Розділ VI порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у солідарній системі. Призначення, перерахунок та виплата пенсії icon

Розділ VI порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у солідарній системі. Призначення, перерахунок та виплата пенсіїНазваниеРозділ VI порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у солідарній системі. Призначення, перерахунок та виплата пенсії
Дата конвертации31.07.2013
Размер36.51 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

Добрий день!

Ми, подружжя Максимчуків Леоніда та Неллі, працюючих пенсіонерів.

Дізнались про вказівку Вищого адміністративного суду України адміністративним судам (http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/adminsud/2158-1049.html).

На підставі цього листа від 19.07.2011 р. N 1049/11/13-11 ми робимо висновок, що працюючі пенсіонери вже не зможуть відстояти свої права у судах, не зважаючи на те, що Закони на їхньому боці. На даний час майже всі справи знаходяться в апеляційних судах з початку 2011 року без розгляду.

На чию користь будуть розглядатись такі справи в апеляційних судах, залежить від порядності суддів, на що дуже маленька надія.

Про що говорить Закон України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування»:

Розділ VI

^ ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ДОХОДУ) ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЇ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ. ПРИЗНАЧЕННЯ, ПЕРЕРАХУНОК ТА ВИПЛАТА ПЕНСІЇ

Стаття 40. Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії

1. Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановленому законодавством, а за період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року - за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

^ 2. Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою:

Зп = Зс х (Ск : К), де:

Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;

Зс - середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії;

^ Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний

місяць (Кз + Кз + Кз + ... + Кз );

1 2 3 n

К - кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за попередній рік для визначення заробітної плати (доходу) враховується наявна середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяці попереднього року з наступним перерахунком заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії після отримання даних про середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії.


Стаття 42. Індексація та перерахунок пенсій у зв'язку із збільшенням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, прожиткового мінімуму та страхового стажу

4. У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії.

^ Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через два роки після попереднього перерахунку з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії.

Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія, або за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону.


Тепер Закон України «Про пенсійне забезпечення»:

ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЙ
^

Стаття 69. Перерахунок пенсій з більш високого заробітку


Пенсіонерам, які пропрацювали після призначення пенсій за віком або інвалідністю не менш як 2 роки з більш високим заробітком, ніж той, з якого було обчислено пенсію, встановлюється за заявою пенсіонера новий розмір пенсії виходячи з більш високого заробітку, який визначається за 2 роки роботи підряд після призначення пенсії відповідно до статей 64 — 67 цього Закону.

^ На тих же умовах провадиться перерахунок пенсії, призначеної в мінімальному розмірі у зв’язку з відсутністю заробітку.

У разі дальшого зростання заробітку пенсіонера провадиться за його заявою новий перерахунок пенсії. Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через 2 роки роботи після попереднього перерахунку.


При розрахунку середньомісячного заробітку для обчислення пенсії відповідно до частини 2 статті 40 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» при застосуванні показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за 2007 рік відбувається його заниження до рівня 2007 року.

При коригуванні заробітку шляхом множення коефіцієнта заробітку на показник середньої заробітної плати за рік, що передує року звернення за призначенням пенсії, проводиться з метою осучаснення раніше отриманого заробітку, тобто приведення його до теперішнього часу. Якщо для перерахунку пенсії подається заробітна плата за 2009 рік, то коригування цієї заробітної плати на показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за 2007 рік втрачає позитивне соціальне значення. У такому випадку осучаснення заробітку не відбувається, а навпаки, провадиться його штучне заниження.


Просимо розглянути та підняти це питання у ЗМІ. Вважаємо цей лист шулерством з боку судової гілки влади.


З повагою,

Сім’я МаксимчуківПохожие:

Розділ VI порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у солідарній системі. Призначення, перерахунок та виплата пенсії iconПоложення (норми) проекту акта Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" Стаття 42. Індексація та перерахунок пенсій у зв'язку із збільшенням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки
Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія
Розділ VI порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у солідарній системі. Призначення, перерахунок та виплата пенсії iconПостанова від 2010 р. № Київ
Про внесення змін до Порядку визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування...
Розділ VI порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у солідарній системі. Призначення, перерахунок та виплата пенсії iconПоложення (норми) запропонованого проекту Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» Стаття 28. Мінімальний розмір пенсії за віком > 1
У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі...
Розділ VI порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у солідарній системі. Призначення, перерахунок та виплата пенсії iconПорядок визначення розміру заробітної плати (доходу) для призначення та перерахунку пенсій державним службовцям
Закону України „Про державну службу від 17 листопада 2011 року №4050-уі визначаються за вибором того, хто звернувся за пенсією за...
Розділ VI порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у солідарній системі. Призначення, перерахунок та виплата пенсії iconПостанова від № Київ Про внесення змін до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
Ни до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим...
Розділ VI порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у солідарній системі. Призначення, перерахунок та виплата пенсії iconПро затвердження Порядку визначення заробітної плати для призначення та перерахунку пенсії Кабінет Міністрів України постановляє
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається
Розділ VI порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у солідарній системі. Призначення, перерахунок та виплата пенсії iconПорядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
Відповідно до цього Порядку здійснюється також обчислення середньої заробітної плати (грошового забезпечення) у разі, коли застрахованим...
Розділ VI порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у солідарній системі. Призначення, перерахунок та виплата пенсії iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням”
...
Розділ VI порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у солідарній системі. Призначення, перерахунок та виплата пенсії iconЗакон України (№4050-vi) «Про державну службу», який набирає чинності з 1 січня 2013 року
До питання: «Про проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку визначення розміру заробітної плати обчислення...
Розділ VI порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у солідарній системі. Призначення, перерахунок та виплата пенсії iconДовідка про складові заробітної плати (посадовий оклад, надбавка за ранг, надбавка за вислугу років), що подається для обчислення пенсії відповідно до Закону України “Про державну службу”
Додаток до Переліку та порядку подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов