Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Кабінет Міністрів Українипостановля є icon

Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Кабінет Міністрів Українипостановля єНазваниеПоложення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Кабінет Міністрів Українипостановля є
Дата конвертации20.01.2013
Размер39.82 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

Проект
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П о с т а н о в а


від 2012 р. №

Київ
Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1.  Внести до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 1998 р., № 19, ст. 683; 1999 р., № 20, ст. 886; № 48, ст. 2350; 2000 р., № 5, ст. 178; № 35, ст. 1511; 2001 р., № 20, ст. 881, № 52, ст. 2373; 2002 р., № 51, ст. 2290; 2003 р., № 9, ст. 397, № 45, ст. 2362; 2004 р., № 30, ст. 2020; 2006 р., № 50, ст. 3327; 2007 р., № 39, ст. 1552; 2009 р., № 37, ст. 1251; № 42, ст. 1410; 2010 р., № 55, ст. 1869, № 71, ст. 2561;2011 р., № 5, ст. 2213; № 22, ст. 914), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.


^ Прем’єр-міністр України М. Азаров


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _______________2012 р. № ______
ЗМІНИ,

що вносяться до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива


1. Пункт 4 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Для непрацездатних одинокопроживаючих осіб, середньомісячний сукупний дохід яких не перевищує величини 1,2 прожиткових мінімумів в розрахунку на місяць, норма володіння чи користування загальною площею житла та нормативи користування комунальними послугами для призначення субсидій встановлюються виходячи з подвійного розміру нормативної площі (52,5 кв. метра).”;

у зв’язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно абзацами третім-п’ятим.

2. У пункті 13:

1) абзац перший викласти у такій редакції:

“13. Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає органу праці та соціального захисту населення довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні, за формами, затвердженими Мінсоцполітики, або запит на ім’я керівника територіального органу Пенсійного фонду (Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань) щодо надання відомостей про свої доходи за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за субсидією, з урахуванням вимог статті 16 Закону України “Про захист персональних даних”.”;

2) після абзацу першого доповнити пункт абзацами такого змісту:

“У запиті зазначаються:

1) прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит;

2) прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування), ідентифікаційний номер і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

3) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;

4) перелік персональних даних, що запитуються;

5) мета запиту.

Особа може звертатися до територіальних органів Пенсійного фонду (Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань) із запитом щодо надання відомостей про свої доходи за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за субсидією, особисто, направити запит поштою, або через органи праці та соціального захисту населення.

У разі звернення особи із запитом щодо надання відомостей про свої доходи за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за субсидією, через органи праці та соціального захисту населення, останні складають у двох примірниках реєстр таких запитів, що надходять протягом дня від осіб, які звертаються за субсидією, і не пізніше наступного дня передають зазначені запити разом із першим примірником реєстру до територіальних органів Пенсійного фонду (Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань).

Територіальний орган Пенсійного фонду (Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань) задовольняє запит в паперовому і електронному вигляді протягом п’яти календарних днів з дня його надходження.

Форма відповіді на запит особи щодо відомостей про свої доходи за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за субсидією, встановлюється Міністерством соціальної політики України.”;

у зв’язку з цим абзаци другий - дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим – двадцять другим;

3) абзац дев’ятий викласти у такій редакції:

“Для нарахування субсидії можуть використовуватися відомості про доходи та розміри платежів у вигляді списків, довідок, даних на технічних носіях інформації, одержаних від Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, служб зайнятості населення, житлово-експлуатаційних та інших підприємств і організацій.”.

4) абзац дванадцятий викласти у такій редакції:

“Рішення про призначення (непризначення) субсидії приймається протягом десяти днів після подання заяви та отримання відомостей, визначених абзацами десятим та шістнадцятим – вісімнадцятим цього пункту.”.Похожие:

Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Кабінет Міністрів Українипостановля є iconПоложення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
Кабінету Міністрів України ”Про доповнення пункту 5 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування...
Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Кабінет Міністрів Українипостановля є iconПоложення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива постанови
Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання...
Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Кабінет Міністрів Українипостановля є iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „ Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для
Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних...
Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Кабінет Міністрів Українипостановля є iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про доповнення пункту 5 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для
Кабінету Міністрів України “Про доповнення пункту 5 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування...
Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Кабінет Міністрів Українипостановля є iconПоложення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
Зп україни, 1996 р., №1, ст. 76; Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17; 2000 р., №5, ст. 178; 2003р., №9, ст. 397, №45,...
Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Кабінет Міністрів Українипостановля є iconІнформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги
Призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного...
Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Кабінет Міністрів Українипостановля є iconРішення від 27. 09. 2011 р. №653 Про затвердження норм споживання теплової енергії на потреби централізованого
Кабінету Міністрів України „ Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних...
Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Кабінет Міністрів Українипостановля є iconРішення від № м. Дружківка Про внесення змін в рішення міської ради від 29. 07. 2009 р. №5 /34 16
Про заходи щодо подальшого вдосконалення надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово комунальних послуг,...
Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Кабінет Міністрів Українипостановля є iconПовідомлення можна видалити
Кабінету Міністрів України від 27. 07. 1998 року №1156 " Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання...
Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Кабінет Міністрів Українипостановля є iconБілгород- дністровська міська рада Одеської області
Субсидія на для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу та твердого палива
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов