Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: … icon

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: …НазваниеЗакон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: …
Дата конвертации18.07.2013
Размер297.09 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України

щодо мінімізації ризиків фізичних осіб на фінансовому ринку та підвищення надійності фінансових установ»


Чинна редакція

Редакція з урахуванням запропонованих змін

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:кредитний рейтинг - це умовний вираз кредитоспроможності об'єкта рейтингування в цілому та/або його окремого боргового зобов'язання за національною шкалою кредитних рейтингів;Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:кредитний рейтинг (рейтингова оцінка) - це умовний вираз кредитоспроможності об'єкта рейтингування в цілому та/або його окремого боргового зобов'язання за національною шкалою кредитних рейтингів;Стаття 8. Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право:

1) давати висновки про віднесення цінних паперів до того чи іншого виду, визначеного чинним законодавством;

2) встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних коштів та інші показники і вимоги, що обмежують ризики по операціях з цінними паперами в ході здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, інших видів професійної діяльності на ринку цінних паперів (за винятком банківських операцій), якщо інше не передбачено законами України;

4) встановлювати обмеження щодо суміщення видів професійної діяльності на ринку цінних паперів;

3) встановлювати за погодженням з Кабінетом Міністрів України розмір плати за видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, їх дублікатів і копій, переоформлення зазначених ліцензій та за видачу сертифікатів на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами в Україні і їх дублікатів, а також за реєстрацію документів та надання відповідної інформації на запит юридичних і фізичних осіб, яка зараховується до Державного бюджету України;

5) у разі порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку виносити попередження, зупиняти на термін до одного року розміщення (продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого емітента, дію ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулювати дію таких ліцензій;

7) у разі порушення фондовою біржею законодавства про цінні папери, статуту та правил фондової біржі зупиняти торгівлю на фондовій біржі до усунення таких порушень;
Стаття 8. Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право:

1) давати висновки про віднесення цінних паперів до того чи іншого виду, визначеного чинним законодавством;

2) встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних коштів та інші показники і вимоги, що обмежують ризики по операціях з цінними паперами в ході здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, інших видів професійної діяльності на ринку цінних паперів (за винятком банківських операцій), якщо інше не передбачено законами України;

4) встановлювати обмеження щодо суміщення видів професійної діяльності на ринку цінних паперів;

3) встановлювати за погодженням з Кабінетом Міністрів України розмір плати за видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, їх дублікатів і копій, переоформлення зазначених ліцензій та за видачу сертифікатів на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами в Україні і їх дублікатів, а також за реєстрацію документів та надання відповідної інформації на запит юридичних і фізичних осіб, яка зараховується до Державного бюджету України;

5) у разі порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку виносити попередження, зупиняти на термін до одного року розміщення (продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого емітента, дію ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулювати дію таких ліцензій;

7) у разі порушення фондовою біржею законодавства про цінні папери, статуту та правил фондової біржі зупиняти торгівлю на фондовій біржі до усунення таких порушень;

7-1) встановлювати мінімальні вимоги для проходження цінними паперами лістингу та перебування цих цінних паперів у біржовому реєстрі фондової біржі, у тому числі щодо вартості чистих активів емітента таких цінних паперів, номінальної вартості серії їх випуску, рівня їх кредитного рейтингу;^ Закон України "Про Національний банк України"

Стаття 7. Інші функції

Національний банк виконує такі функції:

1) відповідно до розроблених Радою Національного банку України Основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику;

2) монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг;

3) виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування;

4) встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна;22) здійснює методологічне забезпечення з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю;


23) здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері в межах своєї компетенції, визначеної законом.

Стаття 7. Інші функції

Національний банк виконує такі функції:

1) відповідно до розроблених Радою Національного банку України Основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику;

2) монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг;

3) виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування;

4) встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна;22) здійснює методологічне забезпечення з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю;

23) визначає перелік рейтингових агентств, кредитні рейтинги яких використовуються у сфері банківського регулювання та нагляду, з числа уповноважених та визнаних міжнародних рейтингових агентств, які визнані такими відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";

24) здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері в межах своєї компетенції, визначеної законом.

Стаття 25. Засоби та методи грошово-кредитної політики

Основними економічними засобами і методами грошово-кредитної політики є регулювання обсягу грошової маси через:

1) визначення та регулювання норм обов'язкових резервів для комерційних банків;

2) процентну політику;

3) рефінансування комерційних банків;

4) управління золотовалютними резервами;

5) операції з цінними паперами (крім цінних паперів, що підтверджують корпоративні права), у тому числі з казначейськими зобов'язаннями, на відкритому ринку;

6) регулювання імпорту та експорту капіталу;

7) емісію власних боргових зобов'язань та операції з ними.

Національний банк має право надавати кредити для рефінансування банку, якщо це не тягне за собою ризиків для банківської системи.

Стаття 25. Засоби та методи грошово-кредитної політики

Основними економічними засобами і методами грошово-кредитної політики є регулювання обсягу грошової маси через:

1) визначення та регулювання норм обов'язкових резервів для комерційних банків;

2) процентну політику;

3) рефінансування комерційних банків;

4) управління золотовалютними резервами;

5) операції з цінними паперами (крім цінних паперів, що підтверджують корпоративні права), у тому числі з казначейськими зобов'язаннями, на відкритому ринку;

6) регулювання імпорту та експорту капіталу;

7) емісію власних боргових зобов'язань та операції з ними.

Національний банк має право надавати кредити для рефінансування банку, якщо це не тягне за собою ризиків для банківської системи. Визначення прийнятності забезпечення за кредитом для рефінансування здійснюється Національним банком з врахуванням кредитних рейтингів, визначених уповноваженими або визнаними міжнародними рейтинговими агентствами, кредитні рейтинги яких використовуються у сфері банківського регулювання та нагляду.

Стаття 59. Резерви забезпечення ризиків

Національний банк визначає розміри, порядок формування та використання резервів банків для покриття можливих втрат за кредитами, резервів для покриття валютних, відсоткових та інших ризиків банків.

Резерви для покриття можливих фінансових ризиків, а також фонду гарантування вкладів громадян створюються за рахунок доходу до оподаткування відповідно до законодавства України.


Стаття 59. Резерви забезпечення ризиків

Національний банк визначає розміри, порядок формування та використання резервів банків для покриття можливих втрат за кредитами, резервів для покриття валютних, відсоткових та інших ризиків банків.

Резерви для покриття можливих фінансових ризиків, а також фонду гарантування вкладів громадян створюються за рахунок доходу до оподаткування відповідно до законодавства України.

Резерви для покриття можливих втрат за кредитами та операціями за цінними паперами формуються з врахуванням кредитних рейтингів, визначених уповноваженими або визнаними міжнародними рейтинговими агентствами, кредитні рейтинги яких використовуються у сфері банківського регулювання та нагляду.

^ Закон України "Про банки і банківську діяльність"

Стаття 56. Право клієнта на інформацію

Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності банку. Банки зобов'язані на вимогу клієнта надати таку інформацію:

1) відомості, які підлягають обов'язковій публікації, про фінансові показники діяльності банку та його економічний стан;

2) перелік керівників банку та його відокремлених підрозділів, а також фізичних та юридичних осіб, які мають істотну участь у банку;

3) перелік послуг, що надаються банком;

4) ціну банківських послуг;

5) іншу інформацію та консультації з питань надання банківських послуг;

6) щодо кількості акцій (паїв) банку, які знаходяться у власності членів виконавчого органу банку, та інформацію в обсязі, визначеному Національним банком України, про осіб, частки яких у статутному капіталі банку перевищують 5 відсотків.


Банк зобов'язаний на постійній основі розміщувати на веб-сайті банку актуалізовану інформацію про власників істотної участі у банку в обсязі, визначеному Національним банком України.


^ Стаття 56. Право клієнта на інформацію

Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності банку. Банки зобов'язані на вимогу клієнта надати таку інформацію:

1) відомості, які підлягають обов'язковій публікації, про фінансові показники діяльності банку та його економічний стан;

2) перелік керівників банку та його відокремлених підрозділів, а також фізичних та юридичних осіб, які мають істотну участь у банку;

3) перелік послуг, що надаються банком;

4) ціну банківських послуг;

5) іншу інформацію та консультації з питань надання банківських послуг;

6) щодо кількості акцій (паїв) банку, які знаходяться у власності членів виконавчого органу банку, та інформацію в обсязі, визначеному Національним банком України, про осіб, частки яких у статутному капіталі банку перевищують 5 відсотків;

7) відомості про чинний кредитний рейтинг банку (за умови його наявності), визначений за Національною рейтинговою шкалою уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством, кредитні рейтинги якого використовуються у сфері банківського регулювання та нагляду.

Банк зобов'язаний на постійній основі розміщувати на веб-сайті банку актуалізовану інформацію про власників істотної участі у банку в обсязі, визначеному Національним банком України.

Банк, який залучає вклади і депозити від фізичних осіб, зобов’язаний на постійній основі розміщувати на веб-сайті банку актуалізовану інформацію про чинний кредитний рейтинг банку (за умови його наявності), визначений за Національною рейтинговою шкалою уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством, кредитні рейтинги якого використовуються у сфері банківського регулювання та нагляду.

^ Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"

Стаття 34. Склад та структура активів ІСІ

При проведенні публічного (відкритого) розміщення цінних паперів ІСІ відкритого та інтервального типу не менше 10 відсотків активів таких ІСІ повинні утримуватися в грошових коштах, які зберігаються на окремих депозитних банківських рахунках, відкритих для цього ІСІ.

Активи диверсифікованого ІСІ складаються з цінних паперів, грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, дорогоцінних (банківських) металів та інших активів, дозволених законодавством. Перелік видів цінних паперів, які можуть становити активи диверсифікованого ІСІ, встановлюється нормативно-правовими актами Комісії.

Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі та які не отримали рейтингову оцінку відповідно до закону, не може становити більш як 20 відсотків загальної вартості активів диверсифікованого ІСІ.

Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі та які не отримали рейтингову оцінку відповідно до закону, та нерухомості не може становити більш як 50 відсотків загальної вартості активів недиверсифікованого ІСІ. Зазначене обмеження не застосовується до венчурних фондів.


До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов'язання. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством України. Позики за рахунок коштів венчурного фонду можуть надаватися тільки юридичним особам, учасником яких є такий венчурний фонд.

Активи венчурного фонду можуть повністю складатися з нерухомості корпоративних прав та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі, або з цінних паперів, які не отримали рейтингової оцінки відповідно до закону.

Для формування власних активів ІСІ можуть придбавати іноземну валюту через банківські установи, які мають відповідну ліцензію.

Вартість цінних паперів іноземних емітентів не може бути більшою, ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ.

Активи ІСІ не можуть включати:

1) цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем, реєстратором та аудитором (аудиторською фірмою) цього ІСІ та їх (його, її) пов'язаними особами;

2) цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, не допущені до торгів на одній з провідних іноземних бірж чи торговельно-інформаційних систем, перелік яких визначається Комісією;

3) цінні папери інших ІСІ;

4) векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму більш як 10 відсотків вартості активів ІСІ, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;

5) похідні (деривативи), товаророзпорядчі цінні папери, заставні, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;

6) сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН);

7) приватизаційні цінні папери;

8) договори про участь у фонді фінансування будівництва (ФФБ).

Вимоги пунктів 2, 4, 5 та 6 частини дев'ятої цієї статті не застосовуються до венчурних фондів.

Якщо кредитний рейтинг цінних паперів, які входять до активів ІСІ (крім венчурного фонду), знизився до спекулятивного рівня за Національною рейтингового шкалою, ІСІ (крім венчурного фонду), в порядку та в строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зобов'язані привести свої активи до вимог цього Закону.


Вимоги до структури активів ІСІ, встановлені цим Законом, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації регламенту цього фонду.

^ Стаття 34. Склад та структура активів ІСІ

При проведенні публічного (відкритого) розміщення цінних паперів ІСІ відкритого та інтервального типу не менше 10 відсотків активів таких ІСІ повинні утримуватися в грошових коштах, які зберігаються на окремих депозитних банківських рахунках, відкритих для цього ІСІ.

Активи диверсифікованого ІСІ складаються з цінних паперів, грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, дорогоцінних (банківських) металів та інших активів, дозволених законодавством. Перелік видів цінних паперів, які можуть становити активи диверсифікованого ІСІ, встановлюється нормативно-правовими актами Комісії.

Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі та які не отримали рейтингову оцінку відповідно до закону, не може становити більш як 20 відсотків загальної вартості активів диверсифікованого ІСІ.

Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі та які не отримали рейтингову оцінку відповідно до закону, та нерухомості не може становити більш як 50 відсотків загальної вартості активів недиверсифікованого ІСІ. Зазначене обмеження не застосовується до венчурних фондів.

Обсяг грошових коштів ІСІ (крім венчурних фондів), розміщених на банківських депозитних рахунках та/або в ощадних (депозитних) сертифікатах в банках, у разі якщо кредитний рейтинг таких банків не визначено уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством, кредитні рейтинги якого використовуються у сфері банківського регулювання та нагляду, за Національною рейтинговою шкалою, або якщо кредитний рейтинг зазначених банків відповідає спекулятивному рівню, що визначений уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством, кредитні рейтинги якого використовуються у сфері банківського регулювання та нагляду, за Національною рейтинговою шкалою, не може становити більш як 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ.

До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов'язання. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством України. Позики за рахунок коштів венчурного фонду можуть надаватися тільки юридичним особам, учасником яких є такий венчурний фонд.

Активи венчурного фонду можуть повністю складатися з нерухомості корпоративних прав та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі, або з цінних паперів, які не отримали рейтингової оцінки відповідно до закону.

Для формування власних активів ІСІ можуть придбавати іноземну валюту через банківські установи, які мають відповідну ліцензію.

Вартість цінних паперів іноземних емітентів не може бути більшою, ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ.

Активи ІСІ не можуть включати:

1) цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем, реєстратором та аудитором (аудиторською фірмою) цього ІСІ та їх (його, її) пов'язаними особами;

2) цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, не допущені до торгів на одній з провідних іноземних бірж чи торговельно-інформаційних систем, перелік яких визначається Комісією;

3) цінні папери інших ІСІ;

4) векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму більш як 10 відсотків вартості активів ІСІ, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;

5) похідні (деривативи), товаророзпорядчі цінні папери, заставні, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;

6) сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН);

7) приватизаційні цінні папери;

8) договори про участь у фонді фінансування будівництва (ФФБ).

Вимоги пунктів 2, 4, 5 та 6 частини дев'ятої цієї статті не застосовуються до венчурних фондів.

У разі якщо кредитний рейтинг цінних паперів, які входять до активів ІСІ (крім венчурного фонду), або банку, в якому розміщені грошові кошти ІСІ на банківському депозитному рахунку та/або в ощадних (депозитних) сертифікатах, знизився до спекулятивного рівня за Національною рейтингового шкалою або втратив чинність, ІСІ (крім венчурного фонду) протягом трьох місяців з моменту зниження рівня кредитного рейтингу або втрати ним чинності зобов'язаний привести свої активи у відповідність до вимог цього Закону в порядку, встановленому Комісією.

Вимоги до структури активів ІСІ, встановлені цим Законом, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації регламенту цього фонду.

^ Стаття 50. Зберігач активів ІСІ

Активи ІСІ у формі цінних паперів мають обліковуватись на рахунку у цінних паперах у зберігача. Надання послуг щодо зберігання цінних паперів ІСІ та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій ІСІ здійснюються зберігачем.

Зберігачем активів ІСІ є банк, що має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видану в установленому Комісією порядку. Зберігачем активів венчурного фонду може бути юридична особа, що має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видану в установленому Комісією порядку.

Зберігачем не можуть бути компанія з управління активами та незалежний оцінювач майна ІСІ, а також їх пов'язані особи.

Кожен ІСІ повинен мати тільки одного зберігача.

^ Стаття 50. Зберігач активів ІСІ

Активи ІСІ у формі цінних паперів мають обліковуватись на рахунку у цінних паперах у зберігача. Надання послуг щодо зберігання цінних паперів ІСІ та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій ІСІ здійснюються зберігачем.

Зберігачем активів ІСІ є банк, що має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видану в установленому Комісією порядку. Зберігачем активів венчурного фонду може бути юридична особа, що має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видану в установленому Комісією порядку.

Зберігачем не можуть бути компанія з управління активами та незалежний оцінювач майна ІСІ, а також їх пов'язані особи.

Кожен ІСІ повинен мати тільки одного зберігача.

Банк, який є зберігачем активів ІСІ (крім венчурного фонду) у формі цінних паперів, повинен мати кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня, що визначений уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством, кредитні рейтинги якого використовуються у сфері банківського регулювання та нагляду, за Національною рейтинговою шкалою.

У разі якщо кредитний рейтинг банку, який є зберігачем активів ІСІ (крім венчурного фонду) у формі цінних паперів, знизився до спекулятивного рівня за Національною рейтингового шкалою або втратив чинність, ІСІ (крім венчурного фонду) протягом трьох місяців з дня зниження рівня кредитного рейтингу або втрати ним чинності зобов'язаний привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Закону в порядку, встановленому Комісією.

^ Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"

Стаття 25. Правила фондової біржі

1. Правила фондової біржі складаються з порядку:

організації та проведення біржових торгів;

лістингу та делістингу цінних паперів;

допуску членів фондової біржі та інших осіб, визначених законодавством, до біржових торгів;

котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу;

розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюднення;

розв'язання спорів між членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством;

здійснення контролю за дотриманням членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, правил фондової біржі;

накладення санкцій за порушення правил фондової біржі.

Стаття 25. Правила фондової біржі

1. Правила фондової біржі складаються з порядку:

організації та проведення біржових торгів;

лістингу та делістингу цінних паперів;

допуску членів фондової біржі та інших осіб, визначених законодавством, до біржових торгів;

котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу;

розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюднення;

розв'язання спорів між членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством;

здійснення контролю за дотриманням членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, правил фондової біржі;

накладення санкцій за порушення правил фондової біржі.

2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює мінімальні вимоги для проходження цінними паперами лістингу та перебування цих цінних паперів у біржовому реєстрі фондової біржі, у тому числі щодо вартості чистих активів емітента таких цінних паперів, номінальної вартості серії їх випуску, рівня їх кредитного рейтингу.

^ Стаття 40. Регулярна інформація про емітента

1. Регулярна інформація про емітента - річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. Звітним періодом для складання річної інформації про емітента є календарний рік.5. Звітним періодом для складання квартальної інформації про емітента є квартали поточного року.

Квартальна інформація про емітента повинна містити такі відомості:

найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;

орган управління емітента, його посадові особи та засновники;

господарська та фінансова діяльність емітента;

цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість);


квартальна фінансова звітність;

участь емітента у створенні інших підприємств, установ та організацій.

Емітент має право додатково розкривати іншу інформацію.^ Стаття 40. Регулярна інформація про емітента

1. Регулярна інформація про емітента - річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. Звітним періодом для складання річної інформації про емітента є календарний рік.5. Звітним періодом для складання квартальної інформації про емітента є квартали поточного року.

Квартальна інформація про емітента повинна містити такі відомості:

найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;

орган управління емітента, його посадові особи та засновники;

господарська та фінансова діяльність емітента;

цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість);

чинний кредитний рейтинг емітента або цінних паперів, визначений уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством за Національною рейтинговою шкалою, - у разі якщо визначення кредитного рейтингу емітента або цінних паперів є обов’язковим відповідно до закону;

квартальна фінансова звітність;

участь емітента у створенні інших підприємств, установ та організацій.

Емітент має право додатково розкривати іншу інформацію.^ Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"

Стаття 22. Регулярний збір до Фонду

1. Учасник Фонду зобов’язаний станом на останній робочий день кожного кварталу здійснювати нарахування регулярного збору до Фонду. Розмір базової річної ставки збору становить 0,5 відсотка бази нарахування в національній валюті та 0,8 відсотка бази нарахування в іноземній валюті.

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку такий банк зобов’язаний у день прийняття зазначеного рішення нарахувати регулярний збір до Фонду за період з дня, наступного за днем закінчення останнього розрахункового періоду до дня, що передує прийняттю такого рішення, та сплатити його до Фонду протягом 15 днів.

Базою нарахування є середньозважена за розрахунковий період сума щоденних балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними.

Фонд має право встановлювати своїм нормативно-правовим актом порядок розрахунку розміру регулярних зборів до Фонду у формі диференційованих зборів. Розрахунок розміру диференційованого збору проводиться шляхом зважування базової річної ставки збору за ступенем ризику. Розмір диференційованого збору має бути не менше розміру базової річної ставки.

Методика оцінки ступеню ризиків банку для розрахунку диференційованих зборів встановлюється нормативно-правовим актом Фонду, що підлягає погодженню з Національним банком України.

Стаття 22. Регулярний збір до Фонду

1. Учасник Фонду зобов’язаний станом на останній робочий день кожного кварталу здійснювати нарахування регулярного збору до Фонду. Розмір базової річної ставки збору становить 0,5 відсотка бази нарахування в національній валюті та 0,8 відсотка бази нарахування в іноземній валюті.

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку такий банк зобов’язаний у день прийняття зазначеного рішення нарахувати регулярний збір до Фонду за період з дня, наступного за днем закінчення останнього розрахункового періоду до дня, що передує прийняттю такого рішення, та сплатити його до Фонду протягом 15 днів.

Базою нарахування є середньозважена за розрахунковий період сума щоденних балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними.

Фонд має право встановлювати своїм нормативно-правовим актом порядок розрахунку розміру регулярних зборів до Фонду у формі диференційованих зборів. Розрахунок розміру диференційованого збору проводиться шляхом зважування базової річної ставки збору за ступенем ризику. Розмір диференційованого збору має бути не менше розміру базової річної ставки.

Методика оцінки ступеню ризиків банку для розрахунку диференційованих зборів встановлюється нормативно-правовим актом Фонду, що підлягає погодженню з Національним банком України.

Оцінка ступеня ризику для розрахунку диференційованих зборів здійснюється з урахуванням чинного кредитного рейтингу банку-учаснику Фонду, визначеного уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством, кредитні рейтинги якого використовуються у сфері банківського регулювання та нагляду. Перелік уповноважених рейтингових агентств та визнаних міжнародних рейтингових агентств, кредитні рейтинги яких використовуються у сфері банківського регулювання та нагляду, встановлюється Національним банком з числа уповноважених та визнаних міжнародних рейтингових агентств, які визнані такими відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні.

Народний депутат України Прасолов І.М.Похожие:

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: … iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: …
Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складення фінансової звітності
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: … iconЗакон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» Стаття Визначення термінів та понять у цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні
Закону України «Про внесення змін до Законів України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» і «Про банки і банківську...
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: … iconЗакон україни про оподаткування прибутку підприємств (станом на 21. 08. 2009) Стаття Визначення термінів у цьому Законі терміни вживаються в такому значенні
Матеріальний актив основні фонди та оборотні активи у будь-якому виді, що відрізняється від коштів, цінних паперів, деривативів та...
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: … iconЗакон україни про захист прав споживачів (витяг станом на 01. 12. 2005р.) Стаття Визначення термінів у цьому Законі терміни вживаються в такому значенні
Законодавство про захист прав споживачів складається з цього Закону, Цивільного кодексу України ( 435-15 )
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: … iconЗакон України "Про наукову І науково-технічну діяльність" Стаття Основні терміни та їх визначення у цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні
України, іноземець або особа без громадянства), яка має повну вищу освіту та проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові...
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: … iconПоложення (норми) проекту акта Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Стаття Завдання Державної комісії України з цінних паперів та фондового ринку
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: … iconЗакон україни про податок з доходів фізичних осіб Стаття Визначення термінів у цьому Законі терміни вживаються у такому значенні
Додаткові блага кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються)
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: … iconЗакон україни про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг (витяг станом на 06. 02. 2003р.) Метою цього Закону є створення правових основ для захисту
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 1 фінансова установа юридична особа, яка відповідно до
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: … iconПро затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій
Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", з метою вдосконалення процедури правозастосування на ринку...
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: … iconРішення 2011 м. Київ № Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12. 05. 2006
«Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» щодо порядку видачі дублікатів та...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов