Розпорядження 07 травня 2012 року №55 р про затвердження Положення про експертну комісію Гніванської міської ради icon

Розпорядження 07 травня 2012 року №55 р про затвердження Положення про експертну комісію Гніванської міської радиНазваниеРозпорядження 07 травня 2012 року №55 р про затвердження Положення про експертну комісію Гніванської міської ради
Дата конвертации25.07.2013
Размер45.4 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>УКРАЇНА

ГНІВАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

ТИВРІВСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
07 травня 2012 року № 55- Р


Про затвердження Положення про

експертну комісію Гніванської

міської ради


Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1004 "Про проведення експертизи цінності документів" та наказу голови Державного комітету архівів України від 17 грудня 2007 року №183:


1. Затвердити Положення про експертну комісію Гніванської міської ради, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 28.12.2007 року №68-Р

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покладаю на себе.


Міський голова В.В.Кулешов


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

№55 від 07.05. 2012 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про експертну комісію

Гніванської міської ради

1. Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року №1004 та Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом голови Державного комітету архівів України від 17 грудня 2007 року №183, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2008 року за №13/14704 в Гніванській міській раді (далі – міськрада) створено експертну комісію (далі - ЕК) для організації і проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі її діяльності, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертної комісії (далі - ЕК) архівного відділу Тиврівської райдержадміністрації та експертно-перевірної комісії (далі - ЕПК) Державного архіву Вінницької області.

2. ЕК є постійно діючим дорадчим органом. Рішення ЕК затверджуються міський головою, після чого стають обов'язковими для виконання працівниками міськради.

3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів облдержадміністрації та облради, розпорядженнями голів райдержадміністрації та райради, розпорядженнями міського голови, наказами Державного комітету архівів України (далі - Держкомархів) та цим положенням.

4. До складу ЕК, який затверджується міським головою, входять працівники міської ради.

Головою ЕК призначається, як правило, заступник міськради, а секретарем – керуюча справами виконкому.

5. Секретар ЕК за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома працівників міськради та окремих осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереженість.

6. ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджує голова міськради, і звітує перед ним про проведену роботу.

7. Завданням ЕК міськради є організація та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві міськради.

8. ЕК міськради приймає рішення про схвалення та подання до ЕК архівного відділу райдержадміністрації (ЕПК Державного архіву Вінницької області) проектів таких документів:

описи справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду (далі - НАФ);

описи справ з особового складу; номенклатури справ;

інструкції з діловодства;

положення про архівний підрозділ та ЕК;

акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ; акти про вилучення документів з НАФ.

9. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:

контролювати дотримання працівниками міськради, відповідальними за організацію документів у діловодстві, архівних вимог щодо розробки номенклатур справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;

вимагати від працівників міськради розшуку відсутніх документів НАФ, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з особового складу, та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;

одержувати від працівників міськради відомості та пропозиції, необхідні для визначення експертизи цінності документів та строків їх зберігання;

заслуховувати на своїх засіданнях окремих працівників міськради про хід підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів;

запрошувати на засідання як консультантів та експертів працівників міськради, а в разі необхідності працівників архівного відділу райдержадміністрації;

інформувати голову міськради з питань, що входять до компетенції ЕК;

надавати методичну і практичну допомогу працівникам міськради щодо організації роботи з документами.

10. Засідання ЕК проводяться не рідше ніж один раз на рік і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як дві третини складу членів комісії.

11. Рішення ЕК приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформляється протоколом, який підписується міським головою (або його заступником) і секретарем комісії, та набирають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК міським головою.

12. У разі відмови голови міськради затвердити протокол засідання ЕК вона може звернутися до ЕК Тиврівської райдержадміністрації, далі - за її поданням до ЕПК ДАВО, а в разі необхідності за поданням ЕПК ДАВО , до Центральної експертно-перевірної комісії Держкомархіву рішення якої з цього питання є остаточним.


Керуюча справами виконкому О.В.Поштар


Схвалено

Протокол ЕК №1

____________________

міської ради

від 20.04. 2012 р.Похожие:

Розпорядження 07 травня 2012 року №55 р про затвердження Положення про експертну комісію Гніванської міської ради iconРішення 29 сесії 5 скликання Гніванської міської ради від 25. 02. 2010 року «Про затвердження положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Гніванської міської ради»
Української рср, затвердженого Указом Президії Верховної ради Української рср від 09. 03. 1988 року, а також вимоги ч. 1 ст. 277...
Розпорядження 07 травня 2012 року №55 р про затвердження Положення про експертну комісію Гніванської міської ради iconРішення 21 березня 2012 року №67 м. Гнівань Про реєстрацію Статуту Гніванської міської станції юних техніків в новій редакції
Статут Гніванської міської сют зі змінами, внесеними відповідно до „Положення про позашкільні навчальні заклади України”, на підставі...
Розпорядження 07 травня 2012 року №55 р про затвердження Положення про експертну комісію Гніванської міської ради iconПоложення про експертну комісію Первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області
Первомайська гімназія №3) утворює експертну комісію (далі ек) для проведення попередньої експертизи цінності документів та подання...
Розпорядження 07 травня 2012 року №55 р про затвердження Положення про експертну комісію Гніванської міської ради iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів Номер: 847 Дата прийняття: 2003. 12. 24
Порядку здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення...
Розпорядження 07 травня 2012 року №55 р про затвердження Положення про експертну комісію Гніванської міської ради iconРішення від 27. 06. 2012 №6/20-27 м. Дружківка Про внесення змін у додатки 1,2 до рішення міської ради від 27. 01. 2010 №5/40-21 «Про затвердження Положення про комісію з розгляду питань,
Про внесення змін у додатки 1,2 до рішення міської ради від 27. 01. 2010 №5/40-21 «Про затвердження Положення про комісію з розгляду...
Розпорядження 07 травня 2012 року №55 р про затвердження Положення про експертну комісію Гніванської міської ради iconРішення від 2012 № м. Дружківка Про внесення змін у додатки 1,2 до рішення міської ради від 12. 01. 2010 №5/40-21 «Про затвердження Положення про комісію з розгляду питань,
Про внесення змін у додатки 1,2 до рішення міської ради від 12. 01. 2010 №5/40-21 «Про затвердження Положення про комісію з розгляду...
Розпорядження 07 травня 2012 року №55 р про затвердження Положення про експертну комісію Гніванської міської ради iconРішення 21 березня 2012 року №66 м. Гнівань Про реєстрацію змін до Статуту Гніванської міської станції юних натуралістів
«Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів І положення про позашкільний навчальний заклад», від 27. 08. 10р....
Розпорядження 07 травня 2012 року №55 р про затвердження Положення про експертну комісію Гніванської міської ради iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів
Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти ( z0072-04 )
Розпорядження 07 травня 2012 року №55 р про затвердження Положення про експертну комісію Гніванської міської ради iconРішення №2012 року 21 сесія 6 скликання Про надання дозволу виконкому Гніванської міської ради на виготовлення експертної грошової оцінки
Земельного Кодексу України, Законом України „Про оцінку земель”, Постановою Кабінету Міністрів України „Про експертну оцінку земельних...
Розпорядження 07 травня 2012 року №55 р про затвердження Положення про експертну комісію Гніванської міської ради iconРішення 22 травня 2012 року №105. Про роботу закладів охорони здоров я, розташованих на території Гніванської міської ради
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» заслухавши інформації керівників медичних закладів,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов