Повідомлення звертається до центру зайнятості із заявою (додаток 2) про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю (далі заява).\". У пункті 5: в абзаці другому слова „початку часткового безробіття\" замінити словами „подання заяви\" icon

Повідомлення звертається до центру зайнятості із заявою (додаток 2) про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю (далі заява).". У пункті 5: в абзаці другому слова „початку часткового безробіття" замінити словами „подання заяви"НазваниеПовідомлення звертається до центру зайнятості із заявою (додаток 2) про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю (далі заява).". У пункті 5: в абзаці другому слова „початку часткового безробіття" замінити словами „подання заяви"
Дата конвертации22.01.2013
Размер34.89 Kb.
ТипПовідомлення
скачать >>>

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці та

соціальної політики України

__________ № ___________


Зміни

до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю

та надання допомоги по частковому безробіттю


1. У пункті 2.1 слова „настанням часткового безробіття” замінити словами „місяцем подання заяви про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю”.

2. Пункт 2.4 викласти в такій редакції:

„2.4. Підприємство протягом одного місяця з дати подання повідомлення звертається до центру зайнятості із заявою (додаток 2) про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю (далі – заява).”.

3. У пункті 2.5:

в абзаці другому слова „початку часткового безробіття” замінити словами „подання заяви”;

після третього абзацу доповнити абзацом четвертим такого змісту „копія наказу підприємства про простій”;

абзац четвертий доповнити словом, знаками та цифрою „(додаток 4)”;

у абзаці п'ятому вилучити знак та слова „ , і є неоплачуваним”.

4. У пункті 2.7 слова „настанням часткового безробіття” замінити словами „місяцем подання заяви”.

5. У пункті 2.9:

абзац другий викласти в такій редакції:

„До складу комісії включаються два представники регіонального центру зайнятості, один із яких є головою комісії, по одному представнику Міністерства економіки, Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь (управлінь) економіки, праці та соціального захисту населення (праці та зайнятості) обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, територіальної державної інспекції праці Держнаглядпраці, а також по два делеговані представники регіонального координаційного комітету сприяння зайнятості населення від соціальних партнерів (за згодою). Очолює комісію директор регіонального центру зайнятості або особа, яка його заміщує (у разі відсутності)”;

абзац п’ятий виключити.

6. У абзаці другому пункту 2.10 після слова „керівником” доповнити словом „регіонального”.

7. Пункт 2.11 викласти в такій редакції:

„2.11. У разі, коли кошти для виплати допомоги виділяються підприємству більше одного місяця, вони перераховуються щомісяця після закінчення календарного місяця та надання підприємством центру зайнятості списків застрахованих осіб (додаток 4), які протягом місяця, що минув, мали право на такі виплати, та копії табелів обліку робочого часу за структурними підрозділами підприємства.

У випадку, якщо право на отримання допомоги по частковому безробіттю виникло у інших працівників підприємства (цеху, дільниці), які не були включені до списків осіб, що розглядалися комісією та щодо яких директором регіонального центру зайнятості було прийнято рішення про фінансування виплат по частковому безробіттю, підприємством додатково подаються для розгляду комісією такі документи:

списки зазначених працівників (додаток 4);

копії табелів робочого часу цих працівників;

копії штатного розпису та наказу про встановлення цим працівникам тарифних ставок і посадових окладів;

обґрунтування необхідності додаткового фінансування.

У разі прийняття директором позитивного рішення допомога по частковому безробіттю таким особам надається з дня подання підприємством зазначених документів до базового центру зайнятості. Фінансування підприємства на виплату допомоги цим особам здійснюється у межах граничного строку тривалості простою, визначеного цим Порядком.”.

8. Пункт 2.13 викласти в такій редакції:

„2.13. Кошти для виплати допомоги не виділяються, якщо:

- підприємство має заборгованість (недоїмку) зі сплати страхових внесків на випадок безробіття та (або) заборгованість з виплати заробітної плати на день подання заяви.

У разі, якщо у підприємства виникла заборгованість з виплати заробітної плати після початку простою, кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю можуть виділятися підприємству за наявності погодженого з профспілками або трудовим колективом графіку її погашення;

до підприємства застосовувалися фінансові санкції за недодержання норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та Закону України "Про зайнятість населення" протягом 12 місяців, які передували місяцю подання заяви;

підприємством не дотримані вимоги цього Порядку.”.

9. Абзац другий пункту 3.2 викласти в такій редакції:

„письмово відмовився від підходящої роботи на цьому або на іншому підприємств з повним робочим днем (тижнем), що відповідає його освіті, професії (спеціальності), кваліфікації із заробітною платою, що є не нижчою тієї, яку особа отримувала за попередньою посадою чи професією на цьому ж підприємстві;”.

10. Пункт 3.5 викласти в такій редакції:

„3.5. Допомога надається з першого дня простою, зазначеного у повідомленні підприємства. У разі подання підприємством повідомлення після початку простою допомога надається з дня подання повідомлення. У цьому випадку період простою до дати подання повідомлення зараховується до загального строку виплати допомоги, визначеному у пункті 2.12 цього Порядку.”.

11. Доповнити Порядок додатком 4, що додається.Похожие:

Повідомлення звертається до центру зайнятості із заявою (додаток 2) про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю (далі заява).\". У пункті 5: в абзаці другому слова „початку часткового безробіття\" замінити словами „подання заяви\" iconПояснювальна записка до проекту наказу Мінпраці „Про затвердження Змін до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю
Ом Мінпраці від 07. 02. 2009 р. №45 та зареєстрованого в Мін’юсті 02. 03. 2009 р за №190/16206 (далі Порядок), виникла необхідність...
Повідомлення звертається до центру зайнятості із заявою (додаток 2) про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю (далі заява).\". У пункті 5: в абзаці другому слова „початку часткового безробіття\" замінити словами „подання заяви\" iconПро затвердження Змін до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю
Відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та з метою удосконалення...
Повідомлення звертається до центру зайнятості із заявою (додаток 2) про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю (далі заява).\". У пункті 5: в абзаці другому слова „початку часткового безробіття\" замінити словами „подання заяви\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги по частковому безробіттю Обґрунтування необхідності прийняття акта
Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” щодо виплати допомоги по частковому...
Повідомлення звертається до центру зайнятості із заявою (додаток 2) про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю (далі заява).\". У пункті 5: в абзаці другому слова „початку часткового безробіття\" замінити словами „подання заяви\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги по частковому безробіттю Обґрунтування необхідності прийняття акта
Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” щодо виплати допомоги по частковому...
Повідомлення звертається до центру зайнятості із заявою (додаток 2) про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю (далі заява).\". У пункті 5: в абзаці другому слова „початку часткового безробіття\" замінити словами „подання заяви\" iconПояснювальна записка до проекту наказу Мінпраці „Про затвердження Змін до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю”
Та надання допомоги по частковому безробіттю” не потребує видатків з Державного бюджету України
Повідомлення звертається до центру зайнятості із заявою (додаток 2) про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю (далі заява).\". У пункті 5: в абзаці другому слова „початку часткового безробіття\" замінити словами „подання заяви\" iconПорівняльна таблиця до проекту наказу Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Змін до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю"
Цей Порядок визначає механізм фінансування виплат і надання застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю
Повідомлення звертається до центру зайнятості із заявою (додаток 2) про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю (далі заява).\". У пункті 5: в абзаці другому слова „початку часткового безробіття\" замінити словами „подання заяви\" iconПорядок фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю
Цей Порядок визначає механізм фінансування виплат і надання застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю
Повідомлення звертається до центру зайнятості із заявою (додаток 2) про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю (далі заява).\". У пункті 5: в абзаці другому слова „початку часткового безробіття\" замінити словами „подання заяви\" iconПорівняльна таблиця до проекту наказу Мінпраці «Про затвердження Змін до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю»
Мінпраці Про затвердження Змін до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю
Повідомлення звертається до центру зайнятості із заявою (додаток 2) про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю (далі заява).\". У пункті 5: в абзаці другому слова „початку часткового безробіття\" замінити словами „подання заяви\" iconЗміни до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю
Виробництво (виготовлення) це вид господарської діяльності, що пов'язана з випуском продукції, та включає всі стадії технологічного...
Повідомлення звертається до центру зайнятості із заявою (додаток 2) про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю (далі заява).\". У пункті 5: в абзаці другому слова „початку часткового безробіття\" замінити словами „подання заяви\" iconПоложення про професійне навчання кадрів на виробництві у пункті 2 слова „відповідним підрозділом, що займається" замінити словами „відповідним підрозділом, фахівцями, які займаються". у пункті 7
Наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов