Постанова від 2011 р. № Київ icon

Постанова від 2011 р. № КиївНазваниеПостанова від 2011 р. № Київ
Дата конвертации28.01.2013
Размер64.55 Kb.
ТипПостанова
скачать >>>


Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА


від 2011 р. №


Київ


Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам

і державної соціальної допомоги на догляд


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:


1. Внести до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 р. № 261 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 14, ст. 717; 2006 р., № 42, ст. 2808), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.


^ Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від______________№ __________


ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку призначення і виплати

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію,

та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд


1. Пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Бездомні особи замість довідки про склад сім’ї подають довідку про місцезнаходження, яка видається закладом для бездомних осіб або іншим соціальним закладом (установою).”.

2. У пункті 5:

1) абзац другий викласти у такій редакції:

“особи, які досягли віку 63 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або визнані інвалідами в установленому порядку. До досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають права на пенсію, належать жінки 1958 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

58 років - які народилися до 30 вересня 1953 року включно;

58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1953 року по 31 березня 1954 року;

59 років - які народилися з 1 квітня 1954 року по 30 вересня 1954 року;

59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1954 року по 31 березня 1955 року;

60 років - які народилися з 1 квітня 1955 року по 30 вересня 1955 року;

60 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1955 року по 31 березня 1956 року;

61 рік - які народилися з 1 квітня 1956 року по 30 вересня 1956 року;

61 рік 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

62 роки - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

62 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

63 роки - які народилися з 1 квітня 1958 року по 31 грудня 1958 року;”.

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим, п’ятнадцятим;

2) абзац п’ятнадцятий доповнити словами і цифрою “(крім інвалідів I групи, зазначених в абзаці шістнадцятому цього пункту);”;

3) після абзацу п’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“є інвалідами I групи, середньомісячний сукупний дохід яких за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, не перевищує 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.”.

3. Абзац шостий пункту 8 викласти в такій редакції:

“30 відсотків - особам, які досягли віку, встановленого статтею 1 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”.”.

4. Пункт 10 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Бездомні особи замість довідки про склад сім’ї подають довідку про місцезнаходження, яка видається закладом для бездомних осіб або іншим соціальним закладом (установою).”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий – восьмий вважати відповідно абзацами восьмим – дев’ятим.

5. В абзаці другому пункту 11 слова і цифри “чоловіками 63 років, жінкам - 58 років” замінити словами і цифрою “особами віку, встановленого статтею 1 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”.

6. В абзаці першому пункту 12 слова і цифри “чоловікам, які досягли 63 років, і жінкам - 58 років” замінити словами і цифрою “особам, які досягли віку, встановленого статтею 1 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”. ”.

7. Пункт 18 викласти у такій редакції:

“18. Державна соціальна допомога на догляд встановлюється у таких розмірах від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

1) 100 відсотків:

інвалідам війни, віднесеним до підгрупи А I групи, із числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсії по інвалідності відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

особам, яким призначено пенсії за вислугу років відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” і які є інвалідами, віднесеними до підгрупи А I групи внаслідок причин, визначених у пункті “б” статті 16 зазначеного Закону;

інвалідам війни відповідно до статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, віднесеним до підгрупи А I групи, що одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років, які брали безпосередню участь у бойових діях в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією (крім осіб, яким пенсія призначена відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

2) 50 відсотків:

інвалідам війни, віднесеним до підгрупи Б I групи, з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсії по інвалідності відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

особам, яким призначено пенсії за вислугу років відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” і які є інвалідами, віднесеними до підгрупи Б I групи, внаслідок причин, визначених у пункті “б” статті 16 зазначеного Закону;

іншим інвалідам війни відповідно до статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, віднесеним до підгрупи Б I групи, що одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років (які брали безпосередню участь у бойових діях в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією);

3) 30 відсотків:

інвалідам війни, віднесеним до підгрупи А I групи, які одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років, крім зазначених у підпункті 1 цього пункту;

малозабезпеченим інвалідам, віднесеним до підгрупи А I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім зазначених у підпункті 1 та абзаці другому підпункту 3 цього пункту);

4) 25 відсотків:

одиноким інвалідам війни II групи з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсії по інвалідності відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” і які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду;

одиноким інвалідам війни II групи з числа осіб, що належать до інвалідів війни відповідно до статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та одержують пенсії за віком, по інвалідності або за вислугу років, які брали безпосередню участь у бойових діях в період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією та одержують пенсії за віком, по інвалідності або за вислугу років і які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду;

5) 15 відсотків:

одиноким інвалідам війни III групи з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсію по інвалідності відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” і які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду;

інвалідам війни, віднесеним до підгрупи Б I групи, які одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років, крім зазначених у підпунктах 1-3 цього пункту;

одиноким інвалідам війни II і III групи, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років, крім зазначених у підпункті 4 та абзаці другому підпункту 5 цього пункту;

одиноким особам, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” і які за висновком ЛКК потребують догляду;

одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів I групи);

малозабезпеченим інвалідам, віднесеним до підгрупи Б I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів I групи, зазначених у підпунктах 1-3 цього пункту).”.

8. Пункт 22 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Особи, зазначені у підпункті 2 пункту 13 цього Порядку, які брали безпосередню участь у бойових діях в період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією додатково подають документи, які необхідні для підтвердження їх участі.”.Похожие:

Постанова від 2011 р. № Київ iconПостанова від 20. 12. 2011 року м. Київ №71 Про внесення змін до постанови правління Фонду від 20. 07. 2011 №36
Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє
Постанова від 2011 р. № Київ iconПостанова від 19. 04. 2011 року м. Київ №12
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє
Постанова від 2011 р. № Київ iconПостанова від 20. 12. 2011 року м. Київ №64
Про бюджет Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2012 рік
Постанова від 2011 р. № Київ iconПостанова від 22 грудня 2010 року м. Київ №60
Про бюджет Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2011 рік
Постанова від 2011 р. № Київ iconПостанова 01. 03. 2012 року м. Київ №6
Про внесення змін до постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань...
Постанова від 2011 р. № Київ iconПостанова 30 березня 2012 року м. Київ №16
Про внесення змін до постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань...
Постанова від 2011 р. № Київ iconПостанова від 2012 р. № Київ
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1210 (Офіційний вісник України 2011 р., №92, ст. 3343), доповнивши після слів...
Постанова від 2011 р. № Київ iconПостанова від. 20. 12. 2011 року м. Київ №72
Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві...
Постанова від 2011 р. № Київ iconПостанова від 2011 р. № Київ
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим верствам населення зміни,...
Постанова від 2011 р. № Київ iconПостанова від 11 березня 2011 р. N 238 Київ
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов