Удк 331. 108: 334. 735 (477) М. С. Авраменко, аспірант Полтавського університету економіки І торгівлі, м. Полтава особливості методологічних аспектів формування кадрового потенціалу підприємств та організацій споживчої кооперації україни icon

Удк 331. 108: 334. 735 (477) М. С. Авраменко, аспірант Полтавського університету економіки І торгівлі, м. Полтава особливості методологічних аспектів формування кадрового потенціалу підприємств та організацій споживчої кооперації україниНазваниеУдк 331. 108: 334. 735 (477) М. С. Авраменко, аспірант Полтавського університету економіки І торгівлі, м. Полтава особливості методологічних аспектів формування кадрового потенціалу підприємств та організацій споживчої кооперації україни
Дата конвертации28.07.2013
Размер33.88 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

УДК 331.108:334.735 (477)

М.С. Авраменко, аспірант Полтавського університету економіки і торгівлі, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ


Економічні перетворення, розвиток інноваційних процесів та ринкової конкуренції, що здійснюються в Україні, сприяють формуванню якісно нового кадрового потенціалу для досягнення ефективності і конкурентоспроможності системи споживчої кооперації України. Високий рівень кадрового потенціалу здатен вивести економіку з кризи і надати їй динамічного розвитку. Слід зауважити, що методологічні, методичні та прикладні питання щодо розв'язання проблеми формування кадрового потенціалу в умовах ринкових реформ та економічної кризи були й залишаються предметом наукових досліджень. Тому актуальність цієї проблеми привертає все більше уваги українських та закордонних вчених і практиків.

Людський потенціал є найважливішим стратегічним чинником, який визначає як успіх проведення реформ, так і перспективи відновлення економічного зростання в Україні.

Проблема формування кадрового потенціалу сама по собі має методологічний характер, оскільки є базою, першоосновою організації його розвитку. Від того, наскільки успішно буде сформований кадровий ресурс як провідник новітніх виробничих відносин залежатиме результативність соціально-економічного розвитку українського суспільства.

Дослідженню аналізу методологічних аспектів формування кадрового потенціалу присвятили свої роботи А.І.Сухоставець, Н.В.Дацій, В.М. Тебенко, І.Т.Кириленко, С.Г.Турчина та ін. Разом з тим, це питання потребує подальшого дослідження, що і є метою статті.

До методологічних принципів формування кадрового потенціалу в системі споживчої кооперації відносять: визначальне місце керівників та їх незамінність у системі виробничих відносин; відповідальність керівників; компетентність управлінців; орієнтація на новітні досягнення вітчизняних та зарубіжних технологій; є освоєння, сприяння та вміння реалізації новітніх соціально-економічних процесів і явищ, притаманних сучасному становищу; стратегічність мислення; вміння керівників формувати команду; прогнозування соціально-економічних наслідків виробничої діяльності [3].

Вищенаведені методологічні принципи (аспекти та підходи) діалектично взаємопов'язані, взаємообумовлені та взаємодоповнюють один одного і повинні діяти всі разом. Невиконання чи не дія одного може деструктивно позначитись на кадровому потенціалі, їх діалектична взаємодія дозволить вдосконалити формування кадрово-управлінського і забезпечення аграрних відносин. Безумовно, що багатомірність процесу формування кадрового потенціалу не вичерпується даними методологічними принципами, але цим зроблено спробу окреслити основні аспекти вирішення даної проблеми.

Обов'язковим методологічним аспектом формування кадрового потенціалу є постійне навчання, спеціальна підготовка кадрів управління і безперервне озброєння науковими (теоретичними та практичними) знаннями на всіх етапах просування по ієрархічних сходинках [2].

Методологічний аспект формування кадрового потенціалу полягає в тому, що розвиток (динаміка) виробничих відносин повинні забезпечуватись випереджаючим динамізмом практичної підготовки керівника. Процес змін об'єкта управління відбувається безперервно і результатом цього є розширення, ускладнення та поява нових зв'язків між елементами системи управління. Тому для управління розвитком виробничих відносин розвиток керівника, його озброєння теоретичним та практичним інструментарієм повинні йти на крок попереду від перших[1].

При організації формування кадрово-управлінського потенціалу підприємств та організацій споживчої кооперації України необхідно враховувати наступні специфічні методологічні позиції: визначальне місце керівників та їх незамінність в системі виробничих відносин; відповідальність керівників; компетентність; побудова відповідної кадрово-управлінської вертикалі; вміння керівника формувати команду; прогнозування соціально-економічних наслідків [4].

Таким чином, сьогодні людський потенціал дедалі більше перетворюється на визначальний чинник економічного зростання і радикальних структурних змін, стає головним джерелом нагромадження багатства, що потребує проведення комплексного наукового аналізу методології формування кадрового потенціалу та реального запровадження її у практику діяльності підприємств та організацій споживчої кооперацій України.


Література:

  1. Дацій Н.В. Економічна ефективність використання трудових ресурсів у с/г // Вісник СНАУ, Серія Фін. та кредит. Вип.2, Суми.-2003,-С.215-221.

  2. Сухоставець А.І. Кадровий потенціал села: проблеми кваліфікації // Збірник наукових праць Між нар. наук.-практ. конференції Луганського НАУ. Вип.14 I-II- Луганськ-2002,-С.225-228.

  3. Тебенко В.М. Кадрове забезпечення АПК // Науковий вісник НАУ. Вип.41, К. -2001,-С.305-311.

  4. Турчина С.Г. Кадрове забезпечення та якісний склад персоналу в с/г підприємствах // Збірник наукових праць Луганського НАУ. Серія екон. наука №14/26,II III- Луганськ-2002,-С.311-314.Похожие:

Удк 331. 108: 334. 735 (477) М. С. Авраменко, аспірант Полтавського університету економіки І торгівлі, м. Полтава особливості методологічних аспектів формування кадрового потенціалу підприємств та організацій споживчої кооперації україни iconУдк 658. 3: 334. 735(477) Ю. Г. Кропивка, аспірант
Еволюційні підходи до формування персоналу в системі споживчої кооперації України
Удк 331. 108: 334. 735 (477) М. С. Авраменко, аспірант Полтавського університету економіки І торгівлі, м. Полтава особливості методологічних аспектів формування кадрового потенціалу підприємств та організацій споживчої кооперації україни iconСтеблянко-Авраменко Марина Сергіївна Вищий навчальний заклад Укоопспілки
Вплив соціально-психологічної атмосфери на формування та розвиток кадрового потенціалу організацій споживчої кооперації україни
Удк 331. 108: 334. 735 (477) М. С. Авраменко, аспірант Полтавського університету економіки І торгівлі, м. Полтава особливості методологічних аспектів формування кадрового потенціалу підприємств та організацій споживчої кооперації україни iconЗаява прошу зарахувати мене на навчання до Центру з підготовки до незалежного тестування Полтавського університету споживчої кооперації України з таких дисциплін (зайве викреслити): Української мови та літератури Іноземної мови Математики Основ економіки
Прошу зарахувати мене на навчання до Центру з підготовки до незалежного тестування Полтавського університету споживчої кооперації...
Удк 331. 108: 334. 735 (477) М. С. Авраменко, аспірант Полтавського університету економіки І торгівлі, м. Полтава особливості методологічних аспектів формування кадрового потенціалу підприємств та організацій споживчої кооперації україни iconНаціональна академія наук україни інститут економіки промисловості рогоза Микола Єгорович удк 658. 1: 519: 303. 73: 339. 138 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств
...
Удк 331. 108: 334. 735 (477) М. С. Авраменко, аспірант Полтавського університету економіки І торгівлі, м. Полтава особливості методологічних аспектів формування кадрового потенціалу підприємств та організацій споживчої кооперації україни iconУкоопспілка полтавський університет споживчої кооперації україни 140-річчю споживчої кооперації України присвячується Пантелеймоненко Андрій Олексійович історико- економічні аспекти
...
Удк 331. 108: 334. 735 (477) М. С. Авраменко, аспірант Полтавського університету економіки І торгівлі, м. Полтава особливості методологічних аспектів формування кадрового потенціалу підприємств та організацій споживчої кооперації україни iconУкоопспілка полтавський університет споживчої кооперації україни кафедра менеджменту та організацій зовнішньоекономічної діяльності
Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації україни
Удк 331. 108: 334. 735 (477) М. С. Авраменко, аспірант Полтавського університету економіки І торгівлі, м. Полтава особливості методологічних аспектів формування кадрового потенціалу підприємств та організацій споживчої кооперації україни iconМіністерство освіти І науки україни укоопспілка полтавський університет споживчої кооперації України вергал ксенія юріївна
Захист відбудеться „14” квітня 2010 р о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради к 44. 877. 01 у Полтавському університеті...
Удк 331. 108: 334. 735 (477) М. С. Авраменко, аспірант Полтавського університету економіки І торгівлі, м. Полтава особливості методологічних аспектів формування кадрового потенціалу підприємств та організацій споживчої кооперації україни iconСписок наукових праць з проблеми «Методика проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання»
Авраменко О. Б. Формування культури праці учнів під час виконання творчих проектів // 3б наук пр. Полтавського державного педагогічного...
Удк 331. 108: 334. 735 (477) М. С. Авраменко, аспірант Полтавського університету економіки І торгівлі, м. Полтава особливості методологічних аспектів формування кадрового потенціалу підприємств та організацій споживчої кооперації україни iconПро визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації
У статті проаналізовано досвід формування стратегічної Програми розвитку університетської бібліотеки та ступінь її впливу на ефективність...
Удк 331. 108: 334. 735 (477) М. С. Авраменко, аспірант Полтавського університету економіки І торгівлі, м. Полтава особливості методологічних аспектів формування кадрового потенціалу підприємств та організацій споживчої кооперації україни iconЧленство в єс: досвід країн І українські перспективи
Членство в Європейському Союзі : досвід країн І українські перспективи : викладачі пуску / Н. В. Безрукова // Науковий вісник Полтавського...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов