Закон україни про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні Закон введено в дію з дня опублікування 26 листопада 1996 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 30 жовтня 1996 року n 475/96-вр) icon

Закон україни про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні Закон введено в дію з дня опублікування 26 листопада 1996 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 30 жовтня 1996 року n 475/96-вр)НазваниеЗакон україни про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні Закон введено в дію з дня опублікування 26 листопада 1996 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 30 жовтня 1996 року n 475/96-вр)
страница1/7
Дата конвертации18.07.2013
Размер450.55 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні


Закон введено в дію з дня опублікування - 26 листопада 1996 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 30 жовтня 1996 року N 475/96-ВР)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 18 листопада 1997 року N 642/97-ВР,
від 14 липня 1999 року N 938-XIV,
від 15 березня 2001 року N 2299-III,
 від 10 січня 2002 року N 2921-III,
 від 10 січня 2002 року N 2922-III,
 від 7 лютого 2002 року N 3047-III,
 від 20 листопада 2003 року N 1294-IV,
від 6 вересня 2005 року N 2800-IV,
 від 6 вересня 2005 року N 2802-IV,
 від 6 вересня 2005 року N 2804-IV,
 від 15 грудня 2005 року N 3201-IV,
 від 22 грудня 2005 року N 3273-IV,
від 23 лютого 2006 року N 3480-IV,
 від 15 березня 2006 року N 3541-IV,
від 17 вересня 2008 року N 514-VI,
від 25 грудня 2008 року N 801-VI,
від 17 листопада 2009 року N 1720-VI,
 від 18 травня 2010 року N 2258-VI,
 від 1 липня 2010 року N 2388-VI,
 від 7 жовтня 2010 року N 2592-VI,
 від 22 грудня 2010 року N 2850-VI,
 від 13 січня 2011 року N 2927-VI,
 від 21 квітня 2011 року N 3265-VІ,
 від 21 квітня 2011 року N 3267-VI,
 від 22 квітня 2011 року N 3306-VI,
 від 2 червня 2011 року N 3461-VI,
 від 2 червня 2011 року N 3462-VI,
 від 7 липня 2011 року N 3610-VI,
 від 6 липня 2012 року N 5178-VI
(зміни, внесені абзацами другим - дев'ятим підпункту 9 пункту 4 розділу VI
 Закону України від 6 липня 2012 року N 5178-VI, в частині утворення
 Центрального депозитарію, Розрахункового центру та депозитарних установ,
 набирають чинності з 11 жовтня 2012 року)

(З 1 січня 2013 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 4 липня 2012 року N 5042-VI)

(З 1 січня 2013 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 6 вересня 2012 року N 5212-VI)

(З 12 жовтня 2013 року до цього Закону будуть внесені зміни, передбачені абзацами десятим - шістдесятим підпункту 9 пункту 4 розділу VI Закону України від 6 липня 2012 року N 5178-VI)Окремі положення цього Закону визнано
 такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними)
(згідно з Рішенням Конституційного Суду України
від 1 квітня 2008 року N 3-рп/2008)

(У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 7 липня 2011 року N 3610-VI)Цей Закон визначає правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в Україні. 
^

Стаття 1. Визначення термінів


Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

державне регулювання ринку цінних паперів - здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері;

абзац третій статті 1 виключено

(згідно із Законом України
 від 23.02.2006 р. N 3480-IV)

абзац четвертий статті 1 виключено

(згідно із Законом України
 від 23.02.2006 р. N 3480-IV)

похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом терміну, визначеного договором (контрактом), цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів;

абзац шостий статті 1 виключено

(абзац шостий статті 1 у редакції
 Закону України від 06.09.2005 р. N 2804-IV,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 22.12.2005 р. N 3273-IV,
 виключено згідно із Законом України
 від 23.02.2006 р. N 3480-IV)

абзац сьомий статті 1 виключено

(згідно із Законом України
 від 23.02.2006 р. N 3480-IV)

абзац восьмий статті 1 виключено

(абзац восьмий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV,
 виключено згідно із Законом України
 від 23.02.2006 р. N 3480-IV)

професійні учасники ринку цінних паперів - особи, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;

(статтю 1 доповнено абзацом дев'ятим згідно із
 Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV)

визначення кредитного рейтингу (рейтингування) - це діяльність з надання професійних послуг на ринку цінних паперів, спрямована на визначення кредитоспроможності об'єкта рейтингування, яка може бути проведена рейтинговим агентством;

(статтю 1 доповнено абзацом десятим згідно із
 Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

кредитний рейтинг - це умовний вираз кредитоспроможності об'єкта рейтингування в цілому та/або його окремого боргового зобов'язання за національною шкалою кредитних рейтингів;

(статтю 1 доповнено абзацом одинадцятим
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

Національна рейтингова шкала (далі - Національна шкала) - шкала, яка поділена на визначені групи рівнів та рівні, кожен з яких характеризує здатність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за своїми борговими зобов'язаннями, а також його платоспроможність. Національна шкала використовується для оцінки кредитного ризику позичальника - органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання та окремих боргових інструментів - облігацій, іпотечних цінних паперів, позик;

(статтю 1 доповнено абзацом дванадцятим
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

рейтингова оцінка емітента - характеризує рівень спроможності емітента цінних паперів своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями відносно боргових зобов'язань інших позичальників;

(статтю 1 доповнено абзацом тринадцятим
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

рейтингова оцінка цінних паперів емітента - характеризує рівень спроможності позичальника (емітента) своєчасно та у повному обсязі обслуговувати зобов'язання за цінними паперами;

(статтю 1 доповнено абзацом чотирнадцятим
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

корпоративне управління - система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління товариством;

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 25.12.2008 р. N 801-VI)

абзац шістнадцятий статті 1 виключено

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 25.12.2008 р. N 801-VI,
 абзац шістнадцятий статті 1 виключено
 згідно із Законом України від 21.04.2011 р. N 3267-VI)

система депозитарного обліку цінних паперів - сукупність записів про цінні папери (вид, номінальна вартість і кількість, характер зареєстрованих обмежень в обігу або реалізації прав за цінними паперами), їх емітентів, власників іменних цінних паперів, уповноважених ними осіб, управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів, що містять інформацію, яка дає можливість ідентифікувати названих осіб, а також іншу передбачену законодавством інформацію;

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 25.12.2008 р. N 801-VI)

система реєстру власників іменних цінних паперів (система реєстру) - сукупність даних, що забезпечує ідентифікацію зареєстрованих у цій системі власників, номінальних утримувачів та емітента, а також іменних цінних паперів, зареєстрованих на їх ім'я, облік усіх змін інформації щодо вищевказаних осіб та цінних паперів, одержання та надання інформації цим особам і складання реєстру власників іменних цінних паперів.

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 25.12.2008 р. N 801-VI)
  1   2   3   4   5   6   7Похожие:

Закон україни про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні Закон введено в дію з дня опублікування 26 листопада 1996 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 30 жовтня 1996 року n 475/96-вр) iconЗакон україни про боротьбу з корупцією Закон введено в дію з дня опублікування 16 листопада 1995 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 5 жовтня 1995 року n 357/95-вр)
З 1 січня 2011 року цей Закон втратить чинність згідно із Законом України від 11 червня 2009 року n 1506-vi, враховуючи зміни, внесені...
Закон україни про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні Закон введено в дію з дня опублікування 26 листопада 1996 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 30 жовтня 1996 року n 475/96-вр) iconЗакон україни про транспорт Закон введено в дію з дня опублікування 20 грудня 1994 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 10 листопада 1994 року n 233/94-вр)
У тексті Закону слова "пасажирів І вантажів" І "пасажирів та вантажів" замінено словами "пасажирів, вантажів, багажу, пошти" згідно...
Закон україни про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні Закон введено в дію з дня опублікування 26 листопада 1996 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 30 жовтня 1996 року n 475/96-вр) iconЗакон україни про транспорт Закон введено в дію з дня опублікування 20 грудня 1994 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 10 листопада 1994 року n 233/94-вр) Із змінами І доповненнями, внесеними
У тексті Закону слова "пасажирів І вантажів" І "пасажирів та вантажів" замінено словами "пасажирів, вантажів, багажу, пошти" згідно...
Закон україни про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні Закон введено в дію з дня опублікування 26 листопада 1996 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 30 жовтня 1996 року n 475/96-вр) iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами на ринку цінних паперів
У законі України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №51, ст. 292;...
Закон україни про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні Закон введено в дію з дня опублікування 26 листопада 1996 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 30 жовтня 1996 року n 475/96-вр) iconЗакон україни про транспорт Закон введено в дію з дня опублікування 20 грудня 1994 року згідно з Постановою Верховної Ради України
У тексті Закону слова "пасажирів І вантажів" І "пасажирів та вантажів" замінено словами "пасажирів, вантажів, багажу, пошти" згідно...
Закон україни про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні Закон введено в дію з дня опублікування 26 листопада 1996 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 30 жовтня 1996 року n 475/96-вр) iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо актів регуляторів фондового ринку та ринку небанківських фінансових послуг
Статтю 6 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 p., N 51,...
Закон україни про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні Закон введено в дію з дня опублікування 26 листопада 1996 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 30 жовтня 1996 року n 475/96-вр) iconЗакон україни про господарські товариства Закон введено в дію з 1 жовтня 1991 року Постановою Верховної Ради України
З 1 травня 2011 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 17 вересня 2008 року n 514-vi
Закон україни про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні Закон введено в дію з дня опублікування 26 листопада 1996 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 30 жовтня 1996 року n 475/96-вр) iconЗакон україни про господарські товариства Закон введено в дію з 1 жовтня 1991 року Постановою Верховної Ради України від 19 вересня 1991 року n 1577-xii
З 1 травня 2011 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 17 вересня 2008 року n 514-vi
Закон україни про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні Закон введено в дію з дня опублікування 26 листопада 1996 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 30 жовтня 1996 року n 475/96-вр) iconЗакон україни про охорону навколишнього природного середовища Закон введено в дію з 1 липня 1991 pоку, крім статті 45, яку введено в дію з 1 січня 1995 року
Україна", "Автономна Республіка Крим", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України", "міста...
Закон україни про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні Закон введено в дію з дня опублікування 26 листопада 1996 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 30 жовтня 1996 року n 475/96-вр) iconЗакон україни про державну службу Закон введено в дію з дня опублікування 28 грудня 1993 року, а частини четверту І п'яту статті 33, частину першу статті 34, статтю 35 та частини другу п'яту статті 37 з 1 січня 1994 року
Республіки Крим, органів місцевого та регіонального самоврядування, які прирівнюються до відповідних категорій посад службовців,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов