Звіт Сторінка Додаток 8 Навчальний план першого року проекту по компоненту 2 «Якість та безпечність харчових продуктів» Київ, лютий 2009 р. Резюме icon

Звіт Сторінка Додаток 8 Навчальний план першого року проекту по компоненту 2 «Якість та безпечність харчових продуктів» Київ, лютий 2009 р. РезюмеНазваниеЗвіт Сторінка Додаток 8 Навчальний план першого року проекту по компоненту 2 «Якість та безпечність харчових продуктів» Київ, лютий 2009 р. Резюме
Дата конвертации22.07.2013
Размер354.6 Kb.
ТипЗвіт
скачать >>>

Початковий звіт СторінкаДодаток 8


Навчальний план першого року проекту

по компоненту 2 «Якість та безпечність харчових продуктів»


Київ, лютий 2009 р.

РЕЗЮМЕ


 1. План навчань з питань безпеки харчових продуктів першого року Проекту SWAP-RURAL був розроблений у співпраці з нашими партнерами по проекту.

 2. План задумано як документ, що розвивається у відповідності з навчальними потребами по мірі їх виникнення і з урахуванням нових обставин. Тому він не є “застиглим у камені”.

 3. Пропонується створити Групу з розробки навчань з питань безпеки харчових продуктів, яка буде нести відповідальність за план, здійснюватиме його перегляд і контролюватиме дотримання, а також своєчасно і належним чином оновлюватиме його з метою охопити навчальні завдання другого та третього років проекту.

 4. Правова основа систем управління безпекою харчових продуктів за принципами HACCP створена в рамках Закону України “Про якість і безпеку харчової продукції та сировини”. Однак обізнаність щодо таких систем, їхнє практичне впровадження та правозастосування у цій сфері в Україні є ще на ранній стадії.

 5. Тому навчання, передбачене цим планом, має на меті розширення відповідних знань та ознайомлення з практичним досвідом ЄС у сфері офіційних методів контролю, управління безпекою харчових продуктів і лабораторних методів.

 6. Наріжним каменем політики ЄС з контролю харчової продукції у моделі “з поля до столу” є простежуваність, тому план передбачає розробку, менеджмент і практичне впровадження системи ідентифікації та реєстрації тварин (ІР), а також and маркування харчових продуктів тваринного походження на вибраних підприємствах у пілотних областях.

 7. Існує також необхідність підняти рівень поінформованості щодо концепцій взаємного визнання стандартів та усунення технічних бар’єрів, що надасть Україні можливість просуватися в напрямку досягнення повної відповідності стандартам СОТ і виконати свої зобов’язання в рамках Плану дій щодо реалізації Європейської політики добросусідства.

 8. План складається з ряду навчальних заходів загального характеру, що підготують учасників до виконання зростаючих вимог системи контролю харчових продуктів, яка постійно розвивається, а також до навчань за спеціальною тематикою.

 9. План охоплює такі комплексні теми:

 • Моніторинг, перевірка та аудит;

 • Принципи, практика та оцінка систем управління безпекою харчової продукції на основі HACCP (системи аналізу ризиків і критичних контрольних точок); та

 • Англійська мова (частина комплексних заходів в рамках проекту).

 1. Проведення ряду “масово-ознайомчих” курсів має на меті ознайомити представників органів державного контролю, лабораторій та інших зацікавлених сторін із сучасним підходом ЄС до контролю якості та безпеки харчових продуктів і, зокрема, з Регламентом (ЄС) № 178/2002 про встановлення загальних принципів харчового законодавства, Регламентом (ЄС) № 882/2004 з офіційного контролю, а також “пакетом” регламентів стосовно гігієни харчових продуктів - №№ 852/2004, 853/2004, 854/2004. 2073/2005, 2074/2005 і 183/2005.

 2. Навчання лабораторного персоналу з питань встановлення та застосування лабораторного обладнання для шести довідкових лабораторій, що має бути закуплене за кошти ЄС в рамках договору поставки під контролем проекту SWAP-RURAL, є складовою частиною договору поставки.

 3. Планується, що навчання з методів виявлення й вимірювання обсягу залишків ветеринарних медикаментів для лабораторного персоналу шести довідкових лабораторій проводитиме проект з “твіннінгу” (“Twinning” – “двійникові” проекти). Якщо виникне необхідність у додатковому навчанні, відповідний запит буде направлено до DG Sanco.Транспонування законодавства ЄС і його гармонізація з національним законодавством – складний процес, тому в однорічній навчальній програмі передбачено навчання представників відповідних регулюючих органів з питань методології транспонування законодавства ЄС, включаючи використання таблиць відповідності.

 4. Потреба у таких видах навчання створює високий попит на різноманітні навчальні заходи для посадовців, адміністративних працівників, управлінців та лабораторного персоналу у сфері органів контролю в Україні.

 5. Ефективно задовольнити такий попит можна лише за умови, якщо проект SWAP-RURAL тісно співпрацюватиме з іншими проектами, донорськими організаціями і постачальниками навчальних послуг, а також використовуватиме та розвиватиме місцеві навчальні ресурси.

 6. Передбачено, що до проведення багатьох описаних в Плані навчальних заходів будуть залучені україномовні тренери, зокрема, ті, що пройшли курс навчання в рамках інших донорських проектів.

 7. Там, де це доречно і необхідно, до проведення тренінгів для спеціалістів мають бути залучені короткострокові міжнародні експерти.

 8. Забезпеченню ефективності навчальної програми сприятиме курс “Навчання тренерів”, який допоможе учасникам оволодіти вмінням планувати, підготовляти і ефективно проводити тренінги.

 9. Навчальний план не передбачає проведення практичних занять з питань інспекції та гігієни м’ясних продуктів, охорони здоров’я та захисту тварин або прикордонного контролю. Передбачено, що ці теми будуть охоплені в рамках Проекту з твіннінгу, який має розпочатися дещо пізніше у 2009 році, і з яким Проект SWAP-RURAL буде тісно співпрацювати.

 10. Навчальний план першого року проекту включає в себе загальні пропозиції щодо організації 2-х навчальних поїздок, детальним плануванням яких займеться Група з розробки навчань з питань безпеки харчових продуктів.

 11. Навчальні поїздки мають відбутися впродовж першого року проекту з тим, щоб учасники могли використовувати передані їм знання для розробки національної стратегії безпеки харчових продуктів протягом другого і третього років проекту.

 12. Право на участь у навчальних поїздках повинно надаватися залежно від відповідності попередньо визначеним, професійно-дотичним критеріям, що співвідносяться з головною метою кожної навчальної поїздки, таких, як, наприклад, попередня кваліфікація та досвід, успішне закінчення відповідних навчальних курсів в рамках проекту SWAP-RURAL тощо.

 13. Наприкінці кожного навчального заходу проекту SWAP-RURAL його учасникам пропонуватимуть заповнити анкети оцінювання цього заходу, що допомагатиме Проекту удосконалювати розробку і проведення навчань.

 14. За розрахунками у проведенні навчальних заходів в рамках Навчального плану першого року буде використано 50 людино-днів тренерів (не включаючи підготовку курсу) і 970 людино-днів учасників.

 15. Зрештою план охопить весь період з лютого 2009 року до кінця проекту в грудні 2011 року, хоча детальне планування здійснено лише на сучасній стадії проекту для заходів, які плануються до кінця першого повного року реалізації проекту, тобто, до 31 січня 2010 р.

 16. Подальшою розробкою плану, що охоплюватиме другий і третій рік проекту, займатиметься Група з розробки навчань з питань безпеки харчових продуктів, при цьому за необхідності план підлягатиме перевірці і повторному погодженню з боку Керівного комітету і Представництва ЄК.

ЗМІСТ


РЕЗЮМЕ 147

ЗМІСТ 149

^ 1. СТРАТЕГІЯ НАВЧАННЯ 150

1.1 Вступ 150

1.2 Навчальні потреби 150

1.3 Розробка Навчального плану 151

1.4 Зміст Навчального плану 151

1.5 Загальні положення щодо проведення навчань 151

1.6 Навчання тренерів – Критерії відбору 152

1.7 Забезпечення стабільності результатів навчання 152

1.8 Координація навчань 152

^ 2. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 153

2.1 Вступ 153

2.2 Система контролю харчових продуктів ЄС – “Масове ознайомлення” 153

2.3 Навчання тренерів 154

2.4 Навички з моніторингу, перевірки та аудиту 154

2.5 Принципи, практика й оцінка HACCP 154

2.6 Ідентифікація і реєстрація тварин, простежуваність і маркування харчових продуктів тваринного походження 155

2.7 Методологія транспонування законодавства 155

2.8 Навчальні поїздки 155

2.8.1 Навчальна поїздка до EFSA 155

2.8.2 Навчальна поїздка до країни-нового члена ЄС і до “старої” країни ЄС 155

2.8.3 Навчальна поїздка до країни-кандидата в члени ЄС 156

2.9 Лабораторні методи 156

2.10 Англійська мова 156

^ 3.0 Виконання Навчального плану 156

3.1 Графік і перегляд плану 156

3.2 Валідація та оцінка навчання 157

Додаток 1 – Анкета оцінювання курсу 158

Додаток 2 – Зразок опису курсу 160

160

Додаток 3 – Навчальна поїздка до EFSA 161

Додаток 4 – Навчальна поїздка до країни-члена ЄС / країни-кандидата в члени ЄС 162

^ Додаток 5 – Навчання для персоналу довідкових лабораторій 163

Додаток 6 – Індикативна навчальна програма першого року проекту і відповідні кількісні показники 166
^

1. СТРАТЕГІЯ НАВЧАННЯ

1.1 Вступ


Проект “Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та реалізації політики добросусідства в сільському секторі (SWAP-RURAL)”, що фінансується Європейським Союзом і впроваджується під керівництвом Представництва Європейської Комісії в Україні, розробив цей план навчань з питань безпеки харчових продуктів у тісній співпраці з нашими партнерами по проекту.


Це Державний комітет ветеринарної медицини, Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи, Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин і Міністерство охорони здоров’я.


Передбачено, що ефективність навчального потенціалу буде забезпечена завдяки курсу “Навчання тренерів” і включенню українських працівників проекту в число учасників курсу.
^

1.2 Навчальні потреби


План є результатом інформації щодо кваліфікації, підготовки та досвіду посадовців і працівників лабораторій органів контролю в системі харчового ланцюга, зібраної під час дискусій та зустрічей, що відбувалися протягом попередньої стадії проекту, а також інформації, отриманої від інших проектів і громадських організацій.


План базується на навчанні, яке вже було проведено або планується іншими проектами і громадськими організаціями, а також нашими партнерами та іншими зацікавленими сторонами.


В числі інших проектів і громадських організацій, що планують навчальну діяльність у сфері безпеки харчових продуктів, - Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Світовий банк/ МФК (IFC), а також Проект ЄС з твіннінгу.


Інформація, зібрана протягом попередньої стадії проекту, показує, що рівень освіти й досвіду посадовців, керівників, адміністративного та лабораторного персоналу органів контролю достатньо високий, проте, існує потреба у підвищенні їхньої компетентності й отриманні свіжої інформації стосовно практик, процедур і методів ЄС у відповідній сфері.


За даними останніх звітів Продовольчо-ветеринарного бюро Генерального директората Європейської комісії з охорони здоров’я і захисту прав споживачів (FVO) є очевидним те, що впровадження систем управління безпекою харчових продуктів у харчових підприємствах України ще не набуло широкого поширення. Освоєння таких систем, що базуються на всесвітньо визнаних стандартах, в Україні знаходиться на відносно ранній стадії.


Очевидно і те, що потенціал України в реалізації програми контролю залишків ветеринарних медикаментів і забруднюючих речовин у живих тварин і в продуктах тваринного походження необхідно посилити шляхом забезпечення нового лабораторного обладнання і навчання лабораторного персоналу відповідним методам.


Необхідно підвищити рівень обізнаності щодо підходу ЄС до питань контролю та управління безпекою харчових продуктів (підхід “з поля до столу”), викладеного в регламентах (ЄC) №№ 178/2002, 882/2004, 852/52004, 853/2004, 854/2004, 2073/2005, 2074/2005 і 183/2005.


Цей підхід покладає основну відповідальність за виробництво і маркетинг безпечних харчових і кормових продуктів на підприємства, які мають розробити і запровадити систему внутрішнього контролю й власних перевірок (критеріїв) за принципами HACCP, а також простежуваність сировини, інгредієнтів і готових продуктів на всіх етапах харчового ланцюга.


За такої системи держава зобов’язана здійснювати нагляд за станом харчового ланцюга і втручатися в разі необхідності. Держава не відповідає за якість харчової продукції, оскільки така відповідальність покладена на підприємства. Про якість продукту споживачів сповіщає інформативне маркування і реклама.


Спектр навчальних потреб дуже широкий, тож існує і великий попит на цілий ряд відповідних навчальних заходів. Проведення навчання є істотною частиною ТЗ Компоненту з питань безпеки харчових продуктів проекту SWAP-RURAL, але ще необхідно визначити пріоритети у використанні ресурсів проекту, передбачених на навчання.
^

1.3 Розробка Навчального плану


Навчальний план забезпечує структурну основу для розробки навчальних курсів, семінарів, конференцій, а також навчальних поїздок протягом всього періоду реалізації проекту. Тому його не треба вважати статичним документом.


Зацікавлені сторони повинні розглянути теми навчань і надати Групі з розробки навчань з питань безпеки харчових продуктів свої пропозиції щодо відповідних змін і доповнень.
^

1.4 Зміст Навчального плану


Навчальний план створений для задоволення потреб у навчанні офіційних ветеринарів, посадовців системи державних органів контролю, працівників лабораторій, керівників і адміністративних працівників сфери харчового ланцюга і враховує вимоги щодо навчання визначені у регламентах ЄС №854/2004 і № 882/2004 стосовно навчання офіційних ветеринарів і працівників органів контролю.


Для проведення 25 курсів в рамках цього початкового Навчального плану бюджетом передбачено загальну кількість приблизно 50-днів тренерів1 і 970 людино-днів учасників2.
^

1.5 Загальні положення щодо проведення навчань


 1. По можливості, навчальні заходи проводитимуться українською та російською мовами. Якщо це буде неможливо, заняття проводитимуться англійською або іншою мовою та, в разі необхідності, супроводжуватимуться перекладом. Письмові навчальні матеріали будуть зазвичай підготовлені українською мовою.

 2. Триденні навчання будуть, по можливості, проходити з вівторка по четвер, а чотириденні - із вівторка по п’ятницю, особливо в тих випадках, коли міжнародним короткотерміновим консультантам треба буде приїхати на тому тижні, коли вони проводитимуть заняття.

 3. Як правило, протягом одного дня більше одного навчального заходу відбуватися не буде, щоб таким чином не створювати складнощі у виконанні партнерами проекту своїх щоденних зобов’язань або перевищувати ресурси проекту, передбачені на переклад і адміністративні витрати.

 4. Навчальні заходи не будуть проводитись у вихідні дні та державні свята окрім конкретних випадків, коли це буде погоджено Представництвом ЄК і партнерами проекту.

 5. Такі навчальні курси, як “Навчання тренерів”, “Навички з проведення моніторингу, перевірки та аудиту”, а також HACCP високого рівня, - дуже інтенсивні і вимагають від учасників повної віддачі і зосередженості. Тому проведення цих навчальних заходів заплановано у місцях, які виключають можливість перервати заняття через близькість до робочого середовища учасників.

 6. Під час всіх навчальних заходів учасникам будуть запропоновані легкі закуски, а у випадку заходів, які триватимуть понад чотири години, якщо доречно, буде надано обід.

 7. Максимальна кількість учасників кожного навчального заходу буде визначена у відповідності до типу наміченого заходу.

 8. Масово-ознайомчі заходи розраховані максимум на 50 учасників.

 9. Кожний навчальний захід матиме директора курсу, який відповідатиме за підготовку опису курсу і критерії відбору учасників. (Додаток 2).

 10. Директор курсу відповідатиме або за підготовку і презентацію матеріалів курсу, які він здійснюватиме сам, або за забезпечення належної підготовки і презентації матеріалів курсу іншими виконавцями у відповідності до опису курсу.

 11. Кожна установа, що надсилає на курс навчання одного або більше учасників, відповідає за їхній відбір відповідно до критеріїв відбору за цим курсом.
^

1.6 Навчання тренерів – Критерії відбору


Навчання тренерів – важливий елемент навчальної стратегії. Це гарантія того, що підготовлені тренери будуть здатні розробляти й проводити навчання після завершення проекту.


Критерії відбору для участі в Навчанні тренерів такі:


 1. Мінімум 1 рік посткваліфікаційного досвіду роботи в одній із служб або лабораторій з контролю харчового ланцюга в Україні;

 2. Вік – до виходу на пенсію (загальної категорії) має залишатися більше десяти років.

 3. Зацікавленість у проведенні навчань з питань безпеки харчових продуктів і відповідні зобов’язання.

 4. Рідна мова – українська або російська.


Українські працівники проекту також можуть приймати участь у курсі “Навчання тренерів”, оскільки це забезпечить їх здатність допомагати у розробці та проведенні навчальних курсів, семінарів та інших заходів проекту.


Учасникам, які будуть відібрані для курсу Навчання тренерів, необхідно надати час для проведення ними навчань в рамках їхніх робочих обов’язків. Будь-які нові обов’язки у їхній роботі, пов’язані з проведенням тренінгів, повинні бути включені до переглянутих посадових інструкцій, а не вважатися додатком до існуючих обсягів роботи.
^

1.7 Забезпечення стабільності результатів навчання


Проведення навчань в часових рамках проекту розповсюджуватиметься лише на тих, хто буде на відповідних посадах протягом всього періоду проекту. У випадку проекту SWAP-RURAL це означає до грудня 2011.


У зв’язку з різноманітністю навчальних потреб виникла необхідність розробити цілий ряд курсів. Ми вважаємо, що вони відповідають суті існуючих сьогодні навчальних потреб служб контролю і лабораторних досліджень у сфері харчового ланцюга.


З метою забезпечити ефективність і стабільність такого нарощування потенціалу, рекомендовано, щоб курси в рамках цього Навчального плану стали складовою частиною стратегій розвитку людських ресурсів наших партнерів по проекту та інших зацікавлених сторін.
^

1.8 Координація навчань


Навчання в рамках цього плану лише тоді буде ефективним, якщо за координацію його розробки та проведення безпосередньо відповідатиме конкретна особа (або особи). Поки що цю роль виконуватимуть працівники проекту SWAP-RURAL.


Однак партнерам проекту та іншим зацікавленим сторонам потрібно буде обміркувати свої можливості, щоб своєчасно перебрати на себе цю роль і розробити стратегію проведення навчань з питань безпеки харчових продуктів. Команда проекту SWAP-RURAL буде допомагати в цьому процесі.

^

2. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

2.1 Вступ


Працівники служб контролю і лабораторних досліджень харчового ланцюга України в цілому висококваліфіковані і досвідчені, але їм необхідно підвищити обізнаність щодо моделі контролю безпеки харчового ланцюга, яку застосовують в країнах ЄС (так звана модель “з поля до столу”).


У зв’язку з цим проект планує організувати цикл (“гастролі”) масово-ознайомчих заходів у Києві та пілотних областях з метою забезпечити необхідний рівень обізнаності спеціалістів органів контролю і лабораторій у продовольчій сфері по всій Україні з методами такого контролю в контексті Європейського Союзу.


Наступною за масово-ознайомчими курсами буде програма “Навчання тренерів”, розрахована на 10 учасників, в ході якої вони отримають підготовку з розробки й ефективного проведення навчання.


Підготовлені тренери прийматимуть участь у ряді спеціалізованих технічних курсів, що проводитимуться протягом першого, другого й третього років проекту, а також використовувати і розвивати матеріал цих курсів для проведення “каскадних” тренінгів для інших.


Технічні курси будуть розроблені і проведені міжнародними і місцевими спеціалістами проекту SWAP-RURAL відповідно до навчального плану другого і третього років проекту, який буде розроблений Групою з розробки навчань з питань безпеки харчових продуктів.


Зразок опису курсу і шаблон критеріїв відбору підготовлено (Додаток 2).


Буде зазначено, що цей План не включає в себе навчання з таких тем, як перед- і післязабійна інспекція, гігієна бійні або м’яса, правильне утримання (захист) тварин, охорона здоров’я тварин чи прикордонний контроль. Це не недогляд. Зазначені питання будуть охоплені навчанням в рамках Проекту з твіннінгу.


Проект SWAP-RURAL налагодить і підтримуватиме тісний контакт з Проектом з твіннінгу тільки-но він почнеться, щоб забезпечити відсутність пробілів у наших відповідних навчальних програмах.
^

2.2 Система контролю харчових продуктів ЄС – “Масове ознайомлення”


Недавні міжнародні нововведення стосовно процедур безпеки харчових продуктів призвели до важливих змін у законодавстві ЄС.


Під час одноденного курсу ”масового ознайомлення“ учасники довідаються про останні нововведення, нові підходи і зміни у харчовому законодавстві ЄС, представивши огляд директив, регламентів і рішень, що стосуються безпеки харчових продуктів.


Особливу увагу буде зосереджено на проблемах адаптації та наближення положень національних законів і підзаконних актів України до законодавства ЄС.


Учасникам запропонують обміркувати, яким чином вони зможуть сприяти створенню стабільної (здорової) основи для торгівлі між Україною і країнами ЄС і допомогти Україні рухатися в напрямку більшої інтеграції з ЄС в рамках її Плану дій щодо реалізації Політики добросусідства.


Передбачено презентувати цей одноденний курс у формі “гастрольного туру” в Києві і чотирьох пілотних областях, де будуть створені довідкові лабораторії, а саме, в Полтаві, Львові, Черкасах і Дніпропетровську.
^

2.3 Навчання тренерів


Роль українських тренерів у сфері контролю харчового ланцюга і лабораторних послуг, а також в секторі безпеки харчових продуктів в цілому, є надзвичайно важливою для успішного виконання Навчального плану і проведення навчань в майбутньому.

Включення курсу тренерів до Навчального плану проекту сприятиме підвищенню ефективності навчань, які проводитимуть українські тренери.


Ті, хто успішно закінчить цей сертифікований курс, прийматимуть участь у ряді спеціалізованих курсів, після чого будуть виступати в ролі тренерів, самостійно розробляючи і проводячи навчання для інших працівників органів контролю.


Курс “Навчання тренерів” розрахований максимум на 10 учасників, має тривати 5 днів і проводитись у місці, що знаходиться поза межами робочого середовища учасників (на виїзді).


Планується, що програма навчання тренерів буде розроблена за зразком курсу Британського Дипломованого інституту гігієни довкілля на отримання Свідоцтва професійного тренера.
^

2.4 Навички з моніторингу, перевірки та аудиту


Навички з моніторингу, перевірки та аудиту будуть необхідні персоналу лабораторій для оцінювання систем управління безпекою харчових продуктів, а також для розробки й впровадження лабораторних систем управління якістю.

Передбачається, що до кінця курсу учасники будуть добре обізнані з принципами і практикою впровадження стандартів серії ISO 9000 і будуть готові до більш просунутого рівня навчання, запланованого на другий і третій роки проекту.

Цей ввідний курс має тривати два дні і проводитися у місці, що знаходиться поза межами робочого середовища учасників (на виїзді).
^

2.5 Принципи, практика й оцінка HACCP


Ще один важливий елемент Навчального плану проекту SWAP-RURAL – навчання стосовно принципів, практики й оцінки систем управління безпекою харчових продуктів на базі HACCP – дасть змогу посадовцям відповідних органів контролю просувати впровадження цих систем на харчових підприємствах по всій Україні.


Можливість харчових підприємств торгувати харчовими продуктами українського походження на міжнародних ринках залежить від того, чи вироблені ці продукти за визнаними в світі стандартами безпеки харчової продукції.


Дотримання міжнародних стандартів все більше залежить від наявності документально підтверджених систем, власних перевірок і систем внутрішнього контролю, які нині існують лише на лічених харчових підприємств України.


У зв’язку з цим посадовцям органів контролю належатиме ключова роль у наданні допомоги харчовим підприємствам у розробці й впровадженні цих систем. Для більшості працівників органів контролю це буде абсолютно новий підхід, тому передбачено, що протягом першого року проекту навчання включатимуть в себе тільки курси вступного та елементарного рівнів.


Дводенні вступні курси розраховані на тих, хто пройшов попередній короткий ознайомчий курс з систем управління безпекою харчових продуктів чи принципів НАССР або не проходив жодного подібного курсу.


Дводенні курси елементарного рівня проводитимуть для тих, хто закінчив курс вступного рівня або вже пройшов певне ознайомче навчання з методу НАССР.


Курси середнього та просунутого рівнів з відповідною атестацією (сертифікацією), що охоплюватимуть такі теми, як розробка, впровадження, моніторинг, оцінка й перевірка систем управління безпекою на основі HACCP, а також курси з ISO 22000 плануватимуть на другий і третій роки проекту.
^

2.6 Ідентифікація і реєстрація тварин, простежуваність і маркування харчових продуктів тваринного походження


Допомога у вдосконаленні системи простежування продуктів тваринного походження в Україні і, особливо, ідентифікації та реєстрації тварин (I&R) і простежування продуктів тваринного походження, є окремим субкомпонентом проекту SWAP-RURAL.


Тому навчання з практичного впровадження, менеджменту, розвитку та вдосконалення системи ідентифікації та реєстрації тварин (ІР) для персоналу Агентства з ідентифікації та реєстрації тварин планують провести протягом першого року проекту, тісно пов’язуючи це навчання з навчанням з розробки та впровадження систем управління безпекою харчових продуктів, а також з правил забезпечення простежуваності та маркування продуктів тваринного походження у пілотних областях.


Це навчання має допомогти Україні в розробці й впровадженні систем управління безпекою і простежуваності харчових продуктів за моделлю ЄС.
^

2.7 Методологія транспонування законодавства


Транспонування законодавства ЄС і його гармонізація з національним законодавством - складний процес, який вимагає розуміння взаємозв’язків між горизонтальним і вертикальним законодавством, різниці між регламентами, директивами, рішеннями, висновками і настановами, а також важливості контролю консолідації і контролю версій у зв’язку з постійним розвитком і переглядом законодавства ЄС.


Тому в навчальній програмі першого року проекту передбачене навчання для представників регулюючих органів, керівників і адміністративних працівників з питань методології транспонування законодавства ЄС, включаючи таблиці відповідності, а також доступ до електронної бібліотеки законодавства ЄС EUR-LEX і користування нею.


Передбачено, що це навчання буде проводити юрист міжнародного рівня, який має досвід застосування методології транспонування і нещодавно розробив і провів подібний курс для посадовців регулюючих і контрольних органів.
^

2.8 Навчальні поїздки

2.8.1 Навчальна поїздка до EFSA


ТЗ проекту включає в себе організацію навчальної поїздки до Європейського управління контролю безпеки харчових продуктів (EFSA), що знаходиться в м. Пармі (Італія), для 14 посадовців органів контролю харчових продуктів України. Нарис пропозиції стосовно цієї навчальної поїздки, яку планують на квітень 2009 року, надано в Додатку 3.


Ця навчальна поїздка передбачає інтенсивний цикл зустрічей, візитів та інших заходів, які продемонструють ключову роль EFSA в оцінюванні ризиків для країн-членів ЄС.


До програми поїздки планується також включити візити до установ Італійської служби контролю безпеки харчових продуктів і на харчові підприємства, які мають бути організовані спільно з Італійською службою контролю безпеки харчових продуктів за умови, що буде можливість скоординувати їх з візитом до EFSA.

^

2.8.2 Навчальна поїздка до країни-нового члена ЄС і до “старої” країни ЄС


Технічна пропозиція проекту передбачає організацію додаткових навчальних поїздок (Додаток 5), першою з яких планується поїздка до нової і старої країн ЄС.


Пропонується, щоб у якості нової країни ЄС була обрана Латвія, оскільки ця країна вже надала технічну допомогу службі контролю харчових продуктів України, і, крім того, тут не буде бар’єрів для спілкування. Тому послуги з перекладу не будуть потрібні.


Навчальна поїздка передбачатиме інтенсивний цикл зустрічей, візитів та інших заходів, що продемонструють, як Латвія відносно недавно реорганізувала свою службу контролю, інституційні структури і законодавчу базу для того, щоб стати членом ЄС.


Пропонується, щоб для навчальної поїздки до старої країни ЄС була обрана Данія, що забезпечить зв’язок з проектом з твіннінгу і дозволить скоротити витрати на переїзд між двома країнами.

^

2.8.3 Навчальна поїздка до країни-кандидата в члени ЄС


Це буде поїздка до Хорватії, Македонії або Туреччини, оскільки ці три країни зараз мають статус кандидата. Поїздка планується на другий рік проекту за наявності необхідних ресурсів.
^

2.9 Лабораторні методи


Розробка й впровадження загальноприйнятих міжнародних методів в українських довідкових лабораторіях буде важливим кроком до досягнення повної відповідності офіційним нормам, міжнародного визнання і спроможності виконувати в Україні програми моніторингу залишків ветеринарних медикаментів.


Пропонується розглянути цю тему в рамках навчальної програми, виконання якої візьме на себе проект з твіннінгу, а, за необхідності, провести додатковий курс, організований через DG Sanco. Програма навчання з методів лабораторного контролю була розроблена в рамках співпраці з нашими партнерами по проекту Міжнародним експертом з лабораторних досліджень під час його місії з метою остаточного визначення технічної специфікації нового лабораторного обладнання.


Програма, розроблена вищезазначеним експертом, вміщена в Додатку 5, але терміни її виконання залежать від успішної доставки, встановлення і введення в експлуатацію нового обладнання, а також запуску проекту з твіннінгу.
^

2.10 Англійська мова


Із зустрічей з нашими партнерами протягом попередньої стадії проекту стало очевидним те, що здатність спілкуватися англійською мовою і читати відповідні тексти є тією сферою, в якій проект SWAP-RURAL може надати ефективну допомогу.


Краще володіння англійською мовою буде величезною перевагою для ключового персоналу наших партнерів під час дискусій і зустрічей з ЄК та іншими міжнародними представниками, тому навчання англійської мови планується як ще один важливий елемент навчальної стратегії.


Планування комплексних занять з англійської мови і призначення відповідних ресурсів передбачено в рамках компоненту “Інституційний розвиток”.

^

3.0 Виконання Навчального плану

3.1 Графік і перегляд плану


Індикативна навчальна програма підготовлена на перший рік проекту, тобто, на період до 31 січня 2010 р. (Додаток 6). Протягом цього періоду загалом планується проведення 25 навчальних заходів, однак чіткі дати залежать від вирішення таких питань, як наявність тренерів, учасників і місць для проведення занять.


У зв’язку з цим рекомендовано зробити Навчальний план гнучким у питаннях виконання та складання програм і надати Групі з розробки навчань з питань безпеки харчових продуктів можливість постійно розвивати та переглядати його. У вересні 2009 року буде також проведена внутрішня перевірка плану.


Група з розробки навчань з питань безпеки харчових продуктів буде створена протягом перших двох місяців стадії реалізації проекту за умови необхідних погоджень з боку Керівного комітету і Представництва ЄК.
^

3.2 Валідація та оцінка навчання


Проект SWAP-RURAL забезпечить учасників навчань Сертифікатом про проходження курсу відповідно за кожним навчальним курсом, який вони успішно закінчать.


Успішне закінчення навчального заходу означає, що учасник був присутній на всіх заняттях і пройшов певний вид оцінювання, склав тест або іспит.


Внутрішня валідація участі у навчальному курсі навчальною установою / тренером лише встановлює, наскільки даний курс досяг цільову аудиторію і ціль (цілі) навчання. Внутрішня валідація не відображає відчуття учасників або вигоди отриманого навчання для роботодавця учасника, тобто, те, що вимагає отримання відгуків або проведення оцінювання після завершення курсу навчання.


Оцінювання можна характеризувати як “серію тестів, оцінок і досліджень, розроблених з метою визначити, наскільки навчальний курс досяг бажаного ефекту на рівні окремого учасника, відділу та організації”.


Далі оцінювання можна розділити на якісні і кількісні критерії, і на кожному рівні поставити наступні питання:


^ Таблиця 1: Якісне та кількісне оцінювання навчання


Рівень

Кількісний критерій

Якісний критерій

Учасник

Чи учасники ще володіють знаннями, які вони отримали на курсі?

Чи вони ще можуть виконувати навички, яких навчалися?

Чи змінили вони якоюсь мірою своє ставлення до предмета?

Чи учасники ще вважають, що навчання мало сенс?

Відділ або департамент (інспекції)

Чи сталися бажані покращання або зміни на рівні відділу чи департаменту?

Чи має даний курс навчання хорошу репутацію у відділі чи департаменті учасників ?

Міністерство / Лабораторія

Чи була досягнута мета організації?

Яке ставлення міністерства / лабораторії до навчання SWAP-RURAL?


На основі цих критеріїв рекомендовано застосувати таку стратегію оцінювання:


 • Внутрішня перевірка навчального плану, намічена на вересень 2009 р., повинна стисло оцінити навчальний процес – розробку і проведення курсів – оцінюючи з точки зору вартості, зручності реплікації тощо.

 • Наприкінці кожного навчального заходу кожний учасник заповнюватиме анкету оцінювання (Додаток 1).

 • Кожному учаснику 3-х навчальних заходів проекту SWAP-RURAL протягом 1 місяця після завершення третього курсу проект SWAP-RURAL надсилатиме анкету з проханням надати відгуки щодо застосування учасником отриманих знань та навичок у своїй щоденній роботі.


Для полегшення процесу оцінювання до курсу “Навчання тренерів” планується включити процедури оцінювання навчання.


^

Додаток 1 – Анкета оцінювання курсуКод курсу + Номер форми ________ (Для використання проектом SWAP-RURAL)


ФОРМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ


Інформація, яку Ви надасте у цій анкеті, буде використана, аби допомогти тренерам проекту SWAP-RURAL оцінити якість своєї роботи.


Поставте, будь ласка, позначку X на кожному рядку біля цифри, яка найкраще відображає Вашу думку.


^ НАЗВА КУРСУ:
ДАТА (ДАТИ) КУРСУ:
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КУРСУ:

П.1. Яка Ваша ЗАГАЛЬНА думка щодо цього навчального заходу?

Він був:

^ Дуже цікавий

1

2

3

4

5

6

Дуже стимулюючий


Він був також:

^ Дуже теоретичний

1

2

3

4

5

6

Дуже практичний


П. 2. З точки зору Вашої посади і місця роботи цей навчальний курс був:


Некорисний

1

2

3

4

5

6

Дуже корисний


П. 3.Скільки нової інформації Ви отримали завдяки цьому навчальному курсу?


Жодної

1

2

3

4

5

6

Багато


П. 4.Яким був загальний темп навчального курсу?


^ Надто повільний

1

2

3

4

5

6

Надто швидкий


П. 5.Наскільки корисним був друкований навчальний матеріал (якщо доречно)?


Він був:

Некорисний

1

2

3

4

5

6

Дуже корисний


П. 6.Яка Ваша загальна оцінка тренера (тренерів) / ведучого (ведучих)?


Незадовільна

1

2

3

4

5

6

Дуже висока


Чи є у Вас будь-які інші зауваження (коментарі) щодо цього навчального заходу – наприклад, як його можна покращити? Якщо так, зазначте їх тут:


Дякуємо за Ваші зауваження та участь у навчальному курсі

^

Додаток 2 – Зразок опису курсу
Назва курсу


^ Код курсу
Потреба в навчанніЦілі навчання^ Цільова групаПлан курсу: основні теми і робочі завдання
Тренери
Тривалість курсу
^ Методологія навчання
Вступні вимоги / критерії відбору для участі в курсі^ Розрахований внесок (обсяг роботи, витраченої) на розробку курсу (людино-дні)Розрахована собівартість одиниці проведення курсу
Необхідні засоби та обладнання


^

Додаток 3 – Навчальна поїздка до EFSA

Загальна ціль

Ознайомити учасників з процедурами оцінки ризиків, розробки політики і сучасної практики ЄС у сфері контролю харчової продукції – законодавства, адміністрування, інспекції, лабораторних послуг, акредитації тощо.

Навчальні цілі

Після навчальної поїздки учасники повинні вміти:

 • Скеровувати роботу з контролю харчових продуктів у відповідних галузях в напрямку впровадження процедур відповідності ЄС;

 • Організувати відповідні робочі процедури й звітність в Україні;

 • Визнавати обслуговуючу роль лабораторії з досліджень харчової продукції як постачальника аналітичних послуг для органів харчової інспекції і служб охорони здоров’я

Цільова група

14 осіб - працівників системи контролю якості й безпеки харчових продуктів України.

Необхідний рівень підготовки

Щонайменше три роки практичного досвіду роботи в службах контролю харчових продуктів України.


^ Короткий опис

14 осіб - працівників системи контролю харчових продуктів України (Державний комітет ветеринарної медицини, Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи, Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин і Міністерство охорони здоров’я) відвідають Європейське управління контролю безпеки харчових продукті (EFSA) у м.Пармі в Італії.


Планується, що навчальна поїздка включатиме в себе також візити до установ Італійської служби з контролю безпеки харчових продуктів і на харчові підприємства.


Приклади технічних питань, які мають бути розглянуті:

 • Роль EFSA в оцінюванні ризиків для країн-членів ЄС.

 • Науковий внесок у справу оцінювання ризиків.

 • Відповідальність у сфері управління ризиками і сповіщення про ризики.

 • Правова база.

 • Система швидкого сповіщення RASFF.

 • Організація Італійської державної служби контролю безпеки харчових продуктів.

 • Практичне впровадження / функціонування систем управління безпекою харчових продуктів (НАССР).Структура і місця візиту

 • Групу може супроводжувати експерт проекту SWAP-RURAL.

 • Робоча мова візиту – англійська /італійська з українським перекладом.^

Додаток 4 – Навчальна поїздка до країни-члена ЄС / країни-кандидата в члени ЄС

Загальна ціль

Ознайомити учасників з методами практичного впровадження процедур і практик ЄС у сфері контролю харчової продукції – законодавства, адміністрування, інспекції, лабораторних послуг, акредитації тощо.

Навчальні цілі

Після навчальної поїздки учасники повинні вміти:

 • Скеровувати роботу з контролю харчових продуктів у відповідних галузях в напрямку впровадження процедур відповідності ЄС;

 • Організувати відповідні робочі процедури й звітність в Україні;

 • Визнавати обслуговуючу роль лабораторії з досліджень харчової продукції як постачальника аналітичних послуг для органів харчової інспекції і служб охорони здоров’я

Цільова група

9 осіб - працівників системи контролю якості й безпеки харчових продуктів України.

Необхідний рівень підготовки

Щонайменше один рік практичного досвіду роботи в службах контролю харчових продуктів України.


^ Короткий опис

9 осіб - працівників системи контролю харчових продуктів України (Державний комітет ветеринарної медицини, Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи, Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин і Міністерство охорони здоров’я) відвідають службу контролю харчових продуктів (1) країни-нового члена ЄС і “старої” країни ЄС , і (2) країни-кандидата в члени ЄС (за умови наявності необхідних ресурсів.


^ Приклади технічних питань, які мають бути розглянуті:

 • Практична демонстрація дії законодавства ЄС в країнах ЄС.

 • Візити до агенції з контролю харчових продуктів з метою отримати загальне уявлення про його функціонування, управління, обов’язки, повноваження, робочі процедури, звітність тощо.

 • Візити до харчових підприємств з метою отримати загальне уявлення про системи переробки/ виробництва, забезпечення якості і відповідності до норм харчового законодавства ЄС.


Структура і місця візиту

 • Групу може супроводжувати експерт проекту SWAP-RURAL.

 • Робоча мова візиту – англійська з українським перекладом, якщо необхідно.^

Додаток 5 – Навчання для персоналу довідкових лабораторійЗАГАЛЬНІ ЦІЛІ ТА ФОРМИ НАВЧАННЯ

Загальна ціль зазначеного навчання (яке необхідно остаточно відрегулювати і провести в рамках проекту з твіннінгу і / або у співпраці з DG Sanco) – це розвиток і зміцнення знань і практичних навичок відповідних працівників науково-дослідних інститутів і регіональних лабораторій ветеринарної медицини у сфері використання сучасного лабораторного аналітичного обладнання і методів аналізу залишків ветеринарних медикаментів у продуктах тваринного походження. Навчальна програма також сприятиме встановленню співпраці між лабораторіями України та Європейського Союзу.

^ ТРИВАЛІСТЬ І ЗМІСТ НАВЧАННЯ

Програма навчання лабораторного персоналу передбачає проведення занять щонайменше у двох лабораторіях ЄС. Програма повинна здійснюватися за такою схемою.

УЧАСНИКИ

Навчання розраховане на 22 працівники українського лабораторного персоналу – з Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи, Київ (12), Державного науково-дослідного інституту моніторингу ветеринарних препаратів і харчових добавок, Львів (2) і обласних ветеринарних лабораторій України (8).


Учасники курсу повинні мати достатній досвід лабораторної роботи, зокрема, з тим видом обладнання, яке буде використовуватися протягом навчань. Робоча мова курсу має бути російська або англійська. У випадку, якщо лабораторний персонал на місці не може спілкуватися російською мовою, необхідно буде залучити послуги перекладача.


Після навчання в лабораторіях ЄС експерти з лабораторій ЄС повинні провести курс з підвищення кваліфікації і практичних занять (менторство) для спеціалістів лабораторій України з використанням місцевого обладнання і лабораторного приладдя.


Програма лабораторного навчання


1. Навчання з визначення речовин груп B2a (антигельминтики), B2d (заспокійливі) і B2e (нестероїдні протизапальні препарати)


Учасники: 3 особи з Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи (Київ), 6 осіб з обласних лабораторій ветеринарної медицини (2 з Полтави, 2 з Черкас і 2 з Дніпропетровська), тобто, загалом 9 учасників, розділених на 3 групи.


Тривалість: 5 днів у лабораторії ЄС


Теми:


Загальні теми для всіх груп

Просунутий курс з хроматографічних і масспектрометричних прийомів і методів.

Навчання роботі з обладнанням HPLC-MS.

Технічне обслуговування обладнання HPLC-MS і вирішення проблем, що виникають в ході його експлуатації.

Валідація методів відповідно до вимог законодавства ЄС (2002/657/EC).

Процедури акредитації методів.

Процедури контролю якості.

Заходи безпеки.


Спеціальні теми


Група №1:

Навчання із спеціальних методів, включаючи підготовку зразків для визначення антигельминтиків (avermectines, бензимидазоли, левамізол тощо).


Група №2:

Навчання із спеціальних методів, включаючи підготовку зразків для визначення заспокійливих засобів.


Група №3:

Навчання із спеціальних методів, включаючи підготовку зразків для визначення сполук нестероїдних протизапальних препаратів.


2. Навчання з визначення речовин груп A5 (бета-агоністи) і A6 (заборонені речовини)


Учасники: 3 особи з Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи (Київ), 2 особи з Державного науково-дослідного інституту моніторингу ветеринарних препаратів і харчових добавок (Львів) і 2 особи з Львівських обласних лабораторій ветеринарної медицини, тобто, загалом 7 учасників, розділених на 2 групи.


Тривалість: 2×5 днів у різних лабораторіях ЄС (найкраще, щоб одна з лабораторій мала російськомовний персонал)


Теми:


Загальні теми для всіх груп

Просунутий курс з хроматографічних і масспектрометричних прийомів і методів.

Навчання роботі з обладнанням HPLC-MS.

Технічне обслуговування обладнання HPLC-MS і вирішення проблем, що виникають в ході його експлуатації.

Вимоги ЄС до підтверджувальних методів.

Валідація методів відповідно до вимог законодавства ЄС (2002/657/EC).

Процедури акредитації методів.

Процедури контролю якості.

Заходи безпеки.


Спеціальні теми


Група №1:

Навчання із спеціальних методів, включаючи підготовку зразків для визначення бета-агоністів.


Група №2:

Навчання із спеціальних методів, включаючи підготовку зразків для визначення заборонених речовин (хлорамфениколи, nitrofuranes тощо).


3.Навчання з визначення забруднюючих речовин і залишків ветеринарних медикаментів. Програма охоплює такі групи: A1, A2, A3, A4, B1, B2b, B2c, B2f, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e, B3f


Учасники: 6 осіб з Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи (Київ).


Тривалість: 2×5 днів у різних лабораторіях ЄС (найкраще, щоб одна з лабораторій мала російськомовний персонал)


Теми:

Навчання роботі з обладнанням HPLC-MS-MS із спектрометром з трьома квадрупольними лінзами.

Технічне обслуговування обладнання HPLC-MS і вирішення проблем, що виникають в ході його експлуатації.

Вимоги ЄС до підтверджувальних методів

Валідація методів відповідно до вимог законодавства ЄС (2002/657/EC).

Процедури контролю якості.


Практичні заняття із спеціальних методів, включаючи підготовку зразків для визначення. Учасники будуть розділені на менші групи (по 2-3 особи) і виконуватимуть практичні завдання із застосуванням зазначених методів у реальному лабораторному середовищі.


4.Навчання з визначення забруднюючих речовин і залишків ветеринарних медикаментів в Україні.


Учасники: 10-15 осіб з регіональних і центральних лабораторій та інститутів України і 2 експерти з лабораторій ЄС.


Тривалість: 5 днів.


Теми:

Навчання роботі з обладнанням HPLC-MS-MS із спектрометром з трьома квадрупольними лінзами та іонним вловлювачем і його технічному обслуговуванню з використанням місцевого лабораторного обладнання та приладдя.


Практичні заняття із спеціальних методів, включаючи підготовку зразків для визначення.


Учасники будуть розділені на дві групи і виконуватимуть практичні завдання із застосуванням зазначених методів у реальному лабораторному середовищі Державного інституту лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи в Києві.

Додаток 6 – Індикативна навчальна програма першого року проекту і відповідні кількісні показники
1 Один тренер, що проводить один день занять

2 Один учасник одного дня занять


E1229C Лютий 2009 р.

Проект Europeaid/126205/C/SER/UA

Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та реалізації Європейської політики добросусідства в сільському секторі.

WYG International Ltd


PageПохожие:

Звіт Сторінка Додаток 8 Навчальний план першого року проекту по компоненту 2 «Якість та безпечність харчових продуктів» Київ, лютий 2009 р. Резюме iconЗакон УкраЇни " Про внесення змін до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" Верховна Рада Українипостановля є
Внести до Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №50, ст. 533)...
Звіт Сторінка Додаток 8 Навчальний план першого року проекту по компоненту 2 «Якість та безпечність харчових продуктів» Київ, лютий 2009 р. Резюме iconРегламент щодо правил маркування харчових продуктів Цей Технічний регламент, розроблений відповідно до вимог Законів України "Про безпечність та якість харчових продуктів"
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
Звіт Сторінка Додаток 8 Навчальний план першого року проекту по компоненту 2 «Якість та безпечність харчових продуктів» Київ, лютий 2009 р. Резюме iconНаказ №211 Про затвердження програми стандартного та вибіркового розширеного контролю харчових продуктів, підконтрольних державній санітарно-епідеміологічній службі, які представляють високий та низький ризик для здоров'я людей
На виконання Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 28. 12. 2007 року №43 «Про реалізацію статей 6, 44, 46...
Звіт Сторінка Додаток 8 Навчальний план першого року проекту по компоненту 2 «Якість та безпечність харчових продуктів» Київ, лютий 2009 р. Резюме iconПостанова від 2009 р. N київ
Закону України "Про захист прав споживачів", статті 7 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні,...
Звіт Сторінка Додаток 8 Навчальний план першого року проекту по компоненту 2 «Якість та безпечність харчових продуктів» Київ, лютий 2009 р. Резюме iconImplementation of Ukraine’s Commitments under wto and enp frameworks in the Rural Sector EuropeAid/126205/C/ser/UA
З 1 січня 2015 року набирає чинності норма статті 33 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів»
Звіт Сторінка Додаток 8 Навчальний план першого року проекту по компоненту 2 «Якість та безпечність харчових продуктів» Київ, лютий 2009 р. Резюме iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо надання інформації про вміст у продукції
У статті 38 Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №50, ст. 533;...
Звіт Сторінка Додаток 8 Навчальний план першого року проекту по компоненту 2 «Якість та безпечність харчових продуктів» Київ, лютий 2009 р. Резюме iconЗакон України «Про внесення змін до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» (щодо інформування громадян про наявність у харчових продуктах генетично модифікованих організмів (гмо)», який набрав чинності 30 грудня 2009 року
Гмо», який набрав чинності 30 грудня 2009 року та Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання...
Звіт Сторінка Додаток 8 Навчальний план першого року проекту по компоненту 2 «Якість та безпечність харчових продуктів» Київ, лютий 2009 р. Резюме iconЧому безпечність харчових продуктів?
Ці інциденти виникають на будь-якій ділянці виробничого циклу і можуть мати серйозні наслідки для виробників харчових продуктів через...
Звіт Сторінка Додаток 8 Навчальний план першого року проекту по компоненту 2 «Якість та безпечність харчових продуктів» Київ, лютий 2009 р. Резюме iconЗвіт про впровадження проекту за період жовтень 2008 квітень 2009 Додаток 14 Нотатки до міжнародного круглого столу
Сільське господарство відіграєважливу роль в економіці не тільки у виробництві та безпеці харчових продуктів, а й ширше у соціально-економічному...
Звіт Сторінка Додаток 8 Навчальний план першого року проекту по компоненту 2 «Якість та безпечність харчових продуктів» Київ, лютий 2009 р. Резюме iconЗвіт Сторінка Додаток 3
Основні критерії вибору пілотних регіонів по компоненту Розвиток ринкової інфраструктури
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов