Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про єдиний податок\" icon

Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про єдиний податок"НазваниеПояснювальна записка до проекту Закону України "Про єдиний податок"
Дата конвертации31.07.2013
Размер60.86 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


до проекту Закону України "Про єдиний податок"


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На сьогоднішній день сплата єдиного податку передбачена Указом Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" (далі – Указ). Ця система забезпечила динамічний розвиток сфери малого підприємництва та стабільні надходження до бюджету, що свідчить про адаптованість та прийнятність її для значної категорії суб’єктів підприємницької діяльності, і є дієвою формою державної підтримки суб’єктів малого підприємництва.

За 11 років дії Указу кількість платників єдиного податку збільшилась майже в 14 разів (із 95 тис. осіб до 1304,5 тис. осіб), а надходження до бюджетів від сплати єдиного податку зросли в 32 рази (зі 127 млн. грн. в 1999 році до 4107,6 млн. грн. у 2009 році). При цьому, платники єдиного податку створили понад 1,6 млн. робочих місць.

Як відомо, Конституція України визначає, що виключно законами встановлюються система оподаткування, податки і збори.

Тому, необхідним є прийняття окремого закону, який би визначав правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного податку, умови та порядок нарахування і сплати єдиного податку.

Разом з тим, на сьогодні актуальною є необхідність збільшення граничного обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та перегляду видів підприємницької діяльності, що дають право на сплату єдиного податку.

Незважаючи на те, що в економіці постійно відбуваються зростання індексу інфляції, мінімальної заробітної плати, споживчих цін, тощо, з часу прийняття Указу граничний обсяг виручки від реалізації не змінювався.

Крім того, останнім часом прийнято ряд законів, норми яких внесли суттєві зміни в порядок сплати внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування, створили проблему подвійного оподаткування та відчутне фінансове навантаження, особливо на фізичних осіб-підприємців.

Підготовка та внесення проекту Закону України "Про єдиний податок" викликана об’єктивною потребою створення належного нормативно-правового забезпечення подальшого розвитку підприємницької діяльності в Україні, приведення його у відповідність до чинного законодавства України, необхідністю розв’язання визначених проблем оподаткування.

Особливу увагу заслуговує той факт, що прийняття запропонованих законопроектом норм стануть гарантованим джерелом надходжень до державного та місцевих бюджетів, до Пенсійного фонду у вигляді єдиного соціального внеску.


^ 2. Цілі і завдання прийняття акта

Ціль законопроекту - це законодавче закріплення механізму сплати єдиного податку.

Завдання законопроекту - вирішення проблемних питань у сфері сплати єдиного податку, що сьогодні існують; удосконалення правового регулювання оподаткування суб'єктів малого підприємництва; збільшення граничного обсягу виручки від реалізації продукції, що дає право на сплату єдиного податку.


^ 3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

У проекті передбачено терміни, що застосовуються в Законі, сфера правового регулювання Закону, принципи збору та ведення обліку єдиного податку.

Визначаються платники єдиного податку, їх права та обов'язки. Визначено коло осіб, які за характером своєї діяльності не можуть бути платниками єдиного податку.

Так, платниками єдиного податку можуть бути:

- фізичні особи-підприємці, які провадять господарську діяльність без утворення юридичної особи, у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, перебуває не більше ніж 10 осіб одночасно та у яких граничний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. грн.;

- юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб і граничний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 5 млн. грн.

Окремими розділом проекту встановлюються ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, об'єкт оподаткування, особливості сплати платниками єдиного податку окремих податків і зборів та інших платежів.

Так, ставки для фізичних осіб установлюються щороку сільськими, селищними та міськими радами у межах від 20 до 200 гривень на місяць.

Для юридичних осіб передбачається застосування таких ставок єдиного податку:

- 3 відсотки суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у разі сплати податку на додану вартість;

- 5 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

З метою врегулювання питання адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами-підприємцями, передбачено, що 50% єдиного податку, що сплачується такими особами, направляється до Пенсійного фонду України, як єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Проектом передбачена відповідальність за порушення положень закону в частині здійснення діяльності, при якій особа не може бути платником податку, або у разі перевищення дозволеного обсягу виручки, у вигляді здійснення оподаткування за ставкою 15% від отриманої в результаті зазначених порушень виручки.

Новацією проекту Закону є отримання свідоцтва про сплату єдиного податку без обмеження терміну його дії.

З метою захисту прав та інтересів платників податку встановлюються особливості проведення перевірок платників єдиного податку.

Так, передбачено, що для новостворених суб'єктів господарювання перевірки можуть здійснюватися виключно не раніше трьох років від початку державної реєстрації таких суб’єктів господарювання; тривалість перевірок платників єдиного податку не повинна перевищувати 3 робочих днів, а продовження на строк не більше 2 днів.

Прикінцевими положеннями законопроекту пропонуються відповідні зміни, направлені на реалізацію цього Закону.

Також пропонується денонсувати Угоду між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна, у частині, що стосується відносин між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр.

Така денонсація дозволить значно скоротити обсяги виведення капіталу до Кіпру, суттєво зменшити кількість операцій за участю Кіпру, кінцевою метою яких є мінімізація податкових зобов’язань, а відтак буде нівельовано негативний вплив Угоди на податкову систему України від надання необґрунтованих податкових пільг, що в свою чергу зумовить збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.


^ 4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Сфера правого регулювання зазначеного питання базується на положеннях Конституції України, Закону України "Про систему оподаткування", Закону України "Про податок на додану вартість", Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва", інших законодавчих актів.

Реалізація законопроекту не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів.


^ 5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребує фінансових і матеріальних витрат за рахунок Державного бюджету України.


6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Впровадження запропонованого проекту Закону надасть можливість врегулювати на законодавчому рівні правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного податку, умови та порядок нарахування і сплати єдиного податку.

За рахунок підвищення розмірів обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що дає право на сплату єдиного податку, та запровадження відповідальності в частині перевищення граничного обсягу виручки можна очікувати збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Крім того, із прийняттям закону будуть вирішені певні проблемні питання у сфері сплати єдиного податку, що сьогодні існують, удосконалено правове регулювання оподаткування суб'єктів малого підприємництва.


Народний депутат України Королевська Н.Ю.Похожие:

Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про єдиний податок\" iconРеферату : Єдиний податок, фіксований податок Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування Єдиний податок, фіксований податок Законодавче нормативна база
Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва від 28. 06. 1999...
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про єдиний податок\" iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України «Про посилення захисту прав інвесторів під час інвестування (фінансування) будівництва житла»
Місцеві ради обов'язково установлюють податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок та збір за провадження...
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про єдиний податок\" iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України "Про єдиний податок"
Стаття 64. Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних...
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про єдиний податок\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення зміни до ст. 31 Закону України Про
Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення зміни до ст. 31 Закону України
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про єдиний податок\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Україні
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про єдиний податок\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення до Закону України «Про захист суспільної моралі»
Так, понятійний апарат Закону недосконалий, наведені визначення неоднозначні, значна частина термінів, що вживаються в цьому Законі,...
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про єдиний податок\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про ратифікацію Угоди між Україною та Естонською Республікою у сфері соціального забезпечення"
Проект акта розроблено відповідно до пункту "б" частини другої статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України"
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про єдиний податок\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України про внесення зміни до статті 6 Закону України “Про третейські суди”
Прийняття законопроекту обумовлене необхідністю забезпечення права споживача на захист своїх прав у суді загальної юрисдикції
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про єдиний податок\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про відпустки"
До частини першої статті 19 Закону України “Про відпустки” (Відомості Верховної Ради України, 1997, №2, ст. 4; 2005, №2, ст. 36;...
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про єдиний податок\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про право територіальних громад на об’єднання»
Указом Президента України від 12. 03. 2013 №128/2013, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов