Положення про Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів Загальні положення icon

Положення про Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів Загальні положенняНазваниеПоложення про Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів Загальні положення
Дата конвертации20.11.2012
Размер165.52 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства водних ресурсів України

“03” серпня 2011 р. №127
ПОЛОЖЕННЯ


про Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів


1. Загальні положення


1.1. Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів (далі - Дністровсько-Прутське БУВР) є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів - Державного агентства водних ресурсів України (далі - Держводагентство).

1.2. Дністровсько-Прутське БУВР у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, рішеннями обласної та місцевих державних адміністрацій, наказами, рішеннями колегії та іншими нормативними документами і актами Держводагентства та цим Положенням.

1.3. Дністровсько-Прутське БУВР у межах своїх повноважень відповідно до законодавства забезпечує у межах басейнів річок Дністер, Прут та Сірет реалізацію державної політики у сфері управління, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, розвитку водного господарства, експлуатації водних об’єктів, гідротехнічних споруд, державних меліоративних систем, вирішує разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями, установами, підприємствами питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами, а також координує діяльність організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, у межах басейнів річок Дністер та Прут із зазначених питань.

1.4. Виконання покладених завдань та функцій Дністровсько-Прутське БУВР у межах Чернівецької області здійснює через Сторожинецьке, Кельменецьке міжрайонні управління водного господарства та Новодністровське регіональне управління водних ресурсів та експлуатації Дністровських водосховищ, а на іншій території басейнів річок Дністер та Прут – відповідно до порядку взаємодії з іншими організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованими у межах басейнів річок Дністер та Прут.

1.5. Дністровсько-Прутське БУВР у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Мінприроди, МНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства, розташованими в межах басейнів річок Дністер, Прут та Сірет, Басейновими радами річок Дністер та Прут, іншими організаціями, підприємствами і установами.

1.6. Дністровсько-Прутське БУВР є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, самостійний та зведений баланси, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.7. Повна назва: Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів.

Скорочена назва: Дністровсько-Прутське БУВР.

Юридична адреса: 58013, м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 194 Б.


^ 2. Основні завдання


2.1. Забезпечення державного управління водними ресурсами, реалізація державної політики у сфері використання, збереження та відтворення поверхневих вод басейнів річок Дністер, Прут та Сірет, забезпечення потреб населення і галузей економіки водними ресурсами.

2.2. Виконання довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об'єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності і знаходяться на балансі водогосподарських організацій, підпорядкованих Дністровсько-Прутському БУВР, та здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням шкідливій дії вод у межах сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист цих територій у межах Чернівецької області.

2.3. Реалізація заходів щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу та міжгосподарських меліоративних систем у Чернівецькій області.

2.4. Спрямування та координація діяльності організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейнах річок Дністер та Прут, з питань управління водними ресурсами, використання, збереження, відтворення поверхневих вод, забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами, а також функціонування системи державного моніторингу довкілля.


3. Функції


3.1. Вносить пропозиції Держводагентству, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів басейнів річок Дністер, Прут та Сірет, а також меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу, міжгосподарських меліоративних систем у Чернівецькій області та бере участь у їх реалізації.

3.2. Виконує у межах повноважень функції з управління об’єктами державної власності, що знаходяться в оперативному управлінні Дністровсько-Прутського БУВР.

3.3. Визначає потребу населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства в басейнах річок Дністер, Прут та Сірет.

3.4. Розробляє та встановлює режими роботи водосховищ і водогосподарських систем Чернівецької області, затверджує правила їх експлуатації, надає пропозиції Міжвідомчій комісії при Держводагентстві по встановленню режимів роботи дністровських водосховищ.

3.5. Здійснює організацію та координацію робіт щодо забезпечення дотримання режиму роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем Чернівецької області.

3.6. Здійснює інвентаризацію та паспортизацію міжгосподарських меліоративних систем, затверджує правила, встановлює режими їх експлуатації у межах Чернівецької області, забезпечує їх дотримання та експлуатацію.

3.7. Здійснює державний облік водокористування у межах Чернівецької області.

3.8. Здійснює аналіз інформації про обсяги використаних водних ресурсів, достовірності звітних даних про обсяги використаної води водокористувачами всіх галузей економіки в межах Чернівецької області.

3.9. Погоджує клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді в разі використання поверхневих вод та нормативи водопостачання у межах Чернівецької області.

3.10. Узагальнює результати державного водообліку та інформацію облводресурсів, що розташовані в басейнах річок Дністер та Прут, щодо використання водних ресурсів та надає інформацію Держводагентству.

3.11. Готує матеріали для державного водного кадастру за розділом "Водокористування".

3.12. Здійснює моніторинг якості вод поверхневих водних об’єктів у контрольних створах у районах основних водозаборів комплексного призначення.

3.13. Забезпечує функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині проведення гідрохімічних, радіологічних спостережень у районі основних водозаборів комплексного призначення, на водних об’єктах та водогосподарських системах у басейнах річок Дністер, Прут та Сірет.

3.14. Здійснює моніторинг меліоративного стану осушуваних земель у межах Чернівецької області.

3.15. Здійснює діяльність, пов’язану з обігом прекурсорів при виконанні лабораторних робіт, згідно з чинним законодавством.

3.16. Розробляє заходи щодо екологічного оздоровлення річок басейнів Дністра, Пруту та Сірету, бере участь у їх реалізації, а також здійснює спостереження за станом цих водних об’єктів, гідротехнічних споруд та дотриманням режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем, надає в межах повноважень пропозиції до програм соціально-економічного розвитку регіону.

3.17. Здійснює за дорученням Держводагентства міжнародне співробітництво з питань управління, використання, охорони та відтворення водних ресурсів на транскордонних водних об’єктах басейнів річок Дністер, Прут та Сірет, готує відповідні пропозиції Держводагентству, бере участь у нарадах уповноважених, їх заступників та робочих груп сторін.

3.18. Забезпечує з урахуванням галузевих особливостей виконання організаційних заходів щодо проектування, будівництва і реконструкції систем захисту від шкідливої дії вод, меліоративних систем, гідротехнічних споруд та водогосподарських об'єктів багатоцільового використання.

3.19. Здійснює аналіз технічного стану гідротехнічних споруд та меліоративних систем, нагляд за збереженням водогосподарських споруд і пристроїв.

3.20. Видає дозволи на проведення днопоглиблювальних робіт, прокладання кабелів, трубопроводів і інших комунікацій (крім будівельних робіт) на землях водного фонду у межах Чернівецької області.

3.21. Погоджує видачу дозволів на проведення на землях водного фонду робіт із будівництва об'єктів гідротехнічного, гідрометричного та лінійного призначення у межах Чернівецької області.

3.22. Погоджує проекти землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання в користування, зміни цільового призначення земель водного фонду у межах Чернівецької області.

3.23. Погоджує договори оренди водних об'єктів у межах Чернівецької області.

3.24. Погоджує межі зон санітарної охорони водних об’єктів.

3.25. Узагальнює та аналізує дані моніторингу якості поверхневих вод у басейнах річок Дністер, Прут та Сірет, бере участь у розробленні оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів, інформує про результати Держводагентство, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та населення.

3.26. Розглядає та погоджує проекти паспортів місць видалення відходів.

3.27. Формує довгостроковий прогноз водогосподарських балансів, розробляє схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів, бере участь у вирішенні питань, пов'язаних із міжбасейновим та міждержавним розподілом стоку річок і використанням прикордонних вод.

3.28. Забезпечує роботу функціональної відомчої системи із запобігання та реагування на надзвичайні ситуації в басейнах річок Дністер, Прут та Сірет.

3.29. Готує та подає на розгляд Держводагентства пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і забезпечує їх реалізацію.

3.30. Здійснює в межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства, заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску повеней, паводків та льодоходу.

3.31. Розробляє та впроваджує у межах повноважень заходи з питань цивільного захисту та техногенної безпеки.

3.32. Узагальнює інформацію та інформує Держводагентство щодо водогосподарської, екологічної і гідрологічної обстановки у межах зони діяльності.

3.33. Готує пропозиції щодо паспортизації малих річок Чернівецької області та подає їх Держводагентству.

3.34. Забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

3.35. Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів; забезпечує відкритість діяльності управління шляхом взаємодії зі ЗМІ та використання сучасних засобів поширення інформації.

3.36. Здійснює функції виконавчого органу Басейнової ради р. Дністер, забезпечує і організовує спільно з обласними управліннями водних ресурсів роботу Басейнової ради р. Дністер та контролює виконання її рішень.

3.37. Здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Дністровсько-Прутського БУВР, формує в установленому порядку кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Дністровсько-Прутського БУВР, а також осіб, включених до кадрового резерву.

3.38. Організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

3.39. Організовує проведення нарад, семінарів, інших заходів з питань раціонального використання водних ресурсів, спецводокористування, ведення державного обліку водокористування, моніторингу поверхневих вод, оренди водних об’єктів, організації дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

3.40. Розглядає у межах повноважень звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю, та підпорядкованих йому організацій.

3.41. Організовує планово-фінансову роботу, забезпечує цільове та ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

3.42. Виконує інші функції, визначені законодавством та пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.


^ 4. Права та обов’язки


4.1. Дністровсько-Прутське БУВР для виконання покладених на нього завдань має право:

4.1.1. Подавати на розгляд Держводагентства пропозиції з удосконалення структури підпорядкованих йому організацій.

4.1.2. Залучати спеціалістів організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Дністровсько-Прутського БУВР.

4.1.3. Одержувати інформацію, документи і матеріали від організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

4.1.4. Скликати наради за участю організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, інших учасників водогосподарського комплексу, створювати комісії та робочі групи.

4.1.5. Організовувати і проводити зовнішній контроль згідно з затвердженими програмами перевірок точності результатів вимірювання у вимірювальних лабораторіях.

4.1.6. Вести господарську діяльність та надавати платні послуги відповідно до чинного законодавства.

4.1.7. Виконувати функції замовника на проектування, будівництво і реконструкцію природоохоронних та інших об’єктів інженерної інфраструктури водогосподарського комплексу, які фінансуються за рахунок державного бюджету та інших джерел фінансування.

4.1.8. Оголошувати проведення торгів (тендерів) у разі залучення підрядних організацій на виконання будівельних та ремонтних робіт, реконструкцію, технічне переоснащення водогосподарських систем, об’єктів та гідротехнічних споруд, а також здійснювати технічний нагляд за веденням робіт, які виконуються іншими організаціями на водогосподарських об’єктах та землях водного фонду.


^ 4.2. Дністровсько-Прутське БУВР зобов’язане:

4.2.1. Забезпечувати цільове використання та збереження закріпленого за ним майна.

4.2.2. Утримувати у належному технічному стані об'єкти виробничого та іншого призначення, що знаходяться на балансі Дністровсько-Прутського БУВР.

4.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів згідно з законодавством України.

4.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки.

4.2.5. Забезпечувати цільове і раціональне використання бюджетних асигнувань, своєчасні розрахунки з працівниками управління.

4.2.6. Забезпечувати єдиний порядок документування і роботи з документами.

4.2.7. Забезпечувати практичну реалізацію заходів Держводагентства щодо ефективної взаємодії із засобами масової інформації, підтримання діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення офіційної інформації Держводагентства, Дністровсько-Прутського БУВР та підвідомчих організацій.

4.2.8. Забезпечувати в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням.


^ 5. Майно та кошти

5.1. Майно Дністровсько-Прутського БУВР складається з необоротних та оборотних активів, вартість яких відображається на його балансі.

5.2. Майно Дністровсько-Прутського БУВР є державною власністю, закріплене за ним і належить йому на праві оперативного управління. Відчуження майна, що є державною власністю і закріплене за Дністровсько-Прутським БУВР, здійснюється з дозволу Держводагентства, у порядку, встановленому законодавством.

5.3. Джерелами формування майна є:

кошти державного бюджету;

майно, передане Дністровсько-Прутському БУВР Держводагенством;

безоплатна передача майна на баланс Дністровсько-Прутського БУВР від підприємств, установ і організацій, інших юридичних і фізичних осіб;

інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

5.4. Фінансування Дністровсько-Прутського БУВР здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

5.5. Оплата праці працівників Дністровсько-Прутського БУВР здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.6 Дністровсько-Прутське БУВР володіє та користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні, а також користується відведеною йому землею в межах, встановлених законом, згідно з покладеними на нього завданнями.

5.7. Дністровсько-Прутське БУВР забезпечує бухгалтерський і оперативний облік, веде фінансову та статистичну звітність, а також обов'язкову звітність згідно з законодавством.

5.8. Перевірки та ревізії діяльності Дністровсько-Прутського БУВР здійснюються Держводагентством та іншими контролюючими органами у порядку, встановленому чинним законодавством.


^ 6. Управління Дністровсько-Прутським БУВР


6.1. Держводагентство здійснює управління та контроль за діяльністю Дністровсько-Прутського БУВР з питань реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

6.2. Держводагентство:

6.2.1. Призначає на посаду та звільняє з посади начальника Дністровсько-Прутського БУВР шляхом укладання та розірвання з ним контракту за погодженням з місцевою державною адміністрацією.

6.2.2. За поданням начальника Дністровсько-Прутського БУВР погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника, головного бухгалтера Дністровсько-Прутського БУВР.

6.2.3. За поданням начальника Дністровсько-Прутського БУВР призначає на посади та звільняє з посад начальників підпорядкованих організацій шляхом укладання та розірвання з ними контрактів за погодженням із відповідною державною адміністрацією.

6.2.4. За поданням начальника Дністровсько-Прутського БУВР погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника, головного інженера та головного бухгалтера підпорядкованих йому організацій.

6.2.5. Затверджує положення про Дністровсько-Прутське БУВР та підпорядковані йому організації, зміни і доповнення до них, здійснює контроль за дотриманням вимог положень.

6.2.6. Здійснює контроль за ефективним використанням майна, що є у державній власності і закріплене за Дністровсько-Прутським БУВР.

6.2.7. Затверджує штатний розпис і кошторис доходів і видатків на утримання Дністровсько-Прутського БУВР.

6.2.8. Координує діяльність Дністровсько-Прутського БУВР з питань регулювання і використання водних ресурсів та експлуатації меліоративних систем.

6.2.9. Здійснює інші функції з управління, які визначені Положенням про Держводагентство та чинним законодавством.

6.3. Дністровсько-Прутське БУВР очолює начальник.

6.4. Начальник Дністровсько-Прутського БУВР:

6.4.1. Здійснює керівництво його діяльністю, представляє Дністровсько-Прутське БУВР у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями.

6.4.2. Забезпечує виконання Дністровсько-Прутським БУВР актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Держводагентства.

6.4.3. Несе відповідальність за виконання покладених на Дністровсько-Прутське БУВР завдань, цільове використання бюджетних коштів, державного майна і надходжень від надання платних послуг.

6.4.4. За погодженням з Держводагентством призначає на посади та звільняє з посад заступників начальника, головного бухгалтера Дністровсько-Прутського БУВР.

6.4.5. Вносить пропозиції Голові Держводагентства щодо призначення на посади та звільнення з посад начальників підпорядкованих організацій шляхом укладання та розірвання з ними контрактів за погодженням із місцевою державною адміністрацією.

6.4.6. Вносить пропозиції Держводагентству щодо призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника, головного інженера та головного бухгалтера підпорядкованих організацій.

6.4.7. Розподіляє функціональні обов’язки між заступниками начальника.

6.4.8. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Дністровсько-Прутського БУВР, формує кадровий резерв.

6.4.9. Приймає рішення про заохочення, накладання стягнень на працівників апарату Дністровсько-Прутського БУВР.

6.4.10. Подає пропозиції до Держводагентства про заохочення та накладання дисциплінарних стягнень на керівників підпорядкованих йому організацій.

6.4.11. Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату Дністровсько-Прутського БУВР, а також зміни і доповнення до них, здійснює контроль за додержанням вимог цих положень та приймає рішення у зв’язку з їх порушенням.

6.5. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Дністровсько-Прутського БУВР, може утворюватися колегія у складі начальника (голови колегії) та заступників начальника Дністровсько-Прутського БУВР. У разі потреби до складу колегії Дністровсько-Прутського БУВР можуть входити керівники підпорядкованих організацій, а також у встановленому порядку інші особи. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Дністровсько-Прутського БУВР.

6.6. Для проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Дністровсько-Прутському БУВР можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

6.7. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальником Дністровсько-Прутського БУВР.

6.8. До складу Дністровсько-Прутського БУВР входять підвідомчі організації, які є юридичними особами:

- Сторожинецьке міжрайонне управління водного господарства

(місцезнаходження: 59000, Чернівецька обл., м.Сторожинець, вул. Хотинська, 5);

- Кельменецьке міжрайонне управління водного господарства

(місцезнаходження: 60144, Чернівецька обл., смт Кельменці, вул. Партизанська, 8);

- Новодністровське регіональне управління водних ресурсів та експлуатації Дністровських водосховищ

(місцезнаходження: 60236, Чернівецька обл., Сокирянський район, м. Новодністровськ).


^ 7. Ліквідація та реорганізація Дністровсько-Прутського БУВР


7.1. Припинення діяльності Дністровсько-Прутського БУВР відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) за рішенням Держводагентства або за рішенням суду.

7.2. У разі реорганізації Дністровсько-Прутського БУВР всі права та обов'язки або їх частина переходять до іншої організації або організацій, які є його правонаступниками, що виникли внаслідок такої реорганізації.

7.3. У разі реорганізації або ліквідації Дністровсько-Прутського БУВР працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені законодавством України.

7.4. Ліквідація Дністровсько-Прутського БУВР здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Держводагентством.

7.5. Держводагентство встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій, який не може бути менше ніж два місяці з моменту оголошення про ліквідацію.

7.6. Ліквідація вважається завершеною, а Дністровсько-Прутське БУВР таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.


8. Прикінцеві положення


8.1. Це Положення набирає чинності з дати його державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються наказом Держводагентства та реєструються відповідно до чинного законодавства.

8.3. Зміни та доповнення, що вносяться до цього Положення, є його невід'ємною частиною.

Похожие:

Положення про Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів Загальні положення iconФорма запиту на інформацію
Розпорядник інформації: Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів
Положення про Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів Загальні положення iconРічний план закупівель на 2011 рік Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів Код за єдрпоу 34519322 Предмет закупівлі

Положення про Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів Загальні положення iconРічний план закупівель на 2011 рік Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів Код за єдрпоу 34519322
Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної...
Положення про Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів Загальні положення iconДержавне агентство водних ресурсів україни дністровсько-прутське бувр
Дністер та Прут відповідно до «Порядку взаємодії організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні...
Положення про Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів Загальні положення iconДержавне агентство водних ресурсів україни дністровсько-прутське бувр
Дністер та Прут відповідно до «Порядку взаємодії організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні...
Положення про Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів Загальні положення iconДержавне агентство водних ресурсів україни дністровсько-прутське бувр
Дністер та Прут відповідно до «Порядку взаємодії організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні...
Положення про Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів Загальні положення iconДержавне агентство водних ресурсів україни дністровсько-прутське бувр
Дністер та Прут відповідно до «Порядку взаємодії організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні...
Положення про Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів Загальні положення iconДержавне агентство водних ресурсів україни дністровсько-прутське бувр
Дністер та Прут відповідно до «Порядку взаємодії організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні...
Положення про Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів Загальні положення iconДержавне агентство водних ресурсів україни дністровсько-прутське бувр
Дністер та Прут відповідно до «Порядку взаємодії організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні...
Положення про Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів Загальні положення iconАзовське державне басейнове управління охорони,використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов