Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення адресності надання пільг особам, які мають на них право за професійною ознакою icon

Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення адресності надання пільг особам, які мають на них право за професійною ознакоюНазваниеЗакон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення адресності надання пільг особам, які мають на них право за професійною ознакою
Дата конвертации27.01.2013
Размер111.94 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>Проект


Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення адресності надання пільг особам, які мають на них право за професійною ознакою

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України “Про статус народного депутата України” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212; 2011 р., № 100, ст. 3696):

1) абзац дев’ятий частини дванадцятої статті 20 замінити абзацами такого змісту:

“Народному депутату, який вийшов на пенсію, надається право безоплатного проїзду на території України один раз на рік (у прямому і зворотньому напрямках) залізничним, водним, повітряним або автомобільним міжміським транспортом за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід його сім’ї за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму сім’ї, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Ці положення не поширюються на народного депутата, повноваження якого припинено достроково у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього або за рішенням суду у разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата.

Прожитковий мінімум сім’ї визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.”.

У зв’язку з цим абзаци десятий – одинадцятий вважати абзацами одинадцятим – дванадцятим відповідно;

2) абзац перший частини другої статті 23 замінити абзацами такого змісту:

“Народний депутат на території України користується правом безоплатного проїзду на всіх залізничних, автомобільних, повітряних, водних внутрішніх шляхах сполучення, а також на всіх видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід його сім’ї за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму сім’ї, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Це право поширюється також на особу, яка супроводжує народного депутата - інваліда I групи.

Прожитковий мінімум сім’ї визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім відповідно;

3) частину сьому статті 33 викласти у такій редакції:

“Народний депутат безкоштовно забезпечується медичним обслуговуванням.

Народний депутат безкоштовно забезпечується путівками для санаторно-курортного лікування за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід його сім’ї за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму сім’ї, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Прожитковий мінімум сім’ї визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.”.

2. У Законі України “Про статус депутатів місцевих рад” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 40, ст. 290; 2004 р., № 14, ст. 196):

1) статтю 34 викласти у такій редакції:

“Стаття 34. Право депутата місцевої ради на безоплатний проїзд

Депутат місцевої ради користується на території відповідної ради правом безоплатного проїзду на залізничному, автомобільному і водному транспорті незалежно від форми власності, а також на всіх видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід його сім’ї за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму сім’ї, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі якщо вся територія відповідної ради знаходиться в межах населеного пункту, то право безоплатного проїзду депутата місцевої ради поширюється на всю територію населеного пункту.

Прожитковий мінімум сім’ї визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.”.

3. У Законі України “Про вибори Президента України ” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20-21, ст.291):

1) частину третю статті 65 викласти у такій редакції:

“3. Кандидат на пост Президента України має право на безоплатний проїзд всіма видами пасажирського транспорту (за винятком таксі) в межах території України за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на проведення виборів Президента України, за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід його сім’ї за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму сім’ї, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Прожитковий мінімум сім’ї визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.”.

4. У Законі України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2004 р., № 45, ст. 503; 2006 р., № 51, ст. 519; 2007 р., № 33, ст.442; 2008 р., №№ 5 - 8, ст. 78):

1) статті 1-2 та 2 виключити;

2) пункт 3 статті 11 після абзацу першого доповнити абзацами такого змісту:

“Установити, що пільги, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються військовослужбовцям вищого офіцерського складу за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму сім’ї.

Прожитковий мінімум сім’ї визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.”.

У зв’язку з цим абзаци другий – сьомий вважати абзацами четвертим – дев’ятим відповідно;

3) доповнити пункт 5 статті 12 після абзацу першого абзацами такого змісту:

“Установити, що пільги, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються військовослужбовцям вищого офіцерського складу за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму сім’ї, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Прожитковий мінімум сім’ї визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.”.

У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий вважати абзацами четвертим – шостим відповідно;

4) у статті 14:

пункт 1 після абзацу першого доповнити абзацами такого змісту:

“Установити, що пільги, передбачені підпунктом “б” підпункту 1 цього пункту, надаються військовослужбовцям вищого офіцерського складу за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму сім’ї, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Прожитковий мінімум сім’ї визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.”;

пункт 3 після абзацу першого доповнити абзацами такого змісту:

“Установити, що пільги, передбачені підпунктом 2 цього пункту, надаються членам сімей військовослужбовців вищого офіцерського складу за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід цих сімей за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму сім’ї, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Прожитковий мінімум сім’ї визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим.

5. У Законі України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 30, ст. 258; 2009 р., № 32-33, ст. 485):

1) у статті 21:

частину п’яту доповнити абзацами такого змісту:

“Установити, що пільги, передбачені абзацом першим цієї частини, надаються особам вищого начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членам їх сімей за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід цих сімей за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму сім’ї.

Прожитковий мінімум сім’ї визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.”;

частину одинадцяту після абзацу першого доповнити абзацами такого змісту:

“Пільги на 50-відсоткову знижку за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) в жилих будинках незалежно від форм власності в межах норм, встановлених законодавством, надаються особам вищого начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членам їх сімей за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід цих сімей за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму сім’ї, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Прожитковий мінімум сім’ї визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.”.

У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий вважати абзацами четвертим – шостим відповідно;

2) частину третю статті 22 доповнити абзацами такого змісту:

“Установити, що пільги, передбачені абзацом першим цієї частини, надаються особам вищого начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членам їх сімей за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід цих сімей за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму сім’ї, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Прожитковий мінімум сім’ї визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.”.

6. У Законі України “Про правові засади цивільного захисту” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 39, ст. 488):

1) частину другу статті 55 доповнити абзацами такого змісту:

“Установити, що пільги, передбачені абзацом першим цієї частини, надаються особам вищого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та членам їх сімей за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід цих сімей за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму сім’ї, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Прожитковий мінімум сім’ї визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.”;

2) статтю 59 після частини першої доповнити частинами такого змісту:

“Пільги на 50-відсоткову знижку за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) в межах норм, передбачених законодавством, надаються особам вищого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та членам їх сімей за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід цих сімей за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму сім’ї, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Прожитковий мінімум сім’ї визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.”.

У зв’язку з цим частини другу – четверту вважати частинами четвертою – шостою відповідно.

7. У Законі України “Про міліцію” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20, Відомості Верховної Ради України, 2008 р., №№ 5 - 8, ст. 78):

1) частину четверту статті 22 викласти у такій редакції:

“Працівникам міліції та членам їх сімей надається 50-процентна знижка по оплаті жилої площі, комунальних послуг, а також палива в межах норм, встановлених законодавством.”;

2) статтю 22 після частини п’ятої доповнити частинами такого змісту:

“Пільги на безоплатне забезпечення житлом з опаленням і освітленням за встановленими нормами особам вищого начальницького складу міліції, які живуть і працюють у сільській місцевості та в селищах міського типу, а також пільги особам вищого начальницького складу міліції по оплаті жилої площі, комунальних послуг і палива з 50-процентною знижкою в межах норм, встановлених законодавством, надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід цих сімей за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму сім’ї, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Прожитковий мінімум сім’ї визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.”.

У зв’язку з цим частини шосту – шістнадцяту вважати частинами восьмою – вісімнадцятою відповідно.

8. У Законі України “Про пожежну безпеку” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 2008 р., №№ 5 - 8, ст. 78):

1) частину шосту статті 22 викласти у такій редакції:

“Особовому складу державної пожежної охорони та членам їх сімей надається 50-відсоткова знижка плати за жилу площу, комунальні послуги, а також паливо в межах норм, встановлених законодавством.”;

2) статтю 22 після частини шостої доповнити частинами такого змісту:

“Пільги щодо 50-відсоткової знижки плати за жилу площу, комунальні послуги, а також паливо в межах норм, встановлених законодавством, особам вищого начальницького складу державної пожежної охорони та членам їх сімей надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід цих сімей за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму сім’ї, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Прожитковий мінімум сім’ї визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.”.

У зв’язку з цим частини сьому – тринадцяту вважати частинами дев’ятою – п’ятнадцятою відповідно.

9. У Законі України “Про прокуратуру” (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 1993 р., № 50, ст. 474; 2008 р., №№ 5 - 8, ст. 78):

частину третю та четверту статті 49 викласти в такій редакції:

“Прокурори і слідчі мають право безкоштовно користуватися за службовими посвідченнями на території України всіма видами транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі) за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму сім’ї, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

під час службового відрядження користуватися правом бронювання місць у готелях і на всіх видах транспорту, а також позачергового придбання проїзних документів.

Слідчі прокуратури забезпечуються жилою площею місцевими органами влади в першочерговому порядку. Їм також надається 50-процентна знижка плати за займане ними та членами їх сімей житло, комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія) і користування квартирним телефоном в межах норм, встановлених законодавством, за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму сім’ї, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Прожитковий мінімум сім’ї визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.”.

У зв’язку з цим частини п’яту – сьому вважати частинами шостою – восьмою відповідно.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України


Похожие:

Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення адресності надання пільг особам, які мають на них право за професійною ознакою iconПояснювальна записка до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення адресності надання пільг особам, які мають на них право за професійною ознакою
Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення адресності надання пільг особам, які мають на них право...
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення адресності надання пільг особам, які мають на них право за професійною ознакою iconПояснювальна записка до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення адресності надання пільг особам, які мають на них право за професійною ознакою
Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення адресності надання пільг особам, які мають на них право...
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення адресності надання пільг особам, які мають на них право за професійною ознакою iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення адресності надання пільг особам, які мають на них право за професійною ознакою
У законі України “Про статус народного депутата України” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №42, ст. 212; 2011 р., №100,...
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення адресності надання пільг особам, які мають на них право за професійною ознакою iconЗакон україни про упорядкування пільг, компенсацій та гарантій І посилення адресності їх надання особам, які мають право на пільги за професійною ознакою
Цей Закон регулює окремі питання надання пільг, компенсацій і гарантій, передбачених законодавчими актами України
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення адресності надання пільг особам, які мають на них право за професійною ознакою iconЗакон україни про призначення пенсії за віком особам, що мають дітей Цей Закон передбачає встановлення особам, які мають дітей пільг при виході на пенсію за віком. Розділ І
Право на пільги при виході на пенсію за віком поширюється на громадян, які мають дітей
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення адресності надання пільг особам, які мають на них право за професійною ознакою iconЗакон України «Про державну службу»
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування спеціальних пенсій народним депутатам України,...
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення адресності надання пільг особам, які мають на них право за професійною ознакою iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо пільг з житлово-комунальних послуг окремих категоріям громадян”
Про внесення змін до деяких законів України щодо пільг з житлово-комунальних послуг окремих категоріям громадян”
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення адресності надання пільг особам, які мають на них право за професійною ознакою iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування спеціальних пенсій народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України,
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування спеціальних пенсій народним депутатам України, членам Кабінету...
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення адресності надання пільг особам, які мають на них право за професійною ознакою iconПояснювальна записка до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо пільг з оплати житлово-комунальних послуг
України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 06. 04. 2010 №12934/2/1-10 та відповідно до вимог Стратегії упорядкування...
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення адресності надання пільг особам, які мають на них право за професійною ознакою iconВерховна Рада України п о с т а н о в л я є: Внести зміни до таких закон
Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту прав та інтересів дітей, над якими встановлюється опіка чи піклування, та...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов