних І спортивних механічних транспортних засобів затверджено комісією Автомобільного спорту Автомобільної Федерації України правила iconЗатверджено проводом Автомобільної Федерації України
Фау щодо автомобільного спорту, у тому числі Порядку забезпечення прав Автомобільної Федерації України під час проведення Чемпіонатів...
Правила сертифікації гоночних І спортивних механічних транспортних засобів затверджено комісією Автомобільного спорту Автомобільної Федерації України правила iconПоложення про оцінку роботи офіційних осіб автомобільної федерації України затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення
Це положення розроблено для забезпечення виконання п „Положення про порядок встановлення та підтвердження кваліфікаційних рівнів...
Правила сертифікації гоночних І спортивних механічних транспортних засобів затверджено комісією Автомобільного спорту Автомобільної Федерації України правила iconПоложення про видачу ліцензій та інших спортивних документів Автомобільної Федерації України 7 Порядок видачі ліцензії спортивного об’єкту для проведення змагань з автомобільного спорту
Основні регламентуючі документи Автомобільної Федерації України, обов’язкові до виконання при проведенні автомобільних змагань на...
Правила сертифікації гоночних І спортивних механічних транспортних засобів затверджено комісією Автомобільного спорту Автомобільної Федерації України правила iconПравила змагань затверджено Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України Київ 2011
Правила змагань підготовлені відповідно до рішення Федерації фехтування України від 07. 2011 р. В основу нової редакції покладені...
Правила сертифікації гоночних І спортивних механічних транспортних засобів затверджено комісією Автомобільного спорту Автомобільної Федерації України правила iconПоложення про порядок встановлення кваліфікаційних рівнів офіційних осіб розроблено комітет офіційних осіб Автомобільної Федерації України затверджено комісією автомобільного спорту
Фау, у тому числі при отриманні ними ліцензій офіційних осіб фау, розроблено Комітетом офіційних осіб фау (далі Комітет) на виконання...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов