Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання підробці засобів захисту рослин icon

Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання підробці засобів захисту рослинНазваниеЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання підробці засобів захисту рослин
Дата конвертации22.07.2013
Размер185.72 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

Проект

Вноситься народним депутатом України


Томичем І.Ф.


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до деяких законів України

щодо запобігання підробці засобів захисту рослин


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


І. Внести зміни до таких законів України:

1. Закон України «Про пестициди та агрохімікати» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 26, ст.362):


1).Статтю 1 доповнити абзацом в такій редакції:

«фальсифіковані пестициди та агрохімікати – продукція, яка не відповідає встановленим вимогам, що висуваються до пестицидів та агрохімікатів, у тому числі вимоги щодо маркування та пакування, розміщення інформації про товар на його упаковці тощо та/або продукція, на упаковці якої зареєстрований знак для товарів та послуг використано з порушенням прав власника.»

2). Розділ VI «Відповідальність за порушення законодавства про пестициди та агрохімікати» доповнити статтею 20-1, виклавши її в такій редакції:

“Стаття 20-1. Відповідальність за застосування фальсифікованих пестицидів та агрохімікатів

Особи, винні у використанні завідомо фальсифікованих пестицидів та агрохімікатів, несуть відповідальність перед споживачами та замовниками за застосування фальсифікованих пестицидів та агрохімікатів при виробництві продукції та послуг, що надаються таким споживачам та замовникам»


ІІ. Закон України «Про захист рослин» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 26, ст.362):

1). У статті 11:

слово «станція» замінити словом «інспекція»;

речення «Начальник Головної державної інспекції захисту рослин одночасно за посадою є Головним державним інспектором захисту рослин України, а його заступники - заступниками Головного державного інспектора захисту рослин України» викласти в такій редакції:

«Начальник Головної державної інспекції захисту рослин одночасно за посадою є Головним державним інспектором захисту рослин України, його заступники - заступниками Головного державного інспектора захисту рослин України, а всі спеціалісти - державними інспекторами захисту рослин. На посадові особи, яким надані повноваження державних інспекторів захисту рослин, розповсюджується дія Закону України „Про державну службу.»


2). У статті 13 слово «станція» замінити словом «інспекція»;


3). У статті 16 частину про адміністративні штрафи викласти в такій редакції:

«накладати адміністративні штрафи на осіб, винних у порушенні законодавства про захист рослин, а саме:

Головний державний інспектор захисту рослин України і його заступник:

на громадян - до десяти неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

на посадових осіб - до вісімнадцяти неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

головні державні інспектори захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей та їх заступники:

на громадян - до десяти неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

на посадових осіб - до п`ятнадцяти неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

головні державні інспектори захисту рослин районів:

на громадян - до восьми неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

на посадових осіб - до чотирнадцяти неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.»


ІІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


Порівняльна таблиця

до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України

щодо запобігання підробці засобів захисту рослин


Чинна редакція

Запропонована редакція

І. Закон України «Про пестициди та агрохімікати»


Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

пестициди - токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкоди матеріальним цінностям, а також гризунів, бур'янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб;

агрохімікати - органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості грунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької продукції;

технічні засоби застосування пестицидів і агрохімікатів - спеціальні машини, механізми та пристрої для обробки об'єктів пестицидами та внесення органічних і мінеральних добрив;

залишкові кількості - вміст діючої речовини пестицидів і агрохімікатів, їх похідні і продукти перетворення в живих системах (метаболіти) і у навколишньому природному середовищі;

регламенти застосування - сукупність вимог щодо застосування пестицидів і агрохімікатів;

паспортизація об'єкта - документальне засвідчення наявності належних умов для роботи з пестицидами і агрохімікатами;

агрохімічний паспорт земельної ділянки (поля) - документ, що містить дані щодо агрохімічної характеристики ґрунтів і стану їх забруднення токсичними речовинами та радіонуклідами;

агрохімічне обстеження - обов'язкове суцільне обстеження сільськогосподарських угідь з метою державного контролю за зміною

показників родючості і забрудненням ґрунтів;

захист рослин - комплекс заходів щодо попередження, зменшення втрат врожаю сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур'янів;

спеціальні сировинні зони - регіони або окремі господарства, що відповідають умовам виробництва продукції рослинництва і тваринництва, придатної для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування;

регулятори росту рослин - хімічні речовини, які впливають на процеси росту і розвитку рослин.
Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

пестициди - токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкоди матеріальним цінностям, а також гризунів, бур'янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб;

агрохімікати - органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості грунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької продукції;

технічні засоби застосування пестицидів і агрохімікатів - спеціальні машини, механізми та пристрої для обробки об'єктів пестицидами та внесення органічних і мінеральних добрив;

залишкові кількості - вміст діючої речовини пестицидів і агрохімікатів, їх похідні і продукти перетворення в живих системах (метаболіти) і у навколишньому природному середовищі;

регламенти застосування - сукупність вимог щодо застосування пестицидів і агрохімікатів;

паспортизація об'єкта - документальне засвідчення наявності належних умов для роботи з пестицидами і агрохімікатами;

агрохімічний паспорт земельної ділянки (поля) - документ, що містить дані щодо агрохімічної характеристики ґрунтів і стану їх забруднення токсичними речовинами та радіонуклідами;

агрохімічне обстеження - обов'язкове суцільне обстеження сільськогосподарських угідь з метою державного контролю за зміною

показників родючості і забрудненням ґрунтів;

захист рослин - комплекс заходів щодо попередження, зменшення втрат врожаю сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур'янів;

спеціальні сировинні зони - регіони або окремі господарства, що відповідають умовам виробництва продукції рослинництва і тваринництва, придатної для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування;

регулятори росту рослин - хімічні речовини, які впливають на процеси росту і розвитку рослин.

фальсифіковані пестициди та агрохімікати – продукція, яка не відповідає встановленим вимогам, що висуваються до пестицидів та агрохімікатів, у тому числі вимоги щодо маркування та пакування, розміщення інформації про товар на його упаковці тощо та/або продукція, на упаковці якої зареєстрований знак для товарів та послуг використано з порушенням прав власника.


Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про пестициди і агрохімікати


Порушення законодавства про пестициди і агрохімікати тягне за собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Відповідальність несуть особи, винні у:

приховуванні або перекрученні інформації, що могло спричинити або спричинило загрозу життю та здоров'ю людини, а так само майну і навколишньому природному середовищу;

недотриманні вимог стандартів, санітарних норм і правил та інших нормативних документів під час виробництва пестицидів, агрохімікатів і технічних засобів їх застосування;

забрудненні пестицидами і агрохімікатами понад допустимі рівні сільськогосподарської сировини, кормів, харчових продуктів, ґрунту, води, повітря;

порушенні регламентів та санітарних норм і правил транспортування, зберігання, торгівлі та застосування пестицидів і агрохімікатів;

застосуванні пестицидів, агрохімікатів, технічних засобів, які не пройшли державних випробувань, реєстрації, перереєстрації;

порушенні правил утилізації, знищення сільськогосподарської сировини і продовольчих продуктів, які не відповідають встановленим вимогам щодо вмісту пестицидів і агрохімікатів;

невиконанні законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний нагляд і контроль.

Відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушень законодавства про пестициди та агрохімікати, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші види порушень законодавства України про пестициди і агрохімікати.


ІІ. Закон України “Про захист рослин”


Стаття 11. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері захисту рослин


Спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері

захисту рослин є:

Головна державна інспекція захисту рослин, що діє у складі

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики і підпорядковується йому; державні

станції захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей і районів. Начальник Головної державної інспекції захисту рослин одночасно за посадою є Головним державним інспектором захисту рослин України, а його заступники - заступниками Головного державного інспектора захисту рослин України.

Начальники державних станцій захисту рослин одночасно за

посадою є головними державними інспекторами захисту рослин

Автономної Республіки Крим, області, району, а їх заступники -

заступниками головних державних інспекторів захисту рослин

Автономної Республіки Крим, області, району.

Організаційна структура спеціально уповноважених органів

виконавчої влади у сфері захисту рослин затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

У містах та інших населених пунктах, на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, у лісопаркових частинах зелених зон, захисних лісових насадженнях у смугах відводу залізниць та автомобільних доріг захист рослин здійснюють підрозділи захисту рослин підприємств, установ та організацій, у власності чи користуванні яких вони знаходяться.


Стаття 13. Компетенція державних станцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів


До компетенції державних станцій захисту рослин Автономної

Республіки Крим, областей, районів належить:

забезпечення виконання загальнодержавних, міждержавних,

регіональних цільових програм захисту рослин;

впровадження інтегрованих систем захисту рослин;

визначення потреби у засобах захисту рослин, спеціальних

машинах і обладнанні, координація їх закупівлі підприємствами,

установами, організаціями та громадянами;

запобігання поширенню та організація ліквідації шкідливих

організмів, забезпечення цільового спрямування коштів Державного

бюджету України на ці цілі;

здійснення державного контролю за проведенням підприємствами,

установами, організаціями усіх форм власності та громадянами

нагляду за фітосанітарним станом рослин сільськогосподарського та

іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого грунту, місць зберігання та

переробки продукції рослинного походження, а також захистом їх від

шкідливих організмів, додержанням технологій та регламентів

застосування засобів захисту рослин;

проведення фітосанітарної діагностики та нагляду за розвитком

і шкодочинністю шкідливих організмів, прогноз та повідомлення про строки проведення захисних заходів;

проведення навчання та надання консультативних послуг із захисту рослин;

здійснення відповідних заходів у разі запровадження особливого режиму захисту рослин.


Стаття 16. Права посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин


Посадові особи спеціально уповноважених органів виконавчої

влади у сфері захисту рослин мають право:

..............................................................

накладати адміністративні штрафи на осіб, винних у порушенні законодавства про захист рослин, а саме:

Головний державний інспектор захисту рослин України і його заступник:

на громадян - до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів

громадян;

на посадових осіб - до одного неоподатковуваного мінімуму

доходів громадян;


головні державні інспектори захисту рослин Автономної

Республіки Крим, областей та їх заступники:

на громадян - до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів

громадян;

на посадових осіб - до одного неоподатковуваного мінімуму

доходів громадян;

головні державні інспектори захисту рослин районів:

на громадян - до 0,25 неоподатковуваного мінімуму доходів

громадян;

на посадових осіб - 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів

громадян.Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про пестициди і агрохімікати


Порушення законодавства про пестициди і агрохімікати тягне за собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Відповідальність несуть особи, винні у:

приховуванні або перекрученні інформації, що могло спричинити або спричинило загрозу життю та здоров'ю людини, а так само майну і навколишньому природному середовищу;

недотриманні вимог стандартів, санітарних норм і правил та інших нормативних документів під час виробництва пестицидів, агрохімікатів і технічних засобів їх застосування;

забрудненні пестицидами і агрохімікатами понад допустимі рівні сільськогосподарської сировини, кормів, харчових продуктів, ґрунту, води, повітря;

порушенні регламентів та санітарних норм і правил транспортування, зберігання, торгівлі та застосування пестицидів і агрохімікатів;

застосуванні пестицидів, агрохімікатів, технічних засобів, які не пройшли державних випробувань, реєстрації, перереєстрації;

порушенні правил утилізації, знищення сільськогосподарської сировини і продовольчих продуктів, які не відповідають встановленим вимогам щодо вмісту пестицидів і агрохімікатів;

невиконанні законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний нагляд і контроль.

Відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушень законодавства про пестициди та агрохімікати, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші види порушень законодавства України про пестициди і агрохімікати.

Стаття 20-1 Відповідальність за застосування альсифікованих пестицидів та агрохімікатів

Особи, винні у використанні за відомо фальсифікованих пестицидів та агрохімікатів, несуть відповідальність перед споживачами та замовниками за застосування фальсифікованих пестицидів та агрохімікатів при виробництві продукції та послуг, що надаються таким споживачам та замовникам


Стаття 11. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері захисту рослин


Спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері

захисту рослин є:

Головна державна інспекція захисту рослин, що діє у складі

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики і підпорядковується йому; державні

інспекції захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей і районів. Начальник Головної державної інспекції захисту рослин одночасно за посадою є Головним державним інспектором захисту рослин України, а його заступники - заступниками Головного державного інспектора захисту рослин України, а всі спеціалісти – державними інспекторами захисту рослин. На посадові особи, яким надані повноваження державних інспекторів захисту рослин, розповсюджується дія Закону України “Про державну службу”.

Начальники державних інспекцій захисту рослин одночасно за посадою є головними державними інспекторами захисту рослин Автономної Республіки Крим, області, району, а їх заступники -

заступниками головних державних інспекторів захисту рослин

Автономної Республіки Крим, області, району.

Організаційна структура спеціально уповноважених органів

виконавчої влади у сфері захисту рослин затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

У містах та інших населених пунктах, на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, у лісопаркових частинах зелених зон, захисних лісових насадженнях у смугах відводу залізниць та автомобільних доріг захист рослин здійснюють підрозділи захисту рослин підприємств, установ та організацій, у власності чи користуванні яких вони знаходяться.


Стаття 13. Компетенція державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів


До компетенції державних інспекцій захисту рослин Автономної

Республіки Крим, областей, районів належить:

забезпечення виконання загальнодержавних, міждержавних,

регіональних цільових програм захисту рослин;

впровадження інтегрованих систем захисту рослин;

визначення потреби у засобах захисту рослин, спеціальних

машинах і обладнанні, координація їх закупівлі підприємствами,

установами, організаціями та громадянами;

запобігання поширенню та організація ліквідації шкідливих

організмів, забезпечення цільового спрямування коштів Державного

бюджету України на ці цілі;

здійснення державного контролю за проведенням підприємствами,

установами, організаціями усіх форм власності та громадянами

нагляду за фітосанітарним станом рослин сільськогосподарського та

іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності акритого грунту, місць зберігання та переробки продукції рослинного походження, а також захистом їх від шкідливих організмів, додержанням технологій та регламентів застосування засобів захисту рослин;

проведення фітосанітарної діагностики та нагляду за розвитком і шкодочинністю шкідливих організмів, прогноз та повідомлення про строки проведення захисних заходів;

проведення навчання та надання консультативних послуг із захисту рослин;

здійснення відповідних заходів у разі запровадження особливого режиму захисту рослин.


Стаття 16. Права посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин


Посадові особи спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин мають право:

.......................................................

накладати адміністративні штрафи на осіб, винних у порушенні законодавства про захист рослин, а саме:

Головний державний інспектор захисту рослин України і його заступник:

на громадян - до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

на посадових осіб - до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

головні державні інспектори захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей та їх заступники:

на громадян - до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

на посадових осіб - до п`ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

головні державні інспектори захисту рослин районів:

на громадян - до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

на посадових осіб - до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»

^

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
У відповідності до частини першої статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання підробці засобів захисту рослин.

Проект Закону, порівняльна таблиця, пояснювальна записка та електронні версії їх додаються.

Додаток: зазначені матеріали на 12 арк..


Народний депутат України ^ ТОМИЧ І.Ф


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання підробці засобів захисту рослин


І. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України


За оперативної інформацію різних міністерств та відомств близько 20% всіх пестицидів та агрохімікатів, що використовуються на внутрішньому ринку України, є підробленими, імпортованими або перепакованими нелегально.

Використання підробних пестицидів та агрохімікатів призводить до екологічного забруднення навколишнього середовища, нанесення шкоди здоров’ю населення, втрат для споживачів, сільського населення та фермерів, неповних податкових надходжень до Державного та місцевих бюджетів, гальмування розвитку ефективної ринкової економіки, збитків, які несуть законні виробники і дистриб’ютори, негативного іміджу України на світовому ринку як виробника продуктів харчування.


ІІ. Цілі і завдання прийняття Закону

Метою даного законопроекту є дати визначення “фальсифікату”, що стосується пестицидів та агрохімікатів, посилити відповідальності за застосування фальсифікованих пестицидів та агрохімікатів як громадян, так і посадових осіб, а також підвищити адміністративні штрафи, що накладаються на осіб, винних у порушенні законодавства про захист рослин.


ІІІ. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

У проекті Закону України приведено визначення “фальсифікату” щодо пестицидів та агрохімікатів. Передбачено доповнення Закону “Про пестициди та агрохімікати” окремою статтею щодо відповідальності за застосування фальсифікованих пестицидів та агрохімікатів. Внесено зміни до Закону “Про захист рослин” щодо посилення адміністративної відповідальності винних у порушенні законодавства про захист рослин. Надано статус службовця посадовим особам, яким надані повноваження державних інспекторів захисту рослин.


ІУ. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері взаємовідносини між виробником, постачальником та споживачем регулюються законами України “Про пестициди та агрохімікати” та “Про захист рослин”, нормативно-правовими документами Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств.

^

У. Фінансово-економічне обґрунтування проекту


Реалізація даного Закону не потребує додаткових витрат з Державного та місцевого бюджетів. Витрати на розширення категорії державного службовця компенсуються за рахунок підвищених адміністративних штрафів, що накладаються на осіб, винних у порушенні законодавства про захист рослин.


^ УІ. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття Закону дасть можливість покращити функціонування сільськогосподарського ринку в Україні шляхом усунення незаконних методів господарювання та екологічних ризиків, ризиків для здоров’я населення, пов’язаних із застосуванням підробних пестицидів та агрохімікатів, мінімізувати втрати для споживачів, сільського населення та фермерів, збитків, які несуть законні виробники і дистриб’ютори через розповсюдження та вживання фальсифікатів, підвищити рівень податкових надходжень до Державного та місцевих бюджетів, сприятиме підвищенню репутації української харчової продукції на міжнародному ринку.Похожие:

Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання підробці засобів захисту рослин iconЗакон україни від 12 вересня 2006 року n 109-v про внесення змін до Закону України "Про планування І забудову територій" Перелік інших документів та матеріалів, необхідних для отримання дозволу на будівництво об'єктів містобудування, які додаються до
Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання використанню фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів
Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання підробці засобів захисту рослин iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів
У кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради урср, 1971 р., додаток до №50, ст. 375)
Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання підробці засобів захисту рослин iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення інвалідів автомобілями)
У законі України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №45, ст....
Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання підробці засобів захисту рослин iconВерховна Рада України п о с т а н о в л я є: Внести зміни до таких закон
Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту прав та інтересів дітей, над якими встановлюється опіка чи піклування, та...
Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання підробці засобів захисту рослин iconРішення м. Київ № Про порядок погодження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідальної особи небанківської фінансової групи або призначення такої
Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо нагляду на консолідованій основі)” та Закону України...
Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання підробці засобів захисту рослин iconЗакон україни №427-v про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації транспортних засобів
Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №15, ст. 117; 1998 р., №25, ст. 147; 1999 р., №5–6, ст. 39, №40, ст. 361; 2000 р., №10,...
Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання підробці засобів захисту рослин iconЗакон україни №1962-vі про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції Верховна Рада України постановляє
«Прикінцеві положення» Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., №45,...
Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання підробці засобів захисту рослин iconЗакон україни «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень законів,
Проект внесли народні депутати України: Ю. Кармазін, Ю. Новікова, О. Голуб, К. Ващук, О. Стешенко
Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання підробці засобів захисту рослин iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту бездомних осіб
Пункт “а” частини першої статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1997...
Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання підробці засобів захисту рослин iconЗакон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи», реєстр. №5416
Верховною Радою України 22 грудня 2009 р прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов