Розпорядження від 11 серпня 2010 р. №1609-р Київ Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати icon

Розпорядження від 11 серпня 2010 р. №1609-р Київ Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної платиНазваниеРозпорядження від 11 серпня 2010 р. №1609-р Київ Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати
Дата конвертации31.07.2013
Размер74.73 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 серпня 2010 р. № 1609-р

Київ

Про затвердження плану невідкладних заходів
щодо погашення заборгованості із заробітної плати


1. З метою виконання указів Президента України щодо погашення заборгованості із заробітної плати, яка станом на 1 березня 2010 р. досягла 1737,7 млн. гривень, затвердити план невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати, що додається.

2. Попередити керівників Міністерства оборони, Міністерства культури і туризму, Державного комітету з державного матеріального резерву, Державного комітету рибного господарства, Сумської, Херсонської, Житомирської, Миколаївської, Закарпатської обласних та Київської міської держадміністрацій, керівників державних підприємств, що у разі невиконання указів Президента України та рішень Кабінету Міністрів України щодо погашення заборгованості із заробітної плати до них будуть вжиті заходи відповідно до законодавства.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання недержавної форми власності вжити заходів для притягнення до відповідальності осіб, винних у допущеній заборгованості із заробітної плати.

4. Контроль за виконанням плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати покласти на голову Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат Міністра праці та соціальної політики Надрагу В. І.

^ Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ


Інд.26


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2010 р. № 1609-р

ПЛАН
невідкладних заходів щодо погашення
заборгованості із заробітної плати


1. Провести засідання колегії, на якому розглянути стан погашення заборгованості із заробітної плати, затвердити відповідні заходи та прийняти рішення про притягнення до відповідальності посадових осіб і керівників підприємств, установ та організацій, які допустили порушення законодавства з питань своєчасної виплати заробітної плати. Копію рішення колегії подати Мінпраці.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

У двотижневий строк.

2. Проводити засідання тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, утворених при центральних органах виконавчої влади, місцевих держадміністраціях, на яких заслуховувати звіти керівників підприємств, установ та організацій про вжиті заходи до погашення заборгованості із заробітної плати та здійснення постійного контролю за виконанням їх рішень. Копію рішення тимчасової комісії подавати Мінпраці.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Щомісяця до 20 числа.

3. Провести на підприємствах державної та комунальної форми власності, які мають заборгованість із заробітної плати, аналіз витрат на утримання адміністративно-господарського апарату, легкового автотранспорту, благодійництво та інших витрат невиробничого характеру, прийняти рішення щодо їх скорочення та спрямування зазначених фінансових ресурсів на погашення заборгованості із заробітної плати та внести відповідні зміни до фінансових планів на 2010 рік. Інформацію про вжиті заходи, порівняльну таблицю до фінансового плану подати Мінпраці.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

До 20 вересня 2010 року.

4. Провести детальний аналіз фінансово-господарської діяльності неактивних державних і комунальних підприємств та підприємств, щодо яких порушено справу про банкрутство, на яких заборгованість із заробітної плати має довготривалий характер, визначити шляхи та строки відновлення їх господарської діяльності, приватизації або ліквідації. Інформацію про заплановані заходи та строки їх виконання подати Мінпраці.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

До 20 вересня 2010 року.

5. Забезпечити погашення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади:

у сумі, на яку мала бути скорочена заборгованість у червні — липні 2010 р. відповідно до завдань, установлених Кабінетом Міністрів України.

До 1 вересня 2010 року;

не менш як 3,8 відсотка щомісяця, у грудні 2010 р. не менш як 5 відсотків заборгованості на 1 червня 2010 року.

У серпні — грудні 2010 року.

Інформацію про стан виконання подавати Мінпраці.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Щомісяця до 15 числа.

6. Скласти зведений графік погашення заборгованості із заробітної плати на підставі уточнених графіків погашення заборгованості із заробітної плати, що надійшли від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. Інформацію про дотримання зведеного графіка подавати Кабінетові Міністрів України.

Мінпраці.

Щомісяця до 28 числа.

7. Подати Мінекономіки пропозиції щодо виключення з переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, підприємств, які мають довготривалу заборгованість із заробітної плати, діяльність яких не відповідає критеріям, визначеним частиною другою статті 5 Закону України “Про приватизацію державного майна”.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

До 1 вересня 2010 року.

8. Узагальнити пропозиції органів, уповноважених управляти державним майном, та подати Кабінетові Міністрів України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”.

Мінекономіки.

До 1 жовтня 2010 року.

9. Забезпечити у 2010 році своєчасну виплату заробітної плати за час щорічної відпустки педагогічним та науково-педагогічним працівникам. Інформацію про проведену роботу подавати Мінпраці.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з Мінфіном та Державним казначейством.

15 серпня і 1 вересня 2010 року.

10. Інформувати Мінпраці та Мінфін про заборгованість із заробітної плати та інших соціальних виплат працівникам бюджетної сфери за рахунок державного та місцевих бюджетів.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Щотижня.

11. Проводити аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємствах державної і комунальної власності та вжити заходів до поліпшення розрахунків між суб’єктами господарської діяльності та бюджетами всіх рівнів. Інформацію про проведену роботу з наведенням конкретних даних подавати Мінпраці.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

1 вересня, 1 листопада і 20 грудня 2010 року.

12. Розглядати питання щодо можливості реалізації майна та земельних ділянок підприємств, які мають заборгованість із заробітної плати, що не використовуються для організації виробничого процесу, та вжити в установленому порядку заходів до їх реалізації і спрямування коштів на погашення заборгованості із заробітної плати. Інформацію про проведену роботу з наведенням конкретних даних подавати Мінпраці.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

1 вересня, 1 листопада і 20 грудня 2010 року.

13. Вживати заходів до недопущення бюджетними установами кредиторської заборгованості суб’єктам господарської діяльності за виконані роботи, надані послуги та отримані матеріальні цінності.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно.

14. Проаналізувати повноту врахування видатків для оплати праці працівників бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів, у затверджених місцевих бюджетах на 2010 рік порівняно з обсягами видатків на оплату праці цих працівників, обчисленими Мінфіном під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів у поточному році, та у разі виявлення значних розбіжностей вжити відповідних заходів. Інформацію про вжиті заходи подати Мінпраці.

Мінфін.

До 10 вересня 2010 року.

15. Розглядати можливості першочергового спрямування коштів, які повертаються з державного бюджету, на погашення заборгованості із заробітної плати. Інформацію про результати розгляду подавати Мінпраці.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з державними і комунальними підприємствами.

Щомісяця до 5 числа.

16. Підвищити вимоги Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат до керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо здійснення заходів, пов’язаних з погашенням заборгованості із заробітної плати, та притягнення до відповідальності керівників підприємств, які допустили заборгованість із заробітної плати.

Мінпраці.

Друге півріччя 2010 року.

17. Подавати інформацію про заборгованість із заробітної плати Генеральній прокуратурі України, МВС, Мінфіну, ДПА і Державному казначейству для вжиття ними заходів відповідно до законодавства.

Мінпраці.

Щотижня.

18. Подавати Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про стан виконання плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати.

Мінпраці.

Щомісяця до 15 числа.

_____________________
Похожие:

Розпорядження від 11 серпня 2010 р. №1609-р Київ Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати iconФедерація профспілок україни
Вважаємо, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 08. 2010 №1609-р План невідкладних заходів щодо погашення...
Розпорядження від 11 серпня 2010 р. №1609-р Київ Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати iconРозпорядження від 2010 р. № Київ Про заходи щодо погашення заборгованості
З метою погашення заборгованості із заробітної плати, яка починаючи з 1січня 2008 року по 1 лютого 2010 року, набула катастрофічних...
Розпорядження від 11 серпня 2010 р. №1609-р Київ Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати icon1 Проводити особисті бесіди з керівництвом підприємств боржників
Про стан справ щодо забезпечення своєчасної оплати праці і погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, установах...
Розпорядження від 11 серпня 2010 р. №1609-р Київ Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати iconРішення колегії Жовтневої районної адміністрації від 22. 02. 2012 №25 "Про стан роботи по сплаченню заборгованості із заробітної плати, наповненню бюджету Пенсійного фонду та погашення заборгованості платників за підсумками року" вирішили
Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків...
Розпорядження від 11 серпня 2010 р. №1609-р Київ Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати iconРішення колегії Жовтневої районної адміністрації від 22. 02. 2012 №25 "Про стан роботи по сплаченню заборгованості із заробітної плати, наповненню бюджету Пенсійного фонду та погашення заборгованості платників за підсумками року" вирішили
Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків...
Розпорядження від 11 серпня 2010 р. №1609-р Київ Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати iconВерховної ради україни про погашення заборгованості з виплати заробітної плати
Кабінету Міністрів України протягом першого кварталу 2011 року забезпечити погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам...
Розпорядження від 11 серпня 2010 р. №1609-р Київ Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати iconРозпорядження голови районної державної адміністрації про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах та організаціях району
Районна державна адміністрація відмічає, що погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах та організаціях...
Розпорядження від 11 серпня 2010 р. №1609-р Київ Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати iconРозпорядження голови обласної держадміністрації від 12. 06. 01 №362 «Про виконання Указу Президента України від 07. 05. 01 №292/2001 «Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати»
Пр-1, 25. 03. 2009 пр-1, 24. 03. 2010 пр-1, 23. 03. 2011 пр-1 «Про хід виконання розпорядження голови обласної держадміністрації...
Розпорядження від 11 серпня 2010 р. №1609-р Київ Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати iconРішення комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошових виплат), пенсії, стипендій та інших соціальних виплат м. Київ 21. 02. 2012
Аналіз ситуації свідчить про позитивну динаміку щодо скорочення боргів із заробітної плати
Розпорядження від 11 серпня 2010 р. №1609-р Київ Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати iconРішення колегії Жовтневої районної адміністрації від 23. 03. 2011 №62 "Про стан роботи по сплаченню заборгованості із заробітної плати, наповненню бюджету Пенсійного фонду та погашення заборгованості платників за підсумками року" вирішили
Проводити щотижневий моніторинг стану заборгованості із заробітної плати на підприємствах основного кола
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов