Положення тасіс 99/2000 Оновлена інформація про регіон Європейська політика сусідства (єпс) 1 icon

Положення тасіс 99/2000 Оновлена інформація про регіон Європейська політика сусідства (єпс) 1НазваниеПоложення тасіс 99/2000 Оновлена інформація про регіон Європейська політика сусідства (єпс) 1
Дата конвертации21.07.2013
Размер214.39 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ

Бюро співробітництва Європейд

Програма дій для УКРАЇНИ – 2006 р.

 1. Ідентифікаційні дані
Рядок бюджету

19 06 01

Загальна вартість

100 млн. євро

Правова основа

Положення ТАСІС 99/2000
 1. ^ Оновлена інформація про регіон


Європейська політика сусідства (ЄПС)1 являє собою значний крок у напрямку створення нового типу відносин між ЄС та країнами, які з ним сусідять. План дій ЄС – Україна був погоджений в лютому 2005 року, вслід за Помаранчевою революцією та виборами Президента Ющенка. Наразі, План дій знаходиться в процесі реалізації, наближаючи Україну до політичних і економічних принципів ЄС та підтверджуючи вибір України на користь демократії та верховенства права. Тому, інші донори вважають цeй План дій політичною основою для розробки заходів з підтримки України.


Україна досягла значного успіху в таких сферах, як свобода засобів масової інформації, свобода висловлювання, у подальшому розвитку громадянського суспільства та в проведенні перших, дійсно вільних та чесних парламентських виборів 26 березня 2006 року. Однак, все ще є ряд невирішених питань, що потребують уваги, а саме: продовження економічних реформ та реформ судової системи, підсилення верховенства права та боротьба з корупцією. Ці заходи тісно пов’язані з необхідністю покращення бізнесового та інвестиційного клімату.


Парламентські вибори, що відбулися в Україні у березні 2006 року, стали для країни, свого роду, випробуванням її відданості демократичним реформам; демократичне проведення цих виборів створило добрі умови для подальшого поглиблення взаємовідносин між ЄС та Україною. ЄС продемонстрував свою готовність до початку в 2006 році попередніх консультацій щодо розширеної угоди між ЄС та Україною, за умови дотримання відповідних міжнародних стандартів та вирішення головних політичних питань, що розглядаються в якості пріоритетних в Плані дій.


З часу проголошення незалежності Україна пережила сильний економічний спад, але в 2000 році обсяги виробництва почали зростати як завдяки сприятливим зовнішнім умовам так і завдяки певному покращенню політики уряду. Однак, Україна все ще не досягла стабільного економічного росту і це вказує на слабкі базові економічні та інституційні структури. Серед існуючих проблем є різні інфляційні фактори тиску, що виникають в зв’язку з невизначеною макроекономічною політикою, несприятливими умовами для ділової активності, значними регіональними розходженнями та незавершеною структурною перебудовою. В 2005 році загальна ситуація погіршилась у зв’язку з падінням цін на сталь та підвищенням витрат на енергоносії. На додаток, скорочення державних інвестицій разом з невизначеністю щодо політичного втручання призвели до значного спаду попиту на капіталовкладення.


Щодо позитивних моментів, розумна фіскальна політика посприяла макроекономічній стабільності, в той час, як великі бюджетні витрати були компенсовані бюджетними доходами, що виявились більшими, ніж очікувалось. Крім того, приватизація великих компаній в сталеплавильному та банківському секторах забезпечила приплив грошей до державного бюджету. Незважаючи на песимістичне очікування щодо темпів зростання ІСЦ (індексу споживчих цін) інфляцію вдалося уповільнити але, зважаючи на велике зростання грошової маси та підвищення цін на газ, вона і далі залишатиметься проблемою.


Перспективи економічного росту в найближчому майбутньому будуть безпосередньо залежати від зростання цін на газ. Прогнози щодо реального росту ВВП в 2006 році коливаються в межах від +6% до -14%. Оскільки бюджет 2006 року був побудований на нереалістичних очікуваннях, а саме, зростання ВВП очікувалось на рівні 7%, та незмінній ціні на газ, дефіцит бюджету в 2006 році може перевищити прогнозовані 2.5% ВВП. Довгострокові перспективи економічного зростання великою мірою залежать від успішної роботи уряду щодо здійснення структурної перебудови - переходу від великих підприємств важкої промисловості до створення середніх та малих виробничих та сервісних підприємств.


Особлива увага повинна приділятися інвестуванню енергозберігаючих технологій, а також є потреба у здійсненні докорінних перетворень, спрямованих на поліпшення ділової кон’юнктури, маючи на меті стимулювання розвитку малого бізнесу у формальному, а не в тіньовому секторі економіки, завдяки чому були б створені умови для підвищення обсягів податкових надходжень. Наприклад, створення нових робочих місць в секторі обслуговування, необхідне для урівноваження тривалого занепаду підприємств важкої промисловості, зокрема, у східних регіонах країни.


Загалом стійке економічне зростання пов’язане з успішною роботою уряду у напрямку втілення реформ, більшість яких включене до Плану дій, що підвищує довіру як з боку інвесторів, так і споживачів. Якщо уряду не вдасться втілити заплановані реформи, позиція України залишатиметься уразливою для політичного та економічного тиску зовнішніх сил, що загрожує перспективам стійкого зростання. В цьому контексті, вступ України до СОТ стане важливим кроком в напрямку подальшого розвитку торгівельних відносин та залучення інвестицій.


Нажаль, у своєму намаганні досягти стійкого розвитку, Україна також стикається з низкою проблем соціального-демографічного характеру. Різке скорочення народжуваності (при погіршенні показників смертності при пологах та дитячої смертності після розпаду СРСР) призводить до погіршення існуючої вікової структури та, відповідно, до проблем у фінансуванні пенсійної системи, і це є однією з головних проблем, що перешкоджає виконанню усього державного бюджету.


Також слід додати, що Україна потерпає від швидко розповсюдження ВІЛ/СНІДу, що становить загрозу для соціально-економічного зростання, і зокрема, загрожує підірвати усю систему охорони здоров’я.


Хоча, починаючи з 1999 року2, рівень бідності був значно знижений, Україні все ще не вдалося повністю позбавитися від негативних соціальних наслідків переходу від Радянського режиму і деякі версти населення України ще залишаються дуже незахищеними. Якщо в 2006 році економічне зростання не досягне необхідного рівня, то рівень бідності не лише не буде знижуватися, але може знову підвищитися, особливо серед найбільш уразливих верст населення.


^ Стислий огляд Програми дій


Програма дій на 2006 рік співпадає з політичними та іншими конкретними пріоритетами уряду. Вона спрямована на надання цільової допомоги процесу реалізації Плану дій ЄС - Україна, належним чином враховуючи готовність та здатність нової влади проводити реформи. Вона також передбачає конкретні заходи, що вживатимуться на регіональному та місцевому рівнях та будуть спрямовані безпосередньо на населення країни.


Програма зосереджена на таких питаннях:


 • Ключові стратегічні напрямки для внутрішнього ринку ЄС, такі як конкуренція, сільське господарство (з особливою увагою на питаннях санітарії та фіто-санітарії), митниці, фінансові послуги та ринки капіталів, та їх зв’язок з Лісабонським порядком денним;
 • Підготовка України до децентралізованого управління процесом допомоги та до покращення регіонального розвитку;
 • Підсилення громадянських повноважень (застосовуючи підхід, що базується на громаді, та регіональний розвиток).


Зважаючи на зміни, ініційовані в 2005 році, наявні ресурси Тасіс будуть орієнтовані на декілька пріоритетних секторів, що визначатимуться спільно українськими органами та Європейською Комісією. Проекти, запропоновані в НПД (Національна Програма Дій) на 2006 рік, відображають зобов’язання України щодо цих секторів, а відповідно і готовність до активного залучення до процесу реформ і подальшого розвитку галузевих стратегій на національному рівні. Поступовий перехід до галузевого підходу та децентралізація нашої допомоги набувають подальшого розвитку в Програмі, тим самим Європейська Комісія виконує свої зобов’язання перед Радою щодо застосування Паризької декларації стосовно ефективності допомоги, хоча Україна і не підписала цієї Декларації3. Необхідною умовою запровадження галузевого підходу є наявність національних стратегій у галузях чи підгалузях, передбачених даною Програмою дій. Оскільки про Україну сказати цього поки не можна, до Програми дій 2006 року також увійшли специфічні чи підготовчі проекти разом з галузевими чи підгалузевими мікрофішами.


Таким чином, Програма дій 2006 року визначає меншу кількість проектів порівняно з попередніми програмами, при чому кожний проект охоплює в ній більшу частину тієї чи іншої галузі, а виконання цієї Програми дій набуває рис безперервного процесу, створюючи мости для запровадження ЄІСП.


Узгодженість з політикою співробітництва ЄК

21 лютого 2005 року Рада ЄС із загальних питань і зовнішніх відносин висловила підтримку амбіційній програмі політичних та економічних реформ нового уряду України. Рада підкреслила зобов’язання з боку ЄС надавати Україні підтримку у процесі проведення реформ.


Пропозиції НПД – 2006 відповідають загальній меті, яка передбачає більше наближення України до acquis ЄС, і не лише на політичному рівні, але і стосовно методів реалізації (наприклад, інструменти "twinning").


Стосовно зобов’язань, передбачених УПС, Планом дій, Планом дій ЄС-Україна в сфері ЮВС, ця Програма дій передбачає суттєвий обсяг діяльності в галузі управління кордонами. Ця робота доповнює заходи, що були вжиті Місією ЄС щодо прикордонної підтримки України та Молдови (EUBAM), відповідно до угоди між Україною та Молдовою, Європейською Комісією та Радою Європи щодо покращення ситуації на Молдовсько-Українському кордоні, включаючи ділянку кордону з Придністров’ям. EUBAM вже підтвердила успішність своєї діяльності і також заслуговує уваги той факт, що ця діяльність включає допомогу з боку великої кількості країн-членів, які надають своїх спеціалістів.


На закінчення слід зауважити, що Програма приділяє велику увагу підтримці подальшого розвитку місцевого самоврядування та популяризації рівності прав. Ця Програма передбачає виділення значних коштів для цих двох важливих компонентів – демократії та добросовісного управління.


Визначені проекти:


Комітети управління програмою Тасіс схвалили у 2001 році та 2003 році, відповідно, Стратегію ЄС щодо України на 2002-2006 роки та Національну індикативну програму щодо України на 2004-2006 роки. Програма дій 2006 року розроблена у повній відповідності з цими стратегічними документами, а також враховує нову політичну структуру, яка визначена в Плані дій ЄС - Україна. Запропоновані заходи зосереджуються на трьох сферах співробітництва, а саме: (1) підтримка інституційної, правової та адміністративної реформи; (2) підтримка приватного сектора та економічного розвитку; та (3) підтримка у подоланні соціальних наслідків перехідного періоду.


 1. ^ Підтримка інституційної, правової та адміністративної реформи
 • Підтримка реалізації Плану дій щодо ЄПС: ця пропозиція спрямована на підсилення українських організацій, які відповідають за реалізацію Плану дій щодо ЄПС у відібраних пріоритетних сферах, тим самим надаючи їм можливості досягти цілей, встановлених Планом дій щодо ЄПС. Вона зосереджується на вдосконаленні правил ринкової конкуренції, розробці повноцінної стратегії розвитку сільського господарства та сільської місцевості, в цілому, та на підготовці України до передбаченої децентралізації управління програмою зовнішньої допомоги. Вона також включає положення щодо фінансування проектів "twinning".


Базуючись на визнаних в ЄС принципах справедливої конкуренції, компонент конкуренції сприятиме ефективному функціонуванню молодої ринкової економіки України4. В процесі реалізації частково використовуватимуться результати, досягнуті попередніми проектами в цій галузі із зосередженням уваги на державній допомозі, підприємствах з особливими або виключними правами, державних закупівлях. Сільськогосподарський компонент головним чином надаватиме підтримку Україні в розробці та реалізації підходу до забезпечення якості (процес сертифікації) санітарних та фітосанітарних продуктів та методів, підводячи її до вступу до СОТ і до інтеграції в економічний простір ЄС. Активно використовуючи попередній досвід, набутий в Центральноєвропейських країнах, включаючи нові країни-члени ЄС, компонент децентралізації має на меті своєчасну підготовку відповідних органів України до передбаченої децентралізації управління програмою зовнішньої допомоги ЄС.


 • ^ Вдосконалення системи управління кордонами: ця пропозиція має два компонента5. Перший надає підтримку Прикордонній службі, особливо в реформуванні кадрової системи. Другий компонент сприятиме Україні в розробці та підготовці необхідних реформ митниці для створення збалансованого підходу, підвищення дієвості митного контролю з одночасним підвищенням її ефективності (менший контроль, більша результативність, менше часу та грошей, витрачених підприємствами та громадянами в процесі проведення митних процедур та в очікуванні).
 • ^ Підтримка сталого регіонального розвитку: даний проект доповнює проекти 2004 та 2005 рр. щодо сталого регіонального розвитку. Він допоможе Україні здобути знань та досвіду вивчаючи дві попередні місії, а крім цього, в рамках цього проекту пропонується постійне сприяння в формулюванні національної політики щодо сталого розвитку та допомога в створенні регіонального фонду для забезпечення інвестування цієї сфери. Він також допоможе Україні розробити системи моніторингу діяльності такого фонду. Проект буде спрямований на всі сектори, що беруть участь в місцевому розвитку, та на комунальні служби. Попередні заходи були орієнтовані на невеликі міста східних регіонів України, що не охоплені існуючими Програмами сусідства або Програмами ЄБРР. Цей новий проект розширить географічні кордони вже проведених заходів. Він також забезпечить добру основу для міжнародних фінансових організацій, бажаючих надавати кредити для регіональних або місцевих проектів.
 1. ^ Підтримка приватного сектора та сприяння економічному розвитку
 • Інноваційна економіка: цей розділ містить два головних компонента. Перший стосується нововведень, а другий – ринку фінансових продуктів. Перший компонент спрямований на розширення можливостей України щодо впровадження нововведень шляхом розвитку промислової синергії між ЄС та Україною завдяки створенню мереж та груп, асоційованих з трьома основоположними сферами (освітою / дослідженнями та розробкою / промисловістю), покращення доступу до патентування та ліцензування в ЄС, а також шляхом розвитку комунікативної політики та інфраструктури, необхідної для суттєвого покращення обмінів між потенційними промисловими або фінансовими партнерами в ЄС та Україні. Другий компонент спрямований на подальший розвиток проекту НПД – 2005 р. щодо наближення фінансових послуг ЄС та України.
 1. ^ Підтримка у подоланні соціальних наслідків перехідного періоду
 • Права жінок та дітей:  Не зважаючи на те, що Україна ратифікувала всі відповідні міжнародні конвенції з прав жінок та дітей, все ще залишається відставання в застосуванні основних прав жінок та дітей. Проект має на меті розроблення галузевого підходу (ГП) щодо прав жінок та дітей, зосереджуючи при цьому особливу увагу на таких аспектах: здатність уряду реалізувати свою гендерну стратегію та план дій щодо дітей, гендерна культура та гендерні стереотипи, питання ринку праці, включаючи сексуальні домагання, побутове насильство, упереджене ставлення в освітніх закладах та застосування прав дітей, зокрема через створення системи правосуддя в справах неповнолітніх. Наведені цілі відповідають конкретним завданням Плану дій.  
 • ^ Оснований на громаді підхід до місцевого розвитку (ОСП): дана пропозиція побудована на широкому використанні результатів успішного експерименту з ОСП, що був проведений в рамках ПРООН (Програма Розвитку ООН) в Криму. Головна мета пропозиції – підвищення можливостей цільових громад по всій Україні в аспектах визначення стратегій місцевого розвитку, залучення до процесу формування політики на всіх рівнях. Ця мета має бути досягнута шляхом передачі знань та найкращих методів управління проектами. Доповнюючи майбутню державну політику регіонального розвитку, проект має на меті покращення соціального (наприклад, створення національної мережі медичних пунктів першої допомоги) та економічного положення (наприклад, покращення комунальних послуг) в цільових областях. Створення офіційно визнаного механізму моніторингу гарантуватиме ефективність проекту та його привабливість для інших потенційно зацікавлених донорів, заохочуючи їх взяти участь в невеликому місцевому проекті та зробити свій внесок до зусиль і фінансування, спрямованих на його реалізацію.
 1. Інше:
 • Програма дій 2006 року також включає заходи, що вживатимуться в рамках програми Темпус та Загальної програми технічної допомоги (GTAF), які мають супроводжувати діяльність, що проводитиметься в рамках зовнішньої допомоги ЄС.
 1. ^ Допомога з боку ЄС, що надавалась у минулому та набутий досвід


Загальний огляд поточної та запланованої діяльності за Національними програмами дій Тасіс:^ Пріоритетні сфери діяльності

Програма дій 2001 р.

Програма дій 2002 р.

Програма дій 2003 р.

Програма дій 2004 р.

Програма дій 2005 р.

Управління кордоном

Програма управління кордоном

Підвищення ефективності управління кордоном

Управління кордоном


Управління міграцією


Управління кордоном, інфраструктура

Прикордонний нагляд на ділянці кордону з Придністров’ям


Реконструкція прикордонного пункту "Ягодин"


Юстиція, безпека та свобода: Управління кордоном та MOLI (проект боротьби з відмиванням грошей)

Реформа державного управління

ППІР


Регіональний розвиток

Ефективне розпорядження державним бюджетом


ППІР: основні державні інституції

UEPLAC


Податкова реформа


ППІР: основні державні інституції

Надання підтримки національному координаційному бюро


Надання підтримки в імплементації УПС


Підтримка Плану дій ЄПС ЄС-Україна


Статистика

Добросовісне управління:

1. ЗМІ / Виборча реформа

2. Реформа державної служби

Юстиція та внутрішні справиПідсилення потенціалу системи юстиції

Міжнародна співпраця у кримінальних справах


Заходи протидії та запобігання корупції

Прозорість, незалежність та ефективність системи юстиції

Громадянське суспільство

ППІР

Громадянська освіта

ППІР: громадянське суспільство

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації


Розбудова громадянського суспільства


ППІР: громадянське суспільство

Розбудова потенціалу недержавних організацій споживачів


ППІР: громадянське суспільство
Сталий місцевий розвиток


Сталий місцевий розвиток - частина 1

Сталий місцевий розвиток - Роботи

Транспорт


Приєднання України до міжнародної конвенції та угод у транспортній галузі, та їхня імплементація

Інтеграція вTEN (Транс-європейська транспортна мережа) - Транспорт

Торгівля та інвестиції

Підтримка щодо узгодження сільськогоспо-дарських стандартів для вступу до СОТ

Енергетика та охорона довкілля

Безпека у вугледобувній промисловості

Підтримка муніципальних служб

Розбудова потенціалу використання відновлюваних джерел енергії


Муніципальна реформа:

організація збирання та видалення сміття у Донецьку

Інтеграція України до енергетичних мереж ЄС

Програма підтримки стратегії розвитку вугледобувної промисловості

Банківська справа та фінансові послуги
Правила та законодавство ринку закладних


Реструктуризація банків
Підтримка сектора страхових послуг

Норми та стандарти


Наближення сектору фінансових послуг (включає підтримку ЄБРР)

Розвиток малого та середнього бізнесу

Підтримка малого та середнього бізнесу у сільській місцевості


Конкурентна політика

Вдосконалення системи матеріально-технічного забезпечення у сільськогоспо-дарському секторі

Підвищення можливостей малих та середніх підприємств щодо управління ризиками


Служби з підтримки малого та середнього бізнесу у пріоритетних регіонах


Скорочення кількості регулятивних та адміністративних бар’єрів для малих і середніх підприємств

Програма підтримки малого та середнього бізнесу


Фінансова підтримка МСБ через регіональні банки


Програма мікрофінансуван-ня України


ТАМ
Підготовка менеджерів

Підтримка української ініціативи


Програма підготовки менеджерів
Програма підготовки менеджерівРеформа системи соціальної допомоги

Розробка ефективної системи страхування від нещасних випадків

Підсилення системи соціальних послуг в регіонах

Розвиток системи комплексних соціальних послуг для соціально незахищених сімей та дітей

Створення комплексної системи реабілітації для молодих людей, що вживають наркотики


Укладання контрактів на надання соціальних послуг для підвищення їх якості

Оцінка системи допомоги з соціального страхування

Охорона здоров’я

Розвиток системи медичного страхування

Підтримка розроблення системи медичних стандартів

Підтримка заходів щодо запобігання захворюванню на ВІЛ/СНІД серед молодих людей

Реформування вторинної системи охорони здоров’я


Профілактика ВІЛ/СНІДу серед особистого складу спеціалізованих служб України

ВІЛ/СНІД

Освіта

Підтримка реформи та розбудови системи вищої освіти (Темпус)

Підтримка реформи та розбудови системи вищої освіти (Темпус)

Підтримка реформи та розбудови системи вищої освіти (Темпус)


Розбудова системи продовження освіти за місцем роботи

Підсилення регіонального управління системою професійної підготовки


Підтримка реформи та розбудови системи вищої освіти (Темпус)


^ Набутий досвід


Програма Тасіс підтвердила свою ефективність в деяких галузях, як наприклад, інституційні реформи, але і показала менш переконливі результати у сферах діяльності, пов’язаних з пом'якшенням соціальних наслідків перехідного процесу і збалансованим процесом розвитку сталої ринкової економіки. Попередня допомога була в деякій мірі розподілена на велику кількість проектів, спрямованих на підтримку надто вузько визначених урядових завдань.


Тим часом, як показує розвиток останніх подій в Україні, спостерігається зростання рівня поінформованості щодо демократичних принципів та їхнього функціонування, а також чітке прагнення наблизитися до ЄС. В зв’язку з цим, значно змінилися політичні та економічні умови, що призвело до необхідності вирішення нових завдань та до появи нових можливостей.


Програма відповідає потребі у застосуванні більш глобального підходу, що охоплюватиме всю галузь. Це також відповідатиме потребам України у розробці галузевих стратегій, і, таким чином, забезпечуватиме більш активну участь та налагодження більш тісної співпраці з іншими донорами, а також готуватиме країну до подальшого наближення до ЄС та до ЄІСП. 1. ^ Доповнюючі заходи та координація діяльності донорів


Інші заходи ЄК наразі впроваджуються через багатонаціональні програми Тасіс (регіональні програми, програми у галузі ядерної безпеки, програми прикордонного співробітництва) чи через тематичні програми. Для України це означатиме впровадження Європейської ініціативи з демократії та прав людини та ліквідацію протипіхотних мін, участь дослідницьких закладів України в Науково-дослідних структурних програмах Європейського Співтовариства (включаючи INTAS – Міжнародна асоціація сприяння співробітництву з вченими нових незалежних держав – колишніх республік СРСР), співробітництво між дослідниками з ЄС та колишніми українськими вченими та інженерами, які займалися зброєю масового знищення, в цивільних справах в контексті діяльності Науково-технічного центру України (НТЦУ), а також підтримка в сфері міграції та надання притулку в рамках програми AENEAS. Між запропонованою Національною програмою, цими тематичними програмами та програмою ядерної безпеки буде забезпечене взаємодоповнювання.


Щодо додаткових заходів інших донорів, слід підкреслити, що будь-яка пропозиція, що міститься в Програмі дій, була проаналізована задля уникнення дублювання діяльності з іншими донорами. Також був підвищений рівень координації діяльності донорів оскільки інші донори визнали пріоритетність, встановлену для різних стратегічних напрямків, передбачених Планом дій ЄС - Україна.


Крім того, для більшості проектів Комісія впроваджує галузевий підхід і виступає ініціатором підтримки органів України в їхньому прагненні до розвитку своїх можливостей. Таким чином, діяльність Комісії відповідає обов’язкам, взятим в рамках Паризької декларації.


Зважаючи на те, що ряд запропонованих заходів містять важливий компонент розвитку громадянського суспільства і підтримують застосування демократичних принципів на місцях та повагу до прав людини, були проведені жваві обговорення цих аспектів з представниками громадськості та всіма донорами.


І останнім, але не менш важливим є факт того, що країни-члени регулярно отримували інформацію про стан справ через підготовчі засідання, а координація діяльності з країнами-членами і далі буде продовжуватися на регулярній основі. 1. Індикативні витрати, фінансування та методика виконання

^ Національна Програма Дій "Україна – 2006"

Сума на 2006 р.

1. Підтримка інституційної, правової та адміністративної реформи

50,5 млн. євро

Підтримка реалізації Плану дій щодо ЄПС

25,5 млн. євро

Вдосконалення системи управління кордонами в Україні

10 млн. євро

Підтримка сталого регіонального розвитку

15 млн. євро^ 2. Підтримка приватного сектора та сприяння економічному розвитку

17 млн. євро

Інноваційна економіка

17 млн. євро^ 3. Підтримка у подоланні соціальних наслідків перехідного періоду


26 млн. євро

Права жінок та дітей

14 млн. євро

Оснований на громаді підхід до місцевого розвитку

12 млн. євроGTAF

1,5 млн. євро

Темпус

5 млн. євро

РАЗОМ

100 млн. євроМетодом реалізації буде переважно Централізоване управління з боку Представництва ЄК в Києві, за винятком проектів підтримки реформ та розвитку вищої освіти (Темпус), управління якими належить до компетенції ГД з питань освіти та культури. Проте, по відношенню до деяких видів робіт Комісія має намір запровадити децентралізоване управління, що здійснюватиметься українськими органами після суворої перевірки доцільності.

1 COM (2004) 373 final, від 5 травня 2004 р.

2 Відсоток населення, що живе за межею бідності скоротився з 30% в 1999 році до 19% в 2003 році /Дослідження Світового Банку, 2005 Україна: Бідність та нерівність в умовах зростаючої економіки /

3 Заступник Національного координатора ТАСІС працює над питанням заохочення України до підписання Декларації.

4 Рішення ЄС про надання Україні статусу країни з ринковою економікою набуло чинності 30 грудня 2005 року.

5 Ці компоненти можуть включати сприяння Місії ЄС, що має на меті прикордонну підтримку України та Молдови.

Стор.Похожие:

Положення тасіс 99/2000 Оновлена інформація про регіон Європейська політика сусідства (єпс) 1 iconЄвропейська політика сусідства (Документ Microsoft Word, 245 кб)
Союз та Україна сповнені рішучості посилити свої відносини та сприяти утвердженню стабільності, безпеки і добробуту. Такий підхід...
Положення тасіс 99/2000 Оновлена інформація про регіон Європейська політика сусідства (єпс) 1 iconІнформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами
На першій сторінці пропозиції містяться загальні відомості про заявника та проект, поданий на конкурс. Першу таблицю, в якій міститься...
Положення тасіс 99/2000 Оновлена інформація про регіон Європейська політика сусідства (єпс) 1 iconІнформація про дату, регіон та реєстраційний номер пропозиції, не потрібно заповнювати. Інформація про заявника у ц ьому розділі заповніть данні про свою організацію згідно з запропонованими у таблиці пунктами
На першій сторінці пропозиції містяться загальні відомості про заявника та проект, поданий на конкурс. Першу таблицю, в якій міститься...
Положення тасіс 99/2000 Оновлена інформація про регіон Європейська політика сусідства (єпс) 1 iconІнформація про Східне партнерство (зсєс) 10: 10 10: 30 Інформація про Платформу сп з енергетичної безпеки (Європейська Комісія) 10: 30 11: 00 Перерва на каву 11: 00 11: 20
Виступ координаторів рг3 (інформація про діяльність кк фгс, план роботи, підготовка Саміту сп, Екологічна панель, ІІІ зустріч фгс,...
Положення тасіс 99/2000 Оновлена інформація про регіон Європейська політика сусідства (єпс) 1 iconІнформація про проект Назва організації Регіон

Положення тасіс 99/2000 Оновлена інформація про регіон Європейська політика сусідства (єпс) 1 iconІнформація про проект Назва організації Регіон

Положення тасіс 99/2000 Оновлена інформація про регіон Європейська політика сусідства (єпс) 1 iconІнформація про проект Назва організації Регіон

Положення тасіс 99/2000 Оновлена інформація про регіон Європейська політика сусідства (єпс) 1 iconІнформація про проект Назва організації Регіон

Положення тасіс 99/2000 Оновлена інформація про регіон Європейська політика сусідства (єпс) 1 iconІнформація про проект Назва організації Регіон

Положення тасіс 99/2000 Оновлена інформація про регіон Європейська політика сусідства (єпс) 1 iconІнформація про проект Назва організації Регіон

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов