Довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування icon

Довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем проживання, у тому числі органом місцевого самоврядуванняНазваниеДовідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування
Дата конвертации28.01.2013
Размер147.83 Kb.
ТипДовідка
скачать >>>


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ


до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку призначення

і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам

і державної соціальної допомоги на догляд”


Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) запропонованого

проекту акта


Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам,

які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд,

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 р. № 261


4. До одиноких осіб, що мають право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державну соціальну допомогу на догляд, належать громадяни, що не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати.
Підтвердженням належності до цієї категорії є:

інформація про відсутність працездатних родичів (незалежно від місця їх проживання), зобов'язаних за законом їх утримувати (зазначається у поданій заяві про призначення допомоги на догляд);

довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування.


5. Право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам (далі - соціальна допомога) мають особи, що одночасно відповідають таким умовам:

чоловіки, які досягли 63 років, та жінки - 58 років і не
мають права на пенсію відповідно до законодавства або визнані інвалідами в установленому порядку;


не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, та допомогу, що призначається відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”;

є малозабезпеченими особами.


8. Соціальна допомога встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у такому розмірі:

100 відсотків - інвалідам I групи, жінкам, яким присвоєно звання “Мати-героїня”;

80 відсотків - інвалідам II групи;

60 відсотків - інвалідам III групи;

50 відсотків - священнослужителям, церковнослужителям та особам, які протягом не менш як десяти років до введення в дію Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” займали виборні або за призначенням посади у релігійних організаціях, офіційно визнаних в Україні та легалізованих згідно з законодавством України, за наявності архівних документів відповідних державних органів та релігійних організацій або показань свідків, які підтверджують факт такої роботи;

^ 30 відсотків - чоловікам, які досягли віку 63 років, жінкам - 58 років.


.....

10. Для призначення соціальної допомоги подаються такі документи:

заява за формою, затвердженою наказом Мінпраці, при пред’явленні паспорта, трудової книжки та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб;

декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 22 липня 2003 р. №204;

копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);

копія посвідчення біженця або тимчасової посвідки на постійне проживання;

довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем постійного проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування.


Органи праці та соціального захисту населення у разі потреби додають до заяви витяг з акта огляду, одержаний ними від медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК).

У разі звернення за призначенням соціальної допомоги замість пенсії по інвалідності органи праці та соціального захисту населення додають до заяви витребувану від органів, які призначають пенсію, довідку - атестат про припинення виплати раніше призначеної пенсії по інвалідності та витяг з акта огляду МСЕК (у цих випадках в архівних справах одержувачів пенсії залишається копія витягу з акта огляду МСЕК).

11. Соціальна допомога призначається з дня звернення за допомогою.

У разі коли звернення за соціальною допомогою відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення чоловіками 63 років, жінкам - 58 років або встановлення інвалідності, допомога призначається відповідно з дня досягнення чоловіками 63 років, жінками - 58 років або визнання МСЕК осіб інвалідами.


12. Соціальна допомога призначається довічно чоловікам, які досягли 63 років, і жінкам - 58 років, а інвалідам - на весь час інвалідності, встановленої МСЕК.


........

^ 18. Державна соціальна допомога на догляд встановлюється у таких розмірах від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

1) 50 відсотків:

інвалідам війни I групи з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсію по інвалідності відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб”;

особам, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб” і які є інвалідами I групи внаслідок причин, визначених у пункті “б” статті 16 зазначеного Закону;


2) 25 відсотків - одиноким інвалідам війни II групи з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсію по інвалідності відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" і які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду;
^ 3) 15 відсотків:

одиноким інвалідам війни III групи з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсію по інвалідності відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб” і які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду;

інвалідам війни I групи, які одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років, крім зазначених у підпункті 1 цього пункту;

одиноким інвалідам війни II і III групи, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років, крім зазначених у підпункті 2 та абзаці другому підпункту 3 цього пункту;

одиноким особам, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб” і які за висновком ЛКК потребують догляду;

одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів I групи);

малозабезпеченим інвалідами I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів I групи, зазначених у підпунктах 1-3 цього пункту).


.....

22. Для призначення допомоги на догляд особи, зазначені у підпунктах 1 - 3 пункту 13 цього Порядку, крім заяви за формою, затвердженою органом, що призначає пенсію, подають документи, передбачені абзацами четвертим - шостим пункту 10 цього Порядку, та висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду).


4. До одиноких осіб, що мають право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державну соціальну допомогу на догляд, належать громадяни, що не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати.
Підтвердженням належності до цієї категорії є:

інформація про відсутність працездатних родичів (незалежно від місця їх проживання), зобов'язаних за законом їх утримувати (зазначається у поданій заяві про призначення допомоги на догляд);

довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування.

Бездомні особи замість довідки про склад сім’ї подають довідку про місцезнаходження, яка видається закладом для бездомних осіб або іншим соціальним закладом (установою).


5. Право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам (далі - соціальна допомога) мають особи, що одночасно відповідають таким умовам:

особи, які досягли віку 63 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або визнані інвалідами в установленому порядку. До досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають права на пенсію, належать жінки 1958 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

58 років - які народилися до 30 вересня 1953 року включно;

58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1953 року по 31 березня 1954 року;

59 років - які народилися з 1 квітня 1954 року по 30 вересня 1954 року;

59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1954 року по 31 березня 1955 року;

60 років - які народилися з 1 квітня 1955 року по 30 вересня 1955 року;

60 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1955 року по 31 березня 1956 року;

61 рік - які народилися з 1 квітня 1956 року по 30 вересня 1956 року;

61 рік 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

62 роки - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

62 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

63 роки - які народилися з 1 квітня 1958 року по 31 грудня 1958 року;

не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, та допомогу, що призначається відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”;

є малозабезпеченими особами (крім інвалідів I групи, зазначених в абзаці шістнадцятому цього пункту);

є інвалідами I групи, середньомісячний сукупний дохід яких за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, не перевищує 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

8. Соціальна допомога встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у такому розмірі:

100 відсотків - інвалідам I групи, жінкам, яким присвоєно звання “Мати-героїня”;

80 відсотків - інвалідам II групи;

60 відсотків - інвалідам III групи;

50 відсотків - священнослужителям, церковнослужителям та особам, які протягом не менш як десяти років до введення в дію Закону України Про свободу совісті та релігійні організації” займали виборні або за призначенням посади у релігійних організаціях, офіційно визнаних в Україні та легалізованих згідно з законодавством України, за наявності архівних документів відповідних державних органів та релігійних організацій або показань свідків, які підтверджують факт такої роботи;

30 відсотків – особам, які досягли віку, встановленого статтею 1 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”.

.....

10. Для призначення соціальної допомоги подаються такі документи:

заява за формою, затвердженою наказом Мінпраці, при пред’явленні паспорта, трудової книжки та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб;

декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 22 липня 2003 р. № 204;

копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);

копія посвідчення біженця або тимчасової посвідки на постійне проживання;

довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем постійного проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування.

Бездомні особи замість довідки про склад сім’ї подають довідку про місцезнаходження, яка видається закладом для бездомних осіб або іншим соціальним закладом (установою).

Органи праці та соціального захисту населення у разі потреби додають до заяви витяг з акта огляду, одержаний ними від медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК).


У разі звернення за призначенням соціальної допомоги замість пенсії по інвалідності органи праці та соціального захисту населення додають до заяви витребувану від органів, які призначають пенсію, довідку - атестат про припинення виплати раніше призначеної пенсії по інвалідності та витяг з акта огляду МСЕК (у цих випадках в архівних справах одержувачів пенсії залишається копія витягу з акта огляду МСЕК).

11. Соціальна допомога призначається з дня звернення за допомогою.

У разі коли звернення за соціальною допомогою відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особами віку, встановленого статтею 1 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, або встановлення інвалідності, допомога призначається відповідно з дня досягнення особами віку, встановленого статтею 1 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, або визнання МСЕК осіб інвалідами.

12. Соціальна допомога призначається довічно особам, які досягли віку, встановленого статтею 1 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, а інвалідам - на весь час інвалідності, встановленої МСЕК.

........

^ 18. Державна соціальна допомога на догляд встановлюється у таких розмірах від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

1) 100 відсотків:

інвалідам війни, віднесеним до підгрупи А I групи, із числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсії по інвалідності відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

особам, яким призначено пенсії за вислугу років відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” і які є інвалідами, віднесеними до підгрупи А I групи внаслідок причин, визначених у пункті “б” статті 16 зазначеного Закону;

інвалідам війни відповідно до статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, віднесеним до підгрупи А I групи, що одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років, які брали безпосередню участь у бойових діях в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією (крім осіб, яким пенсія призначена відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

^ 2) 50 відсотків:

інвалідам війни, віднесеним до підгрупи Б I групи, з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсії по інвалідності відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

особам, яким призначено пенсії за вислугу років відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” і які є інвалідами, віднесеними до підгрупи Б I групи, внаслідок причин, визначених у пункті “б” статті 16 зазначеного Закону;

іншим інвалідам війни відповідно до статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, віднесеним до підгрупи Б I групи, що одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років (які брали безпосередню участь у бойових діях в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією);

^ 3) 30 відсотків:

інвалідам війни, віднесеним до підгрупи А I групи, які одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років, крім зазначених у підпункті 1 цього пункту;

малозабезпеченим інвалідам, віднесеним до підгрупи А I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім зазначених у підпункті 1 та абзаці другому підпункту 3 цього пункту);

^ 4) 25 відсотків:

одиноким інвалідам війни II групи з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсії по інвалідності відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” і які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду;

одиноким інвалідам війни II групи з числа осіб, що належать до інвалідів війни відповідно до статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та одержують пенсії за віком, по інвалідності або за вислугу років, які брали безпосередню участь у бойових діях в період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією та одержують пенсії за віком, по інвалідності або за вислугу років і які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду;

^ 5) 15 відсотків:

одиноким інвалідам війни III групи з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсію по інвалідності відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” і які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду;


інвалідам війни, віднесеним до підгрупи Б I групи, які одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років, крім зазначених у підпунктах 1-3 цього пункту;

одиноким інвалідам війни II і III групи, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років, крім зазначених у підпункті 4 та абзаці другому підпункту 5 цього пункту;

одиноким особам, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” і які за висновком ЛКК потребують догляду;

одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів I групи);

малозабезпеченим інвалідам, віднесеним до підгрупи Б I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів I групи, зазначених у підпунктах 1-3 цього пункту).

.....

22. Для призначення допомоги на догляд особи, зазначені у підпунктах 1 - 3 пункту 13 цього Порядку, крім заяви за формою, затвердженою органом, що призначає пенсію, подають документи, передбачені абзацами четвертим - шостим пункту 10 цього Порядку, та висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду).

Особи, зазначені у підпункті 2 пункту 13 цього Порядку, які брали безпосередню участь у бойових діях в період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією додатково подають документи, які необхідні для підтвердження їх участі.


Директор Департаменту М. Шамбір
Похожие:

Довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування iconПроект порядок формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
Стратегічна програма розвитку розробляється підприємством водопровідно-каналізаційного господарства (далі підприємство вкг) на період...
Довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування iconДовідка видана (індивідуальний податковий номер ) в тому, що вона дійсно працює у з року за основним місцем роботи та
Видана (індивідуальний податковий номер )
Довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування iconРеферату : Правове і нормативне регулювання охорони праці Розділ : Трудове право України Правове і нормативне регулювання охорони праці
Списки професій, посад і робіт, за якими дозволяється застосування ненормованого робочого дня, розробляються власником (уповноваженим...
Довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування iconІнформації повідомлення про втрату оригіналів установчих документів; довідка, видана органом внутрішніх справ, про реєстрацію заяви про втрату оригіналів установчих документів
Цей Стандарт визначає порядок подання документів, їх розгляду та здійснення видачі дублікату установчих документів у разі втрати...
Довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування iconПоложення про підлітковий клуб за місцем проживання І. Загальні положення
Підлітковий клуб за місцем проживання підпорядкований управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту Рівненського міськвиконкому
Довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування iconЗатверджено наказом Сколівського рйонного управління юстиції Львівської області
Документи подаються особисто засновниками (учасниками) юридичної особи, керівником юридичної особи, фізичною особою або уповноваженим...
Довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування iconРішення від № м. Дружківка Про уповноваженого представника Дружківської міської ради в органах управління Місцевої асоціації
Доручити міському голові Гнатенку Валерію Сергійовичу бути уповноваженим представником Дружківської міської ради в Місцевій асоціації...
Довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування iconРегламент роботи Бахмацької районної ради п’ятого скликання
Стаття Районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні
Довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування iconЗвіт про заплановане вивільнення працівників за станом на Подають Терміни подання Форма №4-пн (план) затверджено
Підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи та філії, незалежно від форми власності та господарювання, а також...
Довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування iconДовідка видана (індивідуальний податковий номер ) в тому, що він (вона) (піб)
Видана (індивідуальний податковий номер ) в тому, що він (вона)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов