Додаток до листа Щодо ідеї реформування податкової системи та її цілей icon

Додаток до листа Щодо ідеї реформування податкової системи та її цілейНазваниеДодаток до листа Щодо ідеї реформування податкової системи та її цілей
Дата конвертации30.07.2013
Размер92.45 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Додаток до листа


Щодо ідеї реформування податкової системи та її цілей


Федерація профспілок України схвально сприймає ідею та цілі реформування податкової системи України – посилення стимулюючої функції податків та ліквідація умов існування тіньової економіки.

Водночас при визначенні цілей реформи не враховано принцип соціальної справедливості, позначений Президентом України В.Ф.Януковичем, як найважливіший принцип державної політики.

На сьогодні в Україні не повною мірою реалізовано принцип соціальної справедливості в оподаткуванні, що призводить до таких негативних наслідків в суспільстві:

- бідні громадяни в нашій країні сплачують в 50 разів більше податків ніж багаті громадяни (за даними Державного університету Державної податкової служби України);

- існує дискримінація по відношенню до працюючих громадян.

  • людина, яка отримує трудовий дохід у вигляді заробітної плати, і роботодавець знаходяться в нерівних умовах, оскільки працівник платить податок зі всього доходу, а роботодавець тільки з прибутку, тобто з доходу, зменшеного на собівартість продукції;

  • трудові доходи у вигляді заробітної плати оподатковуються за ставками щонайменше втричі вищими ніж доходи від нетрудової діяльності (дивіденди, проценти по депозитним вкладам, прибутки від продажу рухомого та нерухомого майна ін.);

  • розрив між доходами багатих та бідних громадян за даними різних експертів сягнув до 40 разів, що становить загрозу національної безпеки держави та соціальної стабільності.

Питання необхідності усунення несправедливої різниці в доходах піднімалося Прем'єр-міністром України Азаровим М.Я., оскільки це явище може стати гальмом для економічного розвитку країни. Крім цього, Азаровим М.Я. зазначалося, що 10% найбідніших громадян України одержують 2% об'єму соціальних пільг, тоді як 10% найзаможніших громадян одержують 22% соціальних пільг, тобто в 10 разів більше.


Зважаючи на викладене, пропоную доповнити документ наступною ціллю - "повноцінне забезпечення принципу соціальної справедливості в оподаткуванні, насамперед з метою усунення несправедливого розподілу в доходах багатих та бідних громадян".


^ 1. Розділ "Податок на додану вартість"


Підтримуючи в цілому ідею введення диференційованих ставок ПДВ 12% і 7%, не підтримую скасування пільг з ПДВ на лікарські засоби та товари медичного призначення та освітні послуги, вважаючи такі зміни асоціальними, оскільки це призведе до підвищення цін на ліки та оплату за навчання.

Фармацевтичні кампанії в Україні й до того накручують додатково на ціну медикаментів до 200% - для порівняння: в інших країнах ця циф­ра становить 3–5%. Що стосується надання освітніх послуг, то за результатами моніторингового дослідження «Входження національної системи вищої освіти в європейський простір вищої освіти та наукового дослідження» національна система освіти України лише на 20% відповідає європейським стандартам. До того ж, згідно з Законом України «Про освіту» та Указом Президента України від 30 вересня 2010 року № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» галузь освіти є пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства.

Водночас вважаю справедливим скасувати пільги з ПДВ на операції з обігу банківських металів та звільнити від ПДВ продукти харчування та житлово-комунальні послуги – що в умовах постійного підвищення цін на продукти харчування, на газ для населення, та враховуючи демографічну ситуацію має стати реальним інструментом недопущення різкого зниження їхніх доходів.


^ Додаткового вивчення потребує пропозиція щодо введення податку з обороту одночасно з податком на додану вартість (із розрахунком соціально-економічних наслідків).


Зважаючи на зазначене, пропоную:

  • виключити положення щодо скасування пільг з ПДВ на лікарські засоби та товари медичного призначення та освітні послуги та доповнити положенням щодо скасування пільг на операції з обігу банківських металів;

  • доповнити розділ положенням: "звільнення від ПДВ продуктів харчування (крім алкогольних напоїв) і житлово-комунальних послуг";

  • додатково вивчити питання введення податку з обороту одночасно з податком на додану вартість.


^ 2. Розділ "Податок на доходи фізичних осіб"

1. З метою зниження податкового тиску на низькодохідні категорії населення й підвищення на заможні пропоную альтернативний варіант введенню прогресивної шкали оподаткування 10, 15 і 20% (розробниками не зазначено конкретний рівень зарплати, до якої застосовуватимуться ці ставки) - шляхом відновлення дії державної соціальної гарантії - неоподатковуваного мінімуму для всіх громадян на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що навіть за умови застосування єдиної ставки (як варіант 19%) призведе до реальної диференціації в оподаткуванні громадян (орієнтовні розрахунки додаються).

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян згідно Законів України «Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії» і «Про прожитковий мінімум» є державною соціальною гарантією і його розмір повинен розраховуватися на основі прожиткового мінімуму.

Введення неоподатковуваного мінімуму усуне нерівність в оподаткуванні трудових доходів громадян у вигляді заробітної плати та оподаткуванні доходу підприємств. Тому в заробітній платі має бути дві частини: частина, яка не оподатковується, та частина, яка підлягає оподаткуванню. Оподатковуватися має прибуток від праці.

Реалізація цієї державної соціальної гарантії сприятиме подоланню надмірної диференціації доходів найбідніших та високодохідних груп громадян і соціального розшарування суспільства.

Адміністрування такого варіанту оподаткування буде значно дешевшим, прозором і простим у використанні.


2. В пропозиціях до змін податкової системи розробниками багато уваги приділено оподаткуванню трудового доходу у вигляді заробітної плати. Однак пропонуючи підвищити ставку на високі зарплати до 20% для працівників, які отримують дохід нелегкою працею, поза увагою залишилися доходи від нетрудової діяльності (дивіденди, проценти по депозитним вкладам, прибутки від продажу рухомого та нерухомого майна ін).

На сьогодні існує явний дисбаланс в оподаткуванні цих видів доходів.

^ Адже багаті українці сьогодні фактично звільнені на законодавчому рівні від сплати податків на доходи фізичних осіб. А все тому, що офіційно багаті люди заробітну плату в основному не отримують (а тому й не платять з неї податок і не здійснюють відрахувань до фондів соцстрахування), а їхні основні доходи або не оподатковуються (відсотки по депозитних вкладах, оподаткування яких передбачається з 2015 року) або оподатковуються за ставкою щонайменше втричі нижчою ніж заробітна плата (зокрема, дивіденди оподатковуються за ставкою 5%). Такі тенденції в оподаткуванні не мотивують до отримання трудових доходів, а стимулюють прошарок рантьє. При цьому кількість офіційних міліонерів невпинно зростає.

^ Довідково: більш як 90% надходжень від податку на доходи фізичних осіб становлять надходження у вигляді заробітної плати.


3. Необхідно відмінити звільнення від оподаткування процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України (пп.165.1.2 ст.165). Адже основна частка отриманого доходу офіційних українських мільйонерів припадає на інвестиційний прибуток від здійснення операцій з цінними паперами та корпоративними правами, операцій купівлі-продажу нерухомого майна, а також отримання іноземних доходів. Отже зазначеною пільгою користуються зовсім не бідні люди.


4. Україна за Конституцією є соціальною державою, яка гарантує своїм громадянам безкоштовне лікування і освіту, як мінімум, не повинна стягувати податки з тих сум, якими населення розраховується за отримані послуги в лікарнях, поліклініках, школах і дитсадках.

У Податковому кодексі передбачено норму щодо включення до податкової знижки витрат на лікування та медичне обслуговування. Однак ця норма не працює, оскільки введення її в дію передбачається тільки після ухвалення Закону про обов'язкове медичне страхування. Зважаючи на це, вважаю доцільним зняти таке обмеження і дозволити включати до податкової знижки витрати на лікування і медобслуговування в тому ж розмірі, як і витрати на навчання - на сьогодні це 1500 грн. на місяць.

5. Щодо податкової соціальної пільги

^ Не підтримую пропозицію відмінити основну податкову соціальну пільгу, виходячи з наступного.

Відповідно до проведених розрахунків після скасування основної податкової соціальної пільги та збільшення єдиного соціального внеску з 6,3% до 9,3% , навіть за умови зниження ставки податку на доходи з фізичних осіб з 15% до 10% працівник, отримуючи 1000 грн. зарплати зобов'язаний буде сплатити 90,7 грн. податку замість 64,13 грн. - тобто на 26,57 грн. більше.

Така людина отримає на 83,57 грн. менше зарплати - замість 899,87 грн. в діючих умовах отримає 816,30 грн.

Розробниками зазначено про відсутність негативного соціального ефекту для даної категорії громадян, у звязку з підвищенням рівня заробітної плати, однак відповідні розрахунки в документі не наводяться.

Пропозиція щодо скасування податкової соціальної пільги без відповідного реального збільшення заробітної плати відносно вартісної величини фактичного прожиткового мінімуму призведе до зменшення доходів для незаможніх громадян, зарплати яких вистачає лише щоб прогодувати себе й свою сім'ю. А таких працівників (які сьогодні мають право на податову соціальну пільгу) більше 30% працюючих громадян.

Наслідком прийняття таких змін може стати збільшення розшарування й соціальної напруги в суспільстві.


Зважаючи на вищевикладене, пропоную:

- виключити положення щодо скасування основної податкової пільги та введення прогресивної шкали оподаткування 10, 15, 20%;

- розділ "податок на доходи фізичних осіб" доповнити наступними ключовими завданнями податкового реформування:

1. уніфікація підходу до оподаткування зарплати та прибутку підприємств шляхом відновлення дії неоподатковуваного мінімуму на рівні прожиточного мінімуму для працездатних осіб – еквіваленту собівартості для працюючих громадян, за умови застосування єдиної ставки податку на доходи фізичних осіб.

2. встановлення рівня податкового навантаження на доходи від трудової діяльності у вигляді заробітної плати на рівні не вищому, ніж рівень оподаткування інших доходів (дивідендів, процентів від депозитних вкладів, прибутків від оренди та продажу майна тощо);

3. удосконалення порядку надання податкової знижки, зокрема шляхом запровадження реального механізму віднесення до її складу витрат на лікування та медичне обслуговування.

4. введення оподаткування процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України.


^ 3. Розділ "Єдиний соціальний внесок"


Необхідно звернути увагу на те, що за природою походження внески на соціальне страхування не є податками, оскільки вони мають цільове страхове призначення – на страхове відшкодування втраченого заробітку внаслідок настання страхового випадку, нещасного випадку на виробництві та в інших випадках непрацездатності. Відповідно до міжнародних норм, зокрема Конвенцій і Рекомендацій МОТ, внески на соціальне страхування не належать до податків і не включаються до державного бюджету чи місцевих бюджетів. Це самостійна система, яка має бути відокремлена від податків і зборів.

Щодо розміру внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, то він в Україні є високим (42,21%), але не критичним. Загальний розмір страхових внесків в багатьох країнах є досить високим, а, наприклад, в Німеччині, Франції, Австрії, Польщі, Угорщині, Чехії є навіть вищим ніж в Україні (42-45%).

Враховуючи те, що частка оплати праці в структурі операційних видатків за останні 10 років не перевищує 9%, а в вищезазначених країнах складає 35-70%, то вплив на собівартість продукції зазначеної величини внесків є мізерною.

Проектом податкових змін пропонується знизити розмір єдиного соціального внеску до 18,6 %, але при цьому не вносяться пропозиції щодо джерел повного заміщення втрачених Пенсійним фондом та фондами соціального страхування відповідних страхових коштів (пропонується лише 22,5 із втрачених 90,4 млрд.грн.).

Крім того, звертаю увагу на некоректність проведених розрахунків. Так, єдиний соціальний внесок нараховується на заробітну плату (дохід) в межах 17, а не 10 прожиткових мінімумів для працездатної особи.

Запровадження єдиного соціального внеску на покупку іноземної валюти підтримується, втім надходження від нього мають спрямовуватися до Пенсійного фонду.

Пропоную з матеріалів щодо змін до податкової системи вилучити питання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і не розглядати його при обговоренні пропозицій щодо податків.

Питання тарифної політики у сфері соціального страхування мають розглядатися окремо від податків і, як відомо, нині Міністерством соцполітики опрацьовуються питання удосконалення бази для нарахування єдиного соціального внеску, його розмірів між видами соціального страхування та роботодавцями і найманими працівниками тощо.


Загальні зауваження:

1. В запропонованому документі необхідно визначити етапність проведення податкових змін із зазначенням конкретних термінів.

2. Необхідно виважено підійти до питання скасування податкових пільг з податку на прибуток (розробниками не наведено перелік таких пільг) з метою уникнення гальмування темпів розвитку економіки України.
Похожие:

Додаток до листа Щодо ідеї реформування податкової системи та її цілей iconДодаток 1 до листа № від 2012 р. Анкета Оцінка впливу запровадження Концепції реформування податкової системи України на діяльність платника податків
Назва суб’єкта господарювання (за бажанням)
Додаток до листа Щодо ідеї реформування податкової системи та її цілей iconАналітичні матеріали успп до Концепції реформування податкової системи України
Міністерства фінансів України спільно з Державною податковою службою України на тему: «Зміни податкової системи України». Метою засідання...
Додаток до листа Щодо ідеї реформування податкової системи та її цілей iconДодаток 1 Огляд існуючих законів, розпоряджень І концепцій щодо системи управління в аграрному секторі та її реформування, відповідні джерела в мережі Інтернет
Указ Президента України „Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” від 3 грудня 1999 року...
Додаток до листа Щодо ідеї реформування податкової системи та її цілей iconДодаток до листа Держгірпромнагляду спо всеукраїнських профспілок від 04. 08. 2011 №1/03 2/5716 Проект
Окремий розділ „Реформування системи забезпечення охорони праці в Україні” до Стратегії розвитку України
Додаток до листа Щодо ідеї реформування податкової системи та її цілей icon05/01-16/1470 Від 27. 08. 2012 Звернення учасників публічного обговорення «Впровадження соціальних ініціатив в ході податкової реформи: погляд у майбутнє»
Учасники публічного обговорення, яке відбулося у Федерації профспілок України 21 серпня ц р., підтримують необхідність подальшого...
Додаток до листа Щодо ідеї реформування податкової системи та її цілей iconЗакон про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи (№7455) 8 липня 2011 р. Фракція партії регіонів член депутатської фракції
Список народних депутатв україни, які проголосували «ЗА» закон про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної...
Додаток до листа Щодо ідеї реформування податкової системи та її цілей iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України (щодо реформування податкової системи України)
Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13—17, ст. 112) такі зміни
Додаток до листа Щодо ідеї реформування податкової системи та її цілей iconРеформування системи технічного регулювання
Заходи щодо реалізації завдань (законопроектна робота, інституційне реформування, розробка нормативно-правових актів для реалізації...
Додаток до листа Щодо ідеї реформування податкової системи та її цілей iconПлан реформування системи технічного регулювання
Заходи щодо реалізації завдань (законопроектна робота, інституційне реформування, розробка нормативно-правових актів для реалізації...
Додаток до листа Щодо ідеї реформування податкової системи та її цілей iconДовідка щодо напрямів реформування земельних відносин на ринкових засадах
Реформування земельних відносин і заснована на ньому перебудова усієї системи організації аграрного виробництва мають особливе значення...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов