Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \"Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності\" icon

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності"НазваниеПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності"
Дата конвертации28.01.2013
Размер59.58 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>


Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

"Про затвердження Порядку визначення класу професійного

ризику виробництва за видами економічної діяльності"


 1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект постанови Кабінету Міністрів України підготовлено на виконання вимог пункту 12 розділу VІІІ „Прикінцеві та перехідні положення” Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон) з метою приведення діючих нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону.

Законом внесено зміни до статті 47 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, якими передбачено, що Кабінетом Міністрів України затверджується не Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а Порядок визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності (далі – Порядок).

Проектом постанови Кабінету Міністрів України пропонується викласти Порядок у новій редакції та скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2000 року № 1423 „Про затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання”.

Згідно з наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 №457 „Про затвердження та скасування національних класифікаторів” з 1 січня 2012 року вводиться в дію нова Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 (далі – КВЕД ДК 009:2010). Зазначене також потребує привести у відповідність усі нормативні документи в яких використовується дані національного класифікатора. З цією метою пропонується визначати клас професійного ризику виробництва для видів економічної діяльності з 1 січня 2012 року за Розподілом видів економічної діяльності, який побудований на базі КВЕД ДК 009:2010 за допомогою перехідних таблиць. При цьому зберігаються визначені раніше класи професійного ризику виробництва та встановлені законом відповідні розміри єдиного соціального внеску. 1. ^ Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України є:

 • приведення нормативно - правових актів у відповідність з положеннями Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;

 • вдосконалення механізму проведення розрахунків;

 • використання більшої кількості показників для визначення класу професійного ризику.

Запропонований проект Порядку дозволить врегулювати ряд питань, які не дозволяли повною мірою застосовувати Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 № 1423.

Зокрема, вимог Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та статті 47 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

Вдосконалення та ефективне унормування питань, які потребують додаткового врегулювання;

 1. ^ Правові аспекти

Нормативно-правова база у даній сфері регулюється: Законом України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, Законом України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

 1. ^ Фінансово-економічне обґрунтування

Запропонований Порядок визначення класів професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності, що затверджується цим проектом постанови, сприятиме вдосконаленню механізму визначення класу професійного ризику, доповнить основні показники, що використовуються Фондом для визначення основного виду економічної діяльності підприємств та установ, визначить основні принципи формування суми солідарної частини страхового внеску.

Зміни і доповнення, що пропонуються, дадуть можливість Фонду проводити більш обґрунтовані та достовірні розрахунки для визначення професійного ризику за видами економічної діяльності та відповідного розміру ставки страхового внеску.

Використання статистичних показників за три попередні роки дозволить мати більш обґрунтовані та збалансовані показники, зменшить похибки у розрахунках, що зумовлені впливом нетипових випадків, які могли статися протягом попереднього року, але які не впливають на стан професійного ризику у динаміці за більш тривалий період.

Використання страхових галузевих сукупностей видів економічної діяльності, які формуються на базі показників страхового ризику, таких як: коефіцієнт вірогідності настання страхового випадку, коефіцієнт частоти травматизму, коефіцієнт тяжкості травматизму, аналіз динаміки чисельності працівників, перерозподілу фонду оплати праці між видами економічної діяльності дозволить уникнути похибки при розрахунку інтегрального показника для тих видів економічної діяльності, які не мають стабільних статистичних показників.

Визначення принципів формування солідарної частини страхового внеску дозволить створити зрозумілий механізм розрахунку страхового внеску для видів економічної діяльності.

Використання такого показника, як чисельність зайнятих осіб за видами економічної діяльності, поряд з показником „обсяг реалізованої продукції” при визначенні основного виду економічної діяльності страхувальника дозволить використовувати методи та підходи до визначення основного виду економічної діяльності, які використовуються в статистиці, при цьому більш достовірно визначати основний вид діяльності страхувальника та встановлювати клас професійного ризику для страхувальника.

Прийняття зазначеного проекту постанови не потребує залучення коштів з Державного бюджету України.

 1. ^ Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження Міністерства юстиції, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів, Державної служби статистики, Державної служби технічного регулювання, Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки.

 1. ^ Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно - територіальних одиниць.

 1. Запобігання корупції

Проект не містить у собі норм, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

 1. Громадське обговорення

Не потребує громадського обговорення.

 1. ^ Позиція соціальних партнерів

Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

^ 10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття проекту акта забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Прийняття проекту акта дозволить запровадити більш ефективний механізм визначення класів професійного ризику виробництва та встановить Розподіл видів економічної діяльності за класами професійного ризику виробництва на базі Національного класифікатора „Класифікація видів економічної діяльності” ДК 009:2010, який набуває чинності з 1 січня 2012 року.

Проект акта зберігає діючі класи професійного ризику, створює передумови для формування нового Розподілу видів економічної діяльності за класами професійного ризику виробництва, в якому буде враховано стан виробничого травматизму та професійні ризики за видами економічної діяльності, що склалися за попередні три роки, що відповідає принципу залежності розміру страхового внеску від фактичного стану умов та безпеки праці і буде ефективним важелем економічного впливу на стан умов та безпеки праці.

Проект акта оприлюднено в мережі Інтернет на офіційному сайті Мінсоцполітики http://www.mlsp.gov.ua.

^ 11. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить привести у відповідність до Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” нормативно-правові документи, встановить новий Порядок визначення класу професійного ризику виробництва, дозволить до розробки та прийняття нових розмірів єдиного внеску за класами професійного ризику виробництва, визначеними за новою редакцією Порядку, використовувати розподіл видів економічної діяльності за класами професійного ризику виробництва, розроблений з використанням КВЕД ДК 009:2010.


Перший заступник Міністра В.Надрага

соціальної політики України                  


„_____”________2011 р.

Похожие:

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \"Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності\" iconПояснювальна записка до постанови правління Фонду соціального страхування
України «Про затвердження Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \"Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності\" iconПояснювальна записка до проекту постанови правління Фонду соціального страхування
України «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \"Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності\" iconПояснювальна записка до проекту постанови правління Фонду соціального страхування
України «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \"Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності\" iconПро затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності
Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \"Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності\" iconПорівняльна таблиця до проекту постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з
Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \"Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності\" iconПовідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва № від
Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \"Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності\" iconЗаява про зміну класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску
Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \"Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності\" iconАналіз впливу регуляторного акта Проект постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва
Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \"Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності\" iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
Національним класифікатором України „Класифікація видів економічної діяльності дк 009: 2005 за професійним ризиком виробництва, оскільки...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \"Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності\" iconПро затвердження Порядку об’єднання видів економічної діяльності у страхові галузеві сукупності видів економічної діяльності для визначення класу професійного ризику виробництва

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов