Пояснювальна записка до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту icon

Пояснювальна записка до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг Обґрунтування необхідності прийняття законопроектуНазваниеПояснювальна записка до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Дата конвертации29.01.2013
Размер51.3 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

Про внесення змін до деяких законів України

щодо надання соціальних послуг”


1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект акта розроблено на виконання Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (Антикризова програма), в якій у пункті 1.5.1. „Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг і забезпечення соціального захисту населення” розділу 1 „Соціальна політика” підрозділу 1.5. „Соціальне забезпечення” визначено завдання (захід 1) щодо розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України „Про соціальні послуги” в частині формування правових засад для впровадження в діяльність соціальних служб стандартів якості соціальних послуг.

Визначене Урядом завдання випливає з Концепції реформування системи соціальних послуг (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.04.07 №178-р) та Плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року (затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.07.08 №1052-р).

На сьогодні в Україні за участю держави, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування створено систему соціального обслуговування (надання соціальних послуг) вразливих категорій населення, яка включає 736 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 324 будинки-інтернати, 229 реабілітаційних установ для інвалідів, 59 закладів для бездомних громадян та центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Вказані соціальні установи належать до сфери управління Мінпраці. У 2010 році ними надано різноманітних соціальних послуг понад 2 млн. осіб похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, іншим категоріям непрацездатних та малозабезпечених громадян.

У сфері управління Мінсім’ямолодьспорту функціонує 1368 центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які також надають соціальні послуги відповідним категоріям осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах. Загалом система соціального обслуговування охоплює понад 3 млн. громадян з числа тих, хто найбільше потребує соціальної підтримки та допомоги з боку держави.

Не дивлячись на те, що в попередні роки система соціального обслуговування вдосконалювалася, на даний час вона не відповідає міжнародним стандартам діяльності у сфері надання соціальних послуг і тому потребує змін. Проте в межах чинної законодавчої бази, яка на даний час регулює діяльність суб’єктів, що надають соціальні послуги, здійснити реформи неможливо, оскільки існує ряд перешкод, з метою усунення яких необхідно внести зміни до низки актів законодавства.

Ще одним із суттєвих факторів, що викликає нагальну потребу в удосконаленні правової бази з питань діяльності у сфері соціальних послуг, є проголошений Україною курс на інтеграцію до європейського співтовариства, у зв’язку з чим необхідно здійснити адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Наведене вище й обумовило необхідність розробки даного законопроекту.


^ 2. Мета і завдання прийняття законопроекту

Метою законопроекту є удосконалення Закону України „Про соціальні послуги”, інших законодавчих актів, правові норми яких зачіпають сферу надання соціальних послуг, з метою її реформування.


^ 3. Основні положення законопроекту

Основні положення законопроекту передбачають:

розширення понятійного апарату та термінології законів України „Про соціальні послуги”, „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, „Про об’єднання громадян”;

створення правових засад для розробки та впровадження в діяльність суб’єктів, які надають соціальні послуги на професійній основі громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах, державних мінімальних стандартів якості соціальних послуг;

подальший розвиток в Україні громадянського суспільства шляхом залучення до сфери надання соціальних послуг недержавних суб’єктів, зокрема громадських та благодійних організацій, які не мають на меті отримання прибутку, спрощення їх доступу до сфери соціальних послуг з метою формування ринку соціальних послуг;

посилення ролі та відповідальності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування за визначення потреб громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, у конкретних видах соціальних послуг, планування послуг, організацію їх надання безпосередньо за місцем проживання громадян;

формування правових основ для впровадження у сферу соціальних послуг механізму соціального замовлення тощо.


^ 4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними правовими актами у даній сфері правового регулювання є Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (Антикризова програма), затверджена Законом України від 20.05.2010 №2278-VI, закони України „Про соціальні послуги”, „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, „Про об’єднання громадян”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.04.2007 №178-р „Про схвалення Концепції реформування системи соціальних послуг” та від 30.07.2008 №1052-р „Про затвердження плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року”, Програма економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.


^ 5. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування зазначених новацій не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету, оскільки здійснюватиметься в межах бюджетних призначень, обсяги яких визначаються для місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування у складі міжбюджетних трансфертів, що спрямовуються на соціальний захист та соціальне забезпечення.

Крім того, відповідно до статті 14 Закону України „Про соціальні послуги” для фінансування соціальних послуг передбачається залучати кошти спеціальних фондів, підприємств, установ та організацій, плати за соціальні послуги, кошти благодійної допомоги (пожертвувань), кошти одержувачів соціальних послуг та інших джерел, передбачених законодавством. Такі кошти, у разі потреби, можуть спрямовуватися їх розпорядником для залучення до надання соціальних послуг недержавних суб’єктів, фізичних осіб, які надають соціальні послуги на професійній основі, потреба мешканців адміністративно-територіальної одиниці (громади) в отриманні яких існує, однак такі послуги державними та комунальними суб’єктами не надаються.


^ 6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг” сприятиме подальшому удосконаленню законодавства, що регулює сферу соціальних послуг, його адаптації до законодавства Європейського Союзу, забезпечить умови для прискорення процесів реформування системи соціальних послуг в Україні, що сприятиме посиленню соціальної захищеності осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальних послуг, та покращуватиме якість їх життя.


Віце-прем’єр-міністр України –

Міністр соціальної політики України С.Л. Тігіпко


„ _____”_____________ 2011 р.Похожие:

Пояснювальна записка до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconПояснювальна записка до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Проект Закону України розроблено з метою приведення національного законодавства у відповідність до положень Конвенції ООН про права...
Пояснювальна записка до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів» Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів» розроблено Державною комісією...
Пояснювальна записка до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconПояснювальна записка до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги по частковому безробіттю Обґрунтування необхідності прийняття акта
Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” щодо виплати допомоги по частковому...
Пояснювальна записка до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconПояснювальна записка до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги по частковому безробіттю Обґрунтування необхідності прийняття акта
Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” щодо виплати допомоги по частковому...
Пояснювальна записка до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб)" Обґрунтування необхідності прийняття акта
Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб)”
Пояснювальна записка до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо операцій з іноземною валютою»
Пояснювальна записка до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту бездомних осіб”
Пояснювальна записка до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсійних виплат суддям”
Пояснювальна записка до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Україні
Пояснювальна записка до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту Проект розроблено на виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки»
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов