Аналіз регуляторного впливу у разі впровадження постанови Кабінету Міністрів України \"Про затвердження Порядку здійснення витрат суб\

Аналіз регуляторного впливу у разі впровадження постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення витрат суб'єктами господарювання державногоНазваниеАналіз регуляторного впливу у разі впровадження постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення витрат суб'єктами господарювання державного
Дата конвертации12.02.2013
Размер83.37 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Аналіз регуляторного впливу у разі впровадження постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення витрат суб'єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку"
08.06.2012 | 11:28 | Департамент фінансової політики
^ 1. Опис проблеми

Відповідно до Господарського кодексу України фінансові плани підприємств державного сектору економіки повинні були бути затверджені до 1 вересня року, що передує плановому.

На сьогодні незадовільним є стан справ із затвердженням фінансових планів на 2012 рік суб’єктів природних монополій, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривень, та підприємств, засновником яких є Кабінет Міністрів. На даний час із 31 фінансового плану підприємств, що підлягають затвердженню Кабінетом Міністрів України, затверджено лише 15 таких фінансових планів.

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку” розроблено з метою забезпечення своєчасного затвердження фінансових планів підприємств державного сектору економіки та ефективного управління державними фінансовими ресурсами.

Проект постанови розроблено на виконання пункту 3 Плану організації виконання Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення управління об’єктами державної власності” від 13.03.2012 № 4498, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 25.04.2012 (протокол № 31) та на вимоги статті 5 Закону України “Про управління об’єктами державної власності”, у якій зазначено, що Кабінет Міністрів України, здійснюючи управління об’єктами державної власності, визначає порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку.^ 2. Цілі державного регулювання

Цілями нормативного регулювання проекту постанови є забезпечення реалізації положень:

статей 75 і 77, частини п’ятої статті 89 Господарського кодексу України;

Закону України “Про управління об’єктами державної власності”;

наказу Міністерства економіки України від 21.06.2005 № 173 “Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств” (у редакції наказу Міністерства економіки України від 16.03.2009 № 216), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.07.2005 за № 729/11009.


3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Альтернативні способи досягнення встановлених цілей відсутні.

Прийняття проекту постанови є найбільш прийнятним способом розв’язання зазначеного питання та забезпечення виконання завдання, встановленого пунктом 3 Плану організації виконання Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення управління об’єктами державної власності” від 13.03.2012 № 4498.


^ 4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Проектом постанови передбачається затвердити Порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку.

Після набрання чинності нормативно-правового акту механізм дії запропонованого регуляторного акта буде такий:

суб’єктам господарювання державного сектору економіки до затвердження (погодження) річних фінансових планів будуть встановлені обмеження щодо здійснення витрат, які не пов’язані безпосередньо з процесом виробництва та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), а саме витрат на:

капітальні інвестиції (за винятком установлених окремими рішеннями Кабінету Міністрів України);

придбання та оренду легкових автомобілів;

маркетингові та інформаційно-консультаційні послуги;

аудиторські та консалтингові послуги;

страхування (крім витрат на державне соціальне страхування, обов’язкове страхування та страхування відповідно до міжнародних договорів);

представницькі заходи;

конференції та виставки;

виробництво та розповсюдження реклами;

надання благодійної, спонсорської та іншої допомоги;

соціально-культурні заходи;

медичне обслуговування та путівки;

відрахування до резерву сумнівних боргів;

відрахування профспілкам.

Контролювати здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки до затвердження (погодження) фінансових планів на поточний рік буде доручено суб’єктам управління об’єктами державної власності та Державній фінансовій інспекції, її територіальним органам.


^ 5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

На дію регуляторного акта вплив зовнішніх факторів не очікується.

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку” стимулюватиме суб’єктів господарювання до своєчасного затвердження фінансових планів, забезпечить ефективне управління державними фінансовими ресурсами та посилить контроль за витрачанням коштів підприємств державного сектору економіки.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не заподіють шкоди суб’єктам господарювання, громадянам та державі.


6. Очікувані результати прийняття акта

^ Сфера дії

Витрати

Вигоди

Держава

не передбачається

своєчасне затвердження (погодження) річних фінансових планів підприємств державного сектору економіки, посилення фінансової дисципліни, що, у свою чергу, забезпечить додаткові надходження коштів до державного бюджету

Суб’єкти господарювання

не передбачається

своєчасне затвердження (погодження) річних фінансових планів підприємств державного сектору економіки визначить основні показники їх фінансового-господарської діяльності та дасть можливість своєчасно та в повному обсязі здійснювати усі господарські операції

Громадяни

не передбачається

немає^ 7. Обґрунтування строку чинності акта

Термін дії регуляторного акта не обмежений.


8. Показники результативності акта:

Ступінь ефективності запропонованих заходів очікується високий, проте прогнозувати можливі вигоди у грошовому (матеріальному) вимірі у цьому випадку неможливо.

Значення показників результативності регуляторного акта є прогнозним і встановлюється протягом різних періодів після набрання чинності актом. Перелік кількісних та якісних показників результативності регуляторного акта наведені у таблиці 2.Найменування показника

Розмір показника

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта

Станом на 01.01.2012 загальна кількість державних підприємств становила 3585 одиниць.

На фізичних осіб проект постанови
не поширюватиметься.

розмір часу і коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта

Виконання вимог постанови
не потребуватиме витрат часу та коштів.

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта

Середній, оскільки проект постанови розміщений в мережі Інтернет на офіційному сайті Мінекономрозвитку.

Крім того, суб’єкти господарювання
та фізичні особи будуть проінформовані
з основними положеннями акту в офіційних публікаціях Кабінету Міністрів України.^ 9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Мінекономрозвитку до набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до нього, а також їх аналізу.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснене не пізніше як через рік після набрання ним чинності шляхом аналізу звітності, що надходить до Мінекономрозвитку.

Відстеження результативності регуляторного акта планується за допомогою аналізу щодо кількості затверджених фінансових планів суб’єктів господарювання державного сектору економіки у встановленому законодавством порядку органами управління, Мінфіном, Мінекономрозвитку та Держфінінспекцією.

Запропонований регуляторний акт обов’язковий для виконання всіма уповноваженими органами управління, а також усіма суб’єктами господарювання, що діють на основі лише державної власності, а також суб’єктами, державна частка у статутному капіталі яких перевищує п’ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб’єктів.


Перший заступник Міністра

економічного розвитку і торгівлі України А. А. Максюта


“_____” ___________ 2012 р.Похожие:

Аналіз регуляторного впливу у разі впровадження постанови Кабінету Міністрів України \"Про затвердження Порядку здійснення витрат суб\Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення витрат суб'єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку"

Аналіз регуляторного впливу у разі впровадження постанови Кабінету Міністрів України \"Про затвердження Порядку здійснення витрат суб\Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення витрат суб'єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку"

Аналіз регуляторного впливу у разі впровадження постанови Кабінету Міністрів України \"Про затвердження Порядку здійснення витрат суб\Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку здійснення любительського та спортивного рибальства»
Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку здійснення любительського та спортивного рибальства»
Аналіз регуляторного впливу у разі впровадження постанови Кабінету Міністрів України \"Про затвердження Порядку здійснення витрат суб\Міністерство транспорту та зв'язку України
України розглянула наданий листом від 03. 03. 2010 р. №1071/05/14-10 проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження...
Аналіз регуляторного впливу у разі впровадження постанови Кабінету Міністрів України \"Про затвердження Порядку здійснення витрат суб\Наказ №62. Про затвердження плану здійснення державного контролю за місцезнаходженням суб’єктів господарювання на ІІ квартал 2011 року
Відповідно до пункту 6 Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...
Аналіз регуляторного впливу у разі впровадження постанови Кабінету Міністрів України \"Про затвердження Порядку здійснення витрат суб\Наказ №234. Про затвердження плану здійснення державного контролю за місцезнаходженням суб’єктів господарювання на І квартал 2011 року
Відповідно до пункту 6 Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...
Аналіз регуляторного впливу у разі впровадження постанови Кабінету Міністрів України \"Про затвердження Порядку здійснення витрат суб\Вих. №92 від16. 02. 2010р. Голові Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Продан О. П. Шановна Оксано Петрівно!
Держкомпідприємництва проект регуляторного акта, яким пропонується внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня...
Аналіз регуляторного впливу у разі впровадження постанови Кабінету Міністрів України \"Про затвердження Порядку здійснення витрат суб\Аналіз виконання плану здійснення планових заходів державного ветеринарно санітарного нагляду (контролю) за суб”єктами господарювання за ІV квартал 2012 року по печенізькому району
Нагляду (контролю) за суб”єктами господарювання за ІV квартал 2012 року по печенізькому району
Аналіз регуляторного впливу у разі впровадження постанови Кабінету Міністрів України \"Про затвердження Порядку здійснення витрат суб\Союзу Ювелірів України до проекту наказу Міністерства фінансів України Про затвердження Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання закон
Не зважаючи на незаконність їхньої діяльності, вони також є суб`єктами господарювання та об`єктами державного контролю
Аналіз регуляторного впливу у разі впровадження постанови Кабінету Міністрів України \"Про затвердження Порядку здійснення витрат суб\Що таке аналіз регуляторного впливу. Основні тези і витяги з нормативно-правових актів
Підготовка аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів є частиною здійснення державної регуляторної політики
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов