Розпорядження від 03. 01. 2012 р. №1 Про схвалення проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2012 рік та прогнозу районного бюджету на 2013-2014 роки icon

Розпорядження від 03. 01. 2012 р. №1 Про схвалення проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2012 рік та прогнозу районного бюджету на 2013-2014 рокиНазваниеРозпорядження від 03. 01. 2012 р. №1 Про схвалення проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2012 рік та прогнозу районного бюджету на 2013-2014 роки
Дата конвертации24.07.2013
Размер95.2 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>Україна

ТИВРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 03.01.2012 р. № 1


Про схвалення проекту рішення районної ради

„Про районний бюджет на 2012 рік” та прогнозу районного бюджету на 2013-2014 роки


Розглянувши поданий фінансовим управлінням районної державної адміністрації проект рішення районної ради „Про районний бюджет на 2012 рік”, керуючись статтею 18 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” і статтею 76 Бюджетного кодексу України:

1. Схвалити проект рішення районної ради „Про районний бюджет на 2012 рік”:


по доходах у загальній сумі 142736563 грн., у тому числі загальний фонд бюджету у сумі 140616288 грн., спеціальний фонд бюджету у сумі 2120275 грн.;


по видатках у загальній сумі 142736563 грн., у тому числі загальний фонд бюджету у сумі 140611288 грн., спеціальний фонд бюджету у сумі 2125275 грн.;


по обсягах повернення кредитів до районного бюджету у сумі 1356 грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду у сумі 1356 тис. грн.;


по обсягах надання кредитів з районного бюджету у сумі 1356 грн., у тому числі надання кредитів за рахунок повернення кредитів у сумі 1356 грн.;


по профіциту загального фонду районного бюджету у сумі 5000 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);


по дефіциту спеціального фонду районного бюджету у сумі 5000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).


2. Відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу при підготовці проекту районного бюджету на 2012 рік:


2.1. Схвалити прогноз районного бюджету на 2013-2014 роки.

2.1.1. Схвалити прогноз доходів загального фонду районного бюджету на 2013 рік в сумі 16011,0 тис .грн., на 2014 рік у сумі 16812,0 тис.грн.

тис.грн.

Найменування

2013 рік

2014 рік

Доходи загального фонду

16011,0

16812,0

з них:податок на доходи фізичних осіб

16000,0

16800,0

реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

11,0

12,0


Прогноз доходів загального фонду на 2013 рік становить 107,2% щодо фактичних надходжень 2011 року. У 2014 році зростання доходів загального фонду до 2013 року складе 105,0%.

Найбільшу питому вагу (понад 99,9%) в складі доходів загального фонду районного бюджету займає податок на доходи фізичних осіб – 16000,0 тис. грн. у 2013 році та 16800,0 тис. грн. у 2014 році. Збільшення надходжень зазначеного податку відбудеться за рахунок подальшого зростання заробітної плати, розширення бази оподаткування та поліпшення адміністрування.


2.1.2. Схвалити прогноз видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 19077,9 тис. грн., на 2014 рік у сумі 20704,5 тис .грн.

тис.грн.

Код

Найменування

2013 рік

2014 рік
Видатки

19077,9

20704,5
з них:


^ Районна рада

1076,5

1130,4

010000

Державне управління

978,0

1027,0

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

98,5

103,4
Відділ охорони здоров’я РДА

9518.9

9996.9

080000

Охорона здоров’я

9518.9

9996.9
Управління праці та соціального захисту населення РДА

2731,9

2868,5

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

2731,9

2868,5
^ Відділ у справах сім’ї та молоді РДА

320,9

336,9

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

312,4

328,1
^ Відділ культури і туризму РДА

4447,3

5340,7

110000

Культура і мистецтво

4447,3

5340,7
^ Відділ з питань фізичної культури і спорту РДА

982,4

1031,1

130000

Фізична культура і спорт

982,4

1031,1


Освіта


Пріоритетами розвитку галузі на 2013-2014 роки визначено:

удосконалення мережі закладів освіти районного підпорядкування;

забезпечення державних гарантій з оплати праці працівникам бюджетних установ;

організація харчування та придбання медикаментів;

забезпечення вихованців інтернатних закладів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, наочним приладдям, шкільним приладдям, меблями тощо;

забезпечення належного теплового режиму, зменшення показників споживання енергоносіїв, у тому числі природного газу;

організація оздоровлення учнів;

забезпечення своєчасних виплат дітям-сиротам;

підвищення рівня забезпеченості обладнанням установ;

модернізація приміщень установ;

модернізація систем опалення установ;

створення сучасної навчальної бази навчальних закладів.


^ Охорона здоров’я


Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини.

У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

створення на базі існуючої мережі закладів охорони здоров’я системи медичного обслуговування, структурованої за видами медичної допомоги;

забезпечення функціонування мережі закладів первинної медичної допомоги;

запровадження системи індикаторів якості первинної медичної допомоги, які враховуються під час оцінювання якості медичної допомоги відповідного виду;

здійснення моніторингу реформування системи охорони здоров’я з використанням системи індикаторів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;

впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

підготовка підґрунтя до запровадження обов’язкового соціального медичного страхування.


^ Соціальний захист та соціальне забезпечення


Пріоритетами розвитку галузі є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на державну підтримку соціально вразливих верств населення, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту.

У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечення фінансування територіального центру соціального обслуговування і відділення соціальної допомоги на дому;

забезпечення фінансування інших видатків на соціальний захист;

забезпечення виплат грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів;

забезпечення фінансування інших програм соціального захисту дітей;

утримання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

забезпечення фінансування програм і заходів соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді;

забезпечення фінансування соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді;

оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;

утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;

пропаганда та формування здорового способу життя ;

створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості населення;

надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям;

удосконалення нормативно-правової бази у сфері реалізації державної політики з питань молоді;

попередження та протидія насильству в сім’ї;

забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;

укріплення сім’ї;

проведення районної новорічної ялинки та забезпечення подарунками до дня Святого Миколая дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

попередження та протидія торгівлі людьми;

урочисті заходи до Міжнародного дня прав жінок та миру;

забезпечення доступу населення до послуг добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію, проведення широкомасштабних профілактичних заходів;

всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя, підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, хто має дітей;

поліпшення репродуктивного здоров’я населення як важливої складової загального здоров’я;

реалізація заходів Єдиної комплексної правоохоронної програми Тиврівського району на 2010-2014 роки.


^ Культура і мистецтво


Пріоритетами розвитку галузі на 2013-2014 роки є збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського народу, а саме:

розвиток бібліотечної справи, покращення матеріально-технічної бази, комплектування бібліотек новою літературою та періодичними виданнями;

розвиток музейної справи, забезпечення збереження Державного музейного фонду України, реалізація державної музейної політики, поповнення музеїв новими експонатами;

популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів;

підготовка кадрів сфери культури, створення належних умов для розвитку аматорського мистецтва, самореалізація творчої молоді;

поліпшення кінообслуговування населення Тиврівського району, поповнення фільмофонду, впровадження нових технологій кіно показу.


^ Фізична культура і спорт


Пріоритетами розвитку галузі є всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.

У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських та інвалідних видів спорту та сприяння поліпшенню підготовки та участі українських спортсменів району у змаганнях різного рівня;

підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров’я нації та попередження захворювань;

забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл в районі;

забезпечення функціонування спортивних споруд місцевого значення;

фінансова підтримка федерацій з різних видів спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.


3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Мельник Н.Б.) подати це розпорядження, разом з проектом рішення про районний бюджет на 2012 рік на розгляд та затвердження районній раді.


4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Коваля А.В.

Голова районної

державної адміністрації В.В.Муляр


Похожие:

Розпорядження від 03. 01. 2012 р. №1 Про схвалення проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2012 рік та прогнозу районного бюджету на 2013-2014 роки iconРозпорядження смт. Печеніги від "21 " грудня 2012 р №508 Про схвалення проекту Печенізького районного бюджету На 2013 рік та прогнозу районного бюджету на 2014-2015 роки
Відповідно до ст. 21, 76 Бюджетного кодексу України та керуючись ст. 6,18,39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”
Розпорядження від 03. 01. 2012 р. №1 Про схвалення проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2012 рік та прогнозу районного бюджету на 2013-2014 роки iconРозпорядження голови райдержадміністрації від. 02. 2012року № Зміни у додаток 1 «Доходи районного бюджету на 2012 рік» до рішення 9 сесії районної ради 6 скликання від 5 січня 2012 року №161 «Про районний бюджет на 2012 рік»
«Доходи районного бюджету на 2012 рік» до рішення 9 сесії районної ради 6 скликання від 5 січня 2012 року №161 «Про районний бюджет...
Розпорядження від 03. 01. 2012 р. №1 Про схвалення проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2012 рік та прогнозу районного бюджету на 2013-2014 роки iconРозпорядження від 25. 01. 2012 р. №22 Про внесення змін до районного бюджету на 2012 рік
України “Про місцеві державні адміністрації”, пункту 17 рішення 9 сесії районної ради 6 скликання від 5 січня 2012 року №161 “Про...
Розпорядження від 03. 01. 2012 р. №1 Про схвалення проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2012 рік та прогнозу районного бюджету на 2013-2014 роки iconРозпорядження 28 серпня 2013 року Сколе №199 Про внесення змін в обсяг районного бюджету
Фонду охорони навколишнього природного середовища у складі обласного бюджету на 2013 рік та п. 14 рішення районної ради від 26. 12....
Розпорядження від 03. 01. 2012 р. №1 Про схвалення проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2012 рік та прогнозу районного бюджету на 2013-2014 роки iconРозпорядження голови райдержадміністрації від року № Зміни у додаток 1 «Доходи районного бюджету на 2012 рік» до рішення 9 сесії районної ради 6 скликання від 5 січня 2012 року №161 «Про районний бюджет на 2012 рік»
«Доходи районного бюджету на 2012 рік» до рішення 9 сесії районної ради 6 скликання від 5 січня 2012 року №161 «Про районний бюджет...
Розпорядження від 03. 01. 2012 р. №1 Про схвалення проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2012 рік та прогнозу районного бюджету на 2013-2014 роки iconРозпорядження 04 червня 2013 року Сколе №127 Про внесення змін в обсяг районного бюджету на 2013 рік
Відповідно до клопотання Сколівської міської ради, п. 14 рішення районної ради від 26. 12. 2012 року №277 „Про районний бюджет Сколівського...
Розпорядження від 03. 01. 2012 р. №1 Про схвалення проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2012 рік та прогнозу районного бюджету на 2013-2014 роки iconРозпорядження 14 листопада 2012 року Сколе №5 60 Про внесення змін в обсяг районного бюджету на 2012 рік
Відповідно до клопотання Хітарської сільської ради, п. 14 рішення районної ради від 05. 01. 2012 року №152 „Про районний бюджет Сколівського...
Розпорядження від 03. 01. 2012 р. №1 Про схвалення проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2012 рік та прогнозу районного бюджету на 2013-2014 роки iconРозпорядження 18 липня 2013 року Сколе №168 Про внесення змін в обсяг районного бюджету
Відповідно до розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 02. 07. 2013р. №394/0/5-13 "Про розподіл субвенції з державного...
Розпорядження від 03. 01. 2012 р. №1 Про схвалення проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2012 рік та прогнозу районного бюджету на 2013-2014 роки iconРозпорядження 05 листопада 2012 року Сколе №5 42 Про внесення змін в обсяг районного бюджету
Про перерозподіл субвенції з державного бюджету на виплату державних допомог на 2012 рік", клопотання управління праці і соціального...
Розпорядження від 03. 01. 2012 р. №1 Про схвалення проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2012 рік та прогнозу районного бюджету на 2013-2014 роки iconРозпорядження 26 листопада 2012 року Сколе №571 Про внесення змін в обсяг районного бюджету на 2012 рік
Відповідно до клопотання кз срр "Сколівська црл", п. 14 рішення районної ради від 05. 01. 2012 року №152 „Про районний бюджет Сколівського...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов