Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. №731 icon

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. №731НазваниеПоложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. №731
Дата конвертации24.01.2013
Размер89.77 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

(щодо приведення у відповідність із Законом України „Про соціальний діалог в Україні”)


Норма діючого акту

Пропонована редакція

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731

9. Разом з нормативно-правовим актом до органу державної реєстрації подаються:

в) відомості про офіційне погодження акта із заінтересованими органами незалежно від того, чи є таке погодження обов'язковим згідно з законодавством.

У разі коли на державну реєстрацію міністерства та інші центральні органи виконавчої влади подають нормативно-правовий акт з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, вони також повідомляють про позицію уповноваженого представника від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженого представника від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців щодо цього акта та про проведену роботу з врахування їх зауважень і пропозицій. При цьому необхідність врахування зазначених зауважень і пропозицій визначають міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які приймають цей акт;

9. Разом з нормативно-правовим актом до органу державної реєстрації подаються:

в) відомості про офіційне погодження акта із заінтересованими органами незалежно від того, чи є таке погодження обов'язковим згідно з законодавством.

У разі коли на державну реєстрацію міністерства та інші центральні органи виконавчої влади подають нормативно-правовий акт з питань, що стосуються формування та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, вони також повідомляють про позицію уповноваженого представника від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженого представника від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців щодо цього акта та про проведену роботу з врахування їх зауважень і пропозицій. При цьому необхідність врахування зазначених зауважень і пропозицій визначають міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які приймають цей акт;

13. У державній реєстрації відмовляється, якщо нормативно-правовий акт:

в) не узгоджено із заінтересованими органами або не повідомлено про позицію уповноваженого представника від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженого представника від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців щодо нормативно-правового акта, прийнятого міністерством та іншим центральним органом виконавчої влади з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, та проведену роботу з врахування їх зауважень і пропозицій;

13. У державній реєстрації відмовляється, якщо нормативно-правовий акт:

в) не узгоджено із заінтересованими органами або не повідомлено про позицію уповноваженого представника від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженого представника від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців щодо нормативно-правового акта, прийнятого міністерством та іншим центральним органом виконавчої влади з питань, що стосуються формування та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, та проведену роботу з врахування їх зауважень і пропозицій;

^ Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 225 „Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів”
у назві і тексті постанови слова „галузевих і регіональних угод” замінити словами „галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод”;

у тексті постанови слова „Міністерство праці” у всіх відмінках замінити словами „Міністерство соціальної політики” у відповідному відмінку.

Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів

Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів

1. Відповідно до статті 9 Закону України „Про колективні договори і угоди” галузева і регіональна угоди (далі - угоди) підлягають повідомній реєстрації в Мінпраці, а колективний договір - районними державними адміністраціями, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських Рад.

1. Відповідно до статті 9 Закону України „Про колективні договори і угоди”, галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласного рівня та АР Крим) угоди (далі – угоди) підлягають повідомній реєстрації в Мінсоцполітики, а колективні договори і угоди іншого рівня – повідомній реєстрації районними державними адміністраціями, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями.

4. Разом з угодою, колективним договором на реєстрацію подаються всі додатки до них, протоколи розбіжностей, а також інформація про склад повноважних представників сторін, які брали участь у колективних переговорах.

4. Разом з угодою, колективним договором на реєстрацію подаються всі додатки до них, протоколи розбіжностей, копії свідоцтва про підтвердження репрезентативності суб'єктів сторони профспілок та сторони роботодавців, наданого, відповідно, Національною службою посередництва і примирення та її відділеннями, а також інформація про склад повноважних представників сторін, які брали участь у колективних переговорах.

6. У повідомній реєстрації може бути відмовлено лише у тому разі, якщо подані на реєстрацію примірники і копія угоди, колективного договору не будуть автентичними.

6. У повідомній реєстрації може бути відмовлено у тому разі, якщо:

- подані на реєстрацію примірники і копія угоди, колективного договору не автентичні;

- сторони галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод не надали копії свідоцтва про підтвердження їх репрезентативності.

10. У разі копіювання та опублікування тексту угоди, колективного договору, змін і доповнень до них зазначаються номер і дата їх реєстрації.

10. У разі копіювання та опублікування тексту угоди, колективного договору, змін і доповнень до них вказуються напис про повідомну реєстрацію галузевої (міжгалузевої), територіальної угоди, колективного договору (наведений в додатку № 1) та рекомендації реєструючого органу.
у додатку № 1 і у додатку № 2 до Положення слова „галузевих і регіональних угод” замінити словами „галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод”, слова „галузевої, регіональної угоди” в усіх формах числа замінити словами „галузевої (міжгалузевої), територіальної угоди” у відповідному числі

^ Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950

Параграф 3. Взаємодія з громадськістю

Кабінет Міністрів залучає до прийняття рішень з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, всеукраїнські профспілки, їх об'єднання та всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців.

Параграф 3. Взаємодія з громадськістю

Кабінет Міністрів залучає до прийняття рішень з питань, що стосуються формування та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, всеукраїнські профспілки, їх об'єднання та всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців.

Параграф 16. Учасники засідання

4...

У засіданні Кабінету Міністрів під час розгляду питань, що стосуються соціально-трудової сфери, можуть брати участь уповноважений представник від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноважений представник від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

Параграф 16. Учасники засідання

4...

У засіданні Кабінету Міністрів під час розгляду питань, що стосуються формування та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, можуть брати участь уповноважений представник від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноважений представник від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

Параграф 35. Учасники засідання

1...

На засідання урядового комітету під час розгляду питань, що стосуються соціально-трудової сфери, запрошуються уповноважений представник від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноважений представник від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

Параграф 35. Учасники засідання

1...

На засідання урядового комітету під час розгляду питань, що стосуються формування та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, запрошуються уповноважений представник від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноважений представник від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

Параграф 43. Головний розробник та заінтересовані органи

7...

Головний розробник під час підготовки проекту акта Кабінету Міністрів з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, в обов'язковому порядку надсилає його уповноваженому представнику від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженому представнику від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

Параграф 43. Головний розробник та заінтересовані органи

7...

Головний розробник під час підготовки проекту акта Кабінету Міністрів з питань, що стосуються формування та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, в обов'язковому порядку надсилає його уповноваженому представнику від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженому представнику від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

Параграф 66. Розгляд на засіданні урядового комітету

6. ...

У такому самому порядку розглядається проект акта Кабінету Міністрів з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, зауваження і пропозиції щодо якого були висловлені уповноваженим представником від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженим представником від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

Параграф 66. Розгляд на засіданні урядового комітету

6. ...

У такому самому порядку розглядається проект акта Кабінету Міністрів з питань, що стосуються формування та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, зауваження і пропозиції щодо якого були висловлені уповноваженим представником від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженим представником від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

^ Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям:

...

відповідно до законодавства забезпечити урахування позиції професійних спілок та їх об'єднань, організацій роботодавців під час прийняття рішень з питань, що стосуються формування та реалізації соціально-економічної політики і регулювання соціально-трудових відносин.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям:

...

відповідно до законодавства забезпечити урахування позиції професійних спілок та їх об'єднань, організацій роботодавців під час прийняття рішень з питань, що стосуються формування та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.Директор Департаменту соціального страхування та партнерства О. Постоюк
Похожие:

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. №731 iconЯкі акти подаються на державну реєстрацію до управління юстиції ?
Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади та Положення про державну реєстрацію...
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. №731 iconРозпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «2 7» січня 2012 р. №77
Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України...
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. №731 iconПоложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 N 731

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. №731 iconНаказ №666/5 Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання
Нк та відповідно до пункту 11¹ Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої...
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. №731 iconПоложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє
Міністрів України від 28. 12. 1992 року №731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств...
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. №731 iconПоложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою кму від 28. 12. 92 р. N 731 ( 731-92-п ), на держреєстрацію не подаються
Пау від 18. 08. 2005 р. N 350 ( v0350225-05 ) "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів дпс...
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. №731 iconРозпорядження від 15 лютого 2012 р. N 103-р Київ Про скасування деяких наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
Скасувати накази міністерств, інших центральних органів виконавчої влади як такі, що не набрали чинності та надіслані до виконання...
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. №731 iconЮ. М. Марущинець " " 2010 року
Цю реєстрацію запроваджено відповідно до Указу Президента України від 03. 10. 92 №493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових...
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. №731 iconПоложення про держреєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого цією постановою, та інших актів законодавства про держреєстрацію нормативно-правових актів
Мін'юст розглянув лист дпау від 29. 07. 2009 р. N 9062/5/23-2016 щодо відсутності необхідності скасування наказу дпау від 18. 08....
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. №731 iconПоложення про підрозділ запобігання та протидії корупції органу виконавчої влади, що додається. Керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
З метою підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади у сфері запобігання та протидії корупції Кабінет Міністрів України...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов