Регламент роботи комітету кросу автомобільної федерації України. Загальні положення Даний регламент розроблений у icon

Регламент роботи комітету кросу автомобільної федерації України. Загальні положення Даний регламент розроблений уНазваниеРегламент роботи комітету кросу автомобільної федерації України. Загальні положення Даний регламент розроблений у
Дата конвертации21.04.2013
Размер50.16 Kb.
ТипРегламент
скачать >>>

Регламент роботи комітету кросу автомобільної федерації України.


 1. Загальні положення
  1. Даний регламент розроблений у відповідності із НСК ФАУ та діючим положенням про комітети, що працюють в рамках комісії автомобільного спорту автомобільної федерації України.

  2. Даний регламент є нормативним документом, який передбачає порядок організації роботи комітету кросу ФАУ (далі комітет).

  3. Гласність роботи комітету забезпечується шляхом публікації його рішень на офіційному інтернет-сайті комітету.
 1. Склад комітету.
  1. Комітет складається щонайменше з 6 осіб з правом голосу, до складу комітету також можуть входити особи з правом дорадчого голосу. З усіх членів комітету в обов’язковому порядку обираються: Голова комітету, секретар, спеціаліст з підготовки регламентуючих документів, спеціаліст з організації безпеки змагань, спеціаліст по роботі офіційних осіб, спеціаліст по спортивній техніці.

  2. Склад комітету може бути змінено по рішенню комітету за виключенням Голови комітету та з урахуванням п. 2.1.

  3. До кола діяльності члена комітету входять:

 • участь в засіданнях комітету;

 • розробка пропозицій та проектів рішень;

 • участь в роботі робочих груп та комісій, затверджених комітетом;

 • виконання доручень комітету;

 • координація роботи організаторів змагань та офіційних осіб згідно з направленістю, за яку відповідає член комітету (п.2.1.).

 • розгляд персональних звернень членів ФАУ та надання на них відповіді;

  1. Відсутність членів на засіданнях комітету допускається лише з поважних причин. Про це він повинен своєчасно повідомити Голові комітету або секретарю. В разі пропуску члена комітету більш ніж половини засідань комітету протягом року, невиконання ним без поважних причин доручень комітету, комітет може звільнити його від обов’язків члена комітету.
 1. ^ Функції та обов’язки комітету.
  1. Розробляти проекти регламентів Чемпіонатів, Кубків та інших змагань з автомобільного кросу на базі НСК ФАУ та Загальних вимог до Чемпіонатів і проекти Стандартних регламентів змагань.

  2. Готувати рекомендації щодо розробки нових документів, проекти змін та доповнень до НСК ФАУ, його додатків, Загальних вимог до Чемпіонатів, інших регламентуючих документів ФАУ щодо автомобільного спорту.

  3. Розробляти пропозиції щодо Календарного плану автомобільних змагань з автомобільного кросу.

  4. Здійснювати координацію проведення Чемпіонату, Кубку України та інших змагань з автомобільного кросу.

  5. Контролювати стан та підготовку спортивних об’єктів.

  6. Організовувати спеціальну допідготовку офіційних осіб.

  7. Координувати організацію та здійснювати поточний нагляд за суддівством змагань.
 1. Засідання комітету.
  1. Засідання комітету проводяться згідно з річним планом роботи та в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік, скликаються Головою комітету або за вимогою не менше 1/3 членів комітету – відповідальним секретарем КАС ФАУ або КАС ФАУ. Про дату та місце проведення засідання члени комітету, члени КАС ФАУ та Дирекція ФАУ повинні бути попереджені що найменше за 7 днів.

  2. Члени комітету самостійно або за дорученням комітету надсилають до секретаріату комітету пропозиції щодо порядку денного наступного засідання та проекти рішень по цим питанням. Секретар не пізніше ніж за 7 днів розсилає всім членам комітету затверджений Головою порядок денний наступного засідання та проекти рішень згідно з порядком денним.

  3. При необхідності на засідання комітету можуть запрошуватись організатори змагань, офіційні особи, учасники, водії, засоби масової інформації та інші особи.

  4. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більш ніж половина членів комітету, які мають право голосу. Рішення комітету приймаються після обговорення поіменним голосуванням більшістю членів комітету з правом голосу, присутніх на засіданні комітету. У разі рівності голосів голос Голови є вирішальним.

  5. Засідання відкриває та веде Голова комітету, а у разі його відсутності інший член комітету, призначений Головою. Головуючий на засіданні:

 • організує розгляд порядку денного засідання;

 • вносить на обговорення проекти рішень;

 • надає слово для доповіді та співдоповіді;

 • надає слово для питань до доповідачів;

 • створює членам рівні умови для участі у розгляді порядку денного;

 • ставить питання на голосування, оголошує результати голосування;

 • робить офіційні та інші об’яви;

 • забезпечує виконання регламенту комітету усіма присутніми на засіданні;

 • оголошує перерви та закриває засідання;

 • виконує інші повноваження, які витікають з регламенту.

  1. Розгляд кожного питання порядку денного Головуючий проводить у наступній послідовності: внесення на обговорення проекту рішення, заслуховування доповідачів та співдоповідачів, заслуховування питань до них та їх відповідей, заслуховування виступів та пропозицій членів комітету, голосування, оголошення результатів голосування.

  2. На голосування ставляться всі пропозиції та поправки, внесенні членами комітету під час обговорення питання. Головуючий має право в першочерговому порядку вносить пропозиції з питань в процесі засідання. Якщо дві чи більше пропозицій торкаються одного питання та виключають одна одну, головуючий проводить голосування пропозицій по черзі їх внесення.

  3. Засідання комітету протоколюється. Ведення протоколу забезпечує секретар комітету. Протокол підписується Головою, секретарем та всіма членами комітету, присутніми на даному засіданні. В протоколі засідання вказується: дата його проведення, поіменно члени комітету присутні на засіданні, поіменно запрошенні на засідання, питання порядку денного внесенні до розгляду, прізвища доповідачів та всіх виступаючих, прийняті рішення з повними результатами голосування.

  4. Для ознайомлення членів ФАУ з прийнятими рішеннями секретар подає відповідні протоколи в КАС ФАУ та Дирекцію ФАУ протягом 3 робочих днів, забезпечує їх розміщення на офіційному інтернет-сайті комітету.

  5. Рішення комітету кросу є обов’язковим для виконання всіма організаторами, офіційними особами, учасниками та водіями при проведенні всіх змагань з автомобільного кросу на території України. У випадку невиконання рішень комітету організаторами, комітет кросу може застосувати до організатора відповідні санкції, навіть до виключення змагання цього організатора з календарю поточного або наступного року.
 1. ^ Постійні та тимчасові робочі групи та комісії.
  1. В разі необхідності комітет може створювати постійні або тимчасові робочі групи та комісії для проведення робіт або здійснення контролю з окремих питань.

  2. Питання про утворення таких груп та комісій включається до порядку денного окремим пунктом. В рішенні про затвердження таких груп та комісій зазначається:

 • назва групи або комісії;

 • мета групи (комісії) та її повноваження;

 • персональний склад;

 • голова групи (комісії);

 • термін її дії.

  1. Постійні або тимчасові робочі групи та комісії в зазначений термін подають письмові звіти про проведену роботу. За підсумками обговорення результатів роботи таких комісій приймається рішення комітету.
 1. Звітність Голови комітету, постійних робочих груп та комісій, членів комітету.
  1. Голова комітету по закінченню спортивного сезону звітує про роботу комітету на відкритому засіданні із запрошенням всіх членів ФАУ.Похожие:

Регламент роботи комітету кросу автомобільної федерації України. Загальні положення Даний регламент розроблений у iconРегламент роботи апеляційного суду автомобільної федерації україни
Апеляційного Суду Автомобільної Федерації України (далі Апеляційний Суд) розроблено з дотриманням вимог Національного Спортивного...
Регламент роботи комітету кросу автомобільної федерації України. Загальні положення Даний регламент розроблений у iconРішення виконавчого комітету міської ради " 12" червня 2009 року №143 регламет виконавчого комітету Чернігівської міської ради Загальні положення
Регламент виконавчого комітету Чернігівської міської ради (далі -регламент) визначає загальний порядок організації роботи виконавчого...
Регламент роботи комітету кросу автомобільної федерації України. Загальні положення Даний регламент розроблений у iconРегламент роботи розроблений у відповідності до вимог Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності та встановлює
Даний Регламент роботи розроблений у відповідності до вимог Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”...
Регламент роботи комітету кросу автомобільної федерації України. Загальні положення Даний регламент розроблений у iconРегламент щодо правил маркування харчових продуктів Цей Технічний регламент, розроблений відповідно до вимог Законів України "Про безпечність та якість харчових продуктів"
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
Регламент роботи комітету кросу автомобільної федерації України. Загальні положення Даний регламент розроблений у iconПоложення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни затверджено Проводом Автомобільної Федерації України положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни
Автомобільної Федерації України (далі кас фау) розроблено на підставі Загального положення про Комісії Автомобільної Федерації України,...
Регламент роботи комітету кросу автомобільної федерації України. Загальні положення Даний регламент розроблений у iconПоложення про оцінку роботи офіційних осіб автомобільної федерації України затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення
Це положення розроблено для забезпечення виконання п „Положення про порядок встановлення та підтвердження кваліфікаційних рівнів...
Регламент роботи комітету кросу автомобільної федерації України. Загальні положення Даний регламент розроблений у iconАвтомобільної Федерації України Змагання з автомобільних гонок на прискорення стандартний регламент

Регламент роботи комітету кросу автомобільної федерації України. Загальні положення Даний регламент розроблений у iconАвтомобільної Федерації України стандартний регламент
Додаток Схема розміщення стартових номерів та обов’язкової реклами на автомобілях
Регламент роботи комітету кросу автомобільної федерації України. Загальні положення Даний регламент розроблений у iconПоложення про видачу ліцензій та інших спортивних документів Автомобільної Федерації України. У цьому Порядку терміни використовуються у наступному значенні: „
Цей Порядок реєстрації команд, які беруть участь у автомобільних змаганнях (далі Порядок) розроблений на виконання п. Положення про...
Регламент роботи комітету кросу автомобільної федерації України. Загальні положення Даний регламент розроблений у iconАвтомобільної Федерації України стандартний регламент
Управління сім’ї молоді І спорту запорізької обласної адміністрації мо фау запорізький автомобільний клуб
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов