Про затвердження уніфікованих форм актів планових перевірок суб\

Про затвердження уніфікованих форм актів планових перевірок суб'єктів господарювання І їх виробничих об'єктів Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" н а к а з у юНазваниеПро затвердження уніфікованих форм актів планових перевірок суб'єктів господарювання І їх виробничих об'єктів Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" н а к а з у ю
страница1/4
Дата конвертации14.11.2012
Размер0.75 Mb.
ТипЗакон
скачать >>>
  1   2   3   4

                                                          


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З05.11.2010 N 228

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2011 р.
за N 134/18872


Про затвердження уніфікованих форм актів
планових перевірок суб'єктів господарювання
і їх виробничих об'єктів


Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити уніфіковану форму Акта планової перевірки
суб'єкта господарювання, що додається.

2. Затвердити уніфіковану форму Акта планової перевірки
виробничого об'єкта, що додається.

3. Встановити, що дія цього наказу не поширюється на
правовідносини щодо здійснення заходів контролю за додержанням
ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
виробництва вибухових матеріалів промислового призначення.

4. Департаменту організації державного нагляду
(Ємельянова Н.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.

5. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення
(Калиновська І.Г.) розмістити цей наказ на веб-сайті
Держгірпромнагляду після державної реєстрації в Міністерстві
юстиції України.

6. Відділу персоналу, діловодства та спецроботи
(Селіванов С.В.) забезпечити опублікування наказу у засобах
масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Держгірпромнагляду Суслова Г.М.

8. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

Голова Держгірпромнагляду О.Хохотва


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгірпромнагляду
05.11.2010 N 228

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2011 р.
за N 134/18872

(Державний
Герб
України)ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
(Держгірпромнагляд)

01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
Internet: www.dnop.kiev.ua, тел. (044) 226-20-83,
факс (044) 289-30-29, E-mail: dnop@dnop.kiev.ua

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефони
територіального органу Держгірпромнагляду, що здійснює перевірку)


^ АКТ
планової перевірки суб'єкта господарювання
від "___" __________ 20__ року N _________

_________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця), місцезнаходження, телефон,
код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта фізичної особи - підприємця))

Перевірено дотримання вимог нормативно-правових актів з
охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з
вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення
робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням
та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини
(необхідне підкреслити)

__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця)

__________________________________________________________________
(найменування об'єктів суб'єкта господарювання)

Загальна інформація щодо здійснюваної
та раніше здійснених перевірок

-----------------------------------------------------------------------------------------

| Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки |Тип здійснюваної|

| | перевірки |

|----------------------------------------------------------------------+----------------|

| ---- ---- ---- ---- -------- -------- ---------------- |---- |

|Наказ N | | | | | | | | від | || | | || | | || || || | || | планова |

| ---- ---- ---- ---- --------.--------.---------------- |---- |

| |---- |

| ---- ---- ---- ---- || | позапланова|

|Направлення на перевірку N | | | | | | | | |---- |

| ---- ---- ---- ---- | |

| | |

| -------- -------- ---------------- | |

|від | || | | || | | || || || | | |

| --------.--------.---------------- | |

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

| Початок перевірки | Завершення перевірки |

|-------------------------------------------+-------------------------------------------|

|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|

|| || ||| || ||| || || || ||| || ||| || ||| || ||| || || || ||| || ||

|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|

|--------+--------+----------------+--------+--------+--------+----------------+--------|

| число | місяць | рік | година | число | місяць | рік | година |

-----------------------------------------------------------------------------------------


Особи, що беруть участь у перевірці

Посадові особи Держгірпромнагляду _______________________________

__________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій ________

__________________________________________________________________
(найменування установ (організацій), посади,
прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті
особи ___________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)

__________________________________________________________________

Дані щодо останніх проведених перевірок

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Планова | Позапланова |

|-------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------|

|---- |---- |

|| | не було взагалі || | не було взагалі |

|---- |---- |

|-------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------|

|---- -------- -------- ----------------|---- -------- -------- ----------------|

|| | була у період з | || | | || | | || || || ||| | була у період з | || | | || | | || || || ||

|---- --------.--------.----------------|---- --------.--------.----------------|

| | |

| -------- -------- ---------------- | -------- -------- ---------------- |

|по | || | | || | | || || || | |по | || | | || | | || || || | |

| --------.--------.---------------- | --------.--------.---------------- |

| -------- -------- ---------------- | -------- -------- ---------------- |

|Акт перевірки від | || | | || | | || || || | |Акт перевірки від | || | | || | | || || || | |

| --------.--------.---------------- | --------.--------.---------------- |

| | |

| ---------------- | ---------------- |

| N | || || || | | N | || || || | |

| ---------------- | ---------------- |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

^ БАЗОВИЙ ПЕРЕЛІК
питань для здійснення планових заходів
державного нагляду у сфері промислової безпеки,
охорони праці та гірничого наглядуз/п

Питання з безпеки та охорони праці, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1 

^ Загальні питання 

1.1 

Діяльність суб'єкта господарювання, його фактична структура та дані щодо структурних підрозділів установчим і реєстраційним документам відповідає 

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ № 2694 

1.2 

Система управління охороною праці впроваджена та функціонує 

 

 

 

 

частина друга статті 13 ЗУ № 2694
Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці, затверджені Головою Держгірпромнагляду
07.02.2008 

1.3 

Служба охорони праці (призначені посадові особи), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці, наявна 

 

 

 

 

частина друга статті 13 ЗУ № 2694
НПАОП 0.00-4.21-04
глави 1, 2, 3 

1.4 

Служба охорони праці функціонує 

 

 

 

 

стаття 15 ЗУ № 2694
НПАОП 0.00-4.21-04
пункти 3.1 - 3.14 глави 3 

1.5 

Інші служби технічної підтримки виробництва (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) функціонують, відповідальних за безпечне виконання робіт та експлуатацію обладнання призначено 

 

 

 

 

стаття 15 ЗУ № 2694
НПАОП 0.00-1.01-07
підпункт 7.4.1 пункту 7.4 глави 7
НПАОП 0.00-1.02-08
підпункт 9.7.1 пункту 9.7 розділу IX
НПАОП 0.00-1.05-54
пункт 113
НПАОП 0.00-1.06-77
пункт 7.10
НПАОП 0.00-1.36-03
підпункт 6.4.2 пункту 6.4 глави 4
НПАОП 0.00-1.11-98
підпункт 1 пункту 13.1 глави 13
НПАОП 0.00-1.26-96
пункт 15.2 глави 15
НПАОП 60.22-1.01-87
пункт 4.5.1
НПАОП 60.22-1.04-74
пункт 18.1
НПАОП 60.3-1.01-10
пункти 1.1, 1.2 розділу IV
НПАОП -0.00-1.21-07
підпункти 2.3, 2.4 пункту 2 розділу IV
НПАОП 0.00-1.20-98
підпункти 4.2.5 - 4.2.7 пункту 4.2 глави 4,
пункти 8.1 - 8.14 глави 8
НПАОП 15.0-1.01-88
пункт 1.1
НПАОП 63.2-1.25-07
підпункти 5.1.2, 5.1.3 пункту 5.1 глави 5
НПАОП 40.1.21-98
підпункт 1.3.1 пункту 1.3 глави 1
НПАОП 63.23-1.03-08
пункт 14 глави 3 розділу 7
НПАОП 28.52-1.26-89
пункт 51
НПАОП 0.00-1.43-85
підпункти 4.7.12, 4.7.14, 4.7.17, 5.1.7 

1.6 

Положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, розроблені у встановленому порядку та наявні 

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини другої статті 13 ЗУ № 2694
НПАОП 0.00-4.15-98
глава 1
НПАОП 0.00-1.34-71
пункти 7, 9, 31, 32
НПАОП 0.00-1.17-92
пункти 1, 2
НПАОП 40.1-1.03-76
пункт 1.1.7
НПАОП 40.3-1.09-81
пункт 1.3
НПАОП 40.3-1.05-89
пункти 1.9, 1.10
НПАОП 0.00-1.24-10
пункт 2.3 розділу IV
НПАОП 0.00-1.01-07
підпункт 7.4.1 пункту 7.4 глави 7
НПАОП 0.00-1.02-08
підпункт 9.7.3 пункту 9.7 розділу IX
НПАОП 0.00-1.05-54
пункт 119
НПАОП 0.00-1.06-77
пункт 7.10
НПАОП 0.00-1.36-03
підпункт 6.4.2 пункту 6.4 глави 6
НПАОП 0.00-1.11-98
підпункт 13.1.4 пункту 13.1 глави 13
НПАОП 0.00-1.26-96
пункт 15.10 глави 15
НПАОП 40.1-1.21-98
підпункт 1.3.1 пункту 1.3 глави 3
НПАОП 40.1-1.04-72
пункт Б1-1-3
НПАОП 27.0-1.01-08
підпункти 1.9, 1.24
пункту 1 розділу III
НПАОП 27.1-1.09-09
пункти 4.10, 4.11 розділу IV, пункт 8.3 глави 8 розділу XVIII, пункт 2.8 глави 2 розділу XIX
НПАОП 27.1-1.10-07
пункти 1.6, 1.8, глави 1, пункт 12.9 глави 12
НПАОП 29.2-1.01-58
пункти 5, 21, 68, 70, 71, 82, 151
НПАОП 11.1-1.01.08
пункт 1.7 глави 1 розділу IV
НПАОП 11.2-1.14-87
підпункти 1.2.18, 1.3.1 - 1.3.4
НПАОП 74.21.02-90 підпункт 1.2.7
НПАОП 60.3-1.01-10
пункт 1.10 глави 1 розділу IV
НПАОП 0.00-1.21-07
пункт 1.6 глави 1 розділу IV
НПАОП 0.00-1.20-98
пункт 3.19 глави 3 підпункти 4.1.6 - 4.1.14 пункту 4.1
підпункт 4.2.13 пункту 4.2, підпункти 4.4.1, 4.4.2 пункту 4.4 глави 4
НПАОП 10.0-1.01-10
пункти 1 - 17 глави 5 розділу IV
НПАОП 15.0-1.01-88
пункт 1.1
НПАОП 63.21-1.22-07
пункти 1.3, 1.4 глави 1
НПАОП 63.21-1.25-07
підпункт 2.9.23 пункту 2.9 глави 2
НПАОП 63.2-1.25-07
підпункт 3.1.9 пункту 3.1 глави 3, підпункт 5.2.1 пункту 5.2 глави 5 

1.7 

Інструктажі, навчання та перевірки знань з охорони праці працівників та спеціалістів з охорони праці проводяться та відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів 

 

 

 

 

стаття 18 ЗУ № 2694
НПАОП 0.00-4.12-05 пункти 3.1 - 3.20 глави 3, пункти 4.1 - 4.4 глави 4, пункти 5.1 - 5.7 глави 5, пункти 6.1 - 6.11 глави 6 

1.8 

Стажування новоприйнятих на роботу працівників проводиться 

 

 

 

 

НПАОП 0.00-4.12-05
пункти 7.1 - 7.9 глави 7 

1.9 

Освіта керівного складу, а також займані працівниками посади кваліфікаційним вимогам, зазначеним у нормативно-правових актах з охорони праці, відповідають 

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ № 2694
стаття 40 ЗУ № 1127
стаття 18 ЗУ № 2288
НПАОП 0.00-1.17-92
пункти 27 - 44
НПАОП 0.00-1.34-71
пункт 12
НПАОП 45.2-7.02-80
додаток 1*
НПАОП 11.1-1.01.08
пункти 2.1 - 2.3 глави 2 розділу 4
НПАОП 11.2-1.14-87
підпункти 1.3.1 - 1.3.4
НПАОП 74.21.02-90 підпункти 1.3.1 - 1.3.10
НПАОП 60.3-1.01-10
пункт 1.18 глави 1 розділу IV
НПАОП 0.00-1.21-07
пункти 2.1 - 2.4 глави 2 розділу IV
НПАОП 0.00-1.20-98
пункт 1.2 глави 1, підпункт 4.2.1 пункту 4.2 глави 4
НПАОП 10.0 -1.01-10
пункти 2,3,5 - 7,10
глави 4 розділу IV
НПАОП 15.0-1.01-88
пункт 1.2
НПАОП 85.11-1.10-84
пункт 1.2.12
НПАОП 63.21-1.25-07
підпункт 2.9.5 пункту 2.9 глави 2, підпункт 3.1.3 глави 3, підпункт 5.3.24, пункту 5.3 глави 5 підпункти 6.1.3, 6.1.24 - 6.1.26 пункту 6.1 глави 6
НПАОП 40.1.21-98
підпункт 2.1.3 пункту 2.1 глави 2
НПАОП 0.00-1.01-07
підпункти 7.4.5 та 7.4.9 пункту 7.4 глави 7
НПАОП 0.00-1.30-01 підпункт 5.2.9 пункту 5.2 глави 5 

1.10 

Контроль за роботою служби охорони праці (спеціально призначених посадових осіб), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці роботодавцем, здійснюється 

 

 

 

 

частина друга статті 13 ЗУ № 2694 

1.11 

Мінімальний розмір витрат на охорону праці, що належать до валових витрат, встановлений законодавством, дотримується 

 

 

 

 

частина п'ята статті 19
ЗУ № 2694
ПКМУ від 27.06.2003 № 994

1.12 

Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці розроблені та реалізуються 

 

 

 

 

Абзац третій частини другої статті 13
ЗУ № 2694
статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127 

1.13 

Аудит охорони праці, оцінки технічного стану виробничого обладнання та устатковання, вжиття заходів щодо усунення небезпечних для здоров'я виробничих факторів проводиться 

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ № 2694 

1.14 

Нещасні випадки та аварії розслідуються в повному обсязі, правильно та своєчасно 

 

 

 

 

стаття 22 ЗУ № 2694
ПКМУ від 25.08.2004 № 1112 

1.15 

Облік нещасних випадків ведеться 

 

 

 

 

стаття 22 ЗУ № 2694
ПКМУ від 25.08.2004 № 1112 

1.16 

Облік аварій ведеться 

 

 

 

 

стаття 22 ЗУ № 2694
ПКМУ від 25.08.2004 № 1112 

1.17 

Причини, що призводять до нещасних випадків, усуваються своєчасно 

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ № 2694
ПКМУ від 25.08.2004 № 1112 

1.18 

Заходи, визначені комісіями за підсумками розслідування причин нещасних випадків, здійснюються 

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ № 2694
ПКМУ від 25.08.2004 № 1112 

1.19 

Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні 

 

 

 

 

стаття 21 ЗУ № 2694
статті 19, 24 ЗУ № 1127
ПКМУ від 15.10.2003 № 1631 

1.20 

Фактичний стан виробництва вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що охоплюються умовами дозволу, відповідає 

 

 

 

 

стаття 21 ЗУ № 2694
статті 19, 24 ЗУ № 1127 

1.21 

Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки суб'єктів господарювання проведена 

 

 

 

 

стаття 9 ЗУ № 2245
пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956 

1.22 

Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (у разі необхідності) проведено 

 

 

 

 

стаття 10 ЗУ № 2245
пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956 

1.23 

План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) наявний 

 

 

 

 

стаття 11 ЗУ № 2245
статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
НПАОП 0.00-1.34-71
пункт 13
НПАОП 0.00-1.24-10
пункт 1.11 глави 1 розділу IV
НПАОП 0.00-4.33-99
глава 1
НПАОП 27.0-1.01-08
пункт 1.24 глави 1 розділу III
НПАОП 27.1-1.09-09
пункт 4.11 розділу IV
НПАОП 27.1-1.10-07
підпункт 13.1.34 пункту 13.1, підпункт 13.5.4 пункту 13.5 глави 13
НПАОП 11.1-1.01.08
пункт 1.7 глави 1 розділу 4
НПАОП 60.3-1.01-10
пункт 1.9 глави 1 розділу IV
НПАОП 0.00-1.21-07
пункт 1.6 глави 1 розділу IV
пункт 1.4. глави 1 розділу V
НПАОП 0.00-1.20-98
підпункт 4.2.12 пункту 4.2 глави 4
НПАОП 10.0-1.01-10
глава 1 розділу 4,
пункт 6 глави 3 розділу IV
НПАОП 10.0-1.01-10
пункт 6 глави 3 розділу IV
НПАОП 85.11-1.10-84
пункт 1.2.4
НПАОП 63.23-1.03-08
пункт 8 розділу I 

1.24 

План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) розроблено та погоджено відповідно до чинних нормативно-правових актів, він містить необхідні розділи 

 

 

 

 

стаття 11 ЗУ № 2245
статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
НПАОП 0.00-1.34-71
пункт 13
НПАОП 0.00-1.24-10
пункт 1.11 глави 1 розділу IV
НПАОП 27.0-1.01-08
пункт 1.24 глави 1 розділу III
НПАОП 27.1-1.09-09
пункт 4.11 розділу IV
НПАОП 27.1-1.10-07
підпункт 13.1.34 пункту 13.1 глави 13
НПАОП 0.00-4.33-99
пункти 4.1 - 4.11 глави 4
НПАОП 11.1-1.01.08
пункт 1.7 глави 1 розділу 4
НПАОП 60.3-1.01-10
пункт 1.9 глави 1 розділу IV
НПАОП -0.00-1.21-07
пункт 1.6 глави 1 розділу IV
НПАОП 0.00-1.20-98
підпункт 4.2.12 пункту 4.2 глави 4, пункти 8.1 - 8.14 глави 8
НПАОП 10.0-1.01-10
пункти 6 - 8 глави 3 розділу IV
НПАОП 10.0-1.01-10
пункт 6 глави 3 розділу IV
НПАОП 63.2-1.25-07
підпункт 5.2.7 пункту 5.2 глави 5 

1.25 

Аналіз небезпеки плану ліквідації аварійних ситуацій та аварій пройшов незалежну експертизу 

 

 

 

 

стаття 11 ЗУ № 2245
НПАОП 0.00-1.34-71
пункт 13
НПАОП 0.00-1.24-10
пункт 1.11 глави 1 розділу IV
НПАОП 0.00-4.33-99
пункт 5.9 глави 5
НПАОП 11.1-1.01.08
пункт 1.7 глави 1 розділу IV 

1.26 

Тренування персоналу відповідно до позицій плану ліквідації аварій (плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) проводяться 

 

 

 

 

стаття 11 ЗУ № 2245
НПАОП 0.00-1.34-71
пункт 13
НПАОП 0.00-1.24-10
пункт 1.11 глави 1 розділу IV
НПАОП 0.00-4.33-99
пункти 10.4 - 10.7 глави 10
НПАОП 11.1-1.01.08
пункт 1.7 глави 1 розділу IV
НПАОП 11.2-1.14-87
підпункт 1.2.21
НПАОП 60.3-1.01-10
пункт 1.9 глави 1 розділу IV
НПАОП 0.00-1.21-07
пункт 1.6 глави 1 розділу IV
НПАОП 0.00-1.20-98
підпункт 4.2.12 пункту 4.2 глави 4, пункт 8.6 глави 8
НПАОП 10.0-1.01-10
пункт 7 глави 3 розділу IV
НПАОП 10.0-7.07-87 

1.27 

Працівники суб'єктів господарювання засобами індивідуального і колективного захисту та спецодягом забезпечені 

 

 

 

 

стаття 8 ЗУ № 2694
НПАОП 0.00-1.34-71
пункт 10
НПАОП 0.00-3.10-08
позиції 1 - 54 пункту 2.1
НПАОП 0.00-1.24-10
пункт 2.5 глави 2 розділу IV
НПАОП 45.2-7.02-80
пункт 1.10
НПАОП 27.0-1.01-08
пункти 2.1, 2.2 глави 2 розділу III
НПАОП 29.2-1.01-58
пункти 217 - 223
НПАОП 11.1-1.01.08
пункти 3.1 - 3.4 глави 3
НПАОП 11.2-1.14-87
підпункти 1.5.3, 2.5.3 - 2.5.17
НПАОП 74.21.02-90 підпункт 2.1.2
НПАОП 60.3-1.01-10
пункти 1.11 - 1.13, 1.15 глави 1 розділу IV,
пункти 3.10 - 3.18, 3.20 глави 3 розділу XIII
НПАОП 0.00-1.21-07
пункти 3.1 - 3.3, 3.7, 3.16 - 3.22 глави 3 розділу IV
НПАОП 0.00-1.20-98
підпункт 4.7.21 пункту 4.7 глави 4, пункти 7.32, 7.48, 7.61 глави 7
НПАОП 10.0-1.01-10
пункт 4 глави 1 розділу IV
НПАОП 10.0-1.01-10
пункт 4 глави 3 розділу IV
НПАОП 15.0-1.01-88
пункт 1.5
НПАОП 85.11-1.10-84
підпункт 1.1.5
НПАОП 85.0-3.01-88
НПАОП 85.11-3.02-84
НПАОП 85.11-1.06-70
пункт 16
НПАОП 60.1-3.01-04
НПАОП 63.21-1.22-07
пункт 1.7 глави 1
НПАОП 63.21-1.25-07
пункти 1.8, 1.9 глави 1, пункт 2.4, підпункти 2.9.21, 2.9.22 пункту 2.9 глави 2, підпункти 5.2.7, 5.2.14, 5.2.15 пункту 5.2 глави 5, підпункт 6.5.3 пункту 6.5, підпункт 6.6.8 пункту 6.6 глави 6, підпункт 7.4.3 пункту 7.4 глави 7
НПАОП 63.2-1.25-07
підпункт 3.8.15 пункту 3.8 глави 3
НПАОП 62.0-3.01-08
НПАОП 63.23-1.03-08
пункти 3, 4 розділу VI 

1.28 

Засоби індивідуального і колективного захисту утримуються та застосовуються відповідно до встановлених вимог 

 

 

 

 

стаття 8 ЗУ № 2694
ПКМУ від 27.08.2008
№ 761
НПАОП 0.00-1.34-71
пункти 10, 11
НПАОП 0.00-4.01-08
пункт 1.7 розділу I
пункт 4.3 глави 4,
глави 5 - 45
НПАОП 60.3-1.01-10
пункт 1.11 глави 1 розділу IV,
пункти 3.2, 3.10 - 3.18, 3.20 глави 3 розділу XIII
НПАОП 0.00-1.21-07
пункти 3.1 - 3.3, 3.6, 3.12, 3.13, 3.17, 3.18 глави 3 розділу IV
НПАОП 0.00-1.20-98
підпункт 4.7.21 пункту 4.7 глави 4, пункти 7.32, 7.47, 7.48, 7.61, 7.62 - 7.71 глави 7
НПАОП 15.0-1.01-88
пункт 1.5
НПАОП 63.21-1.25-07
пункт 2.3, підпункти 2.6.1 - 2.6.3 пункту 2.6 глави 2, підпункти 3.3.7 - 3.3.9 пункту 3.3 глави 3, підпункт 6.1.2 пункту 6.1 глави 6, підпункт 6.20.7 пункту 6.20 глави 6, підпункт 7.1.5 пункту 7.1 глави 7, підпункт 8.2.13 пункту 8.2 глави 8
НПАОП 63.2-1.25-07
підпункт 3.1.16 пункту 3.1, підпункт 3.2.11 пункту 3.2, підпункт 3.3.16 пункту 3.3, підпункт 3.6.4 пункту 3.6 глави 3, пункти 4.3 - 4.5 глави 4 

1.29 

Виробничі будівлі, споруди та інженерні мережі паспортизовано, організовано роботу з нагляду за їх технічним станом 

 

 

 

 

НПАОП 0.00-7.08-07
НПАОП 45.2-1.01-98
пункти 1.1 - 1.11, 3.1 - 3.12
НПАОП 11.1-1.01.08
глава 4 розділу IV
НПАОП 11.2-1.14-87
підпункти 2.1.2 - 2.1.15
НПАОП 74.21.02-90
підпункти 1.2.4, 2.2.2
НПАОП 60.3-1.01-10
пункт 2.27 глави 2 розділу IV
НПАОП 0.00-1.21-07
пункти 4.7, 4.10 глави 4 розділу IV
НПАОП 0.00-1.20-98
підпункт 4.1.14 пункту 4.1, підпункти 4.2.4 - 4.2.11 пункту 4.2, підпункт 4.3.18 пункту 4.3, підпункти 4.4.10, 4.4.11 пункту 4.4, підпункт 4.6.4 пункту 4.6, підпункт 4.8.85 пункту 4.8
глави 4
НПАОП 0.00-1.43-85
пункт 5.1.2 
  1   2   3   4Похожие:

Про затвердження уніфікованих форм актів планових перевірок суб\Наказ №228 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 січня 2011 р за №134/18872 Про затвердження уніфікованих форм актів планових перевірок суб’єктів господарювання і їх виробничих об’єктів
Державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Про затвердження уніфікованих форм актів планових перевірок суб\Повідомлення суб'єктів господарської діяльності про проведення планових заходів і оформлення направлень посадовим особам санепідемстанції на право проведення перевірок (обстежень). Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Головний лікар В.І. Каплюк
Відповідно до ст. 17 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» №877-у від...
Про затвердження уніфікованих форм актів планових перевірок суб\Розпорядження від 2010 р. № Київ Про переліки питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з метою виконання вимог статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
З метою виконання вимог статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»...
Про затвердження уніфікованих форм актів планових перевірок суб\Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання у частині додержання вимог
Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет...
Про затвердження уніфікованих форм актів планових перевірок суб\Розпорядження тощо) зу "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Конвенції моп №81 та №129
Листопада 2010 року №1059 „Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності...
Про затвердження уніфікованих форм актів планових перевірок суб\Рішення від 24. 02. 09 р. №77 Про затвердження Порядку проведення перевірок у суб’єктів господарювання сфери торгівлі І послуг
Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської...
Про затвердження уніфікованих форм актів планових перевірок суб\Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
Відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет...
Про затвердження уніфікованих форм актів планових перевірок суб\Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення
Відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет...
Про затвердження уніфікованих форм актів планових перевірок суб\Закон україни про тимчасові обмеження перевірок та приведення Закону України «Про державну податкову службу в Україні» у відповідність до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
Органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності
Про затвердження уніфікованих форм актів планових перевірок суб\Розпорядження від 23. 12. 2009р. №642-р Про здійснення перевірок щодо дотримання
Законом України ”Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, з метою недопущення порушень...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов