Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України icon

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів УкраїниНазваниеПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
Дата конвертации30.07.2013
Размер116.91 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України

від 11 жовтня 2002 року № 1531 та від 5 серпня 2009 р. № 844»


  1. Обґрунтування підстав та необхідності прийняття актаПроект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1531 та від 5 серпня 2009 р. № 844» розроблено Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» з метою приведення Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1531, та Порядку безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 № 844, у відповідність до цього закону.

Статтею 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» передбачено, що охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку; видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 11 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045, передбачено, що відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній або юридичній особі, сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи.

Методику визначення відновної вартості зелених насаджень затверджено наказом Мінжитлокомунгоспу від 12.05.2009 № 127, зареєстрованим у Мін’юсті 19.06.2009 за № 549/16565. 

Проте на сьогодні законодавством чітко не визначено механізму сплати відновної вартості за вказаних обставин, що зумовлює проблеми під час правореалізації та умови для зловживань при оформленні права власності на земельну ділянку і сплаті відновної вартості зелених насаджень. Так на практиці можуть бути такі варіанти сплати відновної вартості зелених насаджень: до прийняття рішення про відчуження земельної ділянки, після прийняття рішення про відчуження земельної ділянки і до подання документів щодо оформлення державного акта на право власності на земельну ділянку, після оформлення державного акта на право власності на земельну ділянку і до державної реєстрації права власності на неї.

З огляду на вищевикладене проектом акта пропонується передбачити належні правові умови для сплати відновної вартості зелених насаджень під час оформлення фізичними та юридичними особами права власності на відведені їм земельні ділянки.


2. Мета прийняття акта і шляхи її досягнення


Метою прийняття акта є приведення Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1531, та Порядку безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 № 844, у відповідність до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та вдосконалення механізму реалізації пункту 11 Порядку видалення зелених насаджень.

Цієї мети пропонується досягти завдяки внесенню змін до відповідних постанов Кабінету Міністрів України.

Відповідно до статті 81 Земельного кодексу України серед підстав набуття громадянами права власності на земельні ділянки є придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами; безоплатна передача із земель державної і комунальної власності; приватизація земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування.

У статті 82 вказаного Кодексу наведено невичерпний перелік підстав, за якими юридичні особи можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності, зокрема придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами.

1. Згідно з частиною першою статті 128 Земельного кодексу України продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок державної (крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації) та комунальної власності для потреб, визначених цим Кодексом, провадиться місцевими державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень; продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюється державними органами приватизації у порядку, що затверджує Кабінет Міністрів України.

У частині 5 вказаної статті зазначено, що ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про оцінку земель» грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення може бути нормативною і експертною; нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель; експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об'єкта оцінки та використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них, крім випадків, визначених цим Законом, а також іншими законами.


Методику експертної грошової оцінки земельних ділянок, яка регламентує проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок усіх категорій земель під час укладання цивільно-правових угод та переоцінки основних фондів для бухгалтерського обліку згідно із законодавством, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1531.

Пунктом 21 Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 № 213, передбачено, що витрати на освоєння та облаштування території включають зокрема вартість зелених насаджень загального користування станом на початок року проведення оцінки. 

З метою врахування вартості зелених насаджень при визначенні ціни відведеної земельної ділянки у порядку її експертної оцінки проектом постанови пропонується передбачити у Методиці експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1531, що відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельних ділянках у межах населених пунктів, визначається відповідно до методики, затвердженої Мінрегіоном.

Завдяки вказаній зміні можливо буде чітко визначити момент сплати відновної вартості зелених насадження: сплата коштів як ціни договору щодо земельної ділянки.

2. У пункті 2 Порядку безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 № 844, наведено перелік документів, які додаються до заяви про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку.

Проектом постанови пропонується передбачити у цьому переліку документів і копію документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, розташування яких на земельній ділянці підтверджено актом обстеження.

Це дасть можливість чітко визначити момент сплати відновної вартості зелених насаджень на відведеній земельній ділянці: після прийняття рішення про її відведення та до оформлення і видачі державного акта на право власності на земельну ділянку.


^ 3. Правові аспекти


Відповідно до пункту 4 частини першої статті 7 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до повноважень центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, яким на сьогодні є Мінрегіон, у сфері благоустрою населених пунктів належить розроблення в установленому законом порядку державних стандартів, норм і правил.

У цій сфері правового регулювання діють зокрема такі акти законодавства:

Земельний кодекс України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України;


Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про оцінку земель» та інші.

Реалізація акта не потребує внесення зміни до інших нормативно-правових актів.

Проект акта стосується обов'язку громадян щодо сплати відновної вартості зелених насаджень.


  1. ^ Фінансово-економічне обґрунтування


Реалізація акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.


  1. Позиція заінтересованих органів


Проект акта стосується інтересів інших органів та потребує погодження Мінфіну, Мінекономрозвитку, Держземагентства та Мін’юсту.


  1. Регіональний аспект


Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.


  1. Запобігання корупції


Проект акта не передбачає правил або процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.


  1. ^ Громадське обговорення


Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті сайті Мінрегіону. Пропозицій та зауважень громадськості до проекту акта не надходило.


  1. Позиція соціальних партнерів


Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

  1. ^ Оцінка регуляторного впливу

Проект є регуляторним актом.

Обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта

Метою державного регулювання є приведення Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1531, та Порядку безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 № 844, у відповідність до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та вдосконалення механізму сплати відновної вартості зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку юридичній особі, під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи.

Реалізація положень цього проекту акта дозволить не лише зменшити кількість правопорушень у сфері зеленого господарства, а й збільшити надходження до відповідних місцевих бюджетів, що забезпечить фінансування заходів у сфері благоустрою населених пунктів.


Аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави


Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі щодо:

держави;

ринкового середовища, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана зі сферою зеленого господарства;

громадян.


Витрати

Вигоди

Держава

Відсутні

1. Реалізація державної політики у сфері зеленого господарства

2. Удосконалення нормативно-правової бази.

3. Створення умов для запобігання шкідливому впливу на довкілля

^ Ринкове середовище, суб’єкти господарювання,

діяльність яких пов’язана зі сферою зеленого господарства

Витрати робочого часу, необхідного для вивчення вимог регуляторного акта, та витрати, пов’язані з дотримання цих вимог під час своєї діяльності

1.     Стимулювання підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання

2. Створення належних правових підстав та умов для видалення зелених насаджень, що належать суб’єктам господарювання, та сплати їх відновної вартості

3. Підвищення рівня законності у сфері зеленого господарства

Громадяни

Збільшення витрат часу на вивчення нормативної бази галузі, пов’язаної із виконанням вимог регуляторного акта


1. Поліпшення ситуації збереження навколишнього середовища

2. Усунення недосконалостей законодавства, що зумовлюють безпідставне стягнення коштів під час сплати відновної вартості за зелені насадження, що було створено та утримувалися фізичними особами самостійно

3. Зменшення ризиків завдання шкоди життю і здоров’ю


Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами.


Обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики


№ з/п

Принцип державної регуляторної політики

Обґрунтування відповідності проекту принципу державної регуляторної політики

1.

Доцільність

Приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» як акта вищої юридичної сили є доцільним, оскільки дозволить правильно застосовувати законодавство у відповідній сфері регулювання, а отже і досягти бажаних правових наслідків

2.

Адекватність

Форма та рівень державного регулювання відповідає регламентним та ринковим вимогам (створення належних правових умов для сплати відновної вартості зелених насаджень) з урахуванням усіх прийнятних альтернатив

3.

Ефективність

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами

4.

Збалансованість

Баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави забезпечується завдяки поліпшенню стану правопорядку у сфері зеленого господарства

5.

Передбачуваність

Проект акта засвідчує послідовність державної політики у частині забезпечення належного рівня надходжень компенсаційних витрат з урахуванням наявного рівня інфляції (розроблення проекту акта передбачено Планом діяльності Мінрегіону з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік); суб'єкти господарювання можуть здійснювати планування своєї діяльності у сфері зеленого господарства

6.

Прозорість та врахування громадської думки

Під час підготовки проекту акта було забезпечено відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій Мінрегіону на всіх етапах його регуляторної діяльності; ініціатив, зауважень та пропозицій фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями до проекту акта не надано
  1. Прогноз результатів


Прийняття проекту акта дозволить:

привести Методику експертної грошової оцінки земельних ділянок, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1531, та Порядок безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 № 844, у відповідність до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та вдосконалити механізм сплати відновної вартості зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку юридичній особі, під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи;

попередити зловживання з боку органів місцевого самоврядування та приватних суб’єктів під час видалення зелених насаджень та сплати їх відновної вартості;

забезпечити належний рівень надходжень до місцевих бюджетів завдяки сплаті відновної вартості зелених насаджень, а отже, і можливість спрямувати ці кошти на озеленення території відповідного населеного пункту.


Міністр регіонального розвитку,

будівництва та житлово-

комунального господарства України А. М. Близнюк


Ігнатенко О.П.

вик. Рябова О.О.

2071809
Похожие:

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо приведення у
Закон України „Про соціальний діалог в Україні”, прийнятий Верховною Радою України 23 грудня 2010 р., набрав чинності 18 січня 2011...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України iconДо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» від 19....
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
Проект постанови Кабінету Міністрів України підготовлено з метою приведення у відповідність із чинним законодавством та спрямовано...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про виконання Закону України
Кабінету Міністрів України “Про виконання Закону України від 14 червня 2011 року №3491-vi “Про внесення змін до Закону України “Про...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України iconПояснювальна записка до проекту Постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
Прийняття зазначеної Постанови обумовлено необхідністю вжиття оперативних заходів з метою отримання коштів від орендної плати до...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
«Про регулювання містобудівної діяльності» з метою приведення Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах,...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
Проект акта розроблено з метою реалізації положень статті 30 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим верствам населення”
Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання допомоги сім’ям з дітьми,...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
Проект акта розроблено Міністерством праці та соціальної політики України з метою забезпечення стабільності фінансування системи...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов