Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання icon

Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворюванняНазваниеПоложення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
Дата конвертации30.07.2013
Размер80.78 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

До постанови правління Фонду від 03.11.2011 року № 41«Про затвердження Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання».


Зміст Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Пропозиції Міністерства юстиції України до Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

І. Загальні положення

1.2. Терміни, що вживаються в Положенні:

….

обмеження життєдіяльності – неможливість виконувати повсякденну діяльність способом і в обсязі, звичайних для людини, що створює перешкоди у соціальному середовищі, ставить її в незручне становище порівняно зі здоровими і проявляється частковою або повною втратою здатності до самообслуговування, пересування, орієнтації, спілкування, навчання, контролю за поведінкою, а також значним обмеженням обсягу трудової діяльності, зниженням кваліфікації і призводить до соціальної дезадаптації;


І. Загальні положення

1.2. Терміни, що вживаються в Положенні:

…..

обмеження життєдіяльності – повна або часткова втрата особою внаслідок захворювання, травми або вроджених вад здатності або можливості самообслуговування, самостійного пересування, спілкування, орієнтації, контролювання своєї поведінки;ІІ. Забезпечення  потерпілих  необхідними видами догляду

2.2. Потребу потерпілих у спеціальному медичному, постійному сторонньому догляді та побутовому обслуговуванні визначають медико-соціальні експертні комісії (далі – МСЕК) на підставі висновку лікарсько-консультаційної комісії (далі-ЛКК).

Якщо МСЕК встановлено, що потерпілий потребує кількох видів допомоги, оплата проводиться за кожним її видом окремо.

ІІ. Забезпечення  потерпілих  необхідними  видами догляду

2.2. Потребу потерпілих у спеціальному медичному, постійному сторонньому догляді та побутовому обслуговуванні визначають медико-соціальні експертні комісії (далі – МСЕК)

Якщо МСЕК встановлено, що потерпілий потребує кількох видів допомоги, оплата проводиться за кожним її видом окремо.

2.3. Повторний огляд потерпілих ЛКК та МСЕК для встановлення потреби у спеціальному медичному догляді, постійному сторонньому догляді та побутовому обслуговуванні або їх скасуванні при відсутності медичних показань для призначення проводиться раз на один – три роки.


2.3. Повторний огляд МСЕК потерпілих з нестійкими, оборотними змінами та порушеннями функцій організму з метою визначення ефективності реабілітаційних заходів, стану здоров’я, ступеня соціальної адаптації, а також для встановлення потреби у спеціальному медичному догляді, постійному сторонньому догляді та побутовому обслуговуванні проводиться раз на один – три роки.

2.4. Повторний огляд потерпілих, інвалідність яких встановлено без зазначення строку проведення повторного огляду, проводиться раніше зазначеного строку за заявою такого потерпілого, інших заінтересованих осіб у разі настання змін у стані здоров’я і працездатності або за рішенням суду чи прокуратури.

2.4. Повторний огляд МСЕК потерпілих, інвалідність яких встановлено без зазначення строку проведення повторного огляду, проводиться раніше зазначеного строку за заявою такого потерпілого, інших заінтересованих осіб у разі настання змін у стані здоров’я і працездатності або за рішенням суду чи прокуратури.

2.5. Для взяття на облік потерпілий (законний представник потерпілого) повинен подати до робочих органів виконавчої дирекції Фонду такі документи:

а) заяву;

б) висновок МСЕК про потребу у забезпеченні необхідними видами догляду та/або індивідуальну програму реабілітації, затверджену МСЕК із зазначенням терміну надання послуги;

в) копію висновку ЛКК про потребу у забезпеченні необхідними видами догляду (оригінал подається до МСЕК);

г) перелік необхідних спеціальних медичних і санітарних процедур, медичних маніпуляцій, визначений ЛКК (у разі призначення спеціального медичного догляду);

2.5. Для взяття на облік потерпілий (законний представник потерпілого) повинен подати до робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцем знаходження справи про страхові виплати заяву про забезпечення необхідними видами догляду.

До заяви додаються копії висновку МСЕК про потребу у забезпеченні необхідними видами догляду та, у разі наявності, індивідуальної програми реабілітації, завірені працівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду на підставі пред’явлених потерпілим оригіналів цих документів.


2.6. У разі призначення потерпілому МСЕК спеціального медичного догляду, робочий орган виконавчої дирекції Фонду не пізніше п’яти робочих днів звертається до лікарсько-консультативної комісії з метою визначення переліку необхідних спеціальних медичних і санітарних процедур, медичних маніпуляцій, тощо.

2.8. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду реєструють заяви потерпілих у журналі обліку (додаток 1) та за згодою потерпілих відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» вносять всі необхідні дані до електронної системи.


2.9. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду реєструють заяви потерпілих у ^ Журналі обліку потерпілих, яким здійснюється фінансування витрат на необхідні види догляду (додаток до Положення) та за згодою потерпілих відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» вносять всі необхідні дані до електронної системи.

^ Зазначений у цьому пункті журнал повинен бути пронумерованим, прошнурованим та скріпленим підписом начальника відділення виконавчої дирекції Фонду та печаткою.

2.9. У разі встановлення МСЕК загального відсотка втрати професійної працездатності за сукупністю внаслідок декількох професійних захворювань чи виробничої травми інвалід внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання подає висновок МСЕК із визначенням видів догляду відповідно до кожної сукупної причини інвалідності окремо з урахуванням відсотків стійкої втрати працездатності та зазначенням ступеня обмеження його життєдіяльності.

виключити


2.10. У разі встановлення МСЕК групи інвалідності за сукупністю внаслідок професійного захворювання чи виробничої травми і загального захворювання інвалід внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання подає висновок МСЕК із визначенням видів догляду відповідно до кожної сукупної причини інвалідності окремо з урахуванням відсотків стійкої втрати працездатності та зазначенням ступеня обмеження його життєдіяльності.

виключити

ІІІ. Фінансування витрат

3.1. Фінансування витрат на спеціальний медичний догляд, постійний сторонній догляд та побутове обслуговування здійснюється за прямими наслідками страхового випадку виконавчою дирекцією Фонду, робочими органами виконавчої дирекції Фонду незалежно від того, ким вони здійснюються, в межах визначених коштів на ці цілі шляхом:

поштового переказу за місцем його постійного проживання;

перерахування відповідних сум на його особовий рахунок, відкритий в банківській установі, вказаній в його заяві;

укладання договорів (у разі необхідності) із закладами охорони здоров’я державної та/або комунальної форм власності, санаторно-курортними, реабілітаційними закладами (відділеннями), організаціями товариства Червоного Хреста;

укладання договорів з державними та/або комунальними закладами і установами, організаціями товариства Червоного Хреста, що надають відповідні соціальні послуги;

укладання договорів з фізичними особами, які мають право на надання відповідних послуг.

Примірні форми договорів розробляються та затверджуються виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

ІІІ. Фінансування витрат

3.1. Фінансування витрат на спеціальний медичний догляд, постійний сторонній догляд та побутове обслуговування здійснюється за прямими наслідками страхового випадку виконавчою дирекцією Фонду, робочими органами виконавчої дирекції Фонду незалежно від того, ким вони здійснюються, в межах визначених коштів на ці цілі шляхом:

поштового переказу за місцем його постійного проживання;

перерахування відповідних сум на його особовий рахунок, відкритий в банківській установі, вказаній в його заяві;

укладання договорів (у разі необхідності) із закладами охорони здоров’я державної та/або комунальної форм власності,санаторно-курортними, реабілітаційними закладами (відділеннями), соціальними службами, що надають відповідні соціальні послуги

укладання договорів з фізичними особами, які мають право на надання відповідних послуг.


3.2. Сума витрат на необхідний догляд за потерпілим залежить від виду догляду, встановленого МСЕК, і повинна відповідати (на місяць):

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, - на спеціальний медичний догляд;

половині розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, - на постійний сторонній догляд;

чверті розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, - на побутове обслуговування.

3.2. Сума витрат на необхідний догляд за потерпілим залежить від виду догляду, встановленого МСЕК, і не може бути меншою (на місяць) від:

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, - на спеціальний медичний догляд;

половині розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, - на постійний сторонній догляд;

чверті розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, - на побутове обслуговування

3.6. Заклади охорони здоров’я державної та/або комунальної форм власності, санаторно-курортні, реабілітаційні заклади (відділення), державні та/або комунальні заклади і установи, що надають медичні та/або соціальні послуги:

ведуть окремий облік витрат і надають робочим органам виконавчої дирекції Фонду рахунки для сплати та інші документи відповідно до укладених договорів;

у разі невиконання взятих на себе зобов’язань або нецільового використання коштів несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами укладених договорів.

3.6. Заклади охорони здоров’я державної та/або комунальної форм власності, санаторно-курортні, реабілітаційні заклади (відділення), державні та/або комунальні заклади і установи, що надають медичні та/або соціальні послуги надають робочим органам виконавчої дирекції Фонду рахунки для сплати та інші документи відповідно до укладених договорів;Інші пункти Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання про залишаються без змінНачальник управління організації

надання соціальних послуг В.МихальськаПохожие:

Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання iconПоложення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання Обґрунтування необхідності прийняття акта
Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України обов’язків щодо своєчасного...
Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання iconПоложення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (район, місто, область)
Обліку потерпілих, яким здійснюється фінансування витрат на необхідні види догляду
Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання iconПоложення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання iconПоложення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання iconПро затвердження Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання iconПоложення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер
Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання iconПоложення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на слухові апарати
Правління фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань україни
Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання iconПоложення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на окуляри і протезування очей
Правління фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань україни
Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання iconПоложення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
України (далі – виконавча дирекція Фонду), управліннями виконавчої дирекції Фонду у Автономній Республіці Крим, областях, містах...
Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання iconПоложення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
України (далі – виконавча дирекція Фонду), управліннями виконавчої дирекції Фонду у Автономній Республіці Крим, областях, містах...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов