Консолідовані пропозиції членів набу щодо проекту змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування І використання резервів під кредитні ризики в банках України icon

Консолідовані пропозиції членів набу щодо проекту змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування І використання резервів під кредитні ризики в банках УкраїниНазваниеКонсолідовані пропозиції членів набу щодо проекту змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування І використання резервів під кредитні ризики в банках України
Дата конвертации18.07.2013
Размер186.76 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Додаток

Консолідовані пропозиції членів НАБУ

щодо проекту змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України

Контактна особа: Косточкіна Олена Анатоліївна

Координатор Комітету з питань оподаткування та обліку

Тел. (044) 300-10-15

Моб. 067 -605-90-63

E-mail:о.kostochkina@nabu.org.ua^ Положення (норми) нормативно-правового акта

(назва, дата та номер)

Положення (норми) нормативно-правового акта із запропонованими змінами

(запропонована редакція відповідних норм (положень) нормативно-правового акта)

^ Вплив/наслідки ініціативи на фінансові правовідносини

(бачення банку щодо впливу/наслідків ініціатив на діяльність банківської системи, ринок фінансових послуг, запобігання корупційним ризикам тощо)

^ Пропозиція банку щодо певної норми

(повний опис певних варіантів що пропонуються банком)

Обґрунтування доцільності пропозиції банку

1

2

3

4

5

6

1

Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ № 481 від 27.12.2007

Розділ I, Глава 1, п.1.4.

«амортизована собівартість фінансового активу або фінансового зобов’язання – це вартість фінансового активу або фінансового зобов’язання під час первісного визнання за вирахуванням отриманих або сплачених грошових коштів (основної суми боргу, процентних доходів (витрат) або інших платежів, що визначені умовами договору), що збільшена або зменшена на величину накопиченої амортизації різниці між первісно визнаною сумою та сумою погашення фінансового інструменту, а також зменшену на величину визнаного зменшення корисності фінансового активу»

У визначені не враховані: - комісії, що є складовою частиною ефективної ставки проценту за фінансовим інструментом, які сплачуються на підставі тарифів банків, а не за кредитним договором ;

  • Платежі від третіх осіб та третім особам, що пов’язані з ініціюванням кредиту

Пропонуємо викласти в такій редакції

«амортизована собівартість фінансового активу або фінансового зобов’язання – це вартість фінансового активу або фінансового зобов’язання під час первісного визнання за вирахуванням отриманих або сплачених грошових коштів (основної суми боргу, процентних доходів (витрат) або інших платежів, що пов’язані з ініціюванням фінансового активу або фінансового зобов’язання ), що збільшена або зменшена на величину накопиченої амортизації різниці між первісно визнаною сумою та сумою погашення фінансового інструменту, а також зменшену на величину визнаного зменшення корисності фінансового активу»

Така редакція надасть обґрунтування для віднесення на рахунки дисконту/ премії усіх пов’язаних з ініціюванням кредиту комісій та компенсаційних і мотиваційних платежів. Зокрема, це необхідно для ведення податкового обліку таких платежів

2

Те саме

Розділ I, Глава 1, п.1.6.

«Банк оцінює надані (отримані) кредити, розміщені (залучені) вклади (депозити) під час первісного визнання за справедливою вартістю, уключаючи витрати на операцію, і відображає в бухгалтерському обліку відповідно як актив та зобов’язання, які не підлягають взаємозаліку.»

У визначені не враховані: - комісії, що є складовою частиною ефективної ставки проценту за фінансовим інструментом, які сплачуються на підставі тарифів банків, а не за кредитним договором ;

  • Платежі від третіх осіб та третім особам, що пов’язані з ініціюванням кредиту

Пропонуємо викласти в такій редакції

«Банк оцінює надані (отримані) кредити, розміщені (залучені) вклади (депозити) під час первісного визнання за справедливою вартістю, уключаючи витрати на операцію та інші платежі, що пов’язані з ініціюванням кредиту або депозиту і відображає в бухгалтерському обліку відповідно як актив та зобов’язання, які не підлягають взаємозаліку.»

Така редакція надасть обґрунтування для віднесення на рахунки дисконту/ премії усіх пов’язаних з ініціюванням кредиту комісій та компенсаційних і мотиваційних платежів. Зокрема, це необхідно для ведення податкового обліку таких платежів

3

Те саме

Розділ I, Глава 1, п.1.9.

«Банк визнає процентні доходи і витрати за кредитами, вкладами (депозитами) та амортизує дисконт (премію) за ефективною ставкою відсотка. Банк амортизує дисконт (премію) протягом строку дії фінансового інструменту. Сума дисконту (премії) має бути повністю амортизована на дату погашення (повернення) кредиту (вкладу (депозиту) або протягом коротшого періоду (до наступної дати перегляду процентної ставки), якщо фінансовий інструмент має плаваючу процентну ставку, яка змінюється залежно від коливань ринкових ставок.»


Наслідком такої редакції буде дострокова повна амортизація усіх комісій за ініціювання кредиту в дату першого перегляду відсоткової ставки за кредитом.


Пропонуємо викласти в такій редакції:

«Банк визнає процентні доходи і витрати за кредитами, вкладами (депозитами) та амортизує дисконт (премію) за ефективною ставкою відсотка. Банк амортизує дисконт (премію) протягом строку дії фінансового інструменту. Сума дисконту (премії) має бути повністю амортизована на дату погашення (повернення) кредиту (вкладу (депозиту) або протягом коротшого періоду (до наступної дати перегляду процентної ставки), якщо фінансовий інструмент має плаваючу процентну ставку, і при цьому змінна, з якою пов’язаний дисконт або премія, переоцінюється до ринкових ставок».Запропонована нами редакція ґрунтується на вимогах МСБУ 39, КЗ 6.

Передбачається, що дисконт або премія повністю амортизуються в дату першого перегляду відсоткової ставки за кредитом тоді, і тільки тоді, коли сума дисконту або премії пов’язані з такими умовами фінансового інструменту (очікуваним переглядом у встановлений строк до ринкових ставок).


4

Те саме

Розділ I, Глава 1, п.1.10., абзац другий

«Справедливою вартістю фінансового інструменту під час первісного визнання є, як правило, ціна операції (тобто справедлива вартість наданих або отриманих коштів). Банк визначає справедливу вартість фінансового інструменту, застосовуючи відповідний метод оцінювання, якщо ринок для фінансового інструмента не є активним»


У визначені не враховані: - комісії, та платежі від третіх осіб та третім особам, що пов’язані з ініціюванням кредиту

Пропонуємо викласти в такій редакції:

«Справедливою вартістю фінансового інструменту під час первісного визнання є, як правило, ціна операції (тобто справедлива вартість наданих або отриманих коштів з урахування комісій інших платежів, що пов’язані з ініціюванням фінансового інструменту). Банк визначає справедливу вартість фінансового інструменту, застосовуючи відповідний метод оцінювання, якщо ринок для фінансового інструмента не є активним»


Така редакція надасть обґрунтування для віднесення на рахунки дисконту/ премії усіх пов’язаних з ініціюванням кредиту комісій та компенсаційних і мотиваційних платежів. Зокрема, це необхідно для ведення податкового обліку таких платежів

5

Те саме

Розділ I, Глава 1, п.1.12. (припинення визнання фінансового активу)

Не визначено, в якому випадку критерії припинення визнання слід застосовувати до усього фінансового активу, а в якому – до частини фінансового активу

Доповнити п.1.12. визначенням, коли критерії припинення визнання слід застосовувати до усього фінансового активу, а в якому – до частини фінансового активу на підставі МСБУ 39, п.16

Це необхідно для відповідності вимог документу Міжнародним стандартам фінансової звітності

6

Те саме

Розділ I, Глава 1, п.1.14. останній абзац

«Якщо контроль за фінансовим активом не зберігається, то банк має припинити визнання такого активу і визнати будь-які права і зобов’язання, створені або збережені під час передавання, окремо як актив або зобов’язання. У разі збереження контролю за фінансовим активом банк продовжує визнавати переданий фінансовий актив у межах його подальшої участі в ньому.»

Не визначено порядок обліку подальшої участі у фінансовому активі


Пропонуємо викласти в такій редакції:

«Якщо контроль за фінансовим активом не зберігається, то банк має припинити визнання такого активу і визнати будь-які права і зобов’язання, створені або збережені під час передавання, окремо як актив або зобов’язання. У разі збереження контролю за фінансовим активом банк продовжує визнавати переданий фінансовий актив у межах його подальшої участі в ньому згідно з вимогами МСБУ 39.» або доповнити п. 1.14 вимогами МСБУ 39, пп.30-35

Це необхідно для відповідності вимог документу Міжнародним стандартам фінансової звітності

7

Те саме

Розділ I, Глава 1, п.1.25. абзац другий

«Банк під час первісного визнання відображає в бухгалтерському обліку придбані кредити з глибоким дисконтом за їх справедливою вартістю за відповідними рахунками для обліку кредитів залежно від категорії контрагентів, виду кредиту/вкладу (депозиту) і строків їх використання без розподілу за складовими балансової вартості (нараховані проценти, дисконт (премія)).»

Вимога здійснювати облік без розподілу за складовими балансової вартості викликає такі питання:
1) на якому рахунку обліковувати придбані кредити ?

2) на якому рахунку здійснювати подальше нарахування відсотків?

3) яким чином здійснювати амортизацію дисконту?


Пропонуємо виключити фразу без розподілу «без розподілу за складовими балансової вартості» або визначити рахунки, на яких мають обліковуватися такі кредити та порядок подальшого нарахування процентів, амортизації дисконту/ премії, обліку прострочи платежів

Це необхідно для однозначного трактування правил обліку

8

Те саме

Розділ I, Глава 1, п.1.29.

«Банк відображає в бухгалтерському обліку операції з купівлі (продажу) цінних паперів з зворотним їх продажем (купівлею) за фіксованою ціною з одним і тим самим контрагентом як операції репо.»
Пропонуємо викласти в такій редакції:

«Банк відображає в бухгалтерському обліку операції з купівлі (продажу) цінних паперів з зворотним їх продажем (купівлею) за фіксованою ціною з одним і тим самим контрагентом або з пов’язаною з контрагентом особою як операції репо.»

З урахуванням принципу превалювання сутності над формою, укладання договору про зворотній викуп не з контрагентом, а з пов’язаною з контрагентом особою, не є перешкодою для відображення таких операцій як операції репо

9

Те саме

Розділ I, Глава 1, п.1.30.

«Банк відображає операції з продовження строку дії (пролонгації) кредитних і вкладних (депозитних) договорів у бухгалтерському обліку за відповідними рахунками з обліку короткострокової або довгострокової заборгованості Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України залежно від строку, що визначається від дати пролонгації договору до дати їх погашення.»
Пропонуємо виключити цей пункт

Вважаємо, що коротко- (довго строковість) має відображатися не в номерах балансових рахунків, а в інших параметрах. Наприклад, довгостроковий кредит не переноситься на рахунки короткострокових кредитів, якщо до закінчення терміну кредиту залишилося менше року. Так само, немає потреби змінювати рахунки бух обліку при пролонгації

10

Те саме

Розділ I, Глава 1, п.1.33.

«Банк здійснює нарахування процентного доходу за знеціненими фінансовими активами на балансову вартість такого активу з використанням ефективної ставки відсотка, що застосовує для дисконтування оцінених очікуваних грошових потоків під час визначення зменшення корисності фінансового активу.»


Зміни протирічать вимогам «Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України», затверджених ПП НБУ від 18 червня 2003 р. N 255 (далі Правила №255), а саме:

«Нарахування процентів за фінансовими інструментами здійснюється за номінальною процентною ставкою, яка передбачена умовами договору (випуску), і відображається за рахунками з обліку нарахованих доходів і нарахованих витрат за класами 1, 2, 3…»


1) внесення змін до Інструкції №481 та Правил №255 має здійснюватись одночасно.

2).Для прозорості бухобліку кредитів доцільно:

  • нарахування процентів здійснювати за номінальною процентною ставкою з відображенням по рахунках нарахованих доходів;

  • відображення по рахунках доходів (6кл.) здійснювати з використанням ефективної ставки відсотка, що призведе до дебетування рахунків 6кл. по знецінених кредитах та кредитування рахунків дисконтів;

3). в нормативних документах (Інструкції №481 або Правилах №255) необхідно в обов’язковому порядку відобразити проводки по:

  • нарахуванню доходу по номінальної. процентній ставці;

  • зменшенню 6 кл. на суму різниці визнаного доходу по номіналної процентній ставці та ефективній;

  • закриттю залишків накопичених сум на рахунках дисконтів по знецінених кредитах.
1). зміна процедур обліку кредитів без відображення нарахувань по номінальній ставці на рахунках нарахованих доходів призведе до необхідності забезпечення позасистемного ведення нарахованих доходів, що вимагає необхідності, крім змін діючого програмного забезпечення, впроваджувати додаткове для розрахунку заборгованості клієнта по процентах відповідно до умов договорів;

2.) схема ведення «розгорнутого обліку» по рахунках нарахованих доходів, одночасного кредитування та дебетування рахунків процентних доходів та систематичного збільшення залишків по рахунках дисконтів для знецінених кредитів потребує деталізації бухгалтерських проводок, так як буде об’єктом перевірок, в т.ч. податковими органами, та існує вірогідність різного тлумачення застосування норм, що не деталізуються.

11

Те саме

Розділ I, Глава 1, п.1.35.

«Вимоги розділу VII цієї Інструкції поширюються на формування резерву під кредитні ризики за дебіторською заборгованістю, що виникла за операціями з фінансовими активами»

Розділ VII Інструкції визначає порядок розрахунку резерву шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків із застосування ефективної ставки проценту. Це суперечить вимогам Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, що затверджене Постановою Правління НБУ № 23 від 25.01.2012

Пропонуємо виключити цей пункт

Це необхідно для усунення суперечностей вимог зазначених нормативних документів

12

Те саме

Розділ IV, Глава 3, п.3.7., абзац перший

«Банк-продавець (позичальник) відображає балансову вартість наданих в заставу цінних паперів за позабалансовими рахунками такою бухгалтерською проводкою:»


Не визначена вимога щодо операцій зворотного викупу

Пропонуємо викласти в такій редакції:

«Банк-продавець (позичальник) відображає балансову вартість цінних паперів, наданих в заставу, або проданих на умовах зворотного викупу за позабалансовими рахунками такою бухгалтерською проводкою:»

Дотримання принципу превалювання сутності над формою

13

Те саме

Розділ VIІ, Глава 1, п.1.3., абзац другий

«Теперішня вартість майбутніх грошових потоків визначається шляхом дисконтування за первісною ефективною ставкою відсотка майбутніх очікуваних грошових потоків, оцінених згідно з нормативно-правовим актом Національного банку України, що встановлює порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями.»Може виникнути двозначне трактування, яка саме ефективна ставка має застосовуватись для визнання зменшення корисності за фінансовими інструментами з плаваючою ставкою відсотка

Пропонуємо доповнити цей пункт або Розділ І визначенням «первісна ефективна ставкою відсотка» для фінансових інструментів з плаваючою ставкою відсотка, а саме, яка ефективна ставка має застосовуватись для визнання зменшення корисності – визначена при первісному визнанні кредиту, або розрахована після останньої зміни номінальної ставки

Також доцільно розробити приклади та затвердити їх як додатки до Інструкції.

Це необхідно для однозначного розуміння порядку розрахунку резервів

14

Те саме

Розділ ІV, Глава3, п.3.5 (чинна редакція)

«Банк-покупець (кредитор) списує вартість цінних паперів, отриманих у заставу, з позабалансових рахунків у разі неповернення позичальником коштів за операцією репо і одночасно відображає їх за відповідними балансовими рахунками з обліку придбаних цінних паперів за справедливою вартістю. У цьому разі здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет Рахунки для обліку цінних паперів;


Кредит Рахунки для обліку кредитів, які надані за операціями репо;

Кредит Рахунок для обліку нарахованих доходів за операціями репо, рахунки для обліку процентних доходів за операціями репо.»

Інструкцією визначено, що у разі неповернення позичальником коштів за операцією репо Банк-покупець (кредитор) списує вартість цінних паперів, отриманих у заставу, з позабалансових рахунків і одночасно відображає їх за відповідними балансовими рахунками з обліку придбаних цінних паперів.

Зазвичай, за своєю економічною сутністю такі активи є радше простроченими кредитами, ніж цінними паперами у портфелі банку.

Отже, дане положення суперечить Концептуальній основі МСФО – порушується принцип превалювання економічної сутності над юридичною формою.


Пропонуємо визначити такий порядок обліку у випадку неповернення коштів позичальником у визначений договором строк:

  • якщо при прострочці викупу банк не прогнозує повернення коштів позичальником і при цьому має намір та можливість класифікувати цінні папери, придбані за операцією репо, як цінні папери у портфелі банку, то банк припиняє визнання в балансі кредиту та визнає цінні папери у відповідному портфелі;

  • якщо за своєю економічною сутністю кошти, надані за операцією репо, не можуть бути класифіковані як цінні папери у портфелі банку, а є кредитною заборгованістю, то у випадку прострочки викупу банк обліковує заборгованість як прострочену заборгованість за кредитом.
Це необхідно для відповідності вимог документу Міжнародним стандартам фінансової звітності

15

Те саме

Розділ ІV, Глава6, пп.6.11.-6.12 (чинна редакція)

«6.11. Банк відображає в бухгалтерському обліку виконання зобов'язань за наданими гарантіями такою проводкою:

Дебет Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами, рахунок для обліку резервів за виданими зобов'язаннями;

Кредит Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів.

Одночасно суми гарантій списуються з позабалансових рахунків і здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет Контррахунок;

Кредит Рахунки для обліку наданих гарантій.

6.12. Банк відображає в бухгалтерському обліку відшкодування боржником або третьою особою виплаченої банком суми за гарантією такою проводкою:

Дебет Рахунок для обліку дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами;

Кредит Рахунки для обліку відрахувань у резерви.»


Виплачена гарантії є за своєю економічною сутністю наданими кредитами, і вони мають обліковуватися у кредитному портфелі до моменту погашення або до моменту прийняття рішення колегіальним органом банку про визнання заборгованості безнадійною


Ввести у другий клас Плану рахунків рахунки для обліку виплачених гарантій

доповнити пункт 6.12. глави 6 такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Рахунок для обліку дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами;

Кредит

Рахунки для обліку доходів за позабалансовими операціями

доповнити пункт 6.12 глави 6 абзацом наступного змісту: «Сума виплаченої гарантії, яка була відображена на рахунках для обліку дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами та по якій відшкодування не було отримано, підлягає формуванню резерву згідно з Положенням про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженою Постановою Правління Національного банку України № 279 від 6 липня 2000 року зі змінами».;

Це необхідно для відповідності вимог документу Міжнародним стандартам фінансової звітності

16

Те саме

Положення (норма) відсутня в нормативно-правовому акті

Відсутність /невизначеність даної норми призводить до невизначеності в бухгалтерському обліку операції з придбання кредитів з глибоким дисконтом

Необхідно визначити термін «кредит з глибоким дисконтом» в Главі 1 «Основні положення та терміни» Розділу І. Доповнити Розділ IV бухгалтерськими проводками з обліку придбаних кредитів з глибоким дисконтом.

Визначення єдиного підходу до критеріїв та бухгалтерського обліку кредитів з глибоким дисконтом

17

Те саме

Положення (норма) відсутня в нормативно-правовому акті

Відсутність даної норми призводить до невизначеності обліку комісій, що є невід’ємною частиною доходу фінансового інструменту та сплачуються з відстроченням платежу

Необхідно доповнити Главу 2 «Бухгалтерський облік наданих кредитів» Розділу ІІ бухгалтерськими проводками з обліку комісій, що є невід’ємною частиною доходу фінансового інструменту та сплачуються з відстроченням платежу.

Визначення єдиного підходу до бухгалтерського обліку комісій, що є невід’ємною частиною доходу фінансового інструменту та сплачуються з ідстроченням платежуПохожие:

Консолідовані пропозиції членів набу щодо проекту змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування І використання резервів під кредитні ризики в банках України iconНаціональний банк України Незалежна асоціація банків України Департамент бухгалтерського
Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні...
Консолідовані пропозиції членів набу щодо проекту змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування І використання резервів під кредитні ризики в банках України iconВ.І. Ричаківської На Ваш запит від 11. 04. 2012 р повідомляємо, що Асоціація «Незалежна асоціація банків України» погоджується з необхідністю внесення змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній вал
Щодо проекту змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України
Консолідовані пропозиції членів набу щодо проекту змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування І використання резервів під кредитні ризики в банках України iconКонсолідовані пропозиції банків членів набу щодо проектів змін до Плану рахунків та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України
Плану рахунків та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України
Консолідовані пропозиції членів набу щодо проекту змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування І використання резервів під кредитні ризики в банках України iconДодаток Консолідовані пропозиції банків членів набу щодо проекту Закону України «Про внесення Змін до Податкового кодексу України»
Пункт 103. 3 статті 103 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року зі змінами та доповненнями (далі-Кодекс)
Консолідовані пропозиції членів набу щодо проекту змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування І використання резервів під кредитні ризики в банках України iconНарахування процентів за депозитом
Він здійснюється за правилами, викладеними в «Інструкції бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України»,...
Консолідовані пропозиції членів набу щодо проекту змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування І використання резервів під кредитні ризики в банках України iconДодаток до листа №379-02/08 від 02. 08. 2012 Пропозиції щодо змін застосування чинних норм Податкового Кодексу України
Датою отримання доходів платника податку від проведення кредитно-депозитних операцій є дата визнання процентів (комісійних та інших...
Консолідовані пропозиції членів набу щодо проекту змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування І використання резервів під кредитні ризики в банках України iconДодаток до листа №380-02/08 від 02. 08. 2012 Пропозиції щодо змін застосування чинних норм Податкового Кодексу України
Датою отримання доходів платника податку від проведення кредитно-депозитних операцій є дата визнання процентів (комісійних та інших...
Консолідовані пропозиції членів набу щодо проекту змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування І використання резервів під кредитні ризики в банках України icon"облік у банках"
Дисципліна "Облік у банках" передбачена державними стандартами вищої освіти як нормативна дисципліна циклу професійної підготовки...
Консолідовані пропозиції членів набу щодо проекту змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування І використання резервів під кредитні ризики в банках України iconЕлектронна пошта
Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України” та проекту “Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського...
Консолідовані пропозиції членів набу щодо проекту змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування І використання резервів під кредитні ризики в банках України iconДодаток Консолідовані пропозиції банків членів набу щодо проекту змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19. 03. 2003 №124
Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов