1. Обґрунтування необхідності прийняття акта icon

1. Обґрунтування необхідності прийняття актаНазвание1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Дата конвертации30.07.2013
Размер64.7 Kb.
ТипОбґрунтування
скачать >>>Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням”


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність викладення Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1266, (далі - Порядок), в новій редакції, пов’язана з прийняттям 8 липня 2010 року Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, дія якого починається з 1 січня 2011 року, яким передбачено, зокрема, що для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг використовуються відомості, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Крім того, під час застосування зазначеного Порядку виникли питання, які потребують удосконалення.


^ 2. Мета і шляхи її досягнення

Проект постанови Кабінету Міністрів України підготовлено з метою приведення Порядку у відповідність до прийнятих змін у законодавстві, а також з метою його удосконалення.

Проект акта передбачає новий порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. До розрахункового періоду береться 12 календарних місяців замість 6 місяців за чинним порядком, обчислення здійснюватиметься за всіма видами соціального страхування в календарних днях. Закладені підходи до визначення середньої заробітної плати враховують міжнародний досвід.

Проект Порядку враховує поступовий перехід до призначення страхових виплат робочими органами виконавчих дирекцій фондів соціального страхування з використанням даних персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб, що з 1 січня 2011 року будуть накопичуватися для призначення виплат за всіма видами соціального страхування в Реєстрі застрахованих осіб Держаного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, що ведеться Пенсійним фондом України.

Проект акта, як і діючий Порядок, визначає особливості розрахунку середньої заробітної плати для кожного виду страхування, враховуючи місце призначення страхових виплат, коло застрахованих осіб та базу нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) за видами страхування.

Так, за страхуванням на випадок безробіття, до кола застрахованих за яким належать як наймані працівники, так і особи, які виконують роботу (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, та підприємці, до розрахунку береться дохід, з якого сплачується єдиний внесок, за всіма видами зайнятості та ділиться на кількість календарних днів зайнятості в розрахунковому періоді. Розрахунок здійснюватиметься центрами зайнятості, на які покладено виконання функцій робочих органів виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

У розрахунок середньої заробітної плати для призначення страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності) береться заробітна плата за місцем роботи, де стався страховий випадок.

У разі коли на дату встановлення медико-соціальною експертною комісією ступеня втрати застрахованою особою професійної працездатності минуло більше року з дня настання страхового випадку, середня заробітна плата обчислюється з урахуванням її коригування.

Загальний порядок обчислення середньої заробітної плати за цим видом страхування суттєво не змінюється, при цьому уточнюється механізм коригування заробітної плати з метою недопущення зменшення її розміру у разі відсутності в місяцях розрахункового періоду заробітку з поважних причин - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком. Обчислення середньої заробітної плати провадиться робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Щодо обчислення середньої заробітної плати для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах, то її обчислення та призначення страхових виплат залишається поки ще за роботодавцем, хоча порядок їх фінансування буде змінено – із запровадженням єдиного внеску відмінено взаємозалік. У зв’язку з цим обчислення здійснюватиметься за останнім основним місцем роботи, а у разі роботи за сумісництвом – за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом окремо.

Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа відпрацювала зі сплатою єдиного внеску та/або страхових внесків менше 30 календарних днів, середня заробітна плата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності (крім тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травм, пов’язаних з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням), оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, а також допомоги по вагітності та пологах визначається виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір середньої заробітної плати за всіма видами економічної діяльності в місяці, що передує місяцю, в якому настав страховий випадок, відповідно в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (за даними Державної служби статистики). Норма щодо обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах діє за чинним Порядком розрахунку.

При цьому за вибором особи середня заробітна плата може обчислюватися за всіма місцями роботи за 12 календарних місяців перед місяцем настання страхового випадку. У такому випадку обчислення середньої заробітної плати здійснюється робочими органами відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за зверненням застрахованої особи.

Детальні приклади розрахунку за видами соціального страхування наведено у додатку 2 до проекту Порядку.


^ 3. Правові аспекти

Відносини у сфері застосування проекту акта регулюються:

законами України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”, „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”; Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266.

Проект акта не стосується прав та обов'язків громадян.


^ 4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цієї постанови Кабінету Міністрів України не передбачає асигнувань з державного бюджету та додаткових витрат фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

^ 5. Позиція заінтересованих органів

Зазначений проект акта погоджено без зауважень Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України, Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Міністерством надзвичайних ситуацій України, Пенсійним фондом України, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

^ 6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.


^ 8. Громадське обговорення

Проект постанови Кабінету Міністрів України оприлюднено на сайті Мінпраці (http://www.mlsp.gov.ua/control, нормативна база).


^ 9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта погоджено без зауважень з Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні; із зауваженням, яке не враховано, - Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань.

З метою узгодження окремих норм проекту акта під головуванням заступника Міністра – керівника апарату В.Коломійця була проведена 8 квітня 2011 року узгоджувальна нарада відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, на якій був присутній представник Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань. Зауваження Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань до проекту акта залишилося не врахованим.


10. Прогноз результатів

Реалізація постанови Кабінету Міністрів України дозволить запровадити більш ефективний механізм обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для призначення страхових виплат, що дасть можливість упереджувати випадки зловживань при використанні страхових коштів.


Віце-прем’єр-міністр України –

Міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко


„____” __________ 2011 р.
Похожие:

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта iconОбґрунтування необхідності прийняття акта
Прийняття нового Закону про вищу освіту передбачено загальнодержавними програмами соціально-економічного розвитку України останніх...
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта icon1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Міністерства праці та соціальної політики України „Про внесення змін до Порядку надання допомоги по безробіттю
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта iconОбґрунтування необхідності прийняття акта
Закону України «Про недопущення погіршення пенсійного забезпечення громадян України»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта icon1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
«Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості...
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта iconОбґрунтування необхідності прийняття акта
Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо убезпечення пенсійних активів)"
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта iconОбґрунтування необхідності прийняття акта
У сучасних умовах поширення інформаційно-комунікаційних технологій у комерційній діяльності, актуальним є питання щодо належного...
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта iconОбґрунтування необхідності прийняття акта
Все це дає власникам нерухомого майна спокійно жити і користуватися своєю власністю. Але попри всі відзначені позитиви, невирішених...
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта iconОбґрунтування необхідності прийняття акта
Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних...
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта icon1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на...
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта iconОбґрунтування необхідності прийняття акта
Закону України “Про внесення зміни до статі 71 Закону України "Про пенсійне забезпечення "
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов