Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про об‘єднання громадян» Стаття Об\

Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про об‘єднання громадян» Стаття Об'єднання громадян Об'єднанням громадян є добровільне громадське формування,НазваниеПоложення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про об‘єднання громадян» Стаття Об'єднання громадян Об'єднанням громадян є добровільне громадське формування,
Дата конвертации31.07.2013
Размер174.07 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ


до проекту Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права та гарантії їх діяльності»


Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст положення (норми) запропонованого проекту акта

Закон України «Про об‘єднання громадян»


Стаття 1. Об'єднання громадян


Об'єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.


Об'єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) відповідно до цього Закону визнається політичною партією або громадською організацією.


Дія цього Закону не поширюється на релігійні, кооперативні організації, об'єднання громадян, що мають основною метою одержання прибутків, комерційні фонди, органи місцевого та регіонального самоврядування (в тому числі ради і комітети мікрорайонів, будинкові, вуличні, квартальні, сільські, селищні комітети), органи громадської самодіяльності (народні дружини, товариські суди тощо), інші об'єднання громадян, порядок створення і діяльності яких визначається відповідним законодавством.


Особливості правового регулювання діяльності профспілок визначаються Законом України про профспілки.

Стаття 1. Об'єднання громадян


Об'єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.


Об'єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) відповідно до цього Закону визнається політичною партією або громадською організацією.


Дія цього Закону не поширюється на релігійні, кооперативні організації, об'єднання громадян, що мають основною метою одержання прибутків, комерційні фонди, органи місцевого та регіонального самоврядування (в тому числі ради і комітети мікрорайонів, будинкові, вуличні, квартальні, сільські, селищні комітети), органи громадської самодіяльності (народні дружини, товариські суди тощо), інші об'єднання громадян, порядок створення і діяльності яких визначається відповідним законодавством.


Особливості правового регулювання діяльності профспілок, їх об‘єднань, а також організацій роботодавців, їх об‘єднань визначаються відповідними законами.

^ Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»


Стаття 1. Визначення термінів


У цьому Законі нижчезазначені терміни вживаються в такому значенні:


державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища;


заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій;


прийнятний ризик - соціально, економічно, технічно і політично обґрунтований ризик, який не перевищує гранично допустимого рівня;


ризик - кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат від них;


спосіб здійснення державного нагляду (контролю) - процедура здійснення державного нагляду (контролю), визначена законом;


треті особи - юридичні та фізичні особи (адвокати, аудитори, члени громадських організацій та інші), які залучаються суб'єктами господарювання або органами державного нагляду (контролю) в ході здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Стаття 1. Визначення термінів


У цьому Законі нижчезазначені терміни вживаються в такому значенні:


державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища;


заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій;


прийнятний ризик - соціально, економічно, технічно і політично обґрунтований ризик, який не перевищує гранично допустимого рівня;


ризик - кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат від них;


спосіб здійснення державного нагляду (контролю) - процедура здійснення державного нагляду (контролю), визначена законом;


треті особи - юридичні та фізичні особи (адвокати, аудитори, члени громадських організацій, уповноважені представники організації роботодавців, їх об’єднань та інші), які залучаються суб'єктами господарювання або органами державного нагляду (контролю) в ході здійснення заходів державного нагляду (контролю).

^ Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»


Стаття 3. Сторони колективного трудового спору (конфлікту)


Сторонами колективного трудового спору (конфлікту) є:


на виробничому рівні - наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів або первинна профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками організація та власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи представник;

на галузевому, територіальному рівнях - наймані працівники підприємств, установ, організацій однієї або декількох галузей (професій) або адміністративно-територіальних одиниць чи профспілки, їх об'єднання або інші уповноважені цими найманими працівниками органи та власники, об'єднання власників або уповноважені ними органи чи представники;


на національному рівні - наймані працівники однієї або декількох галузей (професій) чи профспілки або їх об'єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи та власники, об'єднання власників або уповноважені ними органи (представники) на території більшості адміністративно-територіальних одиниць України, передбачених частиною другою статті 133 Конституції України.


Уповноважений найманими працівниками на представництво орган є єдиним повноважним представником найманих працівників до моменту припинення такого спору (конфлікту).

Стаття 3. Сторони колективного трудового спору (конфлікту)


Сторонами колективного трудового спору (конфлікту) є:


на виробничому рівні - наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів або первинна профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками організація та власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи представник;

на галузевому, територіальному рівнях - наймані працівники підприємств, установ, організацій однієї або декількох галузей (професій) або адміністративно-територіальних одиниць чи профспілки, їх об'єднання або інші уповноважені цими найманими працівниками органи та роботодавці, організації роботодавців, їх об’єднання;


на національному рівні - наймані працівники однієї або декількох галузей (професій) чи профспілки або їх об'єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи та всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців на території більшості адміністративно-територіальних одиниць України, передбачених частиною другою статті 133 Конституції України.


Уповноважений найманими працівниками на представництво орган є єдиним повноважним представником найманих працівників до моменту припинення такого спору (конфлікту).

^ Закон України «Про колективні договори і угоди»


Стаття 2. Сфера укладення колективних договорів, угод


Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях (далі - підприємства) незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів.


Угода укладається на державному, галузевому, регіональному рівнях на двосторонній основі.

Стаття 2. Сфера укладення колективних договорів, угод


Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях (далі - підприємства) незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів.


Угода укладається на національному, галузевому, територіальному рівнях на двосторонній або трьохсторонній основі.

Стаття 3. Сторони колективного договору, угоди


Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом з однієї сторони і однією або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом.


Сторонами генеральної угоди виступають:


професійні спілки, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди;


власники або уповноважені ними органи, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди, на підприємствах яких зайнято більшість найманих працівників держави.


Сторонами угоди на галузевому рівні є власники, об'єднання власників або уповноважені ними органи і профспілки чи об'єднання профспілок або інших представницьких організацій трудящих, які мають відповідні повноваження, достатні для ведення переговорів, укладення угоди та реалізації її норм на більшості підприємств, що входять у сферу їх дії.


Угода на регіональному рівні укладається між місцевими органами державної влади або регіональними об'єднаннями підприємців, якщо вони мають відповідні повноваження, і об'єднаннями профспілок чи іншими уповноваженими трудовими колективами органами.

Стаття 3. Сторони колективного договору, угоди


Колективний договір укладається між роботодавцем або уповноваженим ним органом з однієї сторони і однією або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом.


Сторонами генеральної угоди є:


сторона профспілок, суб'єктами якої є репрезентативні на національному рівні відповідно до законодавства про соціальний діалог всеукраїнські профспілки та їх об’єднання;


сторона роботодавців, суб'єктами якої є репрезентативні на національному рівні відповідно до законодавства про соціальний діалог всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців;


Кабінет Міністрів України.


Сторонами угоди на галузевому рівні є :


відповідні центральні органи виконавчої влади, яким Кабінетом Міністрів України делеговано в установленому порядку окремі повноваження щодо управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами, відповідних видів економічної діяльності, для ведення колективних переговорів щодо укладення галузевої (міжгалузевої) угоди;


сторона роботодавців, суб'єктами якої є репрезентативні відповідно до законодавства про соціальний діалог всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців;


сторона профспілок, суб'єктами якої є репрезентативні відповідно до законодавства про соціальний діалог всеукраїнські профспілки та їх об’єднання.


Сторонами угоди на територіальному рівні є:


відповідні місцеві державні адміністрації та/або органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких знаходяться підприємства, установи, організації, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад;


сторона роботодавців, суб'єктами якої є репрезентативні відповідно до законодавства про соціальний діалог організації роботодавців, їх об’єднання;


сторона профспілок, суб'єктами якої є репрезентативні відповідно до законодавства про соціальний діалог організації профспілок та їх об’єднання.


Від імені організацій роботодавців, їх об'єднань, організацій профспілок, об'єднань профспілок, що діють на відповідному рівні, стороною колективної угоди відповідного рівня може виступати спільний представницький орган сторони роботодавців або сторони профспілок відповідного рівня, якщо репрезентативні відповідно до законодавства про соціальний діалог організації роботодавців, їх об’єднання, організації профспілок, їх об'єднання належним чином делегують йому таке право.

Стаття 6. Неприпустимість заборони діяльності щодо укладення та виконання колективних договорів і угод


Забороняється будь-яке втручання, яке може обмежити законні права працівників та їх представників або заборонити їх здійснення, з боку органів представницької і виконавчої влади та господарського управління, політичних партій, власників або уповноважених ними органів при укладенні та виконанні колективних договорів, угод.


Не допускається ведення переговорів та укладення колективних договорів і угод від імені працівників організаціями або органами, які створені чи фінансуються власниками або уповноваженими ними органами, політичними партіями.


У разі коли інтереси трудового колективу представляє профспілковий орган, інтереси власника або уповноваженого ним органу не можуть представляти особи, які є членами виборного органу цієї профспілки.

Стаття 6. Неприпустимість заборони діяльності щодо укладення та виконання колективних договорів і угод


Забороняється будь-яке втручання, яке може обмежити законні права працівників та їх представників або заборонити їх здійснення, з боку органів представницької і виконавчої влади та господарського управління, політичних партій, роботодавців або уповноважених ними органів при укладенні та виконанні колективних договорів, угод.


Не допускається ведення переговорів та укладення колективних договорів і угод від імені працівників організаціями або органами, які створені чи фінансуються роботодавцями або уповноваженими ними органами, політичними партіями.


У разі коли інтереси трудового колективу представляє профспілковий орган, інтереси роботодавця або уповноваженого ним органу не можуть представляти особи, які є членами виборного органу цієї профспілки.

Стаття 9. Дія колективного договору, угоди


Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства. Положення генеральної, галузевої, регіональної угод діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.


Колективний договір, угода набирають чинності з дня їх підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі, угоді.


Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором.


Колективний договір, угода зберігають чинність у разі зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей договір, угоду.


У разі реорганізації підприємства колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.


У разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.


У разі ліквідації підприємства колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.


На новоствореному підприємстві колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства, якщо законодавством передбачено реєстрацію, або після рішення про заснування підприємства, якщо не передбачено його реєстрацію.


Усі працюючі, а також щойно прийняті на підприємство працівники повинні бути ознайомлені з колективним договором власником або уповноваженим ним органом.


Сторони, що уклали угоду, повинні інформувати громадян через засоби масової інформації про зміну угоди та хід її реалізації.


Галузеві та регіональні угоди підлягають повідомній реєстрації Міністерством праці України, а колективні договори реєструються місцевими органами державної виконавчої влади.

Стаття 9. Дія колективного договору, угоди


Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими як для роботодавця або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства. Положення генеральної, галузевої, регіональної угод діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.


Колективний договір, угода набирають чинності з дня їх підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі, угоді.


Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором.


Колективний договір, угода зберігають чинність у разі зміни складу, структури, найменування уповноваженого роботодавцем органу, від імені якого укладено цей договір, угоду.


У разі реорганізації підприємства колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.


У разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.


У разі ліквідації підприємства колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.


На новоствореному підприємстві колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства, якщо законодавством передбачено реєстрацію, або після рішення про заснування підприємства, якщо не передбачено його реєстрацію.


Усі працюючі, а також щойно прийняті на підприємство працівники повинні бути ознайомлені з колективним договором власником або уповноваженим ним органом.


Сторони, що уклали угоду, повинні інформувати громадян через засоби масової інформації про зміну угоди та хід її реалізації.


Галузеві та регіональні угоди підлягають повідомній реєстрації Міністерством праці України, а колективні договори реєструються місцевими органами державної виконавчої влади.

Стаття 17. Відповідальність за ухилення від участі в переговорах


На осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і ухиляються від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, угоди, або навмисно порушили строк, визначений частиною третьою статті 10 цього Закону, або не забезпечили роботу відповідної комісії у визначені сторонами строки, накладається штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і вони несуть також дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.

Стаття 17. Відповідальність за ухилення від участі в переговорах


На осіб, які представляють роботодавців або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і ухиляються від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, угоди, або навмисно порушили строк, визначений частиною третьою статті 10 цього Закону, або не забезпечили роботу відповідної комісії у визначені сторонами строки, накладається штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і вони несуть також дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.

Стаття 18. Відповідальність за порушення і невиконання колективного договору, угоди


На осіб, які представляють власника або уповноважений ним орган чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і з вини яких порушено чи не виконано зобов'язання щодо колективного договору, угоді, накладається штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і вони також несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.


На вимогу профспілок, іншого уповноваженого трудовим колективом органу власник або уповноважений ним орган зобов'язаний вжити заходів, передбачених законодавством, до керівника, з вини якого порушуються чи не виконуються зобов'язання по колективного договору, угоди.

Стаття 18. Відповідальність за порушення і невиконання колективного договору, угоди


На осіб, які представляють роботодавця або уповноважений ним орган чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і з вини яких порушено чи не виконано зобов'язання щодо колективного договору, угоді, накладається штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і вони також несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.

На вимогу профспілок, іншого уповноваженого трудовим колективом органу роботодавець або уповноважений ним орган зобов'язаний вжити заходів, передбачених законодавством, до керівника, з вини якого порушуються чи не виконуються зобов'язання по колективного договору, угоди.

Стаття 19. Відповідальність за ненадання інформації, необхідної для колективних переговорів і здійснення контролю


Особи, які представляють власника або уповноважений ним орган чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і винні в ненаданні інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод, несуть дисциплінарну відповідальність або підлягають штрафу до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 19. Відповідальність за ненадання інформації, необхідної для колективних переговорів і здійснення контролю


Особи, які представляють роботодавця або уповноважений ним орган чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і винні в ненаданні інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод, несуть дисциплінарну відповідальність або підлягають штрафу до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Народні депутати України О.Б.Шевчук


Я.М.Сухий
Похожие:

Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про об‘єднання громадян» Стаття Об\Положення (норми) запропонованого проекту Закон України „Про об’єднання громадян" Закон України „Про об’єднання громадян" Стаття 3
Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг”
Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про об‘єднання громадян» Стаття Об\Положення (норми) проекту акта Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української рср, 1984, додаток до №51, ст. 1122) Стаття 186 Порушення законодавства про об'єднання громадян
Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке...
Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про об‘єднання громадян» Стаття Об\Закон України "Про об'єднання громадян" постанова Кабінету міністрів України від 26. 02. 1993 р. №40. «Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднання громадян»
Закон України "Про об'єднання громадян" постанова Кабінету міністрів України від 26. 02. 1993 р. №40. «Про затвердження Положення...
Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про об‘єднання громадян» Стаття Об\Закон "Про об'єднання громадян" недемократичним!
Закон "Про об’єднання гро­ма­дян" таким, що порушує Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, та недемократичним....
Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про об‘єднання громадян» Стаття Об\Закон україни про об'єднання громадян
Громадською організацією є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових,...
Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про об‘єднання громадян» Стаття Об\З а к о н у к р а ї н и про об'єднання громадян I. Загальні положення стаття 4
Не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих об'єднань громадян забороняється у судовому порядку, коли їх метою є
Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про об‘єднання громадян» Стаття Об\З а к о н у к р а ї н и про об'єднання громадян I. Загальні положення стаття 4
Не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих об'єднань громадян забороняється у судовому порядку, коли їх метою є
Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про об‘єднання громадян» Стаття Об\Закон України „Про звернення громадян" Закон України „Про порядок подання та розгляду звернень" закон україни про звернення громадян
Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної...
Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про об‘єднання громадян» Стаття Об\Закон України від 16 червня 1992 року №2460-хіі ’’Про об’єднання громадян’’ закон україни про об’єднання громадян
З 23 квітня 2011 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 23 вересня 2010 року n 2555-vi
Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про об‘єднання громадян» Стаття Об\Повідомлення про заснування Об’єднання громадської організації «Представництво Тернопільщини м. Шумськ»
Закону України “Про об’єднання громадян”, пп. 7, п б, розд. 1, ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов