Додаток Консолідовані пропозиції банків членів набу щодо проекту Закону України «Про внесення Змін до Податкового кодексу України» icon

Додаток Консолідовані пропозиції банків членів набу щодо проекту Закону України «Про внесення Змін до Податкового кодексу України»НазваниеДодаток Консолідовані пропозиції банків членів набу щодо проекту Закону України «Про внесення Змін до Податкового кодексу України»
Дата конвертации18.07.2013
Размер161.47 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Додаток

Консолідовані пропозиції банків - членів НАБУ

щодо проекту Закону України « Про внесення Змін до Податкового кодексу України»

Контактна особа: Косточкіна Олена Анатоліївна

Координатор Комітету з питань оподаткування та обліку

Тел. (044) 300-10-15

Моб. 050 -355-13-98

E-mail:о.kostochkina@nabu.org.ua

Положення (норми) нормативно-правового акта

(реквізити)

Положення (норми) нормативно-правового акта із запропонованими змінами

(запропонована редакція відповідних норм (положень) нормативно-правового акта)

^ Вплив/наслідки ініціативи на фінансові правовідносини

(бачення банку щодо впливу/наслідків ініціатив на діяльність банківської системи, ринок фінансових послуг, запобігання корупційним ризикам тощо)

^ Актуальність та важливість внесення змін для всієї банківської системи

1

2

3

4

5

1Пункт 103.3 статті 103 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року зі змінами та доповненнями (далі-Кодекс)

1) доповнити абзацом третім такого змісту «Достатнім підтвердженням статусу нерезидента як бенефіціарного отримувача по відношенню до доходів з джерелом походження з України є зазначення такого нерезидента в тексті відповідного договору/контракту з резидентом» пункт 103.3 після слів «в тексті відповідного договору/контракту з резидентом» доповнити

«без наявності будь-яких додаткових документальних підтверджень»

Вважаємо що зміни до цього пункту Кодексу зменшать податкові наслідки та допоможуть уникнути непорозумінь з податковими органами, оскільки на практиці не існує механізму визначення та переліку документів, якими можна підтвердити такий статус нерезидента. Разом з тим, оскільки запропонованою редакцією змін «зазначення такого нерезидента» чітко не визначено що саме має бути зазначено та для забезпечення можливості практичного використання таких змін пропонуємо наступну редакцію такого пункту « Достатнім підтвердженням статусу нерезидента як бенефіціарного отримувача по відношенню до доходів з джерелом походження з України є зазначення такого статусу нерезидентом в тексті відповідного договору/контракту з резидентом»

актуально2

Пункти 137.9 статті 137; 152.3 статті 152; 173.8 статті 173; 174.5 статті 174 Кодексу

Зміни запропоновані у проекті під номером 2); 6); 9) 10)
не актуально

Запропоновані зміни вже внесено Законом України від 24.05.2012 №4834-VI «Про внесення змін в Податковий Кодекс України щодо удосконалення деяких податкових норм»4


Пункт 172.5 статті 172 Кодексу

8) Доповнити підпунктом в) такого змісту «Особою, у власності якої перебував об’єкт нерухомості, переданий фізичною особою-позичальником у власність юридичної особи-кредитодавця в рахунок погашення заборгованості»;


Запропоновані зміни нарешті урегулюють питання сплати податку з доходів фізичних осіб, зобов’язання за кредитами яких погашаються за рахунок майна, наданого такою особою в заставу/іпотеку оскільки виплата доходу (сума кредиту) значно передує в часі факту відчудження майна такої фізичної особи і банківські установи, на момент набуття права власності на предмет застави не мають джерела утримання податку.

Так відповідно до п.п.164.2.4 п.164.2 статті164 Кодексу до загального місячного оподатковуваного доходу фізичної особи включається, зокрема, частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статей 172-173 Кодексу.

При цьому, згідно з пунктом 172.8 статті 172 та пунктом 173.8 статті 173 Кодексу для цілей вказаних статей під продажем розуміється будь-який перехід права власності на об’єкти нерухомості або рухомого майна відповідно, крім їх успадкування та дарування.

Пунктом 172.7 статті 172 Кодексу встановлено що, якщо стороною договору купівлі-продажу об”єкта нерухомого майна є юридична особа чи фізична особа –підприємець, така особа є податковим агентом платника податку щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів, отриманих платником податку від такого продажу (обміну).

Аналогічно, відповідно до пункту 173.2 статті 173 Кодексу, якщо стороною договору купівлі-продажу об’єкта рухомого майна є юридична особа чи фізична особа-підприємець, така особа вважається податковим агентом платника податку та зобов’язана виконати всі визначені цим розділом функції податкового агента.

Отже, у разі взяття банком заставленого майна на свій баланс як основного засобу, слід вважати, що фізична особа здійснила операцію відчуження (продажу) свого власного нерухомого або рухомого майна банку, а банк при купівлі (прийнятті на баланс) у фізичної особи майна має виконати всі функції податкового агента.

Одночасно, статтею 168 Кодексу передбачено, що податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 цього Кодексу. Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом.

При прийнятті на баланс банку майна, заставленого фізичною особою, відбувається операція купівлі банком майна фізичної особи, але при цьому не здійснюється виплати доходу фізичній особі, за рахунок якої необхідно утримати та сплатити податок до бюджету ( кошти у вигляді кредиту фактично були раніше надані такій фізичній особі, крім того банком нараховувались відсотки за користування кредитом, сплату яких фізична особа не здійснювала), а відбувається погашення боргу фізичної особи за рахунок заставленого майна.


актуально5

Пункт 172.7 статті 172 Кодексу

8) пункт 172.7 викласти у новій редакції «Одночасно з дією пункту 172.4 та 172.5 цієї статті, якщо стороною договору купівлі-продажу, міни об'єкта нерухомого майна є юридична особа чи фізична особа - підприємець, така особа є податковим агентом платника податку щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів, отриманих платником податку від такого продажу (обміну), окрім випадків звернення стягнення фінансовою установою на майно, в тому числі шляхом продажу від свого імені, в зв’язку з невиконанням платником податку своїх зобов»язань за договором кредитом (позики)”.

Пункт 172.7. статті 172 Податкового кодексу України

2) пункт 172.7 після слів «окрім випадків звернення стягнення фінансовою установою на майно» доповнити словами: «( як в судовому порядку, так і добровільно)»

та доповнити окремим реченням «Фізична особа відображає дохід від такого відчуження у річній податковій декларації»


Зазначені зміни будуть мати позитивний вплив на діяльність банківської системи оскільки пунктом 172.8 Кодексу внесено суперечливість в норми статті 172. Усі пункти статті 172 регулюють питання оподаткування коли перехід права власності на майно фізичної особи здійснюється виключно по договорах купівлі-продажу або міни, а згідно підпункту 172.8 будь-який перехід права власності, крім успадкування є продажем. При примусовому відчуження майна відбувається перехід права власності але не укладаються договори купівлі-продажу або міни, тому такі зміни є актуальними.

актуально6

Пункт 173.4 статті 173 Кодексу

9)підпункт 173.4 доповнити новим абзацем наступного змісту : « У разі передачі рухомого майна фізичною особою-позичальником у власність юридичної особи-кредитодавця в рахунок погашення заборгованості, така особа самостійно визначає та сплачує податок шляхом відображення доходу ( в сумі непогашеного основного боргу та нарахованих і не сплачених відсотків та комісій) у складі загального річного оподатковуваного доходу».

підпункт 173.4 після слів:

«в рахунок погашення заборгованості» доповнити « а також у разі продажу рухомого майна юридичною особою –кредитодавцем від імені позичальника, така особа-позичальник»

та доповнити окремим реченням

« Фізична особа відображає дохід від такого відчуження у річній податковій декларації.»

Коментарі тотожні коментарям до змін до пун кту 172.5 статті 172 Кодексу

актуально7

У статті 188 Кодексу

11) передостанній абзац пункту 188.1 доповнити другим реченням в наступній редакції «При здійсненні операцій з повернення об’єкту фінансового лізингу база оподаткування визначається як сума лізингових платежів у частині компенсації вартості об’єкта лізингу на дату такого повернення”

Запропоновані зміни визначають єдиний підхід до оподаткування операцій повернення предмету фінансового лізингу та, відповідно унеможливлюють непорозуміння між платником податку та податковими органами

актуально

8


У статті 189 Кодексу

12) абзац третій пункту 189.4 після слів «продажу арештованого майна органами юстиції доповнити словами такого змісту: «та продажу заставленого майна заставодержателем на підставі цивільно-правових договорів, укладених заставодержателем в позасудовому порядку або за рішенням суду»

Абзац другий підпункт 189.4 ст.189 виключити слова: «інших цивільно-правових договорів»

У підпункті 189.4 чинної редакції Кодексу висвітлено питання оподаткування операцій у межах договорів комісії(консигнації), поруки, довірчого управління та в процесі продажу арештованого майна органами юстиції. Запропоновані зміни визначають порядок оподаткування на підставі цивільно-правових договорів, укладених заставодержателем. За загальними правилами датою оподаткування ПДВ є момент переходу права власності, тому вважаємо такі зміни не доцільними оскільки датою оподаткування ПДВ буде дата такого цивільно-правового договору за загальними правилами, а право на кредит виникає тільки у випадку отримання належним чином оформленої податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних, якщо сума ПДВ перевищує 10 000,0 гривень

не актуально9


У статті 197 Кодексу

13) у пункті 197.12 після слів «та на яке було звернено стягнення» доповнити словами «в тому числі шляхом отримання у власність з метою подальшої реалізації»

КРІМ ТОГО:

Запропоновано слова :» майно, що передано фізичними особами, а також суб”єктами підприємницької діяльності- приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку»-виключити

Відповідно до статті 36 Закону України «Про іпотеку» від 05.06.2003 №898-IV договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками, може передбачати … право іпотекодержателя від свого імені продати предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу у порядку, встановленому статтею 38 цього Закону. При цьому право власності на предмет іпотеки передається від іпотекодавця (позичальника Банку) до покупця такого майна (юридична або фізична особа), тобто Банк не набуває право власності на таке майно.

У зв»язку з тим, що запропоновані зміни не враховують усіх проблемних питань оподаткування ПДВ у відносинах з контрагентами фізичними особами або не платниками податку на додану вартість, пропонуємо внесення змін в наступній редакції: «Звільняються від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна що передане фізичними особами, а також суб'єктами підприємницької діяльності - приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку, у заставу (іпотеку), та на яке було звернено стягнення, в т.ч. у разі відчуження майна на підставі ст. 38 Закону України «Про іпотеку», а також у випадку добровільної передачі майна на баланс кредитодавця з метою забезпечення зобов’язань за кредитом.»актуально10

У статті 198 Кодексу

14) Підпункт «а» пункту 198.1 після слів «та послуг» доповнити такими словами « та отримання товарів без передачі права власності для подальшого їх постачання, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів або за рішенням суду»

Коментарі тотожні коментарям до змін до статті 189 Кодексу з урахуванням того, що примусове відчуження предмету застави/іпотеки без отримання права власності з метою подальшого постачання не дає гарантії отримання податкової накладної, яка є підставою для податкового кредиту та сплати контрагентом, майно якого відчужується податку до бюджету. Вважаємо такі зміни недоцільними.

Пропонуємо залишити без змін в діючий редакції

не актуально

11

У розділ ХХ Кодексу

Пункт 12 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу виключити.

Такі зміни до кодексу допоможуть банківським установам уникнути непорозумінь з оподаткуванням не отриманих доходів з 1 січня 2014 року

актуально^ ДОПОВНЕННЯ ДО ПРОЕКТУ (ініціювання внесення змін)12

Ст. 137 ПКУ п. 137.8

Викласти в такої редакції:

Датою отримання доходів платника податку від проведення кредитно-депозитних операцій є дата визнання процентів (комісійних та інших платежів, пов'язаних зі створенням кредитів, вкладів (депозитів), визначена згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Норми даного пункту не поширюються на операції з придбання права вимоги зобов’язань за фінансовими кредитами.

Існування норм, що стосуються операцій з придбання права вимоги фінансових кредитів, які потребують вдосконалення, оскільки трактування їх неоднозначне та призводить до подвійного оподаткування доходів

Оподаткування операцій з відступлення права вимоги здійснюється згідно п.153.5 ст.153 Податкового Кодексу України (надалі - ПКУ). Згідно цієї статті, якщо доходи, отримані платником податку від наступного відступлення права вимоги зобов’язань третьої особи (боржника) або від виконання вимоги боржником, перевищують витрати, понесені таким платником податку на придбання права вимоги зобов’язань третьої особи (боржника), отриманий прибуток включається до складу доходу платника податку.

В той же час відповідно до п.137.8 ст.137 ПКУ датою отримання доходів платника податку від проведення кредитно-депозитних операцій є дата визнання процентів (комісійних та інших платежів, пов'язаних зі створенням або придбанням кредитів, вкладів (депозитів), визначена згідно з правилами бухгалтерського обліку

актуально13Чинна редакція підпункту 164.2.17 пункт 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України

164.2.17. дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 цього Кодексу) у вигляді:

д) суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності. Якщо кредитор повідомляє платника податку - боржника рекомендованим листом з повідомленням про вручення про анулювання боргу та включає суму анульованого боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було анульовано, такий боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації;

^ У статті 164

Підпункт «д» 164.2.17

після слів «Якщо кредитор повідомляє платника податку – боржника» доповнити словами такого змісту «про анулювання боргу особисто за його підписом або» далі по тексту


Застосування норм п. 164.2.17 в запропонованій редакції забезпечує невиключний порядок інформування боржника про анулювання боргу та надає можливість банкам на свій розсуд (зручним для банку способом при безпосередньому контакті з клієнтом) інформувати боржників про анулювання боргу. Так як на практиці вручення повідомлення поштою є досить довготерміновим процесом(майже більше місяця) та вручення повідомлення не гарантовано.

З огляду на незадовільний стан банківської системи України, прагнення банків підвищити ліквідність та необхідності відповідати нормативним вимогам НБУ, внесення запропонованих доповнень є дуже важливим аспектом для банківської системи.14


Ст. 242 Розділу VIII «Екологічний податок»

1.Законодавчо прописати, що побутові котли не відносяться до стаціонарних джерел забруднення.

Або ж змінити порядок подання звітності . А саме - подавати звітність та сплачувати податок за всі структурні підрозділи тільки за місцем реєстрації юридичної особи, а не за місцезнаходженням котлів.


1. У зв’язку з тим, що сплату екологічного податку за викиди пересувними джерелами покладено на податкових агентів, для Банку витрати на адміністрування екологічного податку в декілька разів перевищують суми податку (від 0,06грн. до 261,49грн,  при цьому податок не перевищує 10,00грн по більш ніж 90% звітів).

актуально

Згідно з позицією податкових органів звичайні побутові котли є стаціонарними джерелами забруднення. Однак, згідно нормативних документів в сфері охорони навколишнього природного середовища Стаціонарне джерело забруднення атмосфери – це підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об'єкт, що встановлений на нерухомому фундаменті і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Платники екологічного податку зобов’язані сплачувати податок за викиди побутовими котлами на рівні платників, що сплачують податок за викиди  промисловими підприємствами.15Чинна редакція пункту 177.8. статті 177 Податкового кодексу України.

177.8. Під час нарахування (виплати) фізичній особі - підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, суб'єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою - підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб'єкта підприємницької діяльності. Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до підпунктів 14.1.195 та 14.1.222 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

Пункт 177.8 статті 177 викласти в наступній редакції:


177.8. Під час нарахування (виплати) фізичній особі - підприємцю доходу від здійснення нею діяльності, суб'єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою - підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб'єкта підприємницької діяльності. Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до підпунктів 14.1.195 та 14.1.222 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

Пропонуємо видалити словосполучення «здійснення нею підприємницької діяльності» викласти як: «здійснення нею діяльності», тобто видалити слово «підприємницької», так як існуюча редакція норми може бути неоднозначно розтлумачена органами податкової служби, що призведе до застосування фіскальної позиції ДПС України. Так як законодавець не надав пояснень що мається на увазі під «підприємницькою діяльністю», виключно види діяльності підприємця які зазначені в його витязі з Державного реєстру, або всі види діяльності суб’єкта підприємницької навіть ті що не вказані в витязі.

Внесення запропонованих змін матиме позитивний ефект не тільки для банківської системи України, т. я. дозволить спростити взаємовідносини між великим середнім та малим бізнесом країни, що призведе до пожвавлення економічної кон’юнктури.Похожие:

Додаток Консолідовані пропозиції банків членів набу щодо проекту Закону України «Про внесення Змін до Податкового кодексу України» iconЕлектронна пошта
На Ваш запит №18-112/4575-7943 від 20. 08. 2012 р надсилаємо консолідовану позицію банків-членів Незалежної асоціації банків України...
Додаток Консолідовані пропозиції банків членів набу щодо проекту Закону України «Про внесення Змін до Податкового кодексу України» iconПропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» (реєстр. №11825 від 02. 10. 2012)
Пропозиції до проекту Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України
Додаток Консолідовані пропозиції банків членів набу щодо проекту Закону України «Про внесення Змін до Податкового кодексу України» iconКонсолідовані пропозиції членів набу щодо проекту змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування І використання резервів під кредитні ризики в банках України
У визначені не враховані: комісії, що є складовою частиною ефективної ставки проценту за фінансовим інструментом, які сплачуються...
Додаток Консолідовані пропозиції банків членів набу щодо проекту Закону України «Про внесення Змін до Податкового кодексу України» iconКонсолідовані пропозиції банків членів набу щодо проектів змін до Плану рахунків та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України
Плану рахунків та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України
Додаток Консолідовані пропозиції банків членів набу щодо проекту Закону України «Про внесення Змін до Податкового кодексу України» iconДодаток пропозиції щодо внесення доповнень до проекту закону україни "про внесення змін до податкового кодексу україни" щодо удосконалення деяких податкових норм (реєстр. №9661-Д)
Щодо внесення доповнень до проекту закону україни "про внесення змін до податкового кодексу україни" щодо удосконалення деяких податкових...
Додаток Консолідовані пропозиції банків членів набу щодо проекту Закону України «Про внесення Змін до Податкового кодексу України» iconДодаток до листа №465-14/09 від 14. 09. 2012 Пропозиції набу до проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов'язань»
Додаток Консолідовані пропозиції банків членів набу щодо проекту Закону України «Про внесення Змін до Податкового кодексу України» iconДодаток Консолідовані пропозиції банків членів набу щодо проекту змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19. 03. 2003 №124
Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного...
Додаток Консолідовані пропозиції банків членів набу щодо проекту Закону України «Про внесення Змін до Податкового кодексу України» iconНорма законопроекту
Зауваження та пропозиції до проекту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України» щодо нової редакції ІІІ розділу
Додаток Консолідовані пропозиції банків членів набу щодо проекту Закону України «Про внесення Змін до Податкового кодексу України» iconПояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування доходів самозайнятих осіб)
Про внесення змін до Податкового кодексу України” (щодо оподаткування доходів самозайнятих осіб) розроблено з метою врегулювання...
Додаток Консолідовані пропозиції банків членів набу щодо проекту Закону України «Про внесення Змін до Податкового кодексу України» iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо усунення розбіжностей між окремими нормами Податкового кодексу України)»
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо усунення розбіжностей між окремими нормами Податкового кодексу...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов